Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 245/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-07-26

Sygn. akt I C 245/11

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca2011 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Perdion - Kalicka

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2011 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. M. (1), Z. Ż.

przeciwko Miastu S. W.

o nakazanie

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  zwrócić powodowi Z. Ż. 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z tytułu połowy uiszczonej opłaty od pozwu;

III.  oddalić wniosek powoda Z. Ż. w pozostałym zakresie;

UZASADNIENIE

W pismach procesowych z dnia 30 czerwca 2011 r. (data wpływu) powodowie J. M. (2) i Z. Ż. złożyli oświadczenia o cofnięciu pozwu, natomiast Z. Ż. wniósł o zwrot opłaty od pozwu (k. 89, k.90).

Przepis art. 203 § 1 kpc stanowi, iż pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Natomiast stosownie do treści art. 355 § 1 kpc Sąd zobligowany jest umorzyć postępowanie, jeżeli powód cofnął pozew ze skutkiem prawnym.

W rozpatrywanej sprawie powodowie cofnęli pozew przed rozpoczęciem rozprawy dlatego pomimo, że nie zrzekli się jednocześnie roszczenia, dla skuteczności tej czynności procesowej nie była wymagana zgoda pozwanego. Czynność powyższa nie była również sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a także nie zmierzała, w ocenie Sądu, do obejścia prawa.

Wobec powyższego Sąd uznał cofnięcie pozwu za dopuszczalne i w oparciu o przepis art. 355 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 203 § 1 i 3 kpc umorzył postępowanie w sprawie.

Orzeczenie o wysokości zwróconej powodowi opłaty od pozwu uzasadnia treść art. 79 ust. 1 pkt. 3 a ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W niniejszej sprawie nie odbyło się posiedzenie, a zatem wniosek o zwrot połowy opłaty uiszczonej od pozwu, w świetle cytowanego wyżej przepisu, jest zdaniem Sądu zasadny.

Z powyższych względów, na podstawie powołanych wyżej przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Perdion-Kalicka
Data wytworzenia informacji: