Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 153/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-12-20

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

sporna akcja, zaskarżona uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, statut spółki, dobry obyczaj, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • sporna akcja, zaskarżona uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, stwierdzenie nieważności, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, prawo do akcji, statut spółki, dobry obyczaj, głosowanie, skarb państwa, treść zaskarżonej uchwały, akcjonariusz pozwanej spółki
Zobacz»

I ACa 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

akcja, dobry obyczaj, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, zbycie akcji, akcja imienna, dobry obyczaj, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, zbywanie akcji, pokrzywdzenie powódki, umowa przedwstępna, statut spółki, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, sprzedaż akcji, interes spółki, zmiana statutów, grono, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz w spółce, uchylenie uchwały
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, pozwana spółka, skarb państwa, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, uchwała, udział w walnym zgromadzeniu, pozwana spółka, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały
Zobacz»

V ACa 780/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału, prawo głosu, kapitał zakładowy, obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, głosowanie, dokument akcji, interes spółki, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału, udział w zgromadzeniach, zwyczajne walne zgromadzenie, dokapitalizowanie, prawo głosu, brak wszechstronnego rozważenia całości, prawo poboru akcji, kapitał zakładowy, akcji nowych, emisja, obyczaj, instancja dowolna
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, spółka, głos, uchwała, statut, kapitał zakładowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, statut, kapitał zakładowy, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału, zmiana statutów, zbycie akcji, księga akcyjna
Zobacz»

I ACz 1970/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, statut spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, minister skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, akcja na okaziciela, zwyczajne walne zgromadzenie, dotychczasowy akcjonariusz, jednoczesne wyłączenie, prawo poboru, statut spółki, akcja spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, unieważnianie, zabezpieczenie, minister skarbu państwa, zawieszenie postępowania rejestrowego, prawo z akcji, sprawa podwyższenia, zmiana statutu spółki, wyłączenie prawa, rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru, akcja o numerach
Zobacz»

I ACa 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, walne zgromadzenie, siedziba, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, walne zgromadzenie, siedziba, nowa akcja, legitymacja, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, droga emisji, rachunek papierów wartościowych, akcja zwykła, zbycie, wkład niepieniężny, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, subskrypcję prywatną, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, akcjonariusz spółki, zapis na rachunku
Zobacz»

XX GC 755/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcja, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, kapitał zakładowy, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, kapitał zakładowy, akcja własna spółki, akcja imienna, celu umorzenia, porządek obrad, umorzenie akcji własnych, nabycie akcji, zarząd, przedmiotowa uchwała, nabycie przez spółkę, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, obniżenie kapitału zakładowego, spółka do nabycia
Zobacz»

XX GC 793/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 31 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcja, statut spółki, zaskarżona uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, statut spółki, traktowanie akcjonariuszy, uprawnienie osobiste, odwoływanie członków rady nadzorczej, uprawnienie akcjonariuszy, zmiana statutów, akcjonariusz większościowy, kodeks spółek handlowych, pakiet akcji, przewodnicząca rada nadzorcza, akcja spółki, zaskarżona uchwała, posiadanie akcji, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka pisemnego oświadczenia, powoływanie i odwoływanie członków, kapitał zakładowy spółki, statut spółki akcyjnej, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

VI ACa 1917/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcja, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, pozwana spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, zwołanie walnego zgromadzenia, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, rejestr handlowy dział, przyczyna nieważności uchwały, spółka akcyjna, nowa akcja, dotychczasowa akcja, spółka towarzystwa, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, akcja o wartości nominalnej, akcjonariusz prawa, przyjęcie wadliwości, pozwana spółka, podwyższenie wartości nominalnej, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dotychczasowy akcjonariusz
Zobacz»

I ACa 624/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcja, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, statut, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
   2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, monitor sądowy i gospodarczy, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w zgromadzeniach, akcja imienna, dobry obyczaj, bezzasadne niedopuszczenie, subskrypcja, zmiana statutów, prawo poboru akcji, zwołanie zgromadzenia, zaskarżona uchwała, statut, ogłoszenie w monitorze sądowym, kapitał zakładowy spółki, rada nadzorcza w drodze, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie grupami, pozwana spółka, akcjonariusz pozwanej spółki
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja na okaziciela, kapitał zakładowy, uchwała, prawo głosu, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

XVI GC 1222/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, kapitał zakładowy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz większościowy, akcjonariusz mniejszościowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, kapitał zakładowy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, dobry obyczaj, spółka akcyjna, funkcjonowanie spółki, akcja imienna, akcjonariusz pozwanej spółki, uchylenie uchwały, akcji akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, prawo akcjonariusza, statut
Zobacz»

I ACz 357/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka, uchwała, okaziciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, obligacja, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne walne zgromadzenie, spółka z dniem, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz uprawniony z akcji, prawo poboru, spółka, uchwała, emisja, udzielenie zabezpieczenia, okaziciel, całość prawa, zakazanie, obligatariusz, interes, chwilą rozpoznania
Zobacz»

I ACa 1844/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2017

Data publikacji: 22 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, spółka, uchwała, statut, walne zgromadzenie akcjonariuszy, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • kodeks handlowy, akcja na okaziciela, spółka, łączna wartość, uchwała, depozyt, statut, dokument na okaziciela, walne zgromadzenie akcjonariuszy, członek zarządu, rejestracja akcji, dekret, kapitał, rada nadzorcza, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka akcyjna, ustalenie nieistnienia uchwały, rejestr handlowy, zwołanie walnego zgromadzenia, udział w zgromadzeniach
Zobacz»

VI GC 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, cena emisyjna, akcja w podwyższonym kapitale, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższony kapitał zakładowy, prawo poboru, porozumienie, emisja nowych akcji, dotychczasowy akcjonariusz, powodów akcji, okaziciel, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, bank spółdzielczy, wyłączenie prawa, zmiana do statutu, objęcie akcją, wydział gospodarczy, pozwany, rejestracja podwyższenia
Zobacz»

VI GC 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pozwana spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, interes spółki, wartość nominalna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, akcja imienna, zaskarżona uchwała, zgoda akcjonariusza, dobry obyczaj, nabycie akcji własnych, umorzenie przymusowe, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, droga potrącenia, sprzedaż akcji, rada nadzorcza, umorzenie akcji, kapitał
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchwała, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji, wycena udziałów
Zobacz»

I ACa 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, uchwała, spółka, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo głosu, prawy głos, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, akcja, uchwała, cena emisyjna, spółka, walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, prawo głosu, warrant, głosowanie, ustawa o ofercie, prawy głos, emisja, interes spółki, wyłączenie prawa, pokrzywdzenie akcjonariusza, dotychczasowy akcjonariusz, opinia zarządu, statut, akcjonariusz prawa
Zobacz»

XXVI GC 27/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, przymusowy wykup, wykup akcji, księga akcyjna, uchwała, akcja imienna, nadzwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, nieistniejące uchwały, memorandum informacyjne, prawo poboru akcji, księga akcji, uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, uchwała zarządu, pozwana spółka, dokonanie przydziału, dokument akcji, wpis do księgi
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Dębek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Emilia Szczurowska
Data wytworzenia informacji: