Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 2123/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-03-26

VI ACa 804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

przedsiębiorca, sporna klauzula, postanowienie wzorca umowy, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, przypadek reklamacji, przedmiotowa klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorca, sporna klauzula, postanowienie wzorca umowy, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, możliwość rozpatrzenia reklamacji, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, przypadek reklamacji, przedmiotowa klauzula, nadmiernie uciążliwa formalność, konsument postanowień, nienależyte wykonanie, nowy regulamin świadczenia usług, abonent
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, pozwany, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, postanowienie wzorców, ograniczenie odpowiedzialności, wzorzec umowny, abonent, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, strata, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 805/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 26 marca 2013

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, pozwany, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, cena za świadczone usługi, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, możliwość zmiany ceny, odpowiednie modyfikacje, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, pozwany, zaistnienie okoliczności niezależnych, postanowienie wzorca umownego, cena w przypadku, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, przedsiębiorca, powodująca konieczność
Zobacz»

VI ACa 795/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, prawo i obowiązek, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, sporna klauzula, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, przedsiębiorca, równowaga kontraktowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego, dobry obyczaj, roszczenie w postępowaniu sądowym, interes konsumentów, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, dochodzenie roszczeń w postępowaniu, zakwestionowane postanowienie, prawo i obowiązek, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umownego, sporna klauzula, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, pozycja kontraktowa, prawo dochodzenia roszczeń, tryb reklamacyjny, przedsiębiorca, równowaga kontraktowa
Zobacz»

VI ACa 801/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, świadczenie usług telemetrycznych, niedozwolone postanowienie umowne, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, umowa świadczenia usług, wypowiedzenie, świadczenie usług telemetrycznych, niedozwolone postanowienie umowne, ważna przyczyna, prawo rozwiązania umowy, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek, stosunek umowny, postanowienie wzorca umownego, umowa zawarta z konsumentem
Zobacz»

XVII AmC 1790/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, regulamin, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, pozwany, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, zawiadomienia banków, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, regulamin, posiadacz rachunków, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, oświadczenie banku, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr, pozwany, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, adres, instytucja doręczenia zastępczego, stosunek umowny, regulamin rachunku bankowego
Zobacz»

XVII AmC 1388/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 6 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, wzorzec umowy, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, windykacja, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, wzorzec umowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, kasa, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 4881/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, główne świadczenie strony, klauzula, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • uprzednia konsultacja, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, wzorzec umowny, przesyłka, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, kontrola wzorca, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, konsument do odstąpienia, kwestionowane postanowienie, siedziba, klauzula, regulamin
Zobacz»

XVII AmC 1100/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, postanowienie wzorca umowy, stosowanie, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara pieniężna, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, zaprzestanie stosowania, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, wysokość równa, kowalik, nabywca, kara umowna za zwłokę, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, postanowienie wzorca umowy, dzień zwłoki, stosowanie, prezes, zakwestionowane postanowienie, stosowanie wzorca umowy, sprzedaż lokali mieszkalnych, przedsiębiorca
Zobacz»

VI ACa 796/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

klauzula, wzorzec umowny, dobry obyczaj, interes konsumentów, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, wzorzec umowny, dobry obyczaj, interes konsumentów, przedsiębiorca, używanie terminali, wynik wyłącznej winy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, osoba trzecia odpowiedzialności, prawo i obowiązek konsumentów, abonent, moduł i karta, urządzenie przez osoby trzecie, klauzula umowna, zapis wzorca, niekorzyść konsumentów, nienależyte wykonanie zobowiązania, wina konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 1386/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 16 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1387/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1389/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 21 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1390/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 16 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, oceniane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 3492/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2013

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, przedmiotowa klauzula, wzorzec umowny, główne świadczenie strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • abonent, interes konsumentów, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, doprowadzenie instalacji, gniazdo abonenckie, prawo i obowiązek konsumentów, opłata aktywacyjna, stan techniczny sieci, opłata jednorazowa, ochrona konkurencji i konsumentów, rygor rozwiązania umowy, umowa opłaty, sprawdzenie stanu technicznego, przedmiotowa klauzula, wzorzec umowny, naruszenie interesu konsumenta, ukształtowanie stosunku, rozwiązanie umowy w trybie, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 2137/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, regulamin, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, adres korespondencyjny, korzystanie z kanałów, umowa i strona, korespondencja z banku, przedmiotowe postanowienie, zmiana adresów, bankowość elektroniczna, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, regulamin, kwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego, przedmiotowy wzorzec
Zobacz»

XVII AmC 5166/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, przedmiotowe postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bankomat, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, awaria, zakwestionowane postanowienie, dokonanie transakcji, odmowa realizacji, realizacja transakcji, postanowienie wzorca umowy, kowalik, karta płatnicza, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, zaprzestanie stosowania, przedmiotowe postanowienie, dyspozytywne uregulowanie, zakwestionowana klauzula
Zobacz»

XVII AmC 1383/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, klauzula, opłata za wezwanie, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, wezwanie do zapłaty, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Gierzyński
Data wytworzenia informacji: