Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 95/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-06-15

XXIII Ga 539/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 6 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tajemnica przedsiębiorstwa, oferta, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, informacja, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, usta, poufność, wartość gospodarcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • tajemnica przedsiębiorstwa, oferta, republika słowacka, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, informacja, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, uwzględnienie skargi, unieważnienie, usta, poufność, siedziba, przeciwnik skargi, wartość gospodarcza, stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy, praca agregatu, częsta oferta, zasada poufności
Zobacz»

V Ca 3061/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2012

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tajemnica przedsiębiorstwa, izba, odtajnienie, informacja, zamówienie publiczne, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • tajemnica przedsiębiorstwa, izba, część zamówienia, podmiot trzeci, warunek udziału w postępowaniu, udział w realizacji, wpis od odwołania, zasób, rozporządzenie prezesa rady ministrów, spełnianie warunków udziału, realizacja zamówienia, odtajnienie, informacja, zamówienie publiczne, udział podmiotu, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta, ogłoszenie, zdolność finansowa
Zobacz»

XXIII Ga 1535/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, krajowa izba odwoławcza, odtajnienie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, parametr, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, licencja, tajemnica przedsiębiorstwa, odrzucenie oferty, krajowa izba odwoławcza, umowa ramowa, rażąco niska cena, ministerstwo spraw zagraniczne, odtajnienie, zaoferowanie, składanie oferty, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, chmura, sprzęt i oprogramowanie, usługa, parametr, usta, przedmiot zamówienia, wyrok krajowej izby, uzupełnienie wykazu
Zobacz»

XXIII Ga 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

oferta, krajowa izba odwoławcza, tajemnica przedsiębiorstwa, skarga, zamówienie publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta, informacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, przeciwnik skargi, krajowa izba odwoławcza, tajemnica przedsiębiorstwa, termin na wniesienie odwołania, skarga, wybór oferty najkorzystniejszej, zamówienie publiczne, otwarcie oferty, dzień wyboru, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta, oferta wykonawcy, należyta staranność, udział wykonawcy, informacja, ocena oferty, wiadomość o okolicznościach, wpływ na treść postanowienia, wpis od odwołania
Zobacz»

V Ca 3547/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lutego 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, krajowa izba odwoławcza, odtajnienie, zamówienie publiczne, usta, nieuczciwa konkurencja, poufność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, krajowa izba odwoławcza, przetarg, odtajnienie, aukcja, rażąco niska cena, zaproszenie, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, komenda główna policji, serwer, usta, nieuczciwa konkurencja, odrzucenie oferty, wartość licencji, badanie i ocena oferty, unieważnienie, wartość zamówienia, poufność
Zobacz»

XXIII Ga 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, oferta, odtajnienie, zamówienie publiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, utajnienie, konsorcjum, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, oferta, warunek udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, odtajnienie, wykaz usług, zobowiązanie podmiotów, spełnienie warunku udziału, zamówienie publiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, udostępnienie zasobów, utajnienie, ocena oferty, konsorcjum, udzielenie zamówienia, wykluczenie, uzupełnienie dokumentu, linia, zaniechanie, spełnianie warunków udziału
Zobacz»

XXIII Ga 312/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, parametr, krajowa izba, informacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, łącze, tajemnica przedsiębiorstwa, sieć, usługa, parametr, parametr jakościowy, element oferty, lokalizacja, technologia, rażąco niska cena, transmisja, odrzucenie oferty, wpływ na wysokość ceny, infrastruktura, krajowa izba, operator, oferta wykonawcy, informacja, przepustowość
Zobacz»

III Ca 548/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

konsorcjum, oferta, krajowa izba odwoławcza, skarga, zamówienie publiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, oferta, krajowa izba odwoławcza, rażąco niska cena, wadium, termin związania, skarga, zamówienie publiczne, pełnomocnictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, okres związania, sektor, gwarant, postępowanie o udzielenie zamówienia, odpad, odrzucenie oferty, gwarancja wadialna, udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia, zaniechanie
Zobacz»

III Ca 1904/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

oferta, krajowa izba odwoławcza, tajemnica przedsiębiorstwa, zamówienie publiczne, skarga, wartość gospodarcza, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • rażąco niska cena, oferta, krajowa izba odwoławcza, oferta wykonawcy, tajemnica przedsiębiorstwa, przeciwnik skargi, zamówienie publiczne, skarga, przychód z reklam, odrzucenie oferty, udzielenie zamówienia publicznego, wartość gospodarcza, element oferty, zarząd drogi, wpływ na wysokość ceny, postępowanie o udzielenie zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, udział w rynku, przedmiot zamówienia, rower
Zobacz»

V Ca 1960/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2011

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

informacja, poufność, zamówienie publiczne, wartość gospodarcza, stanowiąca tajemnica przedsiębiorstwa, zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • informacja, autostrada płatna, minister infrastruktury, udostępnienie informacji publicznej, interwenient uboczny, poufność, dostęp do informacji publicznej, budowa i eksploatacja autostrady, zamówienie publiczne, propozycja zmiany, prawo zamówień publicznych, umowa, prawo do informacji, wartość gospodarcza, stanowiąca tajemnica przedsiębiorstwa, minister transportu i gospodarki, transport i gospodarka morska, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, gmina, informacja poufna
Zobacz»

XIII Ga 1094/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

konsorcjum, udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, skarga, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, rażąco niska cena, udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, gwarancja wadialna, wadium, zamówienie publiczne, przedmiot zamówienia, skarga, cena oferty, gwarancja bankowa, członek konsorcjum, prawo zamówień publicznych, droga krajowa i autostrada, odwołanie, lider konsorcjum, gwarant, usta, solidarna odpowiedzialność
Zobacz»

XXIII Ga 2057/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 31 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, odtajnienie, skarga, zamówienie publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, tajemnica przedsiębiorstwa, usta, ilość punktów, oferta najkorzystniejsza, kryterium oceny ofert, personel, postępowanie o udzielenie zamówienia, rezydent, odrzucenie oferty, rażąco niska cena, uzyskanie zamówienia, oferta wykonawcy, krajowa izba odwoławcza, związek z naruszeniem, odtajnienie, skarga, częsta oferta, zasadność zastrzeżeń, zamówienie publiczne
Zobacz»

XXIII Ga 1641/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 30 maja 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

oferta, krajowa izba odwoławcza, konsorcjum, postępowanie skargowe, skarga, zamówienia publiczne, usta, oferent, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, technologia, krajowa izba odwoławcza, konsorcjum, postępowanie skargowe, skarga, zamówienia publiczne, usta, oferent, odrzucenie oferty, tunel, robota budowlana, kilometraż, przeciwnik skargi, przedmiotowe zamówienie publiczne, pytanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, etap składania, program
Zobacz»

II Ca 759/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, skarga, skarga do sądu, urząd marszałkowski województwa, kodeks postępowania cywilnego, dodatkowe rozstrzygnięcie, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie odwoławcze, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, ustawa prawa, wniosek o uzupełnienie wyroku, substrat zaskarżenia, wyrok sądów polubownych, jako że, kończące postępowanie, znajda, wpis od odwołania
Zobacz»

XXIII Ga 1875/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, oferta, punktacja, badanie i ocena oferty, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamawiający skarb państwa, generalny dyrektor dróg krajowych, postępowanie o udzielenie zamówienia, wzór umowy, zamówienie publiczne, skarga, droga krajowa i autostrada, karta oceny, uzasadnienie wyborów, wybór oferty, udzielenie zamówienia publicznego, działanie, wpis od odwołania, unieważnienie czynności wyboru, ponowne badanie i ocena
Zobacz»

VIII Ga 280/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, oferta, wadium, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, konsorcjum firmy, gwarancja bankowa, konsorcjum, cena rażąco niska, lider, utrzymanie autostrady, wykluczenie, odcinek od węzła, badanie i ocena oferty, wpływ na wysokość ceny, składanie oferty, stanowisko krajowe, beneficjent, element oferty, skarga
Zobacz»

XXIII Ga 1969/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 22 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, udzielenie zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi, przeciwnik skargi, połowa uiszczonej opłaty, opłata od pisma, sprawa odwołania, zamawiający skarb państwa, pięciokrotność opłaty, informatyczna spółka, ustawa prawa, prezes krajowej izby, wysłanie odpisu pisma
Zobacz»

VI Ga 114/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 30 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, wpis od odwołania, skarga na orzeczenie, wartość przedmiotu zamówienia, umorzenie postępowania odwoławczego, odrzucenie odwołania, opłata sądowa od skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta, udzielenie zamówienia publicznego, charakter formalny, opłata stosunkowa, rodzaj formalny, postanowienie krajowej izby odwoławczej, wysokości pięciokrotności, treść i zasadność
Zobacz»

XXIII Ga 285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, oferta, formularz cenowy, wybór oferty najkorzystniejszej, bezzasadne zaniechanie, ponowny wybór, zamówienie publiczne, odrzucenie oferty, prezes urzędu zamówień publicznych, jednostka administracji państwowej, zaniechanie uznania, spółka akcyjna, odwołanie, nieuczciwa konkurencja, utajnienie, zwroty przesyłek, skarga, usta, zamówienie w oparciu, treść specyfikacji istotnych
Zobacz»

XXIII Ga 426/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, konsorcjum, skarga, zamówienie publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, konsorcjum, skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, oddział finansowy sądu, finansowy sąd okręgowy, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi, przepis działu, wezwanie pod rygorem, termin do uiszczenia opłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, warszawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, otrzymanie wezwania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiktor Piber,  Bernard Litwiniec ,  Aneta Łazarska
Data wytworzenia informacji: