Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 27/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-04-09

XVI GC 52/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 12 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przymusowy wykup, wykup akcji, uchwała, akcji akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, kapitał zakładowy, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, wykup akcji, uchwała, akcji akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, kapitał zakładowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, spółka, głos, wycena akcji, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, dobry obyczaj, interes spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie, przesłanka podjęcia, dokapitalizowanie, uchylenie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia, głosowanie
Zobacz»

XVI GC 1222/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz mniejszościowy, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, pozwana spółka, akcja imienna, akcji akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz większościowy, akcjonariusz mniejszościowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, dobry obyczaj, spółka akcyjna, funkcjonowanie spółki, akcja imienna, akcjonariusz pozwanej spółki, uchylenie uchwały, akcji akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, prawo akcjonariusza
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, akcja imienna, uchwała, kapitał zakładowy, prawo poboru, walne zgromadzenie, dokument akcji, podwyższenie kapitału, księga akcyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, kapitał zakładowy, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału, zmiana statutów, zbycie akcji, księga akcyjna
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, akcjonariusz mniejszościowy, przymusowy wykup, uchwała, pozwana spółka, wykup akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, uchwała, udział w walnym zgromadzeniu, pozwana spółka, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały
Zobacz»

I ACa 765/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wykup akcji, przymusowy wykup, akcjonariusz mniejszościowy, uchwała, akcjonariusz spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • wykup akcji, przymusowy wykup, odkup akcji, akcjonariusz mniejszościowy, uchwała, akcjonariusz spółki, cena wykupu, porządek obrad, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne walne zgromadzenie, uchylenie uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, procedura ustaleń, procedura wykupu, spółka akcyjna, biegły rewident, ustalenie ceny, stwierdzenie nieważności, żądanie odkupu, wpływ na sprawy spółki
Zobacz»

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, uchwała, walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności, podwyższenie kapitału zakładowego, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, uchwała, sporna akcja, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, stwierdzenie nieważności, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, prawo do akcji, statut spółki
Zobacz»

XXIII Ga 37/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusz spółki, kapitał zakładowy, akcja imienna, wpis do księgi akcyjnej, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • cały kapitał zakładowy, współmałżonek, księga akcyjna spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusz spółki, kapitał zakładowy, uprawnienie korporacyjne, prawo z akcji, akcja imienna, wpis do księgi akcyjnej, majątek wspólny małżonków, uchwała, środek pochodzący z majątku, woli uczestnictwa, walne zgromadzenie spółki, wspólność majątkowa małżeńska, obowiązywanie w dacie, akcja w spółce akcyjnej, zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej, walne zgromadzenie akcjonariuszy
Zobacz»

I ACz 1970/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcjonariusz, dokument akcji, walne zgromadzenie, spółka, prawo poboru, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, dokument akcji, walne zgromadzenie, spółka, akcja na okaziciela, zwyczajne walne zgromadzenie, dotychczasowy akcjonariusz, jednoczesne wyłączenie, prawo poboru, akcja spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, unieważnianie, zabezpieczenie, minister skarbu państwa, zawieszenie postępowania rejestrowego, prawo z akcji, sprawa podwyższenia, zmiana statutu spółki, wyłączenie prawa
Zobacz»

I ACz 357/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne walne zgromadzenie, prawo poboru, spółka, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, obligacja, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka z dniem, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz uprawniony z akcji, prawo poboru, spółka, uchwała, emisja, udzielenie zabezpieczenia, okaziciel, całość prawa, zakazanie, obligatariusz, interes, chwilą rozpoznania
Zobacz»

I ACa 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja imienna, uchwała, walne zgromadzenie, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, zbycie akcji, akcja imienna, dobry obyczaj, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, zbywanie akcji, pokrzywdzenie powódki, umowa przedwstępna, statut spółki, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, walne zgromadzenie, pozwana spółka, sprzedaż akcji, interes spółki, zmiana statutów, grono, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz w spółce, uchylenie uchwały
Zobacz»

I ACa 578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja imienna, akcjonariusz, księga akcyjna, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja imienna, akcjonariusz, spółka akcji, księga akcyjna, w zamian, sporna akcja, spółka, sztuka akcji, siedziba, kodeks handlowy, umowa sprzedaży akcji, przedmiotowa akcja, przelew praw z akcji, numer, poprzednik prawny, akcja o wartości nominalnej, pozwany, istotne twierdzenie, kapitał akcyjny spółki, poznanie
Zobacz»

VI ACa 1917/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, akcjonariusz spółki, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, walne zgromadzenie, zwołanie walnego zgromadzenia, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, rejestr handlowy dział, przyczyna nieważności uchwały, spółka akcyjna, nowa akcja, dotychczasowa akcja, spółka towarzystwa, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, akcja o wartości nominalnej, akcjonariusz prawa, przyjęcie wadliwości, pozwana spółka, podwyższenie wartości nominalnej, walne zgromadzenie akcjonariuszy
Zobacz»

XXVI GC 153/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, spółka, uchwała, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, spółka, uchwała, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie, zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego, tekst jednolity statutu, sporna akcja, pozbawienie akcjonariuszy, skarb państwa, prawo głosu z akcji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, akcja na okaziciela, wykonywanie prawa głosu, obyczaj, duplikat
Zobacz»

VII AGa 37/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dokument akcji, akcja imienna, akcjonariusz, księga akcyjna, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja na okaziciela, dokument akcji, akcja imienna, akcjonariusz, wydanie dokumentów akcji, wartość nominalna, księga akcyjna, przeniesienie akcji, posiadanie akcji, odcinek zbiorowy, umowa, pozwana spółka, przeniesienie posiadania, związek przyczynowy, rozporządzanie akcjami, szkoda, nabycie akcji, depozyt, sprzedaż akcji, przedmiotowe zaświadczenie
Zobacz»

I ACa 1260/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

przymusowy wykup, wykup akcji, uchwała, akcjonariusz mniejszościowy, stwierdzenie nieważności, walne zgromadzenie, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, zaskarżenie uchwały, wykup akcji, uchwała, porządek obrad, ogłoszenie, traktowanie akcjonariuszy, skarżona uchwała, nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała zgromadzenia akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, monitor sądowy i gospodarczy, zawiadomienie o zgromadzeniu, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieważności, legitymacja, walne zgromadzenie, pozwana spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, merytoryczna przesłanka
Zobacz»

I ACz 439/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, prawo poboru, akcja, uchwała, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, zgromadzenie, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, prawo poboru, akcja, uchwała, spółka, zaskarżona uchwała, cena emisyjna, podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji, emisja obligacji, zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, opinia zarządu, mniejszościowy akcjonariusz, zarząd, dotychczasowy akcjonariusz, pozwany, rozwodnienie, statut spółki, wyłączenie prawa
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja imienna, kapitał zakładowy, uchwała, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

IX GC 415/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz mniejszościowy, uchwała, kapitał zakładowy, akcji akcjonariuszy, walne zgromadzenie pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz mniejszościowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, dobry obyczaj, akcjonariusz większościowy, elektroniczny protokół rozprawy, podjęcie uchwały, założyciel, dywidenda, drobny akcjonariusz, kapitał zakładowy, akcji akcjonariuszy, monitor sądowy i gospodarczy, kodeks spółek handlowych, walne zgromadzenie pozwanej spółki, akcja pozwanej spółki, uchwała walnego zgromadzenia, zysk
Zobacz»

XX GCo 163/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 13 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcja, prawo poboru, akcjonariusz, spółka, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, prawo poboru, akcjonariusz, spółka, spółka publiczna, walne zgromadzenie, szantaż, emisja, cena emisyjna akcji, wartość godziwa, uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, zaskarżona uchwała, kodeks spółek handlowych, wkład niepieniężny, stwierdzenie nieważności, cena rynkowa, zabezpieczenie roszczenia, wyłączenie prawa
Zobacz»

XVI GC 663/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo poboru, nadzwyczajne walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, akcjonariusz spółki, uchwała, pozwana spółka, poborze akcji, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, nadzwyczajne walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz spółki, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, wyłączenie prawa, pozwana spółka, monitor sądowy i gospodarczy, akcja na okaziciela, kapitał zakładowy spółki, kurator spółki, poborze akcji, akcjonariusz prawa, emisja nowych akcji, droga emisji, dokonanie ogłoszeń, zarząd
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Jakub Janicki
Data wytworzenia informacji: