Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 962/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-12-13

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, wydział
Zobacz»

I C 955/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, tysiąc, pozwany, kwota, na raty, należność, dalsze odsetki, marzec, czerwiec, pięć tysięcy, szpital, najwyższy szczebel, odsetka, odsetka za opóźnienie, dług, zgłoszone zapotrzebowanie, faktura, niezwłoczna spłata, stosunek współpracy, fakt wymagalności
Zobacz»

XVI GC 876/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 7 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, wydział gospodarczy, tutejszy sąd, warszawa, tysiąc złoty, koszt zastępstwa prawnego, powodowa kwota, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tryba, postanowienie, koszt zastępstwa, marzec, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, kwota
Zobacz»

III Ca 890/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2015

Data publikacji: 5 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, siedziba, zapłata należności główna, część zaliczki na poczet, dyspozycyjność powoda, czynność procesowa powoda, akt dyspozycyjności, uchylenie wyroku sądu, koszt postępowania przed sądami, rezygnacja powoda, wyraz rezygnacji, niewykorzystaną część, data wpływu do sądu, ograniczenie roszczenia, zarzut powagi, skuteczne odwołanie, zaliczka na poczet wynagrodzenia, rozpoczęcie rozprawy, śródmieście w łodzi, wyrok sądu i instancja
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia, mająca możliwość
Zobacz»

I ACz 1278/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prawo do dochodzenia roszczenia, dochodzenie roszczenia na drodze, pozwany, droga postępowań, futro, przyznanie kosztów, ostatni akapit, stosowanie, spełnienie roszczenia, udział w sprawach, roszczenie, brak akceptacji, siedziba, zwrot kosztu procesu, brak legitymacji biernej, podstawa do odstąpienia, przypadek ogólny, koszt postępowań zażaleniowy, wskazanie możliwości, zasada dotycząca kosztów
Zobacz»

I ACz 1737/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • siedziba, spółka, sytuacja majątkowa strony, koszt postępowań zażaleniowy, umowa o zarządzanie, upadłości dział, upadłość likwidacyjna, zażalenie powoda, interes wierzyciela, odpowiedź na wezwanie, osoba inwestora, zastępstwo procesowe jedynie, zmiana poprzez odstąpienie, cały ciężar odpowiedzialności, syndyk masy upadłości, przebieg procesów, koszt zastępstwa procesowy, sporna inwestycja, ogólna reguła obciążania stron, całość kosztów zastępstwa procesowego
Zobacz»

XVI GC 1253/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, wydział gospodarczy, warszawa, koszt zastępstwa prawnego, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tysiąc, tryba, postanowienie, październik, koszt zastępstwa, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, kwota, protokolant, skład
Zobacz»

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztu procesu, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XXVII Ca 1640/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydanie wyroku częściowego, cofnięcie pozwu, ograniczenie powództwa, rozpoczęcie rozprawy, dzień zapłaty, konstytucja, powództwo, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, siedziba, odsetka ustawowa od kwot, opóźnienie od kwot, oddalenie powództwa powoda, przesłanka do wydania wyroku, kwota, wytoczenie pozwu, odsetka ustawowa za opóźnienie, zwrot opłaty, należność główna, warszawa w warszawie, warszawa
Zobacz»

II C 1645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowy zwrot kosztów zastępstwa, prokuratoria generalna, następujący skład, skarbowe państwo, zapłata kwot, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, skarb państwa, posiedzenie niejawne, tryba, wydział cywilny, czerwiec, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rzeczpospolita polski, wyrok, wydział, skład, rozpoznanie
Zobacz»

VIII Pa 108/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozew ze zrzeczeniem, zgoda na cofnięcie, podjęta negocjacja, siedziba, oświadczenie o cofnięciu apelacji, zaskarżone postanowienie poprzez orzeczenie, praca z winy pracodawcy, słuszny interes pracownika, negocjacja ugodowa, zastępstwo procesowe według norm, roku łączy, oświadczanie, pełnomocnik powódki, praca z wynagrodzeniem, zasądzenie kosztów sądowych, wyrok w przedmiocie, społeczna ania, ustalenie istnienia stosunku pracy, śródmieście w łodzi, wyrazić zgodę
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota, odsetka w przypadku
Zobacz»

II Cz 404/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, zwrot kosztu procesu, wycofanie powództwa, przegranie sprawy, odstąpienie od obciążania powoda, połowy stawek, wartość przedmiotu sporu, pełnomocnik zawodowy, cofnięcie, koszt opłaty skarbowej, uregulowanie należności, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, twierdzenie powoda w sprawie, opłata od dokumentu pełnomocnictwa, opał, postępowanie zażaleniowe, ewentualne zażalenie, opłata adwokacka, ryzyko poniesienia kosztów, zastosowanie przepisów rozporządzenia ministra
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Zagrobelny
Data wytworzenia informacji: