Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1174/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-11-19

XVI GC 1209/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały, akcjonariusz, przepis kodeksu spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zwyczajne walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, pozwana spółka, członek zarządu, kociołek, zaskarżona uchwała, mandat, odmowa udzielenia absolutorium, czynność prawna, obowiązek prezesa zarządu, stwierdzenie nieważności uchwały, akcjonariusz, uchwała walnego zgromadzenia, interes prawny, wytoczenie powództwa o stwierdzenie, optymalizacja, przepis kodeksu spółek handlowych, realizacja celu, pełnienie funkcji prezesa, funkcja prezesa zarządu
Zobacz»

XX GCo 258/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2019

Data publikacji: 29 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusz, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, powództwo o stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusz, uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, sprawa wyboru członka rady, wybór członka rady nadzorczej, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, powództwo o stwierdzenie nieważności, uprawdopodobnienie, interes prawny, uchwała rady nadzorcza, ustalenie nieistnienia uchwały, organ spółki, zgromadzenie akcjonariuszy, udzielenie zabezpieczenia, odwołany członek zarządu, legitymacja, mniejszościowy akcjonariusz, uchwały nieistniejące, porządek obrad
Zobacz»

XVI GC 1091/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, akcjonariusz, zaskarżona uchwała, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, akcjonariusz, dr hab., zaskarżona uchwała, spółka, głosowanie, zabranie głosu, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, podjęcie uchwały, zabrać głos, raport, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, udział w dyskusji, statut, bezzasadne niedopuszczenie, szczegółowe pytanie, porządek obrad, przedstawiciel pracowników
Zobacz»

XVI GC 858/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie, akcjonariusz, nieważność, spółka powództwa, kodeks spółek handlowych, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, walne zgromadzenie, zysk z lat ubiegłych, akcjonariusz, ustalenie nieistnienia uchwały, porządek obrad, obrada zwyczajnego walnego zgromadzenia, mniejszościowy akcjonariusz, sprawa podziału zysku, cały kapitał zakładowy, nieważność, spółka powództwa, prawo do wytoczenia, przedmiotowa uchwała, kodeks spółek handlowych, akcja, protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchwała wspólnika, zaskarżenie w trybie, wytoczenie przeciwko spółce
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, uchylenie uchwały, akcja, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, porządek obrad, spółka, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, uchylenie uchwały, spółka, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, stwierdzenie nieważności, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, uchylenie uchwały, spółka, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

X GC 821/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, zaskarżona uchwała, akcja, nadzwyczajne walne zgromadzenie, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, przyjęcie porządku obrad, spółka, uchwała w przedmiocie porządku, zaskarżona uchwała, uchwała o zamknięciu, uchwała o przyjęciu porządku, głos, dobry obyczaj, przedmiot porządku obrad, kurator, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, głosowanie, teza z uzasadnienia wyroku, uchylenie uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podjęcie uchwały
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika
Zobacz»

X GC 966/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, izba cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, spółka, udział w zgromadzeniach, zarządca, nadzwyczajne walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, porządek obrad zgromadzenia, podjęcie uchwały, nieruchomość, uchwała walnego zgromadzenia, okres kredytowania, izba cywilna, głos, zwołanie zgromadzenia, statut, hipoteka łączna, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólnika, ustanowienie hipoteki
Zobacz»

V ACa 253/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2013

Data publikacji: 19 września 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • podjęta uchwała, protokół notarialny, odpowiedzialność notariuszy, załącznik do protokołu, załącznik do aktu notarialnego, akcjonariusz, walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie, staranność, nadmierne uproszczenie, osnowa, czynność notarialna, kodeks spółek handlowych, treść uchwały, prawo o notariacie, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwany, grunt kodeksu, koszt zgromadzenia, regulacja kodeksu
Zobacz»

XX GC 957/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcja, stwierdzenie nieważności uchwały, uchylenie uchwały, przepis kodeksu spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kapitał zakładowy w drodze, akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcja, droga emisji, zmiana statutu spółki, sprawa obniżenia, jednoczesne podwyższenie, podwyższenie kapitału zakładowego, uchwała o uchyleniu uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, uchylenie uchwały, obniżenie kapitału zakładowego, wartość nominalna, obniżenie wartości, porządek obrad, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, warszawa w warszawie, przepis kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki
Zobacz»

VI ACa 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, uchylenie uchwały, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, spółka, uchylenie uchwały, dobry obyczaj, spółka publiczna, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, interes spółki, zaskarżenie uchwały, otrzymanie wiadomości, wiadomość o uchwale, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, zgromadzenie w dniach, termin do wniesienia powództwa, powództwo o uchylenie uchwały, walne zgromadzenie spółki, dzień powzięcia uchwały
Zobacz»

I ACa 651/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, wytoczenie powództwa o stwierdzenie, spółka, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, prawo do wytoczenia, powzięcie uchwały, wyrażenie zgody na nabycie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, głosowanie, legitymacja procesowa, uchwała w sprawach nieobjętych, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, porządek obrad, otrzymanie wiadomości o uchwale, zaprotokołowanie sprzeciwu, upływ terminów zawitych, sześciomiesięczny termin, wadliwe zwołanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników
Zobacz»

I ACa 1042/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zgromadzenie, przepis kodeksu spółek handlowych, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, uchwały nieistniejące, obniżenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała zgromadzenia wspólników spółki, podmiot, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przepis kodeksu spółek handlowych, wyłączenie stosowania, stwierdzenie nieważności uchwały, ustalenie nieważności uchwały, pozwana spółka, ustalenie nieistnienia uchwały, przedmiotowa uchwała, powództwo o stwierdzenie nieważności, uchwała organów, kapitał zakładowy spółki, przypadek uchwały, uchwała sprzeczna z ustawą, powództwo o ustalenie
Zobacz»

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, papier wartościowy, interes spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, uchylenie uchwały, akcja, stwierdzenie nieważności, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji, zaprotokołowanie sprzeciwu, zaskarżona uchwała
Zobacz»

VII AGa 1267/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 8 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, członek organu spółki, uchwała, interes prawny, czynność prawna, uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariusz, nieważna uchwała, odmowa udzielenia absolutorium, korporacja, obowiązek prezesa zarządu spółki, kodeks spółek handlowych, odwołany członek, członek zarządu, mandat, spółka w okresach, sfera prawna, powództwo, zrzeszenie, prawny powód
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, akcja, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu, sprawa ustanowienia
Zobacz»

I ACa 135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 29 maja 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przepis kodeksu spółek handlowych, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • przepis kodeksu spółek handlowych, zaskarżenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zasady współżycia społecznego, legitymacja, przedmiotowa uchwała, powództwo o stwierdzenie nieważności, interes prawny, wyłączenie stosowania, uchwała organów spółek kapitałowych, zgromadzenie, powództwo o ustalenie, ustalenie nieważności uchwały, zaskarżanie uchwał organów, wspólnik pozwanej spółki, uchwała zgromadzenia wspólników, obejście, udział w pozwanej spółce, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, możliwość efektywnego dochodzenia
Zobacz»

I ACa 1009/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwały nieistniejące, umowa spółki, podjęcie uchwały, ustalenie nieistnienia uchwały, członek zarządu, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała wspólnika, zwołanie zgromadzenia wspólników, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, głos, pozwana spółka, brak kworum, udziałowiec, kodeks spółek handlowych, sprzedaż udziału, nadzwyczajne walne zgromadzenie, wspólnik spółki, powództwo o ustalenie nieistnienia, powództwo o uchylenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Kruszyński
Data wytworzenia informacji: