Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 222/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-09-03

IV P 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, interes prawny w powództwie, praca w szczególnych warunkach, interes prawny w ustaleniu, ustalenie wykonywania pracy, ustalenie stosunku prawnego, istnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia stosunku, przyznanie wcześniejszej emerytury, brak interesu prawnego, spodziewane kwestionowanie prawa, stanowisko starszego spawacza, interes prawny w żądaniu, zdobycie dowodów, istnienie interesu prawnego, roszczenie przeciwko zakładowi, wytaczanie powództwa o ustalenie, obiektywna niezgodność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, ustalenie rzeczywistej treści stosunku
Zobacz»

IV Ca 328/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 19 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, przydział działki, wyrok zaoczny, prawo użytkowania, nasadzenie, ustalenie istnienia prawa, zarząd komisaryczny, ochrona prawna, decyzja o przydzieleniu, teren ogrodów działkowych, przydzielenie działki, ustalenie stosunku prawnego, nieważność uchwały, obiektywne potrzeby, członek, konkretny stosunek prawny, niepewność stanu prawnego, pojęcie interesu prawnego, powództwo, wykazanie przez powódkę
Zobacz»

II Ca 1190/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 27 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, interes prawny w ustaleniu, istnienie interesu prawnego, ustalenie nieważności umowy, zdrój, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, nabycie praw do spadku, sfera rozważań sądu, stwierdzenie nabycia prawa, nieważność czynności prawna, darczyńca, etap rozpoznania, obiektywne potrzeby, ochrona, powództwo o uzgodnienie treści, postanowienie w przedmiocie, drugi etap
Zobacz»

V ACa 984/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • głosowanie, brak interesu prawnego, pozwana wspólnota, stosunek prawny, głos, interes prawny powodów, istnienie uchwały, wspólnota mieszkaniowa, strona powoda, właściciel lokalów, pierwsza instancja, nierozpoznanie istoty sprawy, powództwo, skład zarządu wspólnoty, podjęcie uchwały, zarząd wspólnoty w osobie, żądanie ustalenia istnienia, dotychczasowy zarząd, interes faktyczny, członka wspólnoty
Zobacz»

I ACa 932/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, renoma, dobre imię, powództwo o ustalenie, brak interesu prawnego, treść żądania pozwu, ochrona w drodze, naruszenie dóbr osobistych strony, powództwo o świadczenie, kościołek, baran, rzekome naruszenie dóbr osobistych, usunięcie skutków naruszenia dobra, prawny powód, bessa, pozwany, żądanie udzielenia ochrony prawnej, skutek naruszenia dobra osobistego, interes prawny w żądaniu, regionalny program operacyjny
Zobacz»

X Ga 135/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, interes prawny w żądaniu, brak interesu prawnego powódki, obowiązywanie umowy najmu, pozwany, guz, interes prawny w wytoczenia, opinia kominiarska, ustalenie istnienia stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu, sądowe postępowanie cywilne, istnienie interesu prawnego, działalność gastronomiczna, lokal, charakter deklaratywny, proces o ustalenie, pierwsze posiedzenie, ustalenie stosunku prawnego, ochrona
Zobacz»

VII Pa 264/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, wymiar urlopu wypoczynkowego, istnienie interesu prawnego, powództwo o ustalenie, prawo do nagrody jubileuszowej, interes prawny w ustaleniu, ustalenie stażu pracy, ogólny staż pracy, wykazanie interesu prawnego, nieistnienie stosunku prawnego, dodatek stażowy, powództwo o świadczenie, skierowanie powództwa, praca w gospodarstwach rolnych, wysokość dodatków, gospodarstwo rolne rodziców, obowiązujący przepis procedury cywilnej, stronę interesu, prawnie chroniony interes, wykazanie spełnienia przesłanek
Zobacz»

I C 853/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, pokaz, oświadczenie o odstąpienia, stosunek prawny, interes prawny w ustaleniu, ustawa o prawie, interes faktyczny, istnienie interesu prawnego, odrębne powództwo, odstąpienie od umowy sprzedaży, przesłanka merytoryczna, prawny powód, powodu interesów, prawa konsumenta, materac, poduszka, skuteczne odstąpienie, wykonanie prawa, fotel
Zobacz»

III Ca 1268/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, umowa pożyczki z dniem, brak interesu prawnego, stwierdzenie nieważności umowy pożyczki, nakaz zapłaty, powaga rzeczy osądzonej, śródmieście w łodzi, interes prawny w sprawie, ustalenie nieistnienia wierzytelności, wina męża, prawo i stosunek prawny, pożyczkobiorca, oświadczenie o uznaniu długu, potrzeba prawna, ustalenie nieważności, wyrażanie woli, spór w przyszłości, niepewność stanu prawnego, data zawarcia umowy
Zobacz»

IV C 781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stosunek prawny o treści, powództwo o ustalenie, naprawa, urząd rejestracji, ochrona zewnętrzna, powództwo o świadczenie, usterka i awaria, wykaz pomieszczeń, kopia wypisu, brak interesu prawnego, konserwacja, powierzchnia biurowa, produkt leczniczy, wyrób medyczny, ustalenie treści umowy, pojęcie interesu prawnego, strona łącza, przesłanka powództwa, istnienie stosunku prawnego
Zobacz»

I ACa 1304/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, postępowanie o zachowek, sprawa o zachowek, prawo własności lokali, dzień otwarcia spadku, księga wieczysta, spadkodawca, brak interesu prawnego, interes prawny w ustaleniu, powodu interesów, istnienie interesu prawnego, podstawa dziedziczenia, składnik masy spadkowej, interes prawny w wytoczenia, dziedziczenie testamentowe, konkretne prawo, pseudonim operacyjny, uprzednie ustalenie składu, niepewność, istnienie po stronie powodów
Zobacz»

I C 1147/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2013

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, ustalenie nieważności czynności prawnej, zabezpieczenie wierzytelności, umowa kredytowa, klauzula wykonalności, zabezpieczenie, wystawienie przez powódkę, odpowiedzialność powódki, powództwo o ustalenie, postępowanie egzekucyjne z wniosków, wierzytelność wynikająca z umowy, wystawienie weksla, warszawa, sfera prawna, komornik sądowy przy sądzie, północ, zaburzenie depresyjne, tytuł egzekucyjny, karta informacyjna leczenia szpitalnego, większa ilość szczegółów
Zobacz»

XX GC 16/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 10 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, umowa kredytów, dług pieniężny, termin i warunek, warunek spłaty zadłużenia, całkowita kwota, spłata kapitału, powództwo o ustalenie istnienia, materialnoprawne przesłanki, opłata i prowizja, pełna ochrona, stosunek prawny, powództwo o zapłatę, dotyczących terminów, warszawa, wytoczenie powództwa, powodów ochrony, pozwany bank, cała należność, udział w sądach
Zobacz»

XXV C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, zawiśnięcie sporu, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny w wytoczenia, etap wymiany, odrębny spór, doręczenie pozwu w sprawie, dalsze obowiązywanie umowy, spór o ustalenie, wymiana pism procesowych, dopuszczalność powództwa o ustalenie, czas zamknięcia rozprawy, wypowiedzenie, kwota zasądzonych kosztów, spór o zapłatę, niespłacone zobowiązania, szeroko rozumiane prawo, proces o świadczenie, datownik, istniejący spór
Zobacz»

VI ACa 510/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 9 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kontrola incydentalna, stosunek do powoda, oprocentowanie, zwrot kredytu, ustalenie nieważności umowy, całość umowy kredytowej, twierdzenie faktyczne pozwu, sprawa o ustalenie, uznanie postanowienia umowy, nieistnienie stosunku prawnego, kwestia interesu prawnego, pierwsza instancja, postanowienie umowy kredytowej, interes prawny w ustaleniu, klauzule abuzywne, bank, przeprowadzenie kontroli, powództwo, ochrona prawna, analiza postanowienia
Zobacz»

V ACa 1038/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, zmiana zarządu, nienależyte umocowanie pełnomocnika, sfera prawna, brak interesu prawnego, sprawa zmiany, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, pozwana wspólnota, warszawa, lokal niemieszkalny, stosunek prawny, ustalenie nieistnienia, prawdziwość twierdzeń powoda, głos z lokalu, uchwała o powołaniu zarządu, roszczenie wspólnoty, prawnie chroniony interes, wspólnota mieszkaniowa w sprawie, nieistnienie uchwały, powództwo
Zobacz»

I ACa 716/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 16 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, stosunek prawny, postępowanie administracyjne, powództwo o ustalenie, przepis dekretu, gospodarka nieruchomościami, poprzednik prawny, uzyskanie dowodów, właściciel przedmiotowych nieruchomości, organ administracyjny, zasiedzenie, warszawa, prawna powódka, prawa własność nieruchomości, brak interesu prawnego, nieruchomość oznaczona aktualnie, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, ustawa o gospodarce, prawdziwość twierdzeń powoda
Zobacz»

I ACa 273/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, republika cypru, pełna ochrona, pełnia ochrony, stosunek prawny, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, powództwo o ustalenie, sytuacja prawna, powodów ochrony, wyrażenie zgody na zbycie, możliwość wystąpienia z roszczeniem, ustalenie nieważności umowy darowizny, środki trwałe, sfera prawna powoda, przedmiot umowy darowizny, forma ochrony, oświadczenie o wyrażeniu zgody, ochrona prawna, pojęcie interesu prawnego, ocena zasadności roszczenia powoda
Zobacz»

I ACa 1441/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, sytuacja prawna powoda, istnienie interesu prawnego, kwestionowana umowa, mieszkanie, nieważność umowy sprzedaży lokalu, badanie drugie, czynsz, powodu interesów, interes prawny w sprawie, potrzeba uzyskania wyroku, powództwo o ustalenie, warszawa, ustalenie nieważności umowy, syn, zamieszkiwanie, interes prawny w ustaleniu, ocena interesu prawnego, usunięcie stanu niepewności, nieodpłatność
Zobacz»

V ACa 768/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 9 marca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, ustalenie nieważności umowy darowizny, interes faktyczny, własnościowe prawo do lokalu, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa, umowa darowizny nieruchomości lokalowej, prawo do dziedziczenia, stosunek prawny, powództwo o zachowek, pozew ustaleń, wpływ leków, fakt znajdowania, darczyńca, dowód z dokumentacji medycznej, interes prawny w domaganiu, sytuacja prawna, przesłanka skuteczności, pojęcie interesu prawnego, pierwsza instancja, krąg spadkobierców ustawowych
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: