Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 113/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-05-25

XVI GCo 50/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa najmu, polisa ubezpieczeniowa, udzielenie zabezpieczenia, kopia polisy, gwarancja, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, polisa ubezpieczeniowa, przedmiotowa umowa najmu, zakazanie, udzielenie zabezpieczenia, rozpowszechnianie informacji, interes prawny, umowa najmu lokali użytkowych, uprawniona spółka, sklep, kopia polisy, następujący numer, kwota z gwarancji, roszczenie o ustalenie istnienia, gwarancja, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, zabezpieczenie roszczenia, zgodność z oryginałami kopii
Zobacz»

XVI GNc 939/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, gwarancja bankowa, warunek najmu, umowa najmu, wypowiedzenie, kopia polisy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, dzień opóźnienia, kara umowna, lokal sklepowy, gwarancja bankowa, warunek najmu, umowa najmu, brak zabezpieczenia, wypowiedzenie, tryb natychmiastowy, kopia polisy, zabezpieczanie roszczenia, obowiązek uprawdopodobnienia, interes prawny, najemca, pozwany, kontynuacja działalności, umowa podnajmu, sprawozdanie finansowe, przyszłe orzeczenie
Zobacz»

XXV Co 75/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 15 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, odbiór pogwarancyjny, należyta ochrona prawna, uczestnik, sposób zabezpieczenia, podstawa gwarancji, dobre wykonanie, interes prawny, ustalenie nieistnienia prawa, wnioskodawca, brak zabezpieczenia, usterka, bank, gwarant, sfera prawna, powództwo w sprawie, roszczenie, praca naprawcza, ubytek w nawierzchni
Zobacz»

I ACz 396/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, żądanie kary umownej, osiągnięcie cel, gwarancja bankowa, rachunek bankowy obowiązany, postępowanie rozpoznawcze, zajęcie rachunków bankowych, prawo do żądania, gwarancja płatności, udzielenie zabezpieczenia przez zajęcie, brak zabezpieczenia, formułowane roszczenie, kosztów wykonawstwa, wykonawstwo zastępcze, kara umowna i odszkodowania, odstąpienie od umowy, bank, rachunek depozytowy sądu, wypłata sumy, sposób zabezpieczenia
Zobacz»

XVI GCo 134/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2012

Data publikacji: 15 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal użytkowy o numerze, oddział w polsce, umowa najmu, bank, kara umowna, zwrot lokali, bankowy numer, szczególności rachunków, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, spółka, prawny lokal, wyposażenie lokali, działalność handlowa, sklep, zabezpieczenie roszczenia, zajęcie ruchomości, sprawozdanie, zajęcie rachunków bankowych, umowa najmu w trybie
Zobacz»

VII Pz 123/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2014

Data publikacji: 31 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wiarygodność roszczenia, klauzula wykonalności, udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, małżonka dłużnika, świadczenie wierzyciela, wniosek o zabezpieczenia, odpowiedzialność osobista, wymóg uprawdopodobnienia, egzekwowane świadczenie, wydanie klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tytuł egzekucyjny, sposób oceny, uprawdopodobnienie wiarygodności roszczenia, zmiana wydanego rozstrzygnięcia, zabezpieczenie powództwa, ocena wiarygodności
Zobacz»

VIII Gz 21/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, upadek zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, gwarancja bankowa, doręczony odpis, robota budowlana, zażalenie, wierzytelność, ustanowienie zabezpieczenia, interes prawny, kaucja gwarancyjna, wniosek dokumentów, wszczęcie postępowania w sprawie, spółka komandytowa, pewność istnienia, koszt postępowań zażaleniowy, ustanowienie gwarancji, skutecznie dokonane potrącenie, przesłanka pozwalająca na dokonanie, postępowanie o kosztach
Zobacz»

VIII Gz 110/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wstrzymanie wydania, udzielenie zabezpieczenia, sposób zabezpieczenia, centrum, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, waluta polska, zdanie pierwsze, wierzytelność, zażalenie, wnioskodawczyni, niedopuszczalność, górnik, kopia zarządzenia, żądanie udzielenia zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, udzielenie zabezpieczenia powództwa, powództwo o pozbawienie wykonalności, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

IX GCo 58/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, wyegzekwowanie kwot, pozbawienie wykonalności, udzielenie zabezpieczenia, rozprawa przed sądem najwyższym, wyrok pozbawiający wykonalności, wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji, skuteczność wyroku sądu, uchylenie wyroku sądu apelacyjnego, wyegzekwowanie świadczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, postępowanie przed sądem najwyższe, powództwo o pozbawienie wykonalności, uprawdopodobnienie interesu prawnego, rozpoznanie skargi kasacyjnej, opatrzona klauzula wykonalności, uczestnik, akt notarialny, udzielenie zabezpieczenia roszczenia
Zobacz»

XX GCo 10/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • harmonogram realizacji, udzielenie zabezpieczenia, gwarancja bankowa, kluczowe terminy, wiarygodność roszczenia, budowa centrum, ukończenie robót, przedłużenie czasu na ukończenie, przekroczenie czasów, projekt, zarządca, kara umowna za przekroczenie, prawo do żądania, przyszłe powództwo, brak zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, umowa z dniem, robota budowlana, podstawy instrukcji, uprawdopodobnienie
Zobacz»

XVI GCo 106/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2012

Data publikacji: 14 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

najem, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, kopia polisy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • najem, gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, roszczenie, kara umowna, wnioskodawca, sposób zabezpieczenia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, działalność handlowa, przedmiotowy lokal, wysokość czynszu najmu, wierzytelność z rachunków bankowych, waloryzacja, posiadanie, zajęcie ruchomości, postępowanie zabezpieczające, określenie sposobu, udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie, kopia polisy
Zobacz»

I ACz 270/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarancja, udzielenie zabezpieczenia, zobowiązania kontraktowe, oświadczenie o odstąpienia, gwarancja usunięcia wad, dokument gwarancji, wydanie gwarancji, strona powodowa, umowa przez strony, interes prawny, uprawdopodobnienie roszczenia, gwarancja należytego wykonania umowy, umowa, gwarancja należytego wykonania zobowiązań, naprawa wszelkich wad, usunięcie wad i usterek, roszczenie o wydanie dokumentów, zapłata odszkodowań umownych, wniosek o udzielenie zabezpieczenia
Zobacz»

I ACz 185/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2013

Data publikacji: 16 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oddział w polsce, udzielenie zabezpieczenia, zakazanie, gwarancja bankowa, obowiązana gmina, wydanie postanowienia, uprawniony sposób, późniejszy aneks, postępowanie o ustalenie, materiał zebrany w sprawie, zabezpieczenie roszczenia, umorzenie postępowań, gwarant, konsorcjum, kontrakt, termin upoważnienia, gwarancja zwrotu zaliczki, ustalenie nieistnienia, katalog zachowań, granica wniosku o zabezpieczenie
Zobacz»

VI Gz 79/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 15 maja 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, umowa najmu, udzielenie zabezpieczenia, akt notarialny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, umowa najmu, udzielenie zabezpieczenia, komercjalizacja, skutek prawny oświadczenia woli, umowa najmu z dniem, akt notarialny, wierzytelność z rachunków bankowych, interes prawny, komornik, opatrzona klauzula wykonalności, powierzchnia handlowa, klauzula wykonalności, zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności, postępowanie o pozbawienie, uprawdopodobnienie roszczenia, wpływ błędów, pozbawienie wykonalności
Zobacz»

VIII Gz 26/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 22 maja 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, ugoda klauzuli, klauzula wykonalności, rata wynikająca z ugody, hipoteka przymusowa, mienie wchodzące w skład, roszczenie o świadczenie, uzasadnienie postanowienia sądu apelacyjnego, umorzenie postępowań, stawka minimalna, postępowanie zabezpieczające, osoba pozostająca w związku, majątek, postępowanie zażaleniowe, klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi, nieruchomość, interes prawny, prowadzenie sprawy, uprawdopodobnienie, wypłacalność
Zobacz»

XVI GCo 22/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwota z gwarancji, gwarancja, wypłata kwot, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczenia, skorzystanie z zabezpieczenia, zakazanie, zabezpieczenie roszczenia wnioskodawcy, kara umowna, należyte wykonanie, brak zabezpieczenia, pośrednictwem pełnomocników, roszczenie o zaniechanie, dokonywanie potrącenia, osiągnięcie cel, odstąpienie od umowy, roszczenie o zapłatę kary, konsorcjum, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, zakaz zaspokojenia roszczenia
Zobacz»

I C 240/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tytuł wykonawczy, umowa o pożyczki gotówkowe, funkcja konserwacyjna, zaspokojenie w trybie, świadczenie okresowe należne, tryb egzekucyjny, rozumiany interes prawny, roszczenie dochodzone przed sądem, udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie, podstawa do udzielenia zabezpieczenia, przedawnienie trzyletnie, przedmiot wniosku powódki, nazwisko rodowe, roszczenie o pozbawienie wykonalności, postępowanie upominawcze, pozbawienie w całości wykonalności, ochrona wierzycieli, komornik
Zobacz»

II Cz 205/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lutego 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zabezpieczenie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, bankowy tytuł egzekucyjny, bednarka, klauzula wykonalności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, uszczerbek w utrzymaniu, tryba powództwa, znaczna szansa, nieistnienie zobowiązania, postępowanie zabezpieczające, egzekwowanie roszczeń, zabezpieczenie roszczenia, wrocław śródmieścia, komornik sądowy przy sądzie, bieg terminu przedawnienia roszczenia, tytuł wykonawczy, udzielenie żądanego zabezpieczenia, obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia, zażalenie na nadanie klauzuli, ochrona tymczasowa
Zobacz»

I ACz 1236/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, udzielenie zabezpieczenia, wypłata środków z gwarancji, wnioskodawca, kwota z gwarancji bankowej, interes prawny, uczestnik, brak zabezpieczenia, postępowanie zabezpieczające, rękojmia, podstawa udzielenia zabezpieczenia, konieczność wytoczenia powództwa, zarzut zażalenia, pozostawienie rozstrzygnięcia, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, brak uprawdopodobnienia roszczenia, zakazanie, prawomocne zakończenie, powództwo o ustalenie nieistnienia, uprawdopodobnienie istnienia
Zobacz»

I ACz 379/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie przed wszczęciem, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zabezpieczenie roszczenia
 • Ważne frazy
  • udzielenie zabezpieczenia, poznanie, zabezpieczenie przed wszczęciem, udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem, wstrzymanie wykonalności wyroku sądu, tytuł wykonawczy, interes prawny, pozbawienie wykonalności, wykonalność wyroku sądu okręgowego, wszczęcie postępowań, termin na wniesienie powództwa, zabezpieczenie przez wstrzymanie wykonalności, wnioskodawczyni w drodze, wykonanie przez podwykonawcę, dniowy termin na wniesienie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, prawdopodobieństwo istnienia roszczenia, zarzut potrącenia, wyegzekwowanie całej należności, przesłanka do zabezpieczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Saryusz Szarska
Data wytworzenia informacji: