Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ca 2108/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-11-12

VIII Ga 18/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 12 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa, okres wypowiedzenia, pozwany, zlecenie, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • umowa, zamawiana usługa, okres wypowiedzenia, pozwany, wykładnia umowy, zamiar stron i cel, brak świadczenia, zlecenie, zapis umowy, umowa o współpracy, oświadczenie woli, wola strony, faktyczne wypowiedzenie, gotowość do świadczenia usług, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, zgodna wola, powodowa umowa, strona pozwana dokumentu, strona w umowie, subiektywny charakter
Zobacz»

XIII Ga 1032/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, oświadczenie woli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, umowa za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem, oświadczenie woli, pozwany, przypadek wypowiedzenia, windykacja roszczeń, postępowanie uproszczone, treść komunikatów, umowa w przypadku, jednostronne wypowiedzenie, podanie przyczyny, zgoda strony powodowej, powierniczy przelew wierzytelności, zapłata wynagrodzenia, warunek rozwiązania umowy, druga faza, interpretacja oświadczenia woli, tryb rozwiązania umowy
Zobacz»

V Ca 1404/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2017

Data publikacji: 31 października 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

opłata likwidacyjna, całkowita wypłata, umowa ubezpieczenia, polisa, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, całkowita wypłata, umowa ubezpieczenia, polisa, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, cesja zwrotna, umowa ubezpieczenia na życie, przelew praw, przekroczenie swobodnej oceny dowodów, warszawa, legitymacja, cesja na bank, wypłaty częściowe, system reguł, odpowiedzialność towarzystwa, wola stron umowy cesji, wycena jednostki, bank praw z polisy, data wniesienia apelacji, spełnienie żądanego świadczenia
Zobacz»

IX GC 4667/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 września 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należności handlowe, ubezpieczenie należności, aneks do umowy, wypowiedzenie umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, kredyt kupiecki, usługa, pozwany, ograniczenie możliwości, ogólny warunek ubezpieczenia, rating, postanowienie aneksów, oświadczenie woli strony, oświadczenie woli, ostateczne przedsądowe wezwanie, zastrzeżenie umowne, możliwość wypowiadania, analiza należności, oświadczenie o wypowiedzenie, zupełne wyłączenie
Zobacz»

VI ACa 1578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • mail, pozwany, członka zarządu pozwanej spółki, okres wypowiedzenia, usługa konsultingowa i doradcza, język, zeznanie powoda, zasada reprezentacji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy, aneks, e, polecenie członków zarządu, łącząca strona umowy, czynność, strona umowy, dniowy okres wypowiedzenia, indolencja, specyfikacja do faktur, grupa kapitałowa
Zobacz»

VI Ga 11/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek handlowy, miesiąc przed upływem, upływ czasu trwania, czas trwania umowy, wypowiedzenie umowy, oferta, minimalny okres, portal, ogólny warunek umowny, na odwrót, internetowa książka, postanowienie ogólne, klient, formularz, pozwany, moment umieszczenia, kolejny rok, zawarcie, wola strony, treść formularzy
Zobacz»

I Ca 406/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 30 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie uproszczone, umowa o pobyt, apelacja w postępowaniu, oświadczenie woli, termin wypowiedzenia, ograniczenie kognicji, termin krótszy, ustne ustalenie, kognicja sądu odwoławczego, pozwany, znaczenie oświadczenia, okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy, krótszy okres wypowiedzenia, placówka prowadzona przez powódkę, stosunek uwzględnienia, najwyższa moc, zapobieganie stosowania, zasady współżycia społecznego, umowa bez okresu wypowiedzenia
Zobacz»

XVIII C 1264/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, przyłączenie do sieci, obowiązek zapłaty, doręczenie faktury, sprzeciw, okres wypowiedzenia, termin przyłączenia, pobrana opłata, termin wystawienia faktury, prawo wcześniejsze, rozwiązanie umowy z zachowaniem, oświadczenie o rozwiązanie umowy, konsument, umowa o przyłączenie, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu, sieć dystrybucyjna, spełnienie świadczenia, pogląd przeciwny, sytuacja szczególna, wcześniejsze rozwiązanie umowy
Zobacz»

I C 77/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa, wypowiedzenie, umowa zlecenia, ważny powód, wypowiedzenie zlecenia, wójt gmin, warunki umowy, zleceniobiorca, powództwo wzajemne, obecny wójt, pozwana gmina, należność, wykonanie zlecenia, pozew wzajemny, urząd gminy, rada gmin, czynność prawna, ustalenie wynagrodzenia miesięcznego, wynagrodzenie za wykonanie
Zobacz»

V ACa 250/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 21 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • polisa, umowa ubezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie oc, wznowienie, wniosek o zawarcie umowy, ubezpieczenie dodatkowe, poprzednia polisa, odpowiedzialność cywilna podmiotu, podwyższenie sumy gwarancyjnej, zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, księgi rachunkowe, prowadzące księgi, treść wniosku, treść umowy ubezpieczenia, treść polisy, agent, umowa obowiązkowa, oświadczenie woli
Zobacz»

II Ca 1656/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, przedsiębiorca, umowa pośrednictwa, sprzedaż nieruchomości, zapłata prowizji, prowizja, klient, pośrednik, pośrednictwo sprzedaży, próba uchylenia, zawarcie umowy sprzedaży, wygaśnięcie umowy, przypadek zawarcia umowy, okres wypowiedzenia, wyłączne pośrednictwo, potwierdzenie przyjęcia, prezentacja, czynność w celu realizacji, znalezienie nabywcy nieruchomości, wgląd
Zobacz»

VIII Ga 127/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie należne, wypowiedzenie, pozwany, pierwsze wynagrodzenie, usta, zachowanie miesięcznego terminu wypowiedzenia, dofinansowanie projektów, oświadczenie woli, wniosek aplikacyjny, rozwiązanie umowy o dofinansowanie, etap, świadczenie usług doradczych, powodowa spółka, sporne wynagrodzenie, umowa zawarta pomiędzy stroną, strona, negocjacja, koordynacja techniczna
Zobacz»

VI Ga 4/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, wyposażenie gastronomiczne, oświadczenie woli, żądanie zwrotu zaliczki, wykładnia oświadczenia woli stron, skorzystanie przez powódkę, prawo do rozwiązania umowy, podstawa do rozwiązania umowy, kierunek wykładni, działalność gospodarcza pod firmą, skutek oświadczenia woli, tekst umowy, jednostronne oświadczenie, umowa sprzedaży, kontrakt, interpretacja klauzuli, uprawnienie stron do odstąpienia, kwestię błędów, działalność gastronomiczna w lokalu, cecha trwała
Zobacz»

V Ca 135/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 16 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata likwidacyjna, ubezpieczyciel, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, umowa ubezpieczenia, warszawa, okres przed powstaniem, potrąceniu opłaty, postępowanie upominawcze do sądu, wartość jednostek uczestnictwa, całkowita wypłata, warunek ubezpieczenia na życie, błąd w uzasadnieniu, czas od zawarcia umowy, data zakończenia umowy, odsetka za okresy, koszt postępowania przed sądami, zasądzenie skapitalizowanych odsetek, zapłata skapitalizowanych odsetek, data rzeczywista
Zobacz»

I ACa 16/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 25 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • jednostka wytwórcza, koncesja na wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, świadectwo pochodzenia, rozwiązanie umowy, uzyskanie koncesji, turbina wiatrowa, ramowa umowa sprzedaży, sprzedaż praw majątkowych, wypowiedzenie umowy, odnawialne źródło energii, decyzja częściowa, możliwość rozwiązania umowy, łączna moc, oświadczenie, sprzedaż energii elektrycznej, pozwany, umowa sprzedaży prawa, elektrownia wiatrowa, podzielność
Zobacz»

I C 1883/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 15 maja 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, okres wypowiedzenia, pozwana wspólnota, administrowanie nieruchomości, umowa o świadczenie usługi, trzymiesięczne wypowiedzenie, czerwiec i lipiec, usługa w zakresie utrzymania, wypowiedzenie umowy, woli wspólnoty, zakres utrzymania czystości, wspólnota umowy, reprezentowanie wspólnoty, pismo, kopia uchwały, zakład gospodarki mieszkaniowej, uzyskanie dokumentu, oświadczenie i wniosek, umowa o administrowanie, roku strony
Zobacz»

I ACa 59/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • list intencyjny, pozwany, uznanie długu, zlecenie, wynagrodzenie, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy zlecenia, pozwana spółka, pomimo to, umowa z nabywcami, zbycie, pierwsza instancja, wynegocjowanie, sfinalizowanie transakcji, oświadczenie woli, negocjacja, dług wobec powoda, liść, cena transakcji, zleceniodawca
Zobacz»

I ACa 930/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka, inwestor, pozwany, wada, uznanie długu, umowa o roboty budowlane, prokurent, faktura, budynek, czynność prawna, kierownik budowy, oświadczenie woli, ściana oporowa, strona umowy, zamiar strony, wykonawca robót budowlanych, praca, kontekst sytuacyjny, badana sprawa, krzywizna
Zobacz»

I ACa 1064/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, kotłownia, zawarcie umowy ubezpieczenia, polisa, wniosek o ubezpieczenie, wniosek o zawarcie umowy, oświadczenie woli, definicja budynku, kompleks, szkic, wspólny dach, agent, obiekt, pożar, suma ubezpieczenia, biznes, plan budynku, ubezpieczenie budynków i lokali, przestrzeń za pomocą
Zobacz»

III Ca 1475/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełna rata, wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, kredytodawca, okres płatności, umowa pełna, cała zaległość, zapłata zaległych rat, składka członkowska, wysłany list, otrzymanie wezwania, prawo do wypowiedzenia, kredyt konsumencki, wezwanie pod rygorem, uprzednie wezwanie, rata pożyczki, termin określony w umowie, umowa pożyczki, upadłość, załączenie dowodu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Staszewska,  Oskar Rudziński ,  Tomasz Pałdyna
Data wytworzenia informacji: