Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 302/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-06-25

II Ca 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2014

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, referencja, oferta, spełnianie warunków udziału, spełnienie warunku udziału, przeciwnik skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, zamówienie publiczne, udzielenie zamówienia, wezwanie, uzupełnienie dokumentu, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, referencja, wezwanie wykonawcy, oferta, urząd marszałkowski województwa, dostawa i usługa, spełnianie warunków udziału, spełnienie warunku udziału, przeciwnik skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, router, zamówienie publiczne, udzielenie zamówienia, wezwanie, uzupełnienie dokumentu, usta, uzupełnienie oferty, termin składania ofert, udzielenie zamówienia publicznego, wynik uzupełnienia
Zobacz»

XXIII Zs 25/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2022

Data publikacji: 7 listopada 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, wykluczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, przeciwnik skargi, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, unieważnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, suma gwarancyjna, wykluczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, przeciwnik skargi, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, wpis od odwołania, zamówienie na kwotę, przedmiot zamówienia, badanie ofert, odrzucenie oferty, zakres prowadzonej działalności gospodarczej, złoty polski, polisa, unieważnienie, posiadanie ubezpieczenia, wybór oferty najkorzystniejszej
Zobacz»

XXIII Zs 62/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lipca 2021

Data publikacji: 20 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, zdolność techniczna, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, spełnianie warunków udziału, wykluczenie, prawo zamówień publicznych, spełnienie warunku udziału, wybór najkorzystniejszej oferty, usta, dokument, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, zdolność techniczna, zasób, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, spełnianie warunków udziału, składanie oferty, udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie, prawo zamówień publicznych, spełnienie warunku udziału, brak podstaw do wykluczenia, zgodność z oryginałem, wybór najkorzystniejszej oferty, oświadczenie i dokument, usta, dokument, dzień składania, wezwanie
Zobacz»

XXIII Zs 10/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2021

Data publikacji: 22 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, przeciwnik skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, referencja, zamówienie publiczne, wyrok krajowej izby odwoławczej, spełnienie warunku udziału, unieważnienie, badanie i ocena oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, przeciwnik skargi, metropolia, postępowanie o udzielenie zamówienia, referencja, funkcjonalność, zamówienie publiczne, dostawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, system, spełnienie warunku udziału, tajemnica przedsiębiorstwa, unieważnienie, badanie i ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie czynności wyboru oferty, aplikacja, projekt, postępowanie skargowe, skuteczność zastrzeżenia
Zobacz»

XXIII Zs 151/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2022

Data publikacji: 3 marca 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, zamówienie publiczne, krajowa izba odwoławcza, spełnianie warunków udziału, wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczenie, zdolność techniczna, przeciwnik skargi, usta, ocena oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, zamówienie publiczne, krajowa izba odwoławcza, spełnianie warunków udziału, udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczenie, zdolność techniczna, koszt postępowania skargowego, wezwanie wykonawcy, termin na wniesienie odwołania, wykluczenie wykonawcy, zasada koncentracji, przeciwnik skargi, środek ochrony prawnej, usta, postępowanie dokumentów, zaniechanie, ocena oferty
Zobacz»

XII Ga 39/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, oferta, zamówienie publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału, wykluczenie, wezwanie, krajowa izba odwoławcza, referencja, uzupełnienie dokumentu
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, oferta, obiekt mostowy, zamówienie publiczne, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada sztuki budowlanej, udzielenie zamówienia publicznego, spełnianie warunków udziału, formularz, wykluczenie, wezwanie, krajowa izba odwoławcza, termin składania ofert, referencja, zadanie, uzupełnienie dokumentu, unieważnienie czynności wyboru, wykaz robót, oświadczenie i dokument, wykluczenie wykonawcy
Zobacz»

XXIII Ga 174/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, spełnienie warunku udziału, usługa, spełnianie warunków udziału, wykluczenie, udzielenie zamówienia, ocena oferty, zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, dostawa, spełnienie warunku udziału, książeczka opłat, usługa, centralna komisja egzaminacyjna, druk, spełnianie warunków udziału, wykluczenie, konsorcjum, przesyłka, zakres dystrybucji, udzielenie zamówienia, odrzucenie oferty, spółdzielnia mieszkaniowa, ocena oferty, zamówienia publiczne, umowa ramowa, egzamin
Zobacz»

XXIII Zs 119/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2022

Data publikacji: 5 maja 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, podstawa wykluczenia, prawo zamówień publicznych, oferta, przeciwnik skargi, spełnianie warunków udziału, spełnienie warunku udziału, krajowa izba odwoławcza, uzupełnienie dokumentu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, czynny obiekt, podstawa wykluczenia, rozbudowa obiektów, prawo zamówień publicznych, przesłanka wykluczenia, fakultatywna przesłanka, wybór oferty, oferta, przeciwnik skargi, spełnianie warunków udziału, spełnienie warunku udziału, krajowa izba odwoławcza, koszt postępowania skargowego, uzupełnienie dokumentu, wykluczenie wykonawcy, szpital kliniczny, treść warunku, inwestycja, kierownik robót
Zobacz»

XXIII Ga 1392/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2018

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przeciwnik skargi, warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, usta, podstawa wykluczenia, oferta wykonawcy, spełnianie warunków udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, baza, postępowanie skargowe, wstępna koncepcja, odrzucenie oferty, usta, kryterium selekcji, zarzut skargi, podstawa wykluczenia, oferta wykonawcy, niedbalstwo, wybór oferty, zaplecze techniczne, spełnianie kryterium, odwołanie, spełnianie warunków udziału, ustawa, zajezdnia
Zobacz»

XXIII Zs 68/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 września 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, usta, przeciwnik skargi, ocena oferty, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, konsorcjum, lider, postępowanie skargowe, usta, przeciwnik skargi, ocena oferty, zwrotnica, prawo zamówień publicznych, podwykonawca, krajowa izba odwoławcza, zaniechanie wezwania, przetarg, dyrektor kontraktu, sterowanie ruchów, rozjazd, zakłócenie konkurencji, udzielenie zamówienia publicznego
Zobacz»

XXIII Zs 32/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2023

Data publikacji: 25 lipca 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, unieważnienie, oferta, przeciwnik skargi, prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, zdolność techniczna, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, remont drogi, robota budowlana, budowa drogi, unieważnienie, oferta, unieważnienie umowy, odrzucenie oferty, przebudowa i remont, robota przygotowawcza, zakres doświadczenia, przebudowa drogi, przeciwnik skargi, robot ziemny, prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, postępowanie skargowe, zdolność techniczna, postępowanie o udzielenie zamówienia, element budowy
Zobacz»

XXIII Zs 48/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2021

Data publikacji: 11 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, wykluczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, przeciwnik skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, uniwersytet, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dyrektor projektu, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, technolog, wykluczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, wpływ na decyzje, uniwersytet medyczny, doświadczenie osoby, przeciwnik skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, inwestycja, informacja, stanowisko kierowników, uniwersytet, budynek szpitala, menedżer, budowa, niedbalstwo, usta
Zobacz»

XIX Ga 953/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 14 października 2019

Data publikacji: 18 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, wykluczenie, usta, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, wykluczenie, konsorcjum, inwestycja, usta, doświadczenie, oferta, niedbalstwo, postępowanie o udzielenie zamówienia, funkcja, spełnianie warunków udziału, budowa, krajowa izba odwoławcza, zamówienie publiczne, wykluczenie wykonawcy, nieprawdziwa informacja, błąd, zadanie, wpływ na decyzje, ustawa
Zobacz»

XXIII Ga 1920/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 10 marca 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zdolność techniczna, warunek udziału w postępowaniu, uzupełnienie dokumentu, spełnianie warunków udziału, krajowa izba odwoławcza, usta, oferta, prawo zamówień publicznych, podstawa wykluczenia, postępowanie o udzielenie zamówienia, wezwanie do uzupełnienia, przeciwnik skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • podmiot trzeci, zdolność techniczna, warunek udziału w postępowaniu, uzupełnienie dokumentu, zmiana podmiotu, spełnianie warunków udziału, krajowa izba odwoławcza, usta, oferta, prawo zamówień publicznych, dotyczących podmiotów, część zamówienia, dokument zamówienia, podstawa wykluczenia, postępowanie o udzielenie zamówienia, pierwotna oferta, zasób, ustawa, wezwanie do uzupełnienia, przeciwnik skargi
Zobacz»

XXIII Ga 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, spełnienie warunku udziału, zamówienie publiczne, ocena oferty, udzielenie zamówienia, wykluczenie, uzupełnienie dokumentu, spełnianie warunków udziału, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, podmiot trzeci, odtajnienie, wykaz usług, zobowiązanie podmiotów, spełnienie warunku udziału, zamówienie publiczne, tajemnica przedsiębiorstwa, udostępnienie zasobów, utajnienie, ocena oferty, konsorcjum, udzielenie zamówienia, wykluczenie, uzupełnienie dokumentu, linia, zaniechanie, spełnianie warunków udziału, usługa
Zobacz»

III Ca 731/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

usługa, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, ocena oferty, udzielenie zamówienia, przeciwnik skargi, krajowa izba odwoławcza, wpis od odwołania, traktowanie wykonawców, spełnienie warunku udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • usługa, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, ocena oferty, wykaz usług, udzielenie zamówienia, przyznawanie punktów, przeciwnik skargi, krajowa izba odwoławcza, jakość świadczonych usług, ramach kryterium, kryterium oceny ofert, kryterium jakości, wpis od odwołania, ocena usługi, sposób prezentacji, traktowanie wykonawców, spełnienie warunku udziału, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, skarga na orzeczenie
Zobacz»

XXIII Zs 59/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2021

Data publikacji: 25 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, prawo zamówień publicznych, ocena oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, uprawnienie budowlane, okręgowa izba inżynierów budownictwa, skarga, przedmiot zamówienia, specjalność, postępowanie o udzielenie zamówienia, przedstawiciel wykonawcy, przetarg, przekazanie zbiorników, przedmiotowa robota, wykluczenie, rzeka, wymagane uprawnienie, budowla, twierdzenie skargi, prawo zamówień publicznych, ocena oferty, upoważniony przedstawiciel
Zobacz»

XII Ga 783/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 29 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

warunek udziału w postępowaniu, spełnienie warunku udziału, prawo zamówień publicznych, zdolność techniczna, ocena oferty, krajowa izba odwoławcza, najkorzystniejsza oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • warunek udziału w postępowaniu, rezydent, realizacja zamówienia, spełnienie warunku udziału, prawo zamówień publicznych, funkcja inżyniera, zdolność techniczna, przedstawiciel armatora, ocena oferty, wykonawca do realizacji, krajowa izba odwoławcza, budowa statków, doświadczenie osoby, warunek zdolności, najkorzystniejsza oferta, wybór oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, potwierdzenie spełnienia warunków udziału, dokument, projekt
Zobacz»

VI Ga 60/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczenie, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, usta, ocena oferty, oferta wykonawcy, spełnienie warunku udziału, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczenie, wykluczenie wykonawcy, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, krajowa izba odwoławcza, usta, ocena oferty, odwołanie, składanie oferty, oferta wykonawcy, spełnienie warunku udziału, progi unijne, udzielenie zamówienia publicznego, termin składania, zasób, prezes krajowej izby, wartość zamówienia, udzielenie zamówienia, kwota określona w przepisach
Zobacz»

XXIII Ga 904/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykluczenie, warunek udziału w postępowaniu, oferta, prawo zamówień publicznych, zdolność techniczna, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, konkurencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wykluczenie, warunek udziału w postępowaniu, oferta, prawo zamówień publicznych, samodzielne wykonanie, zdolność techniczna, wykluczenie wykonawcy, podstawa do wykluczenia, potencjał, przedmiot zamówienia, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udział podwykonawcy, część zamówienia, wykonanie zamówienia, czyn nieuczciwej konkurencji, konkurencja, lokomotywa, ustawa prawa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Skalska,  Renata Puchalska ,  Paweł Kieta
Data wytworzenia informacji: