Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1500/15 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-12-01

XXIII Ga 142/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 15 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga od wyroku, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, sprawozdawca
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, upływ terminu tygodniowego, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, obowiązek fiskalny, przepis działu, zarząd drogi, postępowanie o udzielenie zamówienia, skuteczne doręczenie, udzielenie zamówienia publicznego, opłata od skargi, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, sprawozdawca, przepis ustawy, kodeks postępowania cywilnego, sprawa w postępowaniu
Zobacz»

XXIII Ga 1229/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 6 marca 2020

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, przeciwnik skargi, zamówienie publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia, generalny dyrektor dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty najkorzystniejszej, wykluczenie wykonawcy, postępowanie skargowe, wyrok poprzez oddalenie odwołania, zmiana wyroku poprzez oddalenie, naruszenie przepisu ustawy, wpływ na wynik, zamawiający skarb państwa, unieważnienie czynności wyboru oferty, odwołanie konieczne, przepis ustawy prawa, informacja o wyborze
Zobacz»

XXIII Ga 422/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 25 marca 2020

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, zamówienie publiczne, wydział gospodarczy, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, cofnięcie apelacji, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, cofnięcie skargi, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, postępowanie o zamówienie publiczne, przepis działu, postępowanie skargowe, udzielenie zamówienia, ustawa prawa, cofnięcie pozwu, kodeks postępowania cywilnego, sprawa w postępowaniu, wydział gospodarczy, dzień z dniem, warszawa, apelacja sądu
Zobacz»

XXIII Ga 162/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, zamówienie publiczne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, orlik, skarga od wyroku, orzeczenie izby, odrzucenie skargi, przeciwnik skargi, odpowiedź na skargę, złożenie odpowiedzi, zamówienie publiczne, prezes krajowej izby, wniesienie skargi, wniosek o rozważenie, rozważenie konieczności, prawo zamówień publicznych, przesłanka odrzucenia, podstawa do zobowiązania, centrum, doręczenie orzeczenia, konieczność odrzucenia, wniosek o oddalenie
Zobacz»

XXIII Ga 475/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, zamówienie publiczne, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, sprawozdawca
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, przedsiębiorstwo usługowe, skarga od wyroku, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, firmy przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza pod firmą, cofnięcie skargi, prowadząca działalność gospodarcza, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, odniesienie do postępowań, przepis działu, postępowanie skargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, sprawozdawca
Zobacz»

XXIII Ga 977/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne, siedziba
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, uiszczenie opłaty od skargi, zamówienie publiczne, uczestnik postępowań, siedziba, wymagana opłata od skargi, wniosek o zasądzenie, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, koszt postępowania skargowego, rygor odrzucenia skargi, adres pełnomocnika, przepis działu, brak fiskalny, dzień doręczenia wezwania, przepis ustawy, termin do uiszczenia opłaty
Zobacz»

XXIII Ga 2167/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 5 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne, warszawa, konsorcjum
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zamówienie publiczne, opłata od skargi, ustawa o zamówieniach publicznych, stosowanie przepisów kodeksu, prawo zamówień publicznych, kwestia opłaty, rygor odrzucenia skargi, zobowiązujący sąd, dzień doręczenia wezwania, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, wniesienie opłaty, odpowiednie stosowanie przepisu, warszawa, konsorcjum, ustawa prawa, skutek skargi
Zobacz»

XXIII Ga 1617/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 6 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, siedziba, zamówienie publiczne, skarga od wyroku, posiedzenie niejawne, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, siedziba, brak strony, zamówienie publiczne, skarga od wyroku, wniosek o zwolnienie, prawo zamówień publicznych, otrzymanie postanowienia, zwolnienie od kosztów sądowych, środek ochrony prawnej, brak fiskalny, apelacja wniesiona po upływie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, posiedzenie niejawne, odpis orzeczenia, warszawa, przedmiotowe środki, przepisany termin, oddalający wniosek
Zobacz»

XXIII Ga 1330/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 25 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, zamówienie publiczne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, zamawiający skarb państwa, odpowiedź na skargę, pełnomocnik przeciwnika skargi, postępowanie skargowe, akt sądowy, odrzucenie skargi, dokonanie reasumpcji, stanowisko w przedmiocie żądania, zwykłe pismo procesowe, skarga do sądu okręgowego, publiczny cel, prezes krajowej izby, wniesienie skargi, pismo pełnomocnika strony, skarżący skarb
Zobacz»

II Ca 2007/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga od wyroku
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, instytucja gospodarki budżetowej, sądownictwo, umowa ramowa, rok prawa, centrum, udzielenie zamówienia publicznego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprostowanie wyroku, umowy wykonawcze, ustawa prawa, sąd polubowny, kwestia sprostowania, zmiana specyfikacji, postępowanie przy rozpoznawaniu, postępowanie przed krajową izbą, skarga od wyroku, opis przedmiotów
Zobacz»

XXIII Ga 1969/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 3 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga od wyroku
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, opłata od skargi, przeciwnik skargi, sprawa odwołania, zamawiający skarb państwa, pięciokrotność opłaty, ustawa prawa, prezes krajowej izby, wysłanie odpisu pisma, uiszczona opłata od pisma, zwrot połowy uiszczonej opłaty, wniesienie skargi na orzeczenie, system informacyjny, pismo wniosków
Zobacz»

XXIII Ga 517/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, przeciwnik skargi, uiszczenie opłaty od skargi, zamówienie publiczne, udzielających zamówień, wymagana opłata od skargi, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, koszt postępowania skargowego, rygor odrzucenia skargi, adres pełnomocnika, przepis działu, brak fiskalny, dzień doręczenia wezwania, termin do uiszczenia opłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, koszt w postępowaniu
Zobacz»

XXIII Ga 764/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, warszawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, udział przeciwników, zamówienie publiczne, odrzucenie na posiedzeniu niejawnym, zarządzenie wzywające do uiszczenia, prezes krajowej izby, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi, tysiąc złoty, tydzień pod rygorem, przedmiotowe zarządzenie, termin tygodnia, warszawa, celu rozpoznania, ustawa prawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, rozpoznanie skargi
Zobacz»

V Ca 3600/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

konsorcjum, wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne, warszawa, udział
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, postępowanie przed krajową izbą, prezes urzędu, wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, skarga prezesa, szewczyk, zastępstwo procesowe w postępowaniu, zamówienie publiczne, warszawa, rozpoznanie na rozprawie, tysiąc, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozprawa w dniach, wydział cywilny, odwołanie, udział, kwota, zaskarżony wyrok, październik
Zobacz»

XXIII Ga 2070/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2017

Data publikacji: 25 marca 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

konsorcjum, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga od wyroku
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, zamówienie publiczne, instytut, opłata od skargi, centrum, spółka komandytowa, zamawiający skarb państwa, skarga od wyroku, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniesienie skargi na orzeczenie, skargi uczestników, rygor odrzucenia skargi, przepis działu, wezwanie pod rygorem, brak skargi, termin do uiszczenia opłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, wymagana opłata
Zobacz»

XXIII Ga 1508/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 28 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, konsorcjum, zamówienie publiczne, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, opłata od skargi, konsorcjum, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zamówienie publiczne, wniesienie opłaty, ustawa o zamówieniach publicznych, stosowanie przepisów kodeksu, prawo zamówień publicznych, kwestia opłaty, rygor odrzucenia skargi, przesyłka, zobowiązujący sąd, dzień doręczenia wezwania, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, odpowiednie stosowanie przepisu, warszawa, ustawa prawa
Zobacz»

XXIII Ga 1862/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 7 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne, wydział gospodarczy, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, przepis kodeksu postępowania cywilnego, opłata od skargi, zamówienie publiczne, ustawa o zamówieniach publicznych, stosowanie przepisów kodeksu, oddział finansowy sądu, finansowy sąd okręgowy, uiszczenie przedmiotowej opłaty, prawo zamówień publicznych, kwestia opłaty, wydział gospodarczy, adres kancelarii, rygor odrzucenia skargi, warszawa, kancelaria pełnomocnika, zobowiązujący sąd, dzień doręczenia wezwania, przepis rozdziału
Zobacz»

V Ca 1603/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

konsorcjum, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, skarga, warszawa, postanowienie, udział, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, zamawiający skarb państwa, wyrok krajowej izby odwoławczej, uzbrojenie, zamówienie publiczne, skarga, inspektorat, warszawa, wydział cywilny, postanowienie, październik, udział, maj, rozprawa, marzec, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa
Zobacz»

XXIII Ga 426/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

konsorcjum, skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, warszawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • konsorcjum, skarga, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, oddział finansowy sądu, finansowy sąd okręgowy, wniesienie skargi na orzeczenie, prawo zamówień publicznych, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi, przepis działu, wezwanie pod rygorem, termin do uiszczenia opłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, warszawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, otrzymanie wezwania, skutek skargi
Zobacz»

XXIII Ga 902/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2019

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, zamówienie publiczne, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, brak fiskalny, uiszczenie opłaty sądowej, zamówienie publiczne, orzeczenie izby, warszawy sprawy, prawo zamówień publicznych, opłata sądowa od skargi, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, rygor odrzucenia, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, termin tygodniowy, wniesienie skargi, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bolesław Wadowski,  Andrzej Sobieszczański ,  Aneta Łazarska
Data wytworzenia informacji: