Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 918/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-31

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bank, regulamin, rachunek bankowy, odbiorca, klient, kod, dyspozycja przelewu, transakcja płatnicza, bankowość elektroniczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, rachunek bankowy, odbiorca, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe
Zobacz»

I ACa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, powodowy bank, waluta, terminowa transakcja, charakter spekulacyjny, wzorzec, regulamin, zawieranie transakcji, pozwana spółka, zawarcie transakcji, umowa szczegółowa, kurs, zawierana transakcja, pracownik banku, ryzyko kursowe, dyrektywa
Zobacz»

I ACa 310/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, pozwany bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, instrument, obowiązek informacyjny, umowa, konsekwencja gospodarcza, doradztwo inwestycyjne, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, zamknięcie transakcji, opcja put, nominał opcji, kurs euro, dyrektywa, prawo bankowe, zwrot nienależnego świadczenia
Zobacz»

I C 595/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, przelew, prawo bankowe, numer rachunków bankowy, rachunek bankowy, wykonanie polecenia, beneficjent, sporny przelew, usługa płatnicza, polecenie przelewów, obowiązek weryfikacji, numer, postanowienie dyrektywy, identyfikator, rozliczenie pieniężne, wypadków banki, podstawa dochodzonego żądania, rachunek odbiorcy, odbiorca, weryfikacja zgodności
Zobacz»

XX GC 479/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, transakcja, regulamin, kurs terminowy, transakcja terminowa i pochodna, opcja, sporna umowa, waluta wymienialna, kupno waluty, przedstawiciel powodów, pisemne potwierdzenie, kwota transakcji terminowej, regulamin transakcji terminowych, kurs referencyjny, dzień realizacji, potwierdzenie zawarcia umowy, dzień wcześniejszego rozwiązania, dzień rozliczenia transakcji, umowa ramowa, sprzedaż waluty
Zobacz»

VI ACa 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja, transakcja zamiany, klient, kaucja, umowa ramowa, umowa dodatkowa, transakcja terminowa i pochodna, regulamin, pozwany bank, kredyt, prawo bankowe, stopa referencyjna, system zarządzania, rachunek rozliczeniowy, zarządzanie ryzykiem, kwota bazowa, strata, regulamin transakcji terminowych, bieżąca wycena rynkowa, rozliczenie transakcji
Zobacz»

XVII AmC 1453/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

bank, usługa bankowości, instrument płatniczy, bankowość elektroniczna, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, usługa bankowości, dostęp do rachunku, klauzula, stawka prowizji, usługa bankowości internetowej, przyczyna niezależna, elektroniczny instrument płatniczy, wzorzec, zmiana wysokości stawki, dobry obyczaj, interes konsumentów, instrument płatniczy, niedozwolone postanowienie, wysokość opłat i prowizji, elektroniczny instrumentum płatniczy, świadczenie usług bankowości, bankowość elektroniczna, transmisja danych, regulamin
Zobacz»

V Ca 1298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, przelew, polecenie przelewów, usługa płatnicza, umowa pożyczki, pozwany bank, odpowiedzialność banków, bank beneficjenta, dyrektywa, obowiązek sprawdzenia zgodności, konto, przeprowadzenie rozliczenia, posiadacz rachunku bankowego, unia europejska, identyfikator, podany numer rachunku, bank zleceniodawcy, rachunek bankowy, kwota pożyczki, pakiet ubezpieczeniowy
Zobacz»

III AUa 157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek, organ rentowy, otrzymanie wniosku, organ egzekucyjny, śmierć posiadacza rachunku, ustawa prawo bankowe, organ wypłacający świadczenia, wypłata z rachunków, śmierć dłużnika, prowadzący rachunek, śmierć świadczeniobiorcy, komornik sądowy, wniosek organów, konto, otrzymanie wypłaty, temat śmierci, przekazanie kwot, rachunek zmarłego świadczeniobiorcy, posiadacz rachunku oszczędnościowego
Zobacz»

III AUa 293/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, banki zagraniczne, śmierć posiadacza rachunku, rachunek bankowy, organ rentowy, wypłata, otrzymanie wniosku, uprawniona osoba, okres po śmierci, zwrot świadczenia, zlecenie stałe, ustawa emerytalna, śmierć świadczeniobiorcy, rachunek bankowy po śmierci, wpłata na rachunek, miesiąc następujący po miesiącu, bank zwrotu, wniosek organów, częściowych kwot
Zobacz»

VII U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek, prawo bankowe, stałe zlecenie, otrzymanie wniosku, informacja o zgonie, wypłata, świadczenie przekazane na rachunek, śmierć posiadacza rachunku, nienależnie wypłacone świadczenie, organ wypłacający świadczenia, zwrot świadczenia, wpłata na rachunek, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, konto, pozwany zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek organów, kwota świadczenia, nienależnie pobrane świadczenie, sprawa przy wartości przedmiotu
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, rachunek bankowy, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony konkurencji, odpowiedzialność odszkodowawcza banku
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, rachunek bankowy, wypłata, świadczeniobiorca, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot, nadpłacone świadczenie, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

III AUa 487/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, otrzymanie wniosku, śmierć posiadacza rachunku, śmierć świadczeniobiorcy, zwrot świadczenia, wypłata z rachunków, rachunek bankowy, syn zmarły, emerytura, miesiąc następujący po miesiącu, dyspozycja na wypadek śmierci, rachunek bankowy zmarły, organ rentowy, świadczenie przekazane na rachunek, częściowych kwot, uprawniona osoba, dzień od otrzymania, rachunek w banku, wniosek organów
Zobacz»

IX U 880/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, rachunek, bank spółdzielczy, rachunek osobisty, otrzymanie wniosku, kwota przekazana na rachunek, organ rentowy, pełnomocnik do rachunku, wiedza o śmierci, rachunek wypłaty, częściowych kwot, informacja o śmierci, śmierć świadczeniobiorcy, świadczenie za miesiące, nienależnie wypłacone świadczenie, wskazanie osoby, konto, uprawniona osoba, wypłata kwot
Zobacz»

XVII AmC 1449/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2011

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, rachunek, regulamin, kanał dostępu, usługa bankowości, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, posiadacz rachunków, rachunek, reklamacja, odpowiedzialność banków, hasło do kanału dostępu, wzorzec, regulamin, klauzula, bank spółdzielczy, interes konsumentów, dobry obyczaj, kanał dostępu, stan rachunku, usługa bankowości, przekroczenie terminów realizacji, niedozwolone postanowienie umowne, użycie identyfikatora, klient, elektroniczny instrument
Zobacz»

III AUa 2265/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 30 maja 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, śmierć posiadacza rachunku, śmierć świadczeniobiorcy, otrzymanie wniosku, organ wypłacający świadczenia, nadpłacone świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, organ rentowy, rachunek bankowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, kwota świadczenia, zwrot świadczenia, emerytura, miesiąc następujący po miesiącu, wniosek organów, gazownia, rachunek wypłaty, świadczenie przekazane na rachunek
Zobacz»

III AUa 1562/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, posiadacz rachunków, rachunek bankowy, komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej, bank od odpowiedzialności, świadczeniobiorca, rozliczenie pieniężne, świadczenie za miesiące, ubezpieczenie społeczne, umowa rachunku bankowego, życie posiadaczy, uprawniona osoba, pieniądz przekazany przez banki, zwrot przekazanego świadczenia, zapis na wypadek śmierci, norma o charakterze proceduralnym, wypłata po śmierci, śmierć właścicielki rachunku, pojęcie wypłaty świadczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Solka
Data wytworzenia informacji: