Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ca 888/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-05-23

VI ACa 963/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2013

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, rata, weksel gwarancyjny, wystawca, poręczyciel wekslowy, zarzut ze stosunku, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, rata wynagrodzenia, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, dłużnik wekslowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zarzut dotyczący stosunku podstawowego, rata, weksel gwarancyjny, wystawca, poręczyciel wekslowy, zarzut ze stosunku, weksel do zapłaty, naczepa, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla
Zobacz»

II C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, wystawca, zapłata, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, suma wekslowa, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, wystawca, należność, ustawa prawa, zapłata, załącznik do umowy leasingu, wymóg ważności, zapłata w postępowaniu nakazowym, zawarte porozumienie wekslowe, wystawca weksla, postępowanie nakazowe
Zobacz»

II C 4122/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, rata leasingowa, przedmiot leasingu, leasingobiorca, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, wystawca, weksel własny, poręczyciel wekslowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, rata leasingowa, przedmiot leasingu, miesięczna rata leasingowa, leasingobiorca, wypełnienie weksli, poręczenie, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, posiadacz weksla, wystawca, pojazd, przepis kodeksu cywilnego, weksel własny, poręczyciel wekslowy, pozwany, harmonogram opłat, sprzedaż
Zobacz»

I C 2065/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, wystawca, pozwany, weksel własny, nakaz zapłaty, zaległa rata leasingowa, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, zwrot przedmiotów leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, zaległa rata leasingowa, termin przedawnienia, suma wekslowa, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zapis pktu, strona powodowa, deklaracja wekslowa, podpis na wekslu
Zobacz»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, rata leasingowa, wystawca, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, pozwany, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, dłużnik, nakaz zapłaty, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, wystawca, przedmiot leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, suma wekslowa, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, bezskuteczność umowy, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, rata, wystawca, weksel gwarancyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, opłata okresowa, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, miejsce płatności, rata, dyspozycja powodów, wystawca weksla, wystawca, prezes powoda, weksel i deklaracja wekslowa, skutek natychmiastowy, wygaśnięcie umowy leasingu, weksel gwarancyjny, data i miejsce wystawienia
Zobacz»

I C 808/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, rata leasingowa, wystawca, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, nakaz zapłaty, pozwany, remitent, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, rata leasingowa, wystawca, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, stosunek podstawowy, wystawca weksla, weksel in blanco, zaległość, skutek natychmiastowy, tabela opłat, nakaz zapłaty, spółka, aneks, pozwany, poręczenie wekslowe, remitent, poręczyciel
Zobacz»

I C 1267/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wystawca, dłużnik wekslowy, remitent, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, stosunek podstawowy, pozwany, weksel gwarancyjny, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wystawca, dłużnik wekslowy, remitent, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, wystawienie weksla, suma wekslowa, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, zarzut wypełnienia, stosunek podstawowy, opłata leasingowa, pozwany, weksel gwarancyjny, wykup weksli, nakaz zapłaty, wystawca weksla, swobodne podjęcie decyzji
Zobacz»

VI ACa 1230/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wystawca, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, remitent, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, remitent, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, weksel do zapłaty, zakres rachunkowości i księgowości, zobowiązanie wekslowe, możliwość podnoszenia zarzutów, uzupełnienie weksla, pozwany, nakaz zapłaty, zarzut dotyczący rozliczenia, wartość zwróconych przedmiotów
Zobacz»

I C 841/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, weksel in blanco, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, leasingobiorca, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, strona powodowa, wierzytelność, indos, weksel in blanco, depozyt gwarancyjny, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wartość rynkowa, sprzedaż, wartość przedmiotu leasingu, indosant, sprzęt, indosowanie, leasingobiorca, wycena, termin płatności weksli, wystawca
Zobacz»

I C 20/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel in blanco, nakaz zapłaty, wystawca, pozwany, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, porozumienie, weksel własny, stosunek podstawowy, postępowanie nakazowe, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, przedmiot leasingu, weksel in blanco, nakaz zapłaty, wystawca, pozwany, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, zawarta umowa ugody, porozumienie, weksel własny, stosunek podstawowy, roszczenie wekslowe, przedmiotowa umowa leasingu, zarzut od nakazów zapłaty, wystawca weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, postępowanie nakazowe, deklaracja wekslowa, okresowe opłaty
Zobacz»

XXV C 1443/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, wystawca, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, okresowe opłaty, weksel in blanco, przyczepa kempingowa, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, zwrot przedmiotów leasingu, wystawca, wystawca weksla, rozliczenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, należność, pozwany, nakaz zapłaty, hobby, wykup weksli, wypowiedzenie umowy, opóźnienie w zwrocie przedmiotu
Zobacz»

I C 549/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, wystawca, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, zaległa rata leasingowa, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, wystawca, nakaz zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, postępowanie nakazowe, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, zapłata w postępowaniu nakazowym, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, zaległa rata leasingowa, in blanco, sprzedaż przedmiotu leasingu, nakaz zapłaty w postępowaniu, wartość przedmiotu leasingu, dzień wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy leasingu, oryginał weksli
Zobacz»

X GC 57/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, wystawca, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, kara umowna, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, wystawca, dokument prywatny, weksel in blanco, zaległa opłata leasingowa, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zestawienie zobowiązań, nota odsetkowa, wystawienie weksla, wydruk, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu
Zobacz»

I C 2969/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 6 października 2014

Data publikacji: 19 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, pozwany, deklaracja wekslowa, zapłata, rata leasingowa, in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, pozwany, suma wekslowa, wyliczenie sumy, wezwanie do wykupu weksli, strona umowy leasingu, nieprawidłowe wezwanie, deklaracja wekslowa, zapłata, uzupełnienie weksla, rata leasingowa, wypowiedzenie, in blanco, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel własny, stosunek podstawowy, pojazd, licytacja, łącząca strona
Zobacz»

I ACa 852/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, pozwany, przedmiot leasingu, weksel in blanco, rata leasingowa, porozumienie wekslowe, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, koszt windykacyjny, pozwany, przedmiot leasingu, weksel in blanco, wymóg ważności, rata leasingowa, poręczenie, ustawa prawa, porozumienie wekslowe, odzyskanie przedmiotu leasingu, posiadacz weksla, ważność weksla, waluta umowy, deklaracja wekslowa, stopa dyskonta, twierdzenie i dowód, kombajn, suma wekslowa
Zobacz»

I ACa 814/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, pozwany, deklaracja wekslowa, weksel własny, wystawca, nakaz zapłaty, poręczyciel wekslowy, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, wek, przedmiot leasingu, zobowiązanie wekslowe, cofnięcie pozwu, wypełnienie weksli, pozwany, deklaracja wekslowa, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do wykupu weksli, weksel własny, wystawca, nakaz zapłaty, suma wekslowa, poręczyciel wekslowy, strona powodowa, notyfikacja, wystawca weksla, korzyść, in blanco
Zobacz»

II C 329/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, rata leasingowa, weksel in blanco, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, wystawca, poręczyciel wekslowy, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, nota rozliczeniowa, rata leasingowa, weksel in blanco, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, spółka jawna, pozwany, wystawca, poręczyciel wekslowy, suma wekslowa, należność, druga korekta, wypełnienie weksli, wartość przedmiotu leasingu, wypowiedzenie, przedterminowe zakończenie, zobowiązanie wekslowe, odsetka, zapłata
Zobacz»

XX GC 901/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 24 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

weksel, umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, pozwany, rata leasingowa, postępowanie nakazowe, in blanco, niezapłacone raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, opłata leasingowa, wypełnienie weksli, umowa leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, ogólny warunek leasingu, pozwany, rata leasingowa, zarzut od nakazów zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, realizacja umowy leasingu, postępowanie nakazowe, in blanco, postępowanie nakazowe z weksla, nieuregulowane zobowiązania, niezapłacone raty
Zobacz»

II C 111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 29 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, rata leasingowa, weksel własny, nakaz zapłaty, poręczyciel wekslowy, wystawca, pozwany, porozumienie, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, rata leasingowa, waluta umowy, weksel własny, wartość maszyny, nakaz zapłaty, sprzedaż, poręczyciel wekslowy, wystawca, spółka, wystawca weksla, wartość rat leasingowych, suma wekslowa, pozwany, porozumienie, zapłata oznaczonej sumy, in blanco, zwrot przedmiotów leasingu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Majewska,  Jerzy Kiper
Data wytworzenia informacji: