Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 136/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-09-15

XXIV C 188/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sąd arbitrażowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, przeciwnik skargi, ugoda pozasądowa, część piąta, przepis księgi, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem polubownym, sąd arbitrażowy, moc ugody, część pierwsza, księga pierwsza, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególny przepis, strony dojść, przepis ogólny, przebieg procesów, zawarcie ugody
Zobacz»

XVI GC 280/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, cofnięcie skargi, skarga o uchylenie wyroku, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, umorzenie postępowań, wydanie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, cofnięcie skargi, skarga o uchylenie wyroku, przepis o procesie, uwzględnieniem szczególnym, ad hoc, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególna regulacja, odpis pisma, siedziba, odpis postanowienia, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, świetle przepisów, zezwolenie, pełnomocnik powodów, umorzenie postępowań, wydanie wyroku
Zobacz»

I ACa 843/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie ze skargi, metoda rozwiązywania, niewłaściwe sądy, wniesienie skargi o uchylenie, zapis na sąd polubowny, rozwiązywanie sporu, postępowanie polubowne, termin na wniesienie, wniesienie apelacji, właściwość rzeczowa, termin do wniesienia skargi, ustawa w związku, krajowa izba gospodarcza, obecny stan prawny, dwuinstancyjność, rozpoznanie sporów, sąd arbitrażowy, apelacja do sądu
Zobacz»

XX GC 1050/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, umorzenie postępowań, postępowanie w sprawie, zarządzenie, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wydanie orzeczenia w sprawie, sprawa stała, wniesiona skarga, odpis postanowienia, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, następujący skład, umorzenie postępowań, postępowanie w sprawie, zarządzenie, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, postanowienie, pełnomocnik, styczeń, pozwany, moc
Zobacz»

XX GC 414/12

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, wydział gospodarczy, warszawa, postępowanie w sprawie, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, wydział gospodarczy, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, postanowienie, styczeń, sprawa z powództwa, rozprawa, protokolant, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XVI GC 338/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2012

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sąd arbitrażowy, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, skarga o uchylenie wyroku, sąd arbitrażowy, odrzucenie przedmiotowej skargi, postępowanie o uchylenie wyroku, odpis przedmiotowy, doręczony odpis, skarga w sprawie, warszawa, odpis skargi, uchylenie przedmiotowego wyroku, nowe postępowanie, strony nowe, kolejna skarga, wniesienie do sądu, treść skargi, skutek doręczenia, strona sprawy
Zobacz»

XX GC 777/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, umorzenie postępowań, postanowienie o umorzeniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, cofnięcie pisma, oświadczenie o cofnięciu, umorzenie postępowań, postępowanie w przedmiocie skargi, szczegółowe wyliczenie, krajowa izba gospodarcza, referendarz sądowy, rozpoczęcie rozprawy, pierwsza rozprawa, pełnomocnik przeciwnika skargi, wyliczenie kosztów obciążających strony, przepis dotyczący kosztów, postanowienie o umorzeniu, zasada poniesienia przez strony, moment umorzenia, skutek procesowy i materialnoprawny, poniesienie przez stronę kosztów
Zobacz»

XX GC 732/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, tysiąc
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, przeciwnik skargi, skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, tysiąc, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu procesu, październik, kwota, rozprawa, rzeczpospolita polski, protokolant, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XX GC 735/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2013

Data publikacji: 6 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, opłata od skargi, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, referendarz sądowy, opłata od skargi, dostateczny środek, przeciwnik skargi, zwolnienie z długu, uiszczenie, dzień rozpoznania wniosku, koszt sądowy w sprawie, zestawienie zmian w kapitale, treść bilansu, dług wobec banku, czas poprawy, rachunek przepływów pieniężnych, sprawa cywilna, umowa kredytowa, aktywa, zasób majątkowy, rozpoznawany wniosek
Zobacz»

I ACa 1108/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, właściwość przemienna, uchylenie wyroku sądu polubownego, nadzwyczajny środek zaskarżenia, postępowanie polubowne, postępowanie ze skargi, powództwo o ukształtowanie, zapis na sąd polubowny, uprawnienie do powołania, właściwość ogólna, charakter skargi, baran, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, rzekome wierzytelności, restrukturyzacja, sąd arbitrażowy, przepis o właściwości, właściwość miejscowa sądu, strona pozwana w postępowaniu
Zobacz»

XX GC 559/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

opłata od skargi, cofnięcie skargi, wniesiona opłata, warszawa, uchylenie wyroku sądu polubownego, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna, wyrok stały, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata od skargi, wydział gospodarczy w składzie, cofnięcie skargi, rok ugody, zwrot połowy uiszczonej opłaty, uiszczona opłata od skargi, wniesiona opłata, warszawa, różnica pomiędzy opłatą, różnica między opłatami, uchylenie wyroku sądu polubownego, zgodny wniosek stron, koszt sądowy w sprawie, zwrot różnicy, siedziba, ugoda pozasądowa, sprawa cywilna, wyrok stały, umorzenie postępowań, opłata stosunkowa
Zobacz»

X GC 934/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, tysiąc
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, sygnatura, zwrot kosztu procesu, tysiąc, maj, m, czerwiec, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XX GC 622/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wykonanie wyroku sądu polubownego, wstrzymanie wykonania wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, komentarz do kodeksu, kodeks postępowania cywilnego, wniosek o wstrzymanie, wydział gospodarczy w składzie, upływ terminu ustawowego, złożenie zabezpieczenia, wniesienie skargi o uchylenie, wykonalność wyroku sądu polubownego, opłata od pełnomocnictwa procesowego, data złożenia skargi, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, doręczenie przez sąd, biuro podawcze sądu okręgowego, koszt opłaty od pełnomocnictwa, dzień doręczenia wyroku
Zobacz»

XXVI GC 1010/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, tysiąc
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • kręt, uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, siedziba, zwrot kosztu procesu, tysiąc, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XXVI GC 184/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, warszawa, zarządzenie, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, kwota o łącznej wartości, opłata arbitrażowa, ustawowa kwota, doręczenie przez sąd, dzień doręczenia wyroku, warszawa, wykładnia wyroku, zapis na sąd polubowny, rozpoznanie sądu apelacyjnego, niewłaściwość, zarządzenie, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, sprostowanie, zakres kosztów, siedziba, obszar
Zobacz»

I C 4095/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, warszawa, tysiąc
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, kupiec, sprawa ze skargi, rozpoznanie na rozprawie, siedziba, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, warszawa, rozprawa w dniach, tysiąc, styczeń, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

XX GC 586/11

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, warszawa, kasa sądu okręgowego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, tysiąc, postępowanie w sprawie, postanowienie, pozew
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • nadpłata opłat, przeciwnik skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, zwrot nadpłaty, warszawa, protokolantowi sądowemu, kasa sądu okręgowego, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, następujący skład, stażysta, tysiąc, opłata od pozwów, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, postępowanie w sprawie, postanowienie, pozew, kwota, rozprawa, rozpoznanie
Zobacz»

XVI GC 574/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2012

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, warszawa, tysiąc
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • domena internetowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprawa ze skargi, warszawa, następujący skład, siedziba, tysiąc, czerwiec, koszt zastępstwa procesowy, pozwany, maj, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, rozpoznanie, dzień, sprawa domeny
Zobacz»

III Cz 1338/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sądy polskie, kant, brak jurysdykcji krajowej sądów, zwrot wniosku, orzeczenie sądów polubownych, część piąta, jurysdykcja krajowa w sprawie, stały polubowny sąd, postępowanie o uchylenie wyroku, rozstrzygnięcie formalne, zakres rozpoznawania, forma wyroku, przedmiot zwrotu, dalszy bieg, stała sprawa, rozpoznawanie skargi, odrzucenie pozwu, stan sprawy
Zobacz»

I ACz 1427/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 września 2013

Data publikacji: 4 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, sąd arbitrażowy, wykonanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, wyrok sadu polubownego, postępowanie cywilne, dzień wydania zaskarżonego postanowienia, sprawa o stwierdzenie wykonalności, postępowanie o uznanie, złożenie zabezpieczenia, wniesienie skargi o uchylenie, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, postępowanie prejudycjalne, nadanie klauzuli, zażalenie, uczestnik, zawieszenie postępowania, postępowanie ze skargi
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kurc-Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: