Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 164/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-09-24

XX GCo 163/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 13 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

prawo poboru, akcjonariusz, spółka publiczna, emisja, cena emisyjna akcji, wartość godziwa, zwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, zaskarżona uchwała, kodeks spółek handlowych, wkład niepieniężny, stwierdzenie nieważności, cena rynkowa, zabezpieczenie roszczenia, wyłączenie prawa, przedmiot wkładów, akcja spółki, obowiązana spółka, ustalenie ceny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, akcjonariusz, spółka publiczna, szantaż, emisja, cena emisyjna akcji, wartość godziwa, zwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, zaskarżona uchwała, kodeks spółek handlowych, wkład niepieniężny, stwierdzenie nieważności, cena rynkowa, zabezpieczenie roszczenia, wyłączenie prawa, przedmiot wkładów, akcja spółki, obowiązana spółka, ustalenie ceny
Zobacz»

I ACz 439/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcjonariusz, prawo poboru, spółka, zaskarżona uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji, zgromadzenie, wyłączenie prawa, dobry obyczaj, cena emisyjna akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, prawo poboru, spółka, zaskarżona uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji, emisja obligacji, zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, opinia zarządu, mniejszościowy akcjonariusz, dotychczasowy akcjonariusz, pozwany, rozwodnienie, statut spółki, wyłączenie prawa, dobry obyczaj, cena emisyjna akcji, uchylenie uchwały, udzielenie zabezpieczenia
Zobacz»

V ACa 780/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, uchwała, podwyższenie kapitału, zwyczajne walne zgromadzenie, prawo poboru akcji, kapitał zakładowy, emisja, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, głosowanie, dokument akcji, interes spółki, uchwała, podwyższenie kapitału, udział w zgromadzeniach, zwyczajne walne zgromadzenie, dokapitalizowanie, prawo głosu, brak wszechstronnego rozważenia całości, prawo poboru akcji, kapitał zakładowy, akcji nowych, emisja, instancja dowolna, dobry obyczaj, podwyżka
Zobacz»

XXVI GC 27/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo poboru akcji, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, przymusowy wykup, wykup akcji, księga akcyjna, uchwała, akcja imienna, walne zgromadzenie, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, nieistniejące uchwały, memorandum informacyjne, prawo poboru akcji, księga akcji, uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, uchwała zarządu, pozwana spółka, dokonanie przydziału, dokument akcji, wpis do księgi
Zobacz»

I ACz 2166/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 25 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, prawo poboru, podwyższenie kapitału zakładowego, emisja, zabezpieczenie, uchwała, obowiązana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, kapitał docelowy, akcja, warrant, prawo poboru, podwyższenie kapitału zakładowego, okaziciel, udzielenie zabezpieczenia, emisja, zabezpieczenie, uchwała, prawy głos, obowiązana spółka, rada nadzorcza, prawo głosu, wnioskodawca, akcja zwykła, zarząd, akcjonariusz spółki, dotychczasowy akcjonariusz
Zobacz»

I ACa 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcjonariusz, prawo poboru, akcja, uchwała, cena emisyjna, spółka, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, emisja, wyłączenie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, prawo poboru, akcja, uchwała, cena emisyjna, spółka, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo głosu, warrant, głosowanie, ustawa o ofercie, prawy głos, emisja, interes spółki, wyłączenie prawa, pokrzywdzenie akcjonariusza, dotychczasowy akcjonariusz, opinia zarządu, statut
Zobacz»

VI GC 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, podwyższenie kapitału zakładowego, walne zgromadzenie, cena emisyjna, emisja, prawo poboru, spółka, uchwała, wyłączenie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, podwyższenie kapitału zakładowego, walne zgromadzenie, cena emisyjna, emisja, akcja w podwyższonym kapitale, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższony kapitał zakładowy, prawo poboru, porozumienie, emisja nowych akcji, spółka, dotychczasowy akcjonariusz, powodów akcji, okaziciel, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, bank spółdzielczy, wyłączenie prawa
Zobacz»

I ACz 1970/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

akcjonariusz, zwyczajne walne zgromadzenie, prawo poboru, akcja spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, zabezpieczenie, zmiana statutu spółki, wyłączenie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, dokument akcji, akcja na okaziciela, zwyczajne walne zgromadzenie, dotychczasowy akcjonariusz, jednoczesne wyłączenie, prawo poboru, akcja spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, unieważnianie, zabezpieczenie, minister skarbu państwa, zawieszenie postępowania rejestrowego, prawo z akcji, sprawa podwyższenia, zmiana statutu spółki, wyłączenie prawa, rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru, akcja o numerach
Zobacz»

XVI GC 962/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 30 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

akcjonariusz, prawo poboru, spółka, cena emisyjna, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, walne zgromadzenie, emisja akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, prawo poboru, kapitał docelowy, spółka, cena emisyjna, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz mniejszościowy, uchwała, zgoda rady nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, walne zgromadzenie, upoważnienie zarządu, ogólna liczba głosów, interes spółki, emisja akcji, zmiana statutów, głos na walnym zgromadzeniu, nowa akcja, emitent, akcjonariusz prawa
Zobacz»

I ACz 357/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo poboru, spółka, zabezpieczenie, uchwała, emisja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, obligacja, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, spółka z dniem, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz uprawniony z akcji, prawo poboru, spółka, zabezpieczenie, uchwała, emisja, udzielenie zabezpieczenia, okaziciel, całość prawa, zakazanie, obligatariusz, interes
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, spółka, uchwała, kapitał zakładowy, emisja, prawo poboru, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, kapitał zakładowy, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału, zmiana statutów, zbycie akcji
Zobacz»

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, zaskarżona uchwała, spółka, walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, sporna akcja, zaskarżona uchwała, spółka, walne zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, prawo do akcji, statut spółki, dobry obyczaj
Zobacz»

XXVI GC 153/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcja, spółka, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, pozbawienie akcjonariuszy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, spółka, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego, tekst jednolity statutu, sporna akcja, pozbawienie akcjonariuszy, prawo głosu z akcji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, akcja na okaziciela, wykonywanie prawa głosu, duplikat, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, minister skarbu państwa, prokuratura okręgowa w warszawie
Zobacz»

I ACa 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, spółka, walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała, droga emisji, wkład niepieniężny, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, spółka, walne zgromadzenie, siedziba, nowa akcja, legitymacja, zaskarżona uchwała, droga emisji, rachunek papierów wartościowych, akcja zwykła, zbycie, wkład niepieniężny, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, subskrypcję prywatną, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, akcjonariusz spółki, zapis na rachunku
Zobacz»

VI ACa 1917/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, zwołanie walnego zgromadzenia, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, rejestr handlowy dział, przyczyna nieważności uchwały, spółka akcyjna, nowa akcja, dotychczasowa akcja, spółka towarzystwa, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, akcja o wartości nominalnej, akcjonariusz prawa, przyjęcie wadliwości, pozwana spółka
Zobacz»

X GC 431/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, spółka publiczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, umorzenie akcji, akcjonariusz, porozumienie, walne zgromadzenie, instrument finansowy, kapitał zakładowy, zmiana statutów, instrumentum finansowy, spółka publiczna, okaziciel, pozwany, nabycie akcji własnych, akcja serii, warunek umorzenia, celu umorzenia, obniżenie kapitału, obrót instrumentami, objęcie akcją, szczególne uprawnienie
Zobacz»

I ACa 1406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

akcja, spółka, akcjonariusz, cena emisyjna, emisja, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcja imienna, akcja na okaziciela, spółka, akcjonariusz, akcja uprzywilejowana, cena emisyjna, spółka akcyjna, statut spółki, wartość nominalna, żądanie zamiany, emisja, dokonanie zamiany, założyciel, pozwany, zmiana statutów, podwyższenie kapitału zakładowego, zamiana na akcje, przeniesienie akcji, dokument akcji
Zobacz»

II K 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 22 maja 2017

Data publikacji: 15 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

spółka, emisja akcji, kapitał, cena emisyjna
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • inwestor, spółka, emisja akcji, sztuka akcji, umowa objęcia akcji, prawo do akcji, kapitał, rynek, pieniądz, głos, warunkowa umowa sprzedaży prawa, debiut, cena emisyjna, nabycie akcji, przelew, zarząd, okaziciel, rachunek, sprzedaż akcji, pakiet akcji
Zobacz»

I ACa 634/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, spółka, cena emisyjna, kapitał zakładowy, emisja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcja imienna, zamiana akcji, akcja na okaziciela, akcjonariusz, spółka, zmiana statutów, akcja uprzywilejowana, żądanie zamiany, spółka akcyjna, cena emisyjna, statut spółki, kapitał zakładowy, wartość nominalna, dokument akcji, emisja, pozwany, założyciel, dokonanie zamiany, zgoda spółki
Zobacz»

I ACz 356/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, spółka, prawo poboru, emisja, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, akcja, spółka, prawo poboru, emisja, walne zgromadzenie, interes spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, dotychczasowy akcjonariusz, emisja obligacji, spółka z dniem, udzielenie zabezpieczenia, całość prawa, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, statut spółki, zabezpieczenie, obligatariusz
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: