Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 600/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-30

Sygn. akt XXIII Ga 600/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz

SO Andrzej Sobieszczański

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Komendy Głównej Policji w W.

odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 417/16

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie.

SSO Magdalena Nałęcz SSO Wiktor Piber SSO Andrzej Sobieszczański

Sygn. akt XXIII Ga 600/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie KIO 417/16, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie wykonawcy (...) sp. z o.o. w W. oraz obciążyła odwołującego kosztami postępowania.

Od powyższego postanowienia odwołujący wniósł skargę do Sądu Okręgowego, wnosząc o zmianę orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z żądaniem skargi oraz obciążenie kosztami postępowania przeciwnika skargi.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r. skarżący cofnął skargę. W tym samym dniu odpis pisma zawierającego cofnięcie skargi został przesłany zamawiającemu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI, Rozdział 3 tej ustawy nie stanowią inaczej.

Wobec cofnięcia skargi przez (...) sp. z o.o. w W. postępowanie wywołane skargą podlegało umorzeniu na podstawie art. 391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy PZP.

Na podstawie powołanych przepisów, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSO Magdalena Nałęcz SSO Wiktor Piber SSO Andrzej Sobieszczański

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Magdalena Nałęcz ,  Andrzej Sobieszczański
Data wytworzenia informacji: