Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 294/10 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-10-17

I ACa 652/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 17 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa poręczenia, dłużnik, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • poręczenie
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, poręczyciel, strona powodowa, działalność lecznicza, wierzyciel strony, pozwany szpital, ustawa o działalności, dłużnik, umowa cesji, ustawa o zakładach opieki, pozwany, pozorne umowy, wierzytelności wymagalne, analiza sytuacji finansowa, zakład opieki zdrowotnej, udzielenie odpłatne, poręczenie wierzytelności, spełnienie świadczenia przez dłużnika, umowa przelewu wierzytelności, pozorność umów poręczenia
Zobacz»

X GC 769/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 18 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, brak możliwości zaspokojenia, egzekucja, pismo z dna, dłużnik, kredyt, termin obowiązywania poręczenia, przedmiot zabezpieczenia, prawomocne postanowienie o umorzeniu, wypłata, udzielenie poręczenia, zgłoszenie roszczenia, zabezpieczenie, umowa poręczenia, pozwany, fundusz, nieruchomość, poręczyciel, umorzenie postępowania egzekucyjne, czynność windykacyjna
Zobacz»

I C 1918/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, kredyt, kredytobiorca, poręczycielka, dłużnik, zobowiązanie za dłużnika, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, warunek określony w umowie, pozwany, ostateczne przedsądowe wezwanie, zawarcie umowy kredytu, powodowy bank, zobowiązanie w terminach, prawa konsumenta, poręczyciel umowy, terminowe spłacanie, zawarta umowa poręczenia, szkoda wyrządzona przez produkt, przedsądowe wezwanie do zapłaty
Zobacz»

VIII Ga 495/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, bank, pozwany, wypłata, brak możliwości zaspokojenia, dłużnik, pisma przygotowawcze, generalna umowa o współpracy, ważność poręczenia, kwota poręczenia, postanowienie umowy, umorzenie egzekucji, wykładnia, termin ważności, zawarta umowa poręczenia, umorzenie postępowania egzekucyjne, przedłużenie terminów, prawomocne postanowienie o umorzeniu, świadek strony, nieruchomość
Zobacz»

V ACa 217/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 maja 2013

Data publikacji: 23 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, oświadczenie o poręczeniu, zdolność kredytowa, kredytobiorca, udzielenie poręczenia, poręczyciel, poręczenie kredytu, ustalenie nieważności poręczenia, wyłudzenie kredytu, umowa poręczenia, akt prokuratury rejonowej, pozwany, akt oskarżenia, udzielenie kredytu, przyjęcie poręczenia, kielich, część podpisów, kredyt spółki, kredytowa osoba, umowa kredytowa
Zobacz»

I ACa 595/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, umowa poręczenia, kredyt, zastaw, umowa kredytowa, bank, poręczyciel, umowa o współpracy, spełnienie zobowiązania, ogłoszenie upadłości, kwartał, prowizja, postępowanie upadłościowe, monitoring, wierzytelność, dłużnik, pozwany, utrata zdolności kredytowa, poprzednie kredyty, rachunek bieżący
Zobacz»

I ACa 1572/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, działalność lecznicza, należność główna, poręczyciel, strona umowy poręczenia, wierzytelność, publiczny zakład opieki zdrowotnej, pozwany, czynność prawna, data zawarcia umowy poręczenia, poręczenie bez zgody, dłużnik, zawieranie umowy cesji, pierwotny wierzyciel, powstanie należności, zakaz zawierania umowy, poręczone zobowiązanie, szpital, subrogacja ustawowa
Zobacz»

II Ca 115/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, umowa najmu, treść umowy poręczenia, poręczenie za dług, dług przyszły, dług spółki, osnowa dokumentów, tryb zwykły, poręczyciel, dług z umowy, sprawa w postępowaniu apelacyjnym, kwota poręczenia, nieważność, niewłaściwy tryb, rozpoznanie sprawy w postępowaniu, zwykły proces, prawomocny nakaz zapłaty, literatura przedmiotu, najemca, druga sprawa
Zobacz»

I ACa 973/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zmiana wierzyciela, poręczyciel, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, dostawca, publiczny zakład opieki zdrowotnej, czynność prawna, przelew wierzytelności, zobowiązanie, zawarcie umowy poręczenia, ustawa o zakładach opieki, pozorność, zgoda osoby trzeciej, zawarta umowa poręczenia, dłużnik, potrącenie prowizji, dokonana zapłata, należność, umowa przelewu, szczególne upoważnienia
Zobacz»

II Ca 1438/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 maja 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, porozumienie, odpowiedzialność poręczycieli, pozwana spółka, faktura, umowa najmu lokali użytkowych, należność, pozwany, dług wobec powoda, treść umowy poręczenia, dłużnik, rata, harmonogram spłaty zadłużenia, używanie obiektów, dłużna spółka, ugoda, zobowiązanie dłużników, czynsz, przedawnienie, strona umowy najmu
Zobacz»

VI ACa 665/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poręczenie cywilne, poręczyciel, aneks, umowa kredytowa, zabezpieczenie, kredytobiorca, oświadczenie o udzieleniu poręczenia, pracownik banku, nieruchomość, hipoteka kaucyjna, zabezpieczenie kredytów, błąd, dotyczących negocjacji, spłata kredytów, czynności prawne, umowa kredytów, zabezpieczenie spłaty, umowa poręczenia, kredyt konsolidacyjny, udzielone poręczenie
Zobacz»

I ACa 419/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa poręczenia, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, poręczyciel, rachunek bieżący, prowizja, kredyt w rachunku, dłużnik, należność banku, poręczenie za dług przyszły, bank spółdzielczy, wierzytelność, kredytobiorca, oświadczenie o poddaniu, kredytowanie, chwilą udzielenia, potrzeba kredytowa, zobowiązanie dłużników, egzekucja
Zobacz»

I ACa 718/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaległe odsetki, spłata kredytów, błąd, warunek przedłużenia, przedłużenie spłaty kredytu, spółka, nowy harmonogram spłat, kredytobiorca, prolongata spłaty kredytu, mylne wyobrażenie, umowa kredytów, przedstawiciel banków, spłaty zaległe, treść czynności prawna, wykonalność, składające oświadczenie woli, zawarcie umowy poręczenia, dokonywana czynność prawna, forma linii, określony rozwój
Zobacz»

I ACa 632/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, dostawca, poręka, ustawa o zakładach opieki, strona powodowa, zaspokojony wierzyciel, poręczyciel, zakład opieki zdrowotnej, pozwany, zmiana wierzyciela, faktura, powodowa spółka, poręczone zobowiązanie, dłużnik, umowa dostawy, zgodność umowy, zawarcie umowy poręczenia, przelew wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, należność
Zobacz»

V ACa 884/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 lutego 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, umowa poręczenia, błąd, poręczenie kredytu, pozwany, oświadczenie woli, mylne wyobrażenie, pożyczka, zobowiązanie, zdolność kredytowa, pracownik powoda, czterokrotność stopy lombardowej, wniosek kredytowy, majątkowy kredytobiorca, pracownik powódki, spłata kredytów, wysokość czterokrotności stopy, dłużnik, odsetka w wysokości czterokrotności, umowa kredytowa
Zobacz»

I C 531/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, umowa handlowa, poręczyciel, spółka, nośnik, termin przedawnienia, pozwany, dłużnik główny, konwencja, zarzut przedawnienia, tłumaczenie, międzynarodowa sprzedaż towarów, siedziba, intencja strony, faktura, tona surowca, przyszłe zobowiązanie, wykładnia postanowień umowy, siedziby handlowej, łosoś
Zobacz»

II C 304/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, analiza finansowa, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, poręczone zobowiązanie, zmiana wierzyciela, pozwany, działalność lecznicza, ustawa o zakładach opieki, siedziba, pozwany szpital, sporządzenie analizy, sprzeczność umowy, cesja, pozorność, przedmiot poręczenia, poręczyciel, cesja wierzytelności, zapłata, spłata zobowiązania
Zobacz»

I ACa 1304/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, pozwany szpital, zmiana wierzyciela, działalność lecznicza, powodowa spółka, poręczyciel, dostawca, zakaz, zakład opieki zdrowotnej, wierzytelność, pozwany, zawarta umowa poręczenia, zobowiązanie, cofnięcie pozwu, ustawa o działalności, cofnięcie powództwa, sporna umowa, czynności prawne, dotychczasowy wierzyciel, strona powodowa
Zobacz»

I ACa 1575/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poręczenia, zmiana wierzyciela, dostawca, pozwany szpital, poręczyciel, działalność lecznicza, ustawa o działalności, zakład opieki zdrowotnej, ustawa o zakładach opieki, czynność prawna, umowa przelewu wierzytelności, limit poręczeń, zaspokojony wierzyciel, zgoda osoby trzeciej, pozwany, zobowiązanie, dług, dłużnik, obrót wierzytelności, zamiar strony
Zobacz»

III Ca 1199/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zmiana wierzyciela, czynność prawna, działalność lecznicza, zawarcie umowy poręczenia, ustawa o zakładach opieki, zakład opieki zdrowotnej, wierzytelność, zgoda osoby trzeciej, dłużnik, ustawa o działalności, zaspokojony wierzyciel, dostawca, zarządzanie płynnością, pozorność, zadłużenie szpitali, pozwany szpital, nieważność umowy poręczenia, umowny zakaz, zobowiązanie samodzielne, wymóg zgody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Mirosława Kamińska
Data wytworzenia informacji: