Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 256/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-11-08

I C 1474/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

prezydent, odszkodowanie, wojewódzki sąd administracyjny, nieruchomość, zadanie z zakresu, zakres administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezydent, odszkodowanie, lokata, wojewódzki sąd administracyjny, nieruchomość, oprocentowanie, władza publiczna, zadanie z zakresu, starosta, zakres administracji rządowej, odszkodowanie za udziały, gospodarka nieruchomościami, wniosek o odszkodowanie, dawna księga hipoteczna, jednostka samorządu terytorialnego, ustawa o gospodarce, zdeponowanie, szkoda, wywłaszczona nieruchomość, osoba prawna
Zobacz»

I C 590/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2014

Data publikacji: 26 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, wartość odszkodowania, kwota wynikająca z różnicy, nieruchomość, prezydent, utracone korzyści, otrzymanie odszkodowania, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, przewlekłość postępowania administracyjnego, odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, niedopuszczalność drogi sądowej, rozszerzone powództwo, wojewoda, pełnomocnictwo, pozew z załącznikami, utrata zysków, jednostka samorządu terytorialnego, wycena, odrzucenie pozwu
Zobacz»

I ACa 66/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, miasto, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, prezydent miasta, garaż podziemny, budynek mieszkalny wielorodzinny, prezydent, wartość nieruchomości powódki, naczelny sąd administracyjny, nieruchomość sąsiednia, decyzja wojewody, bezprawność, zagospodarowanie przestrzenne, wybudowanie, zatwierdzenie projektu budowlanego, wojewódzki sąd administracyjny, wydanie pozwolenia na budowę, funkcjonariusz, decyzja organów nadzoru budowlanego, niezbędne urządzenie
Zobacz»

III Ca 177/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, szkoda, działanie funkcjonariuszy, bezprawność, powstanie szkody, władza publiczna, pojazd, przedawnienie, naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej, postępowania celne, organ celny, rażące naruszenie prawa, konstytucja rp, zgłoszenie celne, odpowiedzialność skarbu państwa, informacja na temat osoby, wiarygodność, wyrok wojewódzkiego sądu administracyjny, uzasadnienie orzeczenia sądu najwyższego
Zobacz»

II Ca 1247/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 11 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podatek od spadków i darowizn, nieruchomość, decyzja izby skarbowej, wojewódzki sąd administracyjny, dług i ciężar, rzeczoznawca, urząd skarbowy, wartość nieruchomości, ustawa o podatkach, wymiar podatku, nagrobek, pozwany, zeznanie podatkowe, skarga kasacyjna, wycena nieruchomości, organ podatkowy, sporządzenie operatu szacunkowego, wartość masy spadkowej, podstawa opodatkowania, postępowanie podatkowe
Zobacz»

XXV C 1407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, prawo działania, odrębne rozpoznanie, przesłanka odpowiedzialności, ostrów wielkopolski, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, skarb państwa, odszkodowanie od skarbu państwa, prezes sądu rejonowego, opłata sądowa od pozwu, trybunał w strasburgu, wysoka zaległość, orzeczenie kończące w sprawie, bezprawność orzeczenia, jednostka samorządu terytorialnego, koszt procesu bez uszczerbku, formuła deliktu, wpłata do banku
Zobacz»

I ACa 144/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2011

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ nadzoru, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, likwidacja szkoły podstawowej, postępowanie przed sądem administracyjnym, akt nadzorów, prawo o postępowaniu, postępowanie nadzorcze, samorząd gminny, wojewódzki sąd administracyjny, ustawa o systemie oświaty, władza publiczna, bezprawność, uczeń, koszt archiwizacji, uchwała rady miejska, samorząd, gmina, rok szkolny, procedura administracyjna, odpowiedzialność odszkodowawcza
Zobacz»

I ACa 565/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 grudnia 2011

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • służba celna, decyzja dyrektora izby celnej, decyzja o zwolnieniu, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwolnienie ze służby, wojewódzki sąd administracyjny, powrót do służby, naczelny sąd administracyjny, powiatowy urząd pracy, osoba bezrobotna, odszkodowanie, postępowanie przed sądem administracyjnym, prawo o postępowaniu, szkoda, utracone korzyści, zasiłek dla bezrobotnych, nagroda roczna, utracone uposażenie, ustawa z dniem, pozostawanie poza służbą
Zobacz»

I ACa 106/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2013

Data publikacji: 24 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działanie przedstawiciela, prezydent, podstawa odpowiedzialności skarbu państwa, funkcjonariusz państwowy, obowiązek działania, sądownictwo i prokuratura, skarga na działania funkcjonariuszy, premier rzeczypospolitej polskiej, twierdzenie o naruszeniu prawa, zaniechanie, przestępczy tryb, odmienne stanowisko apelacji, wywodzenie odpowiedzialności, zarzut wobec zaskarżonego wyroku, skonkretyzowany obowiązek, tryba działania, zasadnicza przesłanka odpowiedzialności odszkodowawcza, nominacja, uzyskanie prejudykatu, postaci stwierdzeń
Zobacz»

II Ca 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarząd miasta, zimowe utrzymanie dróg, miasto, zadanie publiczne, gmina miasta, sfera władzy, zadanie z zakresu, zakres użyteczności, jednostka samorządu terytorialnego, stosowanie przymusu, data przedmiotowego zdarzenia, zadanie z zakresu władzy, zakres władzy publicznej, prawna dopuszczalność, odpowiedzialność, utrzymanie porządku i czystości, brak legitymacji procesowej biernej, przejaw działalności, użyteczność publiczna, podmiot
Zobacz»

I ACa 259/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 czerwca 2012

Data publikacji: 4 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, rejonowy gdańsk, śródmieście w warszawie, skarb państwa, zwolnienie powoda od kosztów, przyznanie pełnomocnika z urzędu, prokuratoria generalna skarbu państwa, aprobata społeczna, wniosek powodów o zwolnienie, południe, obiektywna nieprawidłowość, skarbowe państwo, pozwany, przesłanka roszczenia odszkodowawczego, prawo działania, skarżące uchybienie, szkoda, związek przyczynowy między szkodą, z prawa, warunek życiowy
Zobacz»

I ACa 239/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, brat, spadek po matce, dotyczących spadków, brak odpowiedzialności skarbu państwa, prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, odszkodowanie, skarb państwa, minister skarbu państwa, przesłanka odpowiedzialności skarbu państwa, twierdzenie powodów, kwestię procedowania, wymiar sprawiedliwości w związku, haniebne działania, dowód na okoliczność działań, przestępstwo korupcji, stan majątku powoda, łamanie prawa przez sądy, przedstawiciel prokuratorii
Zobacz»

I ACa 413/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sąd administracyjny, postępowanie nadzorcze, organ nadzoru, ustawa o systemie oświaty, bezprawność, władza publiczna, likwidacja szkoły podstawowej, uczeń, uchwała rady miejska, rok szkolny, rażące naruszenie prawa, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, udział gminy, działanie wojewody, przedmiotem likwidacji, szkoda, prawo o postępowaniu, decyzja nadzorcza, samorząd gminny, prokuratoria
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka
Data wytworzenia informacji: