Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 518/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-02-08

I ACa 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, regulamin, skarga o uchylenie wyroku, zespół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, przeciwnik, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, bezstronność i niezależność, umowa kontraktacji, wyłączenie arbitra, podstawowa zasada, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, naruszenie klauzuli porządku publicznego, dokonanie zapisu, sporządzenie zapisu, kontrakt, rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, praworządność, regulamin, skarga o uchylenie wyroku, wniosek o wyłączenie, zespół
Zobacz»

I ACa 1298/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2013

Data publikacji: 11 września 2013

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, skarga o uchylenie wyroku, regulamin sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, umowa współpracy, naruszenie klauzuli porządku publicznego, istnienie zapisu na sąd, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, uchylenie wyroku sądu polubownego, oryginał umowy, podstawowa zasada porządku prawnego, krajowa izba gospodarcza, postępowanie arbitrażowe, skarga o uchylenie wyroku, zasada postępowań, podstawa uchylenia wyroku, generalny sąd, sekretarz generalny, wyrok sadu polubownego, regulamin sądu arbitrażowego, prejudykat, protokół pisemny
Zobacz»

I ACa 1494/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 21 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, wyrok sądu arbitrażowego, opłata arbitrażowa, regulamin sądu arbitrażowego, izba gospodarcza w warszawie, krajowa izba gospodarcza, skarga, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, wyrok sądu arbitrażowego, opłata arbitrażowa, dokonanie wykładni wyroku, gmina miejska, regulamin sądu arbitrażowego, podstawowa zasada porządku prawnego, izba gospodarcza w warszawie, skarga gminy, krajowa izba gospodarcza, skarga, wniosek o wykładnię wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, taryfa opłaty, twierdzenie i dowód, naruszenie zasady równości stron, wykładnia wyroku sądu, pozwany, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Zobacz»

I ACa 154/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wyrok sądu arbitrażowego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie, regulamin sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wyrok sądu arbitrażowego, głosowanie, ad hoc, postępowanie przed sądem arbitrażowym, uchylenie wyroku sądu polubownego, werdykt, dyskusja, wniosek dowodowy, trakcie narady, naruszenie podstawowej zasady, narada nad wyrokiem, skarga o uchylenie, odbyć narady, sprawa wyroku sądu, regulamin sądu arbitrażowego, treść wyroków, ustalenie treści, zasada postępowania przed sądem, pozbawiona możność obrony, przeciwnik skargi
Zobacz»

XX GC 323/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 30 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

krajowa izba gospodarcza, regulamin sądu arbitrażowego, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, zespół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • nominacja, rada, mediator, krajowa izba gospodarcza, regulamin sądu arbitrażowego, uchylenie wyroku sądu polubownego, wyłączenie arbitra, sekretarz generalny, funkcja arbitra, generalny sąd, akt sądu, postępowanie arbitrażowe, przeciwnik skargi, list arbitrów, klauzula porządku publicznego, skarga o uchylenie wyroku, zasada porządku, zespół, bezstronność i niezależność, podstawowa zasada
Zobacz»

VI ACa 199/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem arbitrażowym, wyrok sądu arbitrażowego, regulamin sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, powództwo wzajemne, zespół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, umowa szczegółowa, tabela, postępowanie przed sądem arbitrażowym, wyrok sądu arbitrażowego, podstawowa zasada porządku prawnego, postępowanie przed sądem polubownym, zamknięcie rozprawy, regulamin sądu arbitrażowego, dowód z opinii biegły, zasada prowadzenia postępowania dowodowego, krajowa izba gospodarcza, powództwo wzajemne, klauzula porządku publicznego, możność, możliwość obrony, praworządność, uczestnik, zespół
Zobacz»

XX GC 551/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, krajowa izba gospodarcza, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wyrok sądu arbitrażowego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, umowa szczegółowa, krajowa izba gospodarcza, umowa ramowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, dzień wniesienia pozwu, wyrok sądu arbitrażowego, wniesienie pozwu w sprawie, postępowanie przed sądem arbitrażowym, pozew, zintegrowany system informatyczny, nieważność zapisu na sąd, dzień wydania wyroku, podstawowa zasada, roszczenie odsetkowe, odsetki ustawowe, wdrożenie oprogramowania, zarzut nieważności zapisu, dalsze odsetki
Zobacz»

XXVI GC 1123/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, opłata arbitrażowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, akt sprawy sądu, warunki handlowe, przeciwnik skargi, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, opłata arbitrażowa, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, prawa ekonomiczne, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, katalog, konstytucja rp, zasada ekwiwalentności, hipermarket, czyn nieuczciwej konkurencji, siedziba, ochrona przedsiębiorców, zasada konieczności, gazetka
Zobacz»

XX GC 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 15 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, umowa dzierżawy, zapis na sąd polubowny, krajowa izba gospodarcza, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, uchylenie wyroku sądu polubownego, przeciwnik, skarga o uchylenie wyroku, umowa najmu, umowa dzierżawy, przedłużenie umowy, prawo opcji, zapis na sąd polubowny, jednostronne oświadczenie woli, zawarcie nowej umowy, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem polubownym, podstawowa zasada, korespondencję e-mailową, wydanie przedmiotu najmu, zasada autonomii woli stron, swoboda umów, regulamin, miejsce parkingowe
Zobacz»

I ACa 796/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 22 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, regulamin sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem arbitrażowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, postępowanie przed sądem polubownym, wyrok sądu arbitrażowego, przeciwnik skargi, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, przepis kodeksu postępowania cywilnego, skarga o uchylenie wyroku, czyn nieuczciwej konkurencji, regulamin sądu arbitrażowego, zasada postępowania przed sądem, uzasadnienie wyroku sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, konstytucja, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, postępowanie przed sądem arbitrażowym, klauzula porządku publicznego, kognicja sądu powszechnego, postępowanie o uchylenie wyroku
Zobacz»

XVI GC 1024/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 30 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, skarga o uchylenie wyroku, wyrok sądu arbitrażowego, regulamin sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, przeciwnik skargi, postępowanie przed sądem polubownym, krajowa izba gospodarcza, skarga o uchylenie wyroku, podstawowa zasada porządku prawnego, kara umowna, wyrok sądu arbitrażowego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, umowa najmu, wniosek dowodowe strony, zasada równości podmiotów, regulamin sądu arbitrażowego, zasada postępowania przed sądem, podstawa uchylenia wyroku sądu, zgłaszanie wniosków dowodowych, zdanie przeciwników, wniosek i twierdzenie, strona postępowania przed sądem, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Zobacz»

XX GC 805/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, skarga, regulamin sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, wyrok sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, spółka celowa, koszt personelu, poniesiony koszt i wydatek, naruszenie podstawowej zasady, skarga, praworządność, koszt przejazdów pracowników, klauzula porządku publicznego, ujemny interes, pośrednictwo spółki, regulamin sądu arbitrażowego, koszt obsługi prawnej, koszt przygotowania, podpisanie umowy, zasada postępowania przed sądem, koszt spółki
Zobacz»

XX GC 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 listopada 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, skarga, powództwo wzajemne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • umowa szczegółowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, tabela, postępowanie przed sądem arbitrażowym, podstawowa zasada, skarga, zasada prowadzenia postępowania dowodowego, sprostowanie błędów, praworządność, postępowanie przed sądem polubownym, dowód z opinii biegły, zamknięta rozprawa, modyfikacja, zamknięcie rozprawy, możność, powództwo wzajemne, zasada porządku prawnego, wykonywanie umowy, umowa ramowa, klauzula porządku publicznego
Zobacz»

XVI GC 724/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 30 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • ad hoc, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, postępowanie przed sądem polubownym, podstawowa zasada porządku prawnego, werdykt, narady sądu, przeciwnik, zasada postępowania przed sądem, zdanie odrębne, zgłaszanie wniosków dowodowych, narada nad wyrokiem, ustalenie treści, możliwość obrony, akt sądu, strona postępowania przed sądem, trakcie narady, sądownictwo polubowne
Zobacz»

VII AGa 804/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, krajowa izba gospodarcza, powództwo wzajemne, zapis na sąd polubowny, regulamin, postępowanie przed sądem arbitrażowym, zespół, pozew wzajemny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zarzut potrącenia, krajowa izba gospodarcza, wierzytelność, powództwo wzajemne, zapis na sąd polubowny, regulamin, rozpoznanie zarzutu potrącenia, podstawowa zasada porządku prawnego, zasada pewności prawa, naruszenie klauzuli porządku publicznego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, oświadczenie o potrąceniu, bezpieczeństwo obrotu, zasada ochrony praw majątkowych, zespół, pozew wzajemny, zasada postępowań, uchylenie wyroku sądu polubownego, odmowa rozpoznania, skarga o uchylenie
Zobacz»

VII AGa 1162/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

izba gospodarcza w warszawie, regulamin sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • izba gospodarcza w warszawie, regulamin sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, podstawowa zasada porządku prawnego, skarga o uchylenie wyroku, zasada postępowania przed sądem, skład sądu polubownego, rabat, wyłączenie arbitra, klauzula porządku publicznego, podstawa uchylenia wyroku sądu, brak ekwiwalentności świadczeń, zapis na sąd polubowny, możliwość obrony, wyrok sądu arbitrażowego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, usługa, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej
Zobacz»

XX GC 849/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

krajowa izba gospodarcza, regulamin sądu arbitrażowego, skarga, uchylenie wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, opłata arbitrażowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • krajowa izba gospodarcza, przeciwnik skargi, akt sądu polubownego, regulamin sądu arbitrażowego, bezstronność i niezależność, skarga, podstawowa zasada porządku prawnego, niezależność arbitrów, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, wartość przedmiotu sporu, siedziba, wniosek o wyłączenie arbitra, postępowanie przed sądem polubownym, uchylenie wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, opłata arbitrażowa, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, żądanie wyłączenia, generalny sąd
Zobacz»

I ACa 1241/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, spółka jawna, siedziba w miejscowości, narada koordynacyjna, protokół z narady, zamienna dokumentacja projektowa, zapis na sąd polubowny, wyrok sądu arbitrażowego, skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, przerobienie dokumentu, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, wniosek dowodowy, podstawowa zasada porządku prawnego, złożenie zlecenia, przedsiębiorstwo, traktowanie strony, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, zakres zapisu
Zobacz»

V ACa 807/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wyrok sądu arbitrażowego, regulamin, postępowanie przed sądem arbitrażowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, skarga o uchylenie wyroku, skład sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, zasada postępowań, pełnomocnik strony przeciwnej, samorząd zawodowy, bezstronność arbitra, regulamin, list arbitrów, arbiter sądu arbitrażowego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, uczestnik, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, postępowanie przed sądem polubownym, naruszenie klauzuli porządku publicznego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, utracone korzyści, wybór arbitra
Zobacz»

I ACa 497/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, skarga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, skarga, przeciwniczka skargi, kontrahentka, skutek oświadczenia woli, zakres zapisu, rozstrzyganie o roszczeniach, oświadczenie o uchylenie, autorka skargi, kompetencja sądu arbitrażowego, nieuczciwa konkurencja, orzeczenie sądu arbitrażowego, rozstrzyganie sporów, podstawowa zasada porządku prawnego, przekroczenie zakresu, druga strona, brak bezstronności, umowa strony, relacja gospodarcza stron
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Zborzyńska
Data wytworzenia informacji: