Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 918/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-31

IX C 1760/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

kod, instrument płatniczy, usługa płatnicza, usługa bankowości elektronicznej, transakcja płatnicza, hasło, nieautoryzowane transakcje, szablon, pozwany bank, przelew, konto, rachunek, logowanie, numer klienta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kod, instrument płatniczy, usługa płatnicza, usługa bankowości elektronicznej, transakcja płatnicza, hasło, nieautoryzowane transakcje, szablon, pozwany bank, hasło dostępu, przelew, konto, komunikat, rachunek, internetowy bank, podanie kodów, komputer, logowanie, numer klienta, realizacja przelewu
Zobacz»

III Ca 43/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

transakcja płatnicza, usługa płatnicza, nieautoryzowane transakcje, autoryzacja, hasło, bankowość elektroniczna, instrument płatniczy, pozwany bank, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja płatnicza, usługa płatnicza, nieautoryzowane transakcje, autoryzacja, posiadacz rachunków, ustawa o usługach, autoryzacja transakcji, operacja, prowadzenie rachunku, komputer, hasło, bankowość elektroniczna, rachunku płatniczym, dostawca, instrument płatniczy, komunikat, pozwany bank, syn, rachunek bankowy, subkonto
Zobacz»

III C 86/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, usługa płatnicza, pozwany bank, rachunek bankowy, instrument płatniczy, oprogramowanie, przelew, hasło, autoryzacja, odbiorca, bankowość, kod
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, usługa płatnicza, pozwany bank, czas nagrania, ustawa o usługach, rachunku płatniczym, rachunek bankowy, instrument płatniczy, komunikat, oprogramowanie, odpowiedzialność banków, przelew, hasło, autoryzacja, odbiorca, bankowość, kod, identyfikator i hasło, pieniądz elektroniczny
Zobacz»

III Ca 1401/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 2 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

transakcja płatnicza, usługa płatnicza, autoryzacja, odbiorca, regulamin, pozwany bank, rachunek, bankowość, przelew, telefon, kod, instrument płatniczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja płatnicza, usługa płatnicza, autoryzacja, odbiorca, regulamin, nowy odbiorca, autoryzacja transakcji, bankowość internetowa, pozwany bank, telefon powódki, rachunek, bankowość, przelew, wykonywanie przelewów, telefon, operacja, kod, ustawa o usługach, zdefiniowanie, instrument płatniczy
Zobacz»

I C 1206/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 4 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, hasło, rachunek, przelew, usługa płatnicza, klient, pozwany bank, autoryzacja, logowanie, konto
Zobacz»

I C 229/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 28 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

usługa płatnicza, hasło, nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, numer telefonów, pozwany bank, rachunek bankowy, oprogramowanie, autoryzacja, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • usługa płatnicza, ustawa o usługach, hasło, posiadacz rachunków, nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, numer telefonów, pozwany bank, identyfikator, rachunek bankowy, zmiana numeru telefonu, dostęp do rachunku, oprogramowanie, autoryzacja, otwarcie rachunków, pieniądz elektroniczny, klient, potwierdzenie otwarcia, kanał, internetowy bank
Zobacz»

I C 1908/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 lutego 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

usługa płatnicza, nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, przelew, hasło, klient, rachunek, logowanie, kod, oprogramowanie, użytkownik, autoryzacja, pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • czas nagrania, usługa płatnicza, ustawa o usługach, nieautoryzowane transakcje, transakcja płatnicza, przelew, hasło, komunikat, klient, rachunek, logowanie, kod, pieniądz elektroniczny, oprogramowanie, użytkownik, autoryzacja, rażące niedbalstwo, operacja, pozwany bank, zeznanie powoda
Zobacz»

I ACa 1222/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przelew, autoryzacja, odbiorca, transakcja płatnicza, regulamin, rachunek bankowy, pozwany bank, usługa płatnicza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • zlecenie płatnicze, przelew, odbiorców przelewów, autoryzacja, odbiorca, transakcja płatnicza, regulamin, autoryzacja transakcji, posiadacz rachunków, bank odbiorcy, rachunek bankowy, pozwany bank, faktura, usługa płatnicza, numer rachunku, umowa rachunku bankowego, modyfikacja, polecenie przelewów, beneficjent, rozliczenie pieniężne
Zobacz»

XXV C 35/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa płatnicza, bank, identyfikator, numer rachunku, dyrektywa, użytkownik usługi, przelew na kwotę, numer, syn powodów, zlecenie płatnicze, rachunek bankowy, potwierdzenie przelewu, polecenie, odbiorca, operacja przelewu, nazwa odbiorcy, regulamin, transakcja płatnicza, rachunek odbiorcy, zeznanie powoda
Zobacz»

VI U 216/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, aneks do umowy rachunku, rachunku płatniczym, rachunek bankowy, składanie dyspozycji, system bankowości elektronicznej, instrument płatniczy, śmierć posiadacza rachunku, pełnomocnictwo, organ wypłacający świadczenia, uprawnienie do składania, dyspozycja na wypadek śmierci, ustęp trzeci, numer, wypłata zasiłku pogrzebowego, właściciel rachunku, pisemny aneks do umowy, prowadzący rachunek, rachunek wspólny
Zobacz»

IV K 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, klient, szkoda, klient banków, konto, konto klientów, konto bankowe o numerze, pracownik banku, przelew pieniędzy, pieniądz z konta, kredyt gotówkowy, marzec, kara, umowa o kredyty, zamiar w krótkich odstępach, przypadek czynów, kwota, przestępstwo, bankowy bank, system bankowy
Zobacz»

I ACa 607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa płatnicza, przelew, bank, polecenie przelewów, dostawca usług płatniczych, zlecenie płatnicze, identyfikator, beneficjent, rachunek bankowy, transakcja płatnicza, numer rachunków bankowy, posiadacz rachunków, szkoda, prawo bankowe, numer, użytkownik usługi, pracownik powoda, rachunek osoby, użytkownik, wykonanie transakcji
Zobacz»

II Ca 860/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tajemnica bankowa, przelew, odbiorca, usługa płatnicza, pozwany bank, posiadacz rachunków, identyfikator, beneficjent, zlecenie płatnicze, odbiorców przelewów, numer rachunków bankowy, rachunek bankowy, dostawca usług płatniczych, bank odbiorcy, bank do przekazania, informacja, staranność, ustawa prawo bankowe, numer, transakcja płatnicza
Zobacz»

I C 1248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 grudnia 2015

Data publikacji: 7 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ego, zlecenie płatnicze, przelew, rachunek bankowy, identyfikator, posiadacz rachunku bankowego, uznanie rachunku, regulamin konta, regulamin, właściwy odbiorca, umowa rachunku bankowego, środek własny, transakcja płatnicza, dyspozycja posiadacza rachunku, usługa płatnicza, odbiorca, numer rachunków bankowy, sporny środek, pozwany bank, środek pieniężny
Zobacz»

VI ACa 546/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa płatnicza, identyfikator, przelew, bank, zlecenie płatnicze, dostawca usług płatniczych, użytkownik usługi, zlecenie przelewu, transakcja płatnicza, rachunek bankowy, polecenie przelewów, beneficjent, prawo bankowe, numer, postanowienie dyrektywy, numer rachunków bankowy, wykonanie transakcji, odbiorca, nazwa odbiorcy, weryfikacja zgodności
Zobacz»

XVI GC 245/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2013

Data publikacji: 10 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelew, opis, identyfikator, kwota, konto, bank, zlecenie płatnicze, usługa płatnicza, realizacja przelewu, beneficjent, polecenie przelewów, prawo bankowe, przelew w imieniu, dyrektywa, posiadacz rachunków, zrealizowany przelew, rachunek bankowy, kontrahent firmy, środek pieniężny, system komputerowy
Zobacz»

II C 360/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2013

Data publikacji: 23 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelew, usługa płatnicza, rachunek bankowy, numer rachunków bankowy, identyfikator, realizacja przelewu, beneficjent, polecenie przelewów, numer, posiadacz rachunków, odpowiedzialność banków, wykonanie polecenia, rozliczenie pieniężne, regulamin rachunku bankowego, dyrektywa, ustawa prawo bankowe, zlecenie płatnicze, wnuczka, pozwany bank, hurtownia materiałów budowlanych
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe
Zobacz»

I ACa 891/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany, rachunek, karta, pracownik banku, powodowy bank, wypłata kwot, zużycie korzyści, zakres bankowości, procedura bankowa, klient, środki finansowe, szkoda, klient banków, jednostka funduszu, bankowość, szereg operacji, konto, autoryzacja, płaszczyzna
Zobacz»

I ACa 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 21 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelew, rachunek bankowy, polecenie przelewów, odpowiedzialność banków, usługa płatnicza, numer rachunków bankowy, beneficjent, posiadacz rachunków, cykl rozliczeniowy, identyfikator, regulamin rachunku bankowego, numer, realizacja przelewu, regulamin, rozliczenie pieniężne, wykonanie polecenia, pozwany bank, przedawnienie, zlecenie płatnicze, umowa rachunku bankowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Solka
Data wytworzenia informacji: