Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 465/13 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-01-26

I ACa 1262/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 10 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

bank, kurs, umowa ramowa, nominał, umowa opcji, opcja put, premia, transakcja opcji, opcja call, bariera
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, opcja walutowa, struktura, kurs, umowa ramowa, nominał, umowa opcji, prezentacja, ryzyko, opcja put, zysk, premia, klient, wyłącznik, transakcja opcji, sporna transakcja, opcja call, instrument finansowy, opis transakcji, bariera
Zobacz»

I ACa 310/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bank, umowa, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, opcja put, nominał opcji, kurs
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, obowiązek informacyjny, umowa, konsekwencja gospodarcza, doradztwo inwestycyjne, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, zamknięcie transakcji, opcja put, nominał opcji, kurs, kurs euro, dyrektywa, prawo bankowe, zwrot nienależnego świadczenia
Zobacz»

I ACa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bank, umowa ramowa, waluta, regulamin, zawarcie transakcji, kurs, transakcja terminowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, powodowy bank, waluta, charakter spekulacyjny, wzorzec, regulamin, zawieranie transakcji, pozwana spółka, zawarcie transakcji, umowa szczegółowa, kurs, zawierana transakcja, pracownik banku, ryzyko kursowe, dyrektywa, transakcja terminowa, prawo bankowe
Zobacz»

I ACa 1206/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 6 marca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

transakcja, bank, umowa ramowa, kurs, waluta, opcja, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, umowa ramowa, kurs, depozyt zabezpieczający, waluta, rozliczenie transakcji, zamknięcie transakcji, pozwany bank, opcja, opcja walutowa, transakcja zawarta przez strony, prawo bankowe, sprzedaż, instrument finansowy, kurs euro, lipiec, wpływ błędów, instrumentum finansowy, zawarcie
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bank, umowa ramowa, transakcja terminowa, waluta, kurs, regulamin, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe, zawarcie
Zobacz»

XX GC 479/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bank, kurs, regulamin, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, waluta wymienialna, kupno waluty, pisemne potwierdzenie, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, kurs, regulamin, kurs terminowy, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, sporna umowa, waluta wymienialna, kupno waluty, rozliczenie transakcji, przedstawiciel powodów, pisemne potwierdzenie, kwota transakcji terminowej, regulamin transakcji terminowych, kurs referencyjny, dzień realizacji, dzień rozliczenia, zawarcie
Zobacz»

XX GC 507/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, pracownik pozwanego banku, kurs waluty, rozmowa, spotkanie, zawarcie spornej transakcji, bank produktów, rynek walutowy, kurs, zawarcie, zawarcie spornej umowy, małżonka powoda, pozew, pracownica pozwanego banku, umowa ramowa, regulamin, stenogram, potwierdzenie transakcji, instrumentum finansowy
Zobacz»

VI ACa 1020/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 9 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, transakcje opcyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, rozliczenie transakcji opcyjnych, powodowa spółka, umowa ramowa, klauzula wykonalności, wierzytelność, egzekucja, gwarancja bankowa, obciążenie rachunków, wypłata gwarancji, odsetka, beneficjent gwarancji, solidarna odpowiedzialność za zobowiązania, postępowanie egzekucyjne, omawiana transakcja, wystawienie gwarancji
Zobacz»

I ACa 1754/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, transakcja, działalność maklerska, pozwany bank, spółka jawna, prawo bankowe, transakcja na rynku, depozyt, klient, system rekompensat, rachunek bankowy, brak zezwolenia, posiadacz rachunków, dom maklerski, instrumentum finansowy, instrument finansowy, pomocnik, szkoda powoda, komisja nadzoru finansowego, wiedza banku
Zobacz»

V ACa 1003/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 4 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

transakcje opcyjne, umowa kredytów, bank, opcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcje opcyjne, umowa kredytowa, umowa kredytów, pokrycie ryzyka, oświadczenie o poddaniu, kredytobiorca, ryzyko kredytowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy, transakcja rynku, bank, przeznaczenie na pokrycie, opcja, bank w związku, rynek finansowy, nieważność transakcji, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, limit kredytowy, transakcja finansowa, strona transakcji, umowy opcyjne
Zobacz»

II C 282/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • elektroniczny nośnik informacji, bank, taryfa opłat i prowizja, transakcja, wydruk, miesięczna spłata, transakcja gotówkowa, dokument, umowa o kartę kredytową, prawo bankowe, wypowiedzenie, kredyt, informatyczny nośnik, forma elektroniczna, zapis elektroniczny, umowa, czynność bankowa, transakcja bezgotówkowa, wydanie karty kredytowej, posiadacz karty
Zobacz»

III C 190/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2015

Data publikacji: 23 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, dyspozycja przelewu, przewalutowanie, transakcja, autentyczny podpis, operacja bankowa, część jednostki, transakcja powoda, rachunek walutowy, rzeczywista transakcja, wartość utraconych korzyści, jednostka uczestnictwa w funduszu, skapitalizowana odsetka, posiadacz rachunku bankowego, przelew środków pieniężnych, certyfikat, indeks, dostateczne bezpieczeństwo, reklamacja
Zobacz»

II K 115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 maja 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, umowa kredytowa, pokrzywdzony podmiot, windykator, samochód, kredytobiorca, pojazd, rata, częściowy podział majątku, świadek, harmonogram spłaty, kredyt złotówkowy, umowa z bankami, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, bankowy tytuł egzekucyjny, relacje kontraktowe, umowa kredytu złotowego, były mąż, sytuacja finansowa
Zobacz»

XX GC 379/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, interes spółki, sprzedaż udziału, transakcja, dobry obyczaj, zboże, członek zarządu pozwanego banku, kredytobiorca, strata, uchwała, wynik wyceny, wniosek o wyłączenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, sprawozdanie, pszenica, kredyt obrotowy, absolutorium, uzupełniające przesłuchanie, przesłuchanie biegłe
Zobacz»

II AKa 288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, umowa ramowa, milion, cesja wierzytelności, sfinansowanie, przelew wierzytelności, zamknięcie umowy, zabezpieczenie, przyszłe przedsięwzięcie, na stronie, spółka, przedsięwzięcie gospodarcze, moment zawierania, nowy kontrakt, obrońca, obowiązek posiadania, zawieranie umowy kredytowej, wcześniejsze zobowiązanie, przedmiot przelewu
Zobacz»

IV K 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, szkoda, klient banków, konto klientów, konto bankowe o numerze, pracownik banku, przelew pieniędzy, kredyt, pieniądz z konta, kredyt gotówkowy, marzec, kara, umowa o kredyty, zamiar w krótkich odstępach, przypadek czynów, kwota, przestępstwo, bankowy bank, system bankowy, spowodowany czyn
Zobacz»

III K 535/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, kontakt z bankiem, komornik, egzekucja, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, pojazd, infolinia, śródmieście w warszawie, nawiązanie kontaktu, udaremnienie, zmiana miejsca zamieszkania, pełna świadomość, nieustalone miejsce, przedmiot zastawu rejestrowego, zastaw rejestrowy na samochodzie, adres, ujawnienie majątków, czyn
Zobacz»

IX C 1179/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, zadłużenie powódki, na bank, umowa kredytów, kapitał, sprzedaż pojazdów, towar używany, przewłaszczony pojazd, podatek, kredytobiorca, ostatnia rata kredytu, dostawa, wypowiedzenie umowy, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, udział w prawie własności, odsetki kapitałowe, windykator, wydanie pojazdów
Zobacz»

II Ca 81/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, dobra osobiste, zobowiązanie wobec banków, rzetelna informacja, dłużnik banku, udostępnianie informacji gospodarczych, windykacja, firma windykacyjna, bezprawność działania, bankowy tytuł egzekucyjny, baza, pożyczka, wierzytelność, dług, komornik, zadośćuczynienie, rejestr dłużników, bazia, wniosek banku
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony konkurencji, odpowiedzialność odszkodowawcza banku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: