Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 274/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-03-25

VI ACa 246/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

przeniesienie hipoteki, wierzyciel hipoteczny, prawo bankowe, ustawa o księgach wieczystych, bank, przelew wierzytelności, właściciel nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przeniesienie hipoteki, umowa o spłacie, przelew wierzytelności hipotecznej, wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, prawo bankowe, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zaspokojenie z nieruchomości, bank, umowa cesji wierzytelności, wpis powoda, przelew wierzytelności, oświadczenie właściciela nieruchomości, wpis w księdze wieczystej, moc prawna dokumentu urzędowego, właściciel nieruchomości, wyciąg z księgi, zastaw, księgi rachunkowe
Zobacz»

I ACa 1076/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 lutego 2015

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzytelność, hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, bank, prawo bankowe, nieruchomość, ustanowienie hipoteki, wierzyciel hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, bank, prawo bankowe, nieruchomość, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, kredyt, księgi rachunkowe, zmiana ustawy o księgach, ustanowienie hipoteki, wierzyciel hipoteczny, wniosek o wpis hipoteki, księga powoda, domniemanie istnienia, domniemanie prawne, zabezpieczona hipoteka, fundusz inwestycyjny, pozwany
Zobacz»

I C 359/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wierzyciel hipoteczny, ustawa o księgach wieczystych, bank, przelew wierzytelności, przeniesienie hipoteki, nieruchomość, ustawa prawo bankowe, zgoda, hipoteka kaucyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • zmiana wierzyciela hipotecznego, bank spółdzielczy, wierzyciel hipoteczny, treść hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, bank, przelew wierzytelności, ujawnienie zmiany, rok banki, przeniesienie hipoteki, nieruchomość, hipoteka w związku, przelew wierzytelności hipotecznej, hipoteka umowna kaucyjna, umowa o kredyt konsolidacyjny, ustawa prawo bankowe, właściciel obciążonej nieruchomości, zgoda, hipoteka kaucyjna, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie
Zobacz»

II Ca 161/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, ograniczone prawo, ustanowienie hipoteki, prawo rzeczowe, zabezpieczenie spłaty kredytu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, hipoteka na kwotę, bank, nieruchomość, podstawa wpisu hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, ograniczone prawo, oświadczenie właściciela, ustanowienie hipoteki, zgoda na ustanowienie, wpis hipoteki umownej, prawo rzeczowe, wpisanie hipoteki, forma aktu notarialnego, udział powódki w nieruchomości, udzielenie kredytu, ograniczone prawo rzeczowe, data wpisania, dokonanie wpisu, zabezpieczenie spłaty kredytu
Zobacz»

II C 641/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, prawo bankowe, bank, ustanowienie hipoteki, hipoteka bankowa, wierzytelność, hipoteka kaucyjna, właściciel nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, dłużnik osobisty, prawo bankowe, dłużnik rzeczowy, bank, ustanowienie hipoteki, sukcesja generalna, hipoteka bankowa, wierzytelność, hipoteka kaucyjna, wierzyciel, wpis hipoteki, wpis w księdze wieczystej, wypowiedzenie, oświadczenie woli właściciela nieruchomości, nakaz zapłaty, ustanawianie hipoteki, właściciel nieruchomości, pozwany, tytuł egzekucyjny
Zobacz»

III Ca 333/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lipca 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

hipoteka, wierzytelność, ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, przeniesienie, umowa przelewu, właściciel nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka, wierzytelność, wygaśnięcie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, przelew wierzytelności hipotecznej, wierzyciel powoda, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, przeniesienie wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, nabywca wierzytelności, rzeczywisty stan prawny, przeniesienie, treść księgi wieczystej, pominięcie przy wyrokowaniu, wierzyciel osobisty, postępowanie przez stronę przeciwną, umowa przelewu, właściciel nieruchomości, wygaśnięcie wierzytelności
Zobacz»

II Ca 1023/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, prawo bankowe, nieruchomość, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, siedziba w świdnicy, wschód, przejście hipoteki, prawo bankowe, nieruchomość, usunięcie niezgodności, rejonowy lublin, wpis hipoteki, wierzytelność, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, odsetka skapitalizowana, wpis w księdze wieczystej, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, ugoda
Zobacz»

II Ca 717/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ustanowienie hipoteki, prawo bankowe, zgoda, przeniesienie hipoteki, właściciel nieruchomości, księga wieczysta, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustanowienie hipoteki, wpis hipoteki, prawo bankowe, nowa hipoteka, dyspozycja właściciela, wyższa suma, uprawnienie do rozporządzania, zgoda, podstawa ustanowienia hipoteki, oświadczenie banku, przeniesienie hipoteki, właściciel nieruchomości, kwota hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, księga wieczysta, miejsce nowe, bank, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie właściciela, zgoda na ustanowienie
Zobacz»

II Ca 1458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

księga wieczysta, hipoteka kaucyjna, prawo bankowe, właściciel nieruchomości, pozwany bank, wierzytelność, zabezpieczenie, hipoteka bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • oświadczenie banku, księga wieczysta, oświadczenie właściciela nieruchomości, hipoteka kaucyjna, prawo bankowe, rzeczywisty stan prawny, podstawa wpisu hipoteki, właściciel nieruchomości, pożyczka, pozwany bank, niezgodność, wierzytelność, treść księgi wieczystej, zabezpieczenie, zachód, wykreślenie hipoteki, numer umowy, wniosek o wpis hipoteki, hipoteka bankowa, zabezpieczenie wierzytelności
Zobacz»

I ACa 1798/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, przeniesienie hipoteki, księga wieczysta, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, przeniesienie hipoteki, odpowiednia księga, wpis hipoteki, księga wieczysta, warunek zawieszający, wpis przeniesienia, umowa przelewu wierzytelności, ustęp, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga wieczysta wpisu, cesjonariusz, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, wznowienie, przeniesienie zabezpieczenia, umowa o spłacie, zabezpieczona hipoteka, czynność prawna, warunek niemożliwy, warszawa
Zobacz»

I AGa 24/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 lipca 2019

Data publikacji: 27 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wierzytelność, ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, nieruchomość, prawo bankowe, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, ustawa o księgach wieczystych, dłużnik rzeczowy, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, dłużnik osobisty, nieruchomość, hipoteka umowna kaucyjna, obciążona nieruchomość, cesja, zabezpieczona hipoteka, prawo bankowe, istnienie spornej wierzytelności, pozwany, zgoda dłużnika, umowa kredytów, bank, dochodzenie zaspokojenia, przedmiotowa wierzytelność, fundusz inwestycyjny
Zobacz»

I ACa 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, nieruchomość, zabezpieczenie, wierzyciel hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, hipoteka zwykła, nieruchomość, należność główna, pozwany, roszczenie związane z wierzytelnością, ojciec, poręczyciel, zabezpieczenie, wierzytelność hipoteczna, wpis hipoteki, umowa kredytów, wyciąg z ksiąg banku, obciążona nieruchomość, kredyt i gwarancja, zobowiązanie dłużnika głównego, wierzyciel hipoteczny, kapitał
Zobacz»

IV Ca 421/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo bankowe, przeniesienie hipoteki, wierzytelność bankowa, zbycie wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, bank, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, właściciel nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, przeniesienie hipoteki, wierzytelność bankowa, zbycie wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, zmiana wierzyciela hipotecznego, bank, księga wieczysta, zarządca masy upadłości, wpis przeniesienia, wpisanie w miejsce, wniosek o wpis, ustanowienie hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, siedziba, ujawnienie w księdze wieczystej, właściciel nieruchomości, nowy wierzyciel, dłużnik banku, wpis w działach
Zobacz»

I ACa 348/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, wierzytelność, ustawa o księgach wieczystych, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, wierzytelność, ustawa o księgach wieczystych, zabezpieczona hipoteka, wpis hipoteczny, odpowiedzialność rzeczowa, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, limit kredytowy, badanie ksiąg wieczystych, wpis hipoteki, kredyt, centralna baza, aneks, księga wieczysta hipoteki, udowodnienie wierzytelności, istnienie wpisu, zarzut powagi, kserokopia
Zobacz»

II C 1465/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 18 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, zabezpieczenie hipoteczne, wierzyciel hipoteczny, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, wierzytelność, przedawnienie, zabezpieczenie hipoteczne, wierzyciel hipoteczny, ugoda, wierzytelność hipoteczna, zmiana ustawy o księgach, odsetki kapitałowe, zakres zabezpieczenia hipotecznego, roszczenie związane z wierzytelnością, umowa kredytu na cele, ustawa prawo bankowe, należność na raty, zdanie drugie, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, pozwany, kredyt na cele mieszkaniowe
Zobacz»

XIV C 44/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 lipca 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

hipoteka, wierzyciel hipoteczny, bank, nieruchomość, ustawa o księgach wieczystych, zabezpieczenie, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka, wierzyciel hipoteczny, dłużnik rzeczowy, bank, nieruchomość, dłużnik osobisty, kredytobiorca, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, umowa kredytów, przedawnienie, ustawa o księgach wieczystych, zabezpieczenie, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, dane osobowe, odpis dokumentu, odsetka ustawowa za opóźnienie, hipoteka umowna zwykła, notariusz
Zobacz»

I C 1443/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 21 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, hipoteka kaucyjna, wierzyciel hipoteczny, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, hipoteka kaucyjna, wierzyciel pierwotny, wierzyciel hipoteczny, przedawnienie, hipoteka zwykła, ustawa o księgach wieczystych, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu hipotecznego, pozwany, hipoteka umowna, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, hipoteka łączna, nieruchomość, niespłacony kapitał, roszczenie o odsetki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, dłużnik rzeczowy, bank
Zobacz»

XIV C 1085/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, wierzytelność, bank, wierzyciel hipoteczny, nieruchomość, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, bank, umowa pożyczki, wierzyciel hipoteczny, pozwany, zmiana ustawy o księgach, przedawnienie, odpowiedzialność rzeczowa, nieruchomość, zaspokojenie z nieruchomości, piła, fundusz inwestycyjny, odsetka za opóźnienie, umowa przelewu, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, spłata pożyczki, należność główna
Zobacz»

II C 850/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2017

Data publikacji: 22 maja 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, zabezpieczenie hipoteczne, wierzyciel hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, hipoteka zwykła, wierzyciel pierwotny, zabezpieczenie hipoteczne, przedawnienie, wierzytelność hipoteczna, spółdzielcze własnościowe prawo, położna, kredyt, dłużniczka rzeczowa, hipoteka umowna, wierzyciel hipoteczny, pozwany, zmiana ustawy o księgach, strona powodowa, wyciąg z wykazu wierzytelności, zakres zabezpieczenia hipotecznego, kwestionowanie wysokości zadłużenia
Zobacz»

I Ca 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, wierzytelność, hipoteka bankowa, umowa, nieruchomość, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, umowa pożyczki hipotecznej, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, podstawa wpisu hipoteki, numer umowy, oświadczenie banku, wierzytelność, hipoteka bankowa, umowa, powstanie hipoteki, bankowy tytuł egzekucyjny, pożyczkobiorca, oczywista omyłka pisarska, wypłata pożyczki, nieruchomość, umowa pożyczki z dniem, oświadczenie właściciela nieruchomości, zabezpieczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: