Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 465/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-12-14

VI ACa 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa ramowa, pozwany bank, prawo bankowe, regulamin transakcji, rozliczenie transakcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja zamiany, klient, kaucja, umowa ramowa, umowa dodatkowa, transakcja terminowa i pochodna, pozwany bank, kredyt, prawo bankowe, stopa referencyjna, system zarządzania, rachunek rozliczeniowy, zarządzanie ryzykiem, kwota bazowa, regulamin transakcji, strata, regulamin transakcji terminowych, bieżąca wycena rynkowa, rozliczenie transakcji, nieważność
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank, regulamin, rachunek bankowy, waluta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, rachunek bankowy, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku
Zobacz»

XXV C 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • członka grupy, pozwany bank, prawo bankowe, metal szlachetny, podgrupa, klient, pranie pieniędzy, działalność, finansowanie terroryzmu, zawiadomienie, pomocnictwo, przeciwdziałanie praniu, prowadzenie rachunku bankowego, spółka, odpowiedzialność banków, skrytki, dom składowy, komisja nadzoru finansowego, skorzystanie ze szkody, przestępstwo
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, rachunek bankowy, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony konkurencji, odpowiedzialność odszkodowawcza banku
Zobacz»

IV C 276/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2019

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

bank, waluta, prawo bankowe, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, waluta obca, kurs, złotówka, frank szwajcarski, kredytobiorca, oprocentowanie, ryzyko kursowe, prawo bankowe, prawo dewizowe, udzielać kredytu, kredyt w walucie, umowa, marża, ustęp, paragraf, konsument, klauzula, tabela
Zobacz»

IV C 120/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 31 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

bank, waluta, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, waluta, marża, złotówka, prawo dewizowe, klauzula, frank szwajcarski, kredytobiorca, prawda, waluta obca, kurs kupna, artykuł, klient, oprocentowanie, kantor, paragraf, umowa, mama, ustęp
Zobacz»

IV C 601/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

bank, waluta, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, frank szwajcarski, kredytobiorca, złotówka, kredyt w walucie, waluta obca, kantor, ryzyko, waluta wymienialna, marża, umowa, kurs, umowa kredytów, rata, rekomendacja, udzielać kredytu, karta, klient, kredyt złotówkowy
Zobacz»

I1 C 1148/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 października 2019

Data publikacji: 5 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, umowa, umowa bankowa, pozwany, oddział w polsce, oświadczenie o wypowiedzenie, siedziba, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, złożenie wniosku o restrukturyzację, ustawa prawo bankowe, korzystanie z karty kredytowej, umowa o kartę kredytową, umocowanie pracownika, bank obowiązku, wypowiedzenie przedmiotowej umowy, restrukturyzacja zadłużenia, pełnomocnik, wyciąg z ksiąg bankowych
Zobacz»

II Ca 212/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, hipoteka umowna, konsorcjum bankowe, pieczęć banku, umowa o utworzeniu konsorcjum, oświadczenie banku, uczestnik postępowań, stanowiące podstawy, działanie przez pełnomocnika, dokument urzędowy, podstawa do wpisu hipoteki, wpis hipoteki w księdze, pełnomocnik banku, wspólne oświadczenie, umowa o kredyt inwestycyjny, hipoteka w księdze wieczystej, intencja wnioskodawcy, dokonanie wpisu hipoteki, bank udzielający kredytów
Zobacz»

XXIII Ga 986/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, waluta, regulamin, umowa, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, umowa kredytów, regulamin, umowa, kredytobiorca, waluta obca, tabela kursowa, kurs walutowy, spłata raty, tabela kursów, kurs waluty, frank szwajcarski, tabela opłat i prowizji, oprocentowanie, wykorzystany kredyt, suma kredytów, indeksacja, ustawa prawo bankowe, złoty polski
Zobacz»

I C 1182/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, pozwany bank, umowa, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, konsument, pozwany bank, waluta obca, rata, umowa, umowa kredytów, ustawa prawo bankowe, złoty polski, frank szwajcarski, kurs sprzedaży waluty, kurs wymiany, niedozwolona klauzula umowna, waluta kredytu, średni kurs, ustawowa odsetka za opóźnienie, przewalutowanie, kredytobiorca, zasada ustalania kursów, tabela kursów walut
Zobacz»

II C 1920/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pracownik banku, ubezpieczyciel, polisa, rata kredytów, mąż powódki, pismo banku, dziecko, pozwany bank, ubezpieczenie na życie, śmierć mężów, umowa kredytów, spadkobierców kredytobiorców, zeznanie powódki, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, działanie banków, zdarzenie ubezpieczeniowe, bezprawność, spłata kredytów, dobra osobiste, różnica kursowa
Zobacz»

I ACa 1373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, ustawa prawo bankowe, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, ustawa prawo bankowe, kredytobiorca, spółka, pozwana spółka, strona banku, dochodzone świadczenie na raty, spłata kredytów, powodowy bank, złożenie wniosku o restrukturyzację, kurka, umowa kredytów, obowiązki umowne, stopa, strona powodowa, termin spłaty zobowiązania, sytuacja finansowa, restrukturyzacja zadłużenia, spłata zobowiązania kredytowego, poręczyciel
Zobacz»

VI ACa 618/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, pozwany bank, regulamin, umowa, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, pozwany bank, kredytobiorca, reklamacja, przewalutowanie, regulamin, złoty polski, wypłata kredytu, mąż, waluta kredytu, transza kredytu, waluta obca, umowa, kredyt walutowy, kwota kredytów, umowa kredytów, prawo bankowe, kurs waluty, klauzula, konsument
Zobacz»

XVI C 2001/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2019

Data publikacji: 2 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, bank, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, bank, konsument, umowa, kredytobiorca, kurs waluty, klauzula, wypłata kredytu, rynek międzybankowy, ryzyko kursowe, nieuczciwy warunek, waluta wymienialna, wzorzec umowy, waluta polska, tabela kursów, ustalanie kursu, kredyt walutowy, zmiana kursów, kwota kredytów, waluta kredytu
Zobacz»

I ACa 605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, spółka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, umowa o kredyt inwestycyjny, sprawa restrukturyzacji, restrukturyzacja zadłużenia, zarządca spółki, konsorcjum bankowe, umowa konsorcjum, wypowiedzenie ugody, imieniu banków, kredytobiorca, restrukturyzacja kredytu, pozwana spółka, spółka, umowa kredytowa, umowa, zarząd banku, wspólny wierzyciel, czterokrotność stopy lombardowej, ugoda w sprawach, kwiecień
Zobacz»

XXV C 1811/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 27 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, pozwany bank, umowa, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, pozwany bank, kredytobiorca, reklamacja, złoty polski, mąż, przewalutowanie, transza kredytu, umowa, umowa kredytów, konsument, kurs waluty, waluta kredytu, waluta obca, spłata kredytów, rata, klient, kwota kredytów, kredyt walutowy, prawo bankowe
Zobacz»

XXV C 579/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, umowa, prawo bankowe, rachunek, pozwany bank, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, kurs, przewalutowanie, kredytobiorca, umowa, umowa o kredyt hipoteczny, waluta obca, waluta kredytu, prawo bankowe, kredyt walutowy, umowa kredytowa, frank szwajcarski, spłata kredytów, kwota kredytów, rachunek, uruchomienie kredytów, pozwany bank, regulamin, rata kredytowa, oprocentowanie
Zobacz»

I ACa 268/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

waluta, pozwany bank, umowa, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, pozwany bank, waluta obca, umowa kredytów, konsument, umowa, ryzyko kursowe, umowa kredytowa, kurs waluty, klauzula, kredytobiorca, indeksacja, tabela, postanowienie umowne, kurs kupna, kurs sprzedaży, kwota kredytów, rata, kurs rynkowy, prawo bankowe
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Saryusz Szarska
Data wytworzenia informacji: