Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 421/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-20

XVI GC 1278/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, interes konkurencyjny, zgoda w trybie, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, członek zarządu, przedmiot udzielenia, odpowiedzialność wobec spółki, uznanie powództwa, działalność konkurencyjna, interes spółki, głosowanie tajne, porządek obrad, powołany członek, podjęcie uchwały w przedmiocie, dobry obyczaj, głosy oddane, zaprotokołowanie, pokrzywdzenie powodów
Zobacz»

XX GC 754/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, warszawa, wydział gospodarczy, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchylenie uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, głosowanie, warszawa, umowa spółki, wydział gospodarczy, podjęcie uchwały, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, prezes zarządów, przedmiot zmiany, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, wspólnik pozwanej spółki, interes spółki, członek zarządu, pełnomocnik wspólnika, powołanie likwidatora, uchylenie uchwały, powołanie pełnomocników
Zobacz»

VI GC 312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • referendarz sądowy, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, udzielenie upoważnienia, sprawa rejestrowa, skarga, odwołanie z funkcji prezesa, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, postanowienie referendarza, nieważność uchwały, postępowanie rejestrowe, funkcja prezesa zarządu, stwierdzenie nieważności, upadłość, upoważnienie sądu, przedmiot odwołania, uchwała w przedmiocie, powołanie na funkcję, udział o łącznej wartości, stwierdzenie nieważności uchwały, rejestr
Zobacz»

XVI GC 113/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, repertorium, warszawa, notariusz
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, zmarły wspólnik, stwierdzenie nieważności uchwały, powołanie na członka zarządu, stwierdzenie nieważności, prezes zarządów, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, udział w zgromadzeniach, uznanie powództwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, warszawa w warszawie, zwołanie zgromadzenia, przesyłka, repertorium, zgromadzenie wspólników z dniem, warszawa, wspólnik pozwanej spółki, wypis z aktów notarialnych, notariusz
Zobacz»

I ACa 775/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 18 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, posiedzenie zarządów, przesyłka, funkcja członka zarządu, uchwała, zaproszenie na posiedzenie, nadany list, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, posiedzenie nadzwyczajne, dokument finansowy spółki, wspólnik pozwanej spółki, koperta, odwołanie powoda z funkcji, zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie, powołanie do pełnienia funkcji, nowoutworzony udział, korespondencja, sprawa odwołania, prezes zarządów, datownik
Zobacz»

XXVI GC 429/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, porządek obrad, uchwała, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, skład zarządu spółki, spółka z dniem, głosowanie, obrady nadzwyczajnej, siedziba, funkcja prezesa zarządu spółki, kapitał zakładowy, kolejne zgromadzenie, uchwała w sprawie, udział o łącznej wartości, podjęcie uchwały w przedmiocie, obrada zgromadzenia wspólników, kwiecień, numer, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

I ACa 308/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, porządek obrad, zatwierdzenie regulaminu pracy zarządu, sporządzenie uzasadnienia, prawo pierwszeństwa w objęciu, wyłączenie prawa pierwszeństwa, kapitał zakładowy spółki, regulamin urzędowania sądów powszechnych, funkcja członka zarządu, zaskarżona uchwała, żądanie zwołania, adres domowy, zaproszenie, nowoutworzony udział, posiedzenie zarządów, umowa spółki, zaskarżenie uchwały, nieważność uchwały, głos
Zobacz»

VII GC 244/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zamiar zwołania, pełnomocnictwo, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały, cały kapitał zakładowy, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, legitymacja, umocowanie, umowa spółki, powództwo o stwierdzenie nieważności, kapitał zakładowy spółki, uchwała w sprawach nieobjętych, sprzedaż udziału, zgoda na zbycie udziałów, warunek ważności
Zobacz»

I ACa 715/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, notariusz, powództwo, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, udział w kapitale zakładowy, łączna wartość nominalna, notariusz, powództwo, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, umowa sprzedaży udziału, oświadczenie o uznaniu powództwa, obejście prawa, rejestr przedsiębiorców, zbyty udział, prawomocne orzeczenie, umowa spółki, udział w spółce, zgoda zgromadzenia wspólników, udział o łącznej wartości, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo wykonywania głosu, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

XX GC 100/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, notariusz, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, akt notarialny
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zwołanie zgromadzenia, notariusz, kapitał zakładowy, nieważność uchwały, otwarcie przesyłki, wspólnik pozwanej spółki, termin zgromadzenia, zawartość przesyłki, zawiadomienie o zwołaniu, przedmiotowe zgromadzenie, stwierdzenie nieważności, zmiana aktu założycielskiego, stwierdzenie nieważności uchwały, akt notarialny, wartość nominalna, umorzenie udziałów, udział o łącznej wartości, powołanie członka zarządu, zaskarżona uchwała
Zobacz»

XXVI GC 884/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lipca 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, pełnomocnictwo, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, interes prawny, tłumaczenie, umowa spółki, uchwała wspólnika, zaskarżona uchwała, mocodawca, prawo głosu, eliminowanie z obrotu, powództwo o stwierdzenie nieważności, zarząd, uchwała zgromadzenia, wadliwe uchwały, powództwo, określony stan prawny, spóźnione twierdzenie i dowód
Zobacz»

XXIII Ga 936/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, sprzedaż udziału, najbliższe zgromadzenie, kapitał zakładowy, żądanie zarządu, sprawa w porządku obrad, uprawnienie wspólnika, wyrażenie zgody na sprzedaż, udział spółki, określona sprawa, udzielenie zgody, zarząd spółki, uczestnik postępowania, ocena materii, zdolność do podejmowania uchwał, przewodniczącej nadzwyczajnej, podstawa do wyrażenia zgody, zbycie, rozpoznanie skargi na orzeczenie
Zobacz»

VIII Ga 15/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, notariusz
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, prawo o notariacie, notariusz, podwyższenie kapitału zakładowego, badanie zgodności, uzasadniona wątpliwość, forma i treść, lista obecności, uchwała zgromadzenia, krajowy rejestr sądowy, cały kapitał zakładowy, postępowanie rejestrowe, umowa spółki, czynność notarialna, rzeczywisty stan, wpisu podwyższenia, dokument urzędowy, ustawa o krajowym rejestrze, treść dokumentu
Zobacz»

I ACa 340/09

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nieważność uchwały, uchwała o podwyższeniu kapitału, stwierdzenie nieważności, spółka przedsiębiorstwa, zmiana umowy spółki, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, legitymacja czynna, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, prawomocne stwierdzenie nieważności uchwały, wspólnik pozwanej spółki, zaskarżona uchwała, uchybienie formalne, treść uchwały, przyjęcie tekstu jednolitego umowy, uchwała o umorzeniu udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, uchwała o zmianie umowy, sprawa wyborów
Zobacz»

VIII GC 266/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 4 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prawo współużytkowania wieczystego, wyrażenie zgody na zbycie, głos na zgromadzeniu wspólników, nieruchomość, zawiadomienie o terminie zgromadzenia, termin zgromadzenia wspólników, termin nadzwyczajny, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, czysta kartka papieru, nieważność uchwały, kwestionowana uchwała, kapitał zakładowy, zgoda na zbycie udziałów, porządek obrad, dochód ze spółki, termin wysłania, planowane zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, w prawo
Zobacz»

XXVI GC 456/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, żądanie zwołania, zaskarżona uchwała, decyzja o zwołaniu, sprawowanie zarządu, powołanie pełnomocników, pełnomocnik do reprezentowania, zapłata odszkodowania, związek ze sprzeciwem, spółka w sprawie, drugi członek zarządu, głos, interes pozwanej spółki, koszt związany z korzystaniem, posiedzenie zarządów, całość uchwały, dobry obyczaj i interes, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia
Zobacz»

XVI GC 24/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, interes konkurencyjny, działalność konkurencyjna, członek zarządu, zgoda w trybie, kodeks spółek handlowych, spółka kapitałowa, głosowanie, umowa spółki, głos, członka organu, interes spółki, przedmiot udzielenia, kowalik, dobry obyczaj, spółka konkurencyjna, powołany członek, zarząd spółki, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

VII GC 273/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 września 2013

Data publikacji: 21 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, posiedzenie zarządów, zaproszenie na posiedzenie, posiedzenie nadzwyczajne, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, dokument finansowy spółki, funkcja członka zarządu, zarząd pozwanej spółki, otok, datownik, sprawa powołania, odwołanie z funkcji, koperta, powołanie do pełnienia funkcji, nowoutworzony udział, sprawa odwołania, pozwana korespondencja, porządek obrad, uchwała w przedmiocie
Zobacz»

XVI GC 320/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmiana umowy spółki, zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, umorzenie przymusowe, porządek obrad, prawo udziałowe, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia, prawo objęcia, powództwo o stwierdzenie nieważności, objęcie nowych udziałów, prawo pierwszeństwa, dwutygodniowy termin, wkład niepieniężny, kociołek, termin zgromadzenia, przewodnicząca zgromadzenia
Zobacz»

I ACa 1414/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały, roszczenie o ustalenie nieistnienia, stwierdzenie nieważności, umowa spółki, prawomocność, członka rady nadzorczej, uchylenie uchwały, ustalenie nieistnienia uchwały, skład rady nadzorczej, kadencja, postanowienie z dni, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki, zwołanie zgromadzenia wspólników, zwyczajne zgromadzenie wspólników, głos, skład zarządu, sprzeczność uchwały
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: