Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 171/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-08-19

I C 649/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

odsetki ustawowe, dzień zapłaty, kwota, pozwany, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin wymagalności, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, rozłożenie świadczenia na raty, umowa dostawy, należność, zapłacenie ceny, kwota, zawarcie ugody, pozwany, stopa, faktura vat, towar, pozwany szpital, uprzywilejowany sposób, udzielona porada, tysiąc, zainicjowanie procesu, wniosek o rozłożenie świadczenia, opóźnienie
Zobacz»

I C 1472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, faktura, listopad, wysokość odsetek za zwłokę, wniosek o rozłożenie należności, elektroniczny protokół rozprawy, koszt postępowania mediacyjnego, wierzyciel, odsetka w wysokości odsetek, pozwany, siedziba, mediacja, odsetki ustawowe, odsetka maksymalna, dłużnik, należność na raty, prawidłowo wystawiona faktura
Zobacz»

VI GC 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowy franchisingowe, kwota, kara umowna, sprzedaż, pozwany, plan naprawczy, sklep w miejscowości, pozwany produkt, rentowność, placówka, umowa sprzedaży, miesięczny okres wypowiedzenia, materiał reklamowy, sklep samoobsługowy, faktura vat, rozwiązanie umowy, charakter niepieniężny, program naprawczy, polecenie zapłaty
Zobacz»

I ACa 764/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wykaz usług, termin zapłaty, pozwany, zawieszenie płatności, wykonana usługa, faktura vat, ustawowa odsetka od kwot, termin płatności wynagrodzenia, czas weryfikacji, wyjaśnienie zastrzeżeń, termin płatności, odsetka, kwota, przypadku zastrzeżeń, skonkretyzowanie, kontrahent, osoba uprawniona do otrzymania, umowa, czas wyjaśnienia
Zobacz»

X GC 517/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetki ustawowe, deklaracja uznania, uznanie długu, ugoda, faktura vat, umowa partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwany, pięć groszy, dyskonto, tysiąc pięć złotych, odmienne oznaczenie, błędne określenie wysokości, określenie wysokości żądania, podłoga, indywidualny przedsiębiorca, opłata wynikająca z umowy, suma kwot, zabezpieczenie powódki, wysokość i podstawa
Zobacz»

I C 2577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, rozłożenie należności na raty, nakaz zapłaty, spór zbiorowy, spółka komandytowa, pozwany, materiał medyczny, postępowanie upominawcze, sprzeciw, faktura vat, wolny rynek, cenę zgodną, dowód przesłania, finansowanie służby zdrowia, placówka, rata zasądzonej należności, nieprawidłowe zarządzanie, kwiecień
Zobacz»

V ACa 960/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetki ustawowe, pozwany, odsetka ustawowa od kwot, częściowa wpłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, wniosek pozwany o zasądzenie, odsetki kapitałowe, stosunek do powoda, zapłata, pięć groszy, przejazd, charakter działalności, zasądzenie odsetek, należność główna i część, wynagrodzenie radcy prawnego, część brakującej opłaty sądowej, wystarczająca argumentacja, pojęcie odsetek, porozumienie w przedmiocie spłaty, uwzględnienie minimalnej stawki wynagrodzenia
Zobacz»

V GC 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 lipca 2015

Data publikacji: 8 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, pakiet multimedialny, dzień wniesienia pozwu, termin płatności, reprezentantka, pozwany, umowa i faktura, zainteresowanie ofertą, rozmówczyni, pierwotny wierzyciel, odsetka, usługa, zamieszczenie ogłoszeń, rejonowy lublin, pozew do dnia zapłaty, dzień zapłaty, nagranie na płytę, faktura, zachód, nakaz zapłaty
Zobacz»

VIII C 1678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzedaż na raty, wymagalność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, umowa sprzedaży, część umówionej ceny, odsetka, cena urządzenia, nieuiszczoną część, brak wykonania zobowiązania, umowa o świadczenie usługi, operator, ustawowa odsetka za opóźnienie, abonent, harmonogram, pozwana rata, elektroniczne postępowanie upominawcze, opóźnienie od kwot, termin płatności
Zobacz»

VIII C 3002/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, dostarczony gaz, nota odsetkowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, dostawa gazu, kwota, pozwany, faktura, ilość zakupu, prawo własności zbiornika, rzetelność sporządzenia, propan butanu, pięć dokumentów, odpowiedź na sprzeciw, dokument księgowy, sztywnym charakterze, wynajem zbiorników, zakup gazu, umowa, gaz płynny
Zobacz»

I C 1154/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, odsetki ustawowe, pozwany samodzielny publiczny zakład, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, data obciążenia rachunku, na raty, nakaz zapłaty, należność główna, kwota do dnia zapłaty, tysiąc, towar, rozpoczęcie biegu odsetek, dzień wymagalności, faktura vat, siedziba, rezerwa na zobowiązania, zakres należności, uzasadnienie sprzeciwu, data uznania
Zobacz»

VIII C 1155/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za zwłokę, odsetki ustawowe, porozumienie, umowa sprzedaży nieruchomości, pozwany, odsetka od dłużnej sumy, zwłoka w zapłacie należności, dochodzenie odsetek ustawowych, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, sprzedaż, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, nakaz zapłaty, dalsza czynność egzekucyjna, doliczenie zaległych odsetek, wierzyciel, naliczanie odsetek, zapłata ceny, zapłata w postępowaniu nakazowym, opóźnienie
Zobacz»

I C 2018/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, odsetka liczona od kwot, rozłożenie należności na raty, duplikat faktury, nota odsetkowa, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka od faktur, faktura, data wniesienia pozwu, pozwana placówka, marzec, odsetka, pełnomocnik powodów, dochodzona kwota, szpital, kwota, specyficzny system, należność przypadająca do zapłaty
Zobacz»

I C 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 22 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetki ustawowe, obsługa prawna, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, termin płatności, polska ostatnia, dzień roboczy miesiąca, kwota, udzielanie konsultacji, zakres dziedziny, informacje finansowe, ostatni dzień roboczy, wyrok zaoczny, certyfikat jakości, faktura, udział w negocjacjach
Zobacz»

I C 1226/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, nakaz zapłaty, ustalony termin płatności, naliczane odsetki, faktura, szpital, odsetki ustawowe, treść zasad współżycia społecznego, pierwotnie dochodzona kwota, zapłata skapitalizowanych odsetek, pozwany, termin zapłaty faktury, określona ustawa, wydanie nakazu zapłaty, zasądzenie odsetek, usługa, należność główna, kwota
Zobacz»

II Ca 709/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rejonowy lublin, nakaz zapłaty, nakaz zapłaty sądu rejonowego, zachód, koszt egzekucji komorniczej, zaległość w sprawie, pozwany, kumulatywne przystąpienie, przystąpienie do długu, natychmiastowa wymagalność, odsetka ustawowa i koszt, zadłużenie z odsetkami, siedziba, e, przedawnienie, zapłata druga raty, odsetki ustawowe, strona powodowa, spłata zadłużenia, zestawienie
Zobacz»

I C 642/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, nowy targ, oczyszczanie ścieków, pozwany, zbiorowe odprowadzanie ścieków, pająk, pomoc urządzenia, należność, kwota, faktura, koszt zastępstwa radcowskiego, stanowiąca współwłasność, cennik, budynek, skuteczny sprzeciw, pozwana faktura, referendarz sądowy, strona powodowa zobowiązania, spełnienie świadczenia pieniężnego, formularz urzędowy
Zobacz»

I C 1579/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka za dzień, ostatni dzień, pozwany, komornik, rachunek powoda, zaległe odsetki, zajęcie rachunku, naliczenie odsetek, odsetki ustawowe, burmistrz dzielnicy, wpłata kwot, dzień zwłoki w zapłacie, okres odsetkowy, czas opóźnienia, otrzymanie środków finansowych, rachunek bankowy, dzień zapłaty, mail, dzień naliczenia, wpływ środków finansowych
Zobacz»

V GC 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 września 2017

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność główna, nakaz zapłaty, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, pełnomocnik powódki, odsetka, faktura, zasądzenie ustawowych odsetek, termin płatności, upływ terminu spełnienia świadczenia, faktura korygująca, część nakazu zapłaty, roszczenie o odsetki, spełnienie świadczenia głównego, umowa sprzedaży, dłużnik, roszczenie główne, uznanie niewłaściwe, zapłata w postępowaniu nakazowym, powódkę należności
Zobacz»

XVIII C 1428/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż, umowa sprzedaży nieruchomości, zapłata odsetek ustawowych, sprzedaż pierwsza, pozwany, zapłata, odsetki ustawowe, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, zapłata ceny, oprocentowanie kredytów, dłużnik, odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie w płatności, obowiązek zapłaty odsetek, akt notarialny, poznanie, nieruchomość zawarta w akcie, kredyt bankowy, zawarcie, zapłata odsetek za opóźnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: