Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVII Ca 1640/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-10-13

XXV C 95/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2019

Data publikacji: 5 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, wydanie wyroku, warszawa, siedziba, pisma procesowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pierwszy termin rozprawy, rozpoczęcie rozprawy, wyrok stały, umorzenie postępowań, społeczny sąd, wniosek o umorzenie, wydanie wyroku, postanowienie o umorzeniu, warszawa, zezwolenie, siedziba, wydział cywilny w składzie, zasady współżycia społecznego, skutek prawny, postępowanie w sprawie, zarządzenie, pisma procesowe, posiedzenie niejawne, z prawa
Zobacz»

I C 762/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 8 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pozwany, wydanie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, przywrócenie posiadania, ograniczenie roszczenia, wyznaczona rozprawa, sądowy wniosek, koszt procesowy, wniosek o przyznanie kosztów, termin dwutygodniowy, zasady współżycia społecznego, postanowienie o umorzeniu, obejście prawa, z prawa, zezwolenie, wyrazić zgodę, umorzenie postępowań, pozwany, wydanie wyroku, skutek prawny, rozprawa w dniach
Zobacz»

XXV C 8/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

rozpoczęcie rozprawy, wydanie wyroku, cofnięcie pozwu, warszawa, siedziba, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, wyrok stały, wydanie wyroku, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu, postępowanie w sprawie, zarządzenie, warszawa, zezwolenie, umorzenie postępowań, wydział cywilny w składzie, skutek prawny, posiedzenie niejawne, kwiecień, siedziba, powództwo, myśl, roszczenie, sprawa z powództwa, przyczyna
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, należność główna, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin, szykana
Zobacz»

VIII Gz 207/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 14 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, konstytucja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pewność obrotów, gospodarz procesu, zasady współżycia społecznego, konstytucja rp, pozew bez zrzeczenia, konstytucja, pozwany, obejście prawa, wyrok oddalający powództwa, wytoczenie powództwa, wola powoda, zażalenie, uznanie cofnięcia pozwu, czynność cofnięcia pozwu, kodeks zasad, działanie z zasadami współżycia, strona pozwana w stanie, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, niedopuszczalność cofnięcia
Zobacz»

I C 1903/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, należność główna, nakaz zapłaty, wytoczenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przepis o kosztach procesu, powodowy fundusz, powództwo roszczenia, pozwany, należność główna, fundusz kosztów, nakaz zapłaty, data wytoczenia pozwu, postępowanie w łącznej wysokości, rachunek bankowy strony powodowej, pełnomocnik strony powodowej, chwilę wytoczenia, argument pełnomocnika, przyczyna cofnięcia, przypadków cofnięcia, wytoczenie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, kwota kosztów procesu, wytoczenie powództwa
Zobacz»

I C 898/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, odsetka ustawowa za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, odpis pisma powodów, oświadczenie o cofnięciu pozwu, oświadczenie w przedmiocie cofnięcia, doręczenie odpisu pisma, rozprawa wyznaczona na dni, moment rozpoczęcia, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany odpis, roku złóż, obejście prawa, zarządzenie, wyrażenie zgody, myśl przepisów, pozew do dnia zapłaty, zezwolenie, koszt procesu według norm, zasądzenie kwot, dzień wniesienia pozwu
Zobacz»

I C 432/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 20 maja 2016

Data publikacji: 28 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, odsetki ustawowe, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, koszt procesu powodów, opłata manipulacyjna, zaspokojenie roszczenia powoda, odsetki ustawowe, odsetka ustawowa skapitalizowana, akt dyspozytywny, analiza materiału procesowego, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, obejście prawa, rezygnacja z dochodzenia, własna czynność, procesowe uprawnienie, terminowe opłacanie, przejaw odwołalności czynności procesowych, czynność syndyka, sentencja postanowienia, opłata sądowa, wyraz rezygnacji, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 655/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, uznanie cofnięcia pozwu, sprawa cofnięcia, połowa uiszczonej opłaty, połowa opłaty od pozwu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ograniczenie roszczenia, prokura, sprawa wydania, uiszczona opłata od pozwu, wymagana zgoda, wyrok stały, umorzenie postępowań, punkt pierwszy sentencji, sposób skuteczny, zgoda strony, data nadania, wydany nakaz, urząd pocztowy
Zobacz»

II C 2762/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pozwany, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pierwsza czynność procesowa, regionalny zarząd gospodarki wodnej, wniesienie pozwów, zgoda na cofnięcie powództwa, połowa uiszczonej opłaty, pozwany, zmiana okoliczności faktycznych, udzielenie ochrony prawnej, powództwo, damy powodu, uznanie cofnięcia pozwu, prezes krajowego zarządu gospodarki, krajowy zarząd gospodarki wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, wola, postępowanie w następstwie, cofnięcie powództwa bez zrzeczenia, instytucja cofnięcia
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwane roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

VIII Pz 37/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, należność główna, nakaz zapłaty, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, należność główna, tiret drugi, skutek cofnięcia pozwu, roszczenie, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, nakaz zapłaty, bezpłatny węgiel, oświadczenie o cofnięciu pozwu, pozew ze zrzeczeniem, odsetka, znaczenie procesowe, tydzień od doręczenia, zniweczenie, cofnięcie powództwa, zażalenie, postępowanie w zakresie należności, cywilista, ekwiwalent pieniężny, sprawa pełnomocnicy
Zobacz»

II C 1070/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwane roszczenie, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, próba zatrudnienia, centrum, przeprowadzona egzekucja, poniesienie kosztów procesu, powództwo o kwotę, zasada słuszności, wytoczenie powództwa, sytuacja materialna, pozwany koszt, podejmować próby, rozstrzyganie o istnieniu, przegranie sprawy przez stronę, możliwość stosowania wykładni, pozwane roszczenie, przesłanka zastosowania zasady, powództwo, cofnięcie pozwu przez stronę, postanowienie o umorzeniu, ograniczona kontrola
Zobacz»

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

II Ca 2241/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 maja 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, procesowe cofnięcie, cofnięcie pozwu przez stronę, pozew ze skutkiem prawnym, możliwość cofnięcia, pozew przez stronę powodową, pełni skutecznych, rozpoczęcie rozprawy, tabor, interwencja uboczna, moment rozpoczęcia, roszczenie pozwu, zaskarżony wyrok sądu rejonowy, pozew powódki, postanowienie o umorzeniu, krakowie wydziału, sentencja postanowienia, powodów roszczenia, zaskarżony wyrok w częściach, wyznaczony termin
Zobacz»

II Cz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, stała niepewność, sądowy wniosek, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, pozwany sprzeciw, wniosek o przyznanie kosztów, sprawa nakazu zapłaty, stan niepewności, termin dwutygodniowy, strona pozwana w stanie, pozwany, ustalenie istnienia przesłanek, stwierdzenie niedopuszczalności, definitywne rozstrzygnięcie, wniesienie przez stronę powodową, skuteczność cofnięcia pozwu, wpływ na wydane rozstrzygnięcie, strona powodowa uprawnienia, wątpliwość i zastrzeżenie
Zobacz»

IV Cz 440/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, cofnięcie powództwa, czynność cofnięcia pozwu, kodeks zasad, przedawnienie, materialne rozumienie, wymuszenie na powodzie, niedopuszczalność cofnięcia pozwu, zakwestionowane stanowisko, instytucja cofnięcia, wyznaczanie rozprawy, gospodarz procesu, procesowe cofnięcie, uprawnienie dla powoda, działanie z prawem, bezprawny wpływ, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, powodu cofnięcia
Zobacz»

VIII Pz 35/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 22 września 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, należność główna, nakaz zapłaty, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, należność główna, tiret drugi, smycz, skutek cofnięcia pozwu, roszczenie, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, nakaz zapłaty, bezpłatny węgiel, oświadczenie o cofnięciu pozwu, pozew ze zrzeczeniem, odsetka, znaczenie procesowe, tydzień od doręczenia, zniweczenie, cofnięcie powództwa, zażalenie, postępowanie w zakresie należności, cywilista, ekwiwalent pieniężny
Zobacz»

VIII Pz 34/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, należność główna, nakaz zapłaty, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, należność główna, tiret drugi, smycz, skutek cofnięcia pozwu, roszczenie, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, nakaz zapłaty, bezpłatny węgiel, oświadczenie o cofnięciu pozwu, pozew ze zrzeczeniem, odsetka, znaczenie procesowe, tydzień od doręczenia, zniweczenie, cofnięcie powództwa, zażalenie, postępowanie w zakresie należności, cywilista, ekwiwalent pieniężny
Zobacz»

IX Ca 91/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 5 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, przejaw odwołalności czynności procesowych, umowa bankowa, zasada dyspozycyjności, oświadczenie o cofnięciu pozwu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozwany, pierwotny wierzyciel, wyrok oddalający powództwa, uznanie cofnięcia pozwu, możność decydowania, czynność cofnięcia pozwu, drugi koniec polski, skutek procesowy, data i przyczyna, zasady współżycia społecznego, ponowne złożenie pozwu, ostateczne uznanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ada Sędrowska,  Katarzyna Parczewska
Data wytworzenia informacji: