Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9898

IV C 95/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV C 95/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Sobkowicz Protokolant: sekretarz sądowy - Dorota Wołowiec po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. (H.K.) (...) z siedzibą w H. przeciwko M. J. i T. C. o zapłatę I. utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie W
Czytaj więcej»

IV C 103/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 103/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 kwietnia 2015r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie IV Wydziale Cywilnym S. C. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 kwietnia 2015r. w W. w sprawie z powództwa Gminy G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę /w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od opłaty od pozwu/ postanawia: 1 zwolnić powodową Gminę G. od kosztów sądowych w części, to jest od opłaty od pozwu ponad kwotę (...) / (...) / złotych; 2 w pozostałej części wniosek
Czytaj więcej»

IV C 103/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 103/15 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Karol Smaga po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa Gminy G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ustalenie postanawia: na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc zawiesić postępowanie w sprawie. UZASADNIENIE Zarządzeniem z dnia 25 czerwca 2
Czytaj więcej»

IV C 103/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV C 103/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Sobkowicz Protokolant: sekretarz sądowy – Dorota Wołowiec po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki L. K. kwotę 20.
Czytaj więcej»

IV C 104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV C 104/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Sobkowicz – Suwińska Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Wołowiec po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2014r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko (...) sp. z o o z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) sp. z o o z siedzibą w R. na rzecz powódki
Czytaj więcej»

IV C 106/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV C 106/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Osica po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa osoby o imieniu i nazwisku K. O. przeciwko spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę oraz ustalenie odpowiedzialności 1 zasądza od pozwanej spó
Czytaj więcej»

IV C 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sterkowicz Protokolant: protokolant Angelika Zych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 roku w Warszawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. R.L z siedzibą w L. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 Zobowiązuje stronę pozwaną (...) S.A. R.L z siedzibą w L. do złożenia na piśmie w stosunku do
Czytaj więcej»

IV C 145/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. IV C 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Jaskłowski Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa B. S. , S. S. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) z siedzibą w W. o 400 000,00 zł 1 powództwo oddala; 2 zasądza od S. S. i B. S. solidarnie na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego
Czytaj więcej»

IV C 153/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w składzie: SSO Andrzej Sterkowicz protokolant: protokolant sądowy K. K. po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o odszkodowanie 1 zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz powódki M. S. kwotę 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 50
Czytaj więcej»

IV C 159/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IV C 159/14 Transkrypcja ustnego uzasadnienia orzeczenia wygłoszonego w dniu 3.02.2016 r. Powódka K. K. (1) wniosła o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) S.A. wówczas w K. z dnia 5 listopada 2013 roku przeciwko powódce K. K. (1) opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego z Pruszkowie I Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie sygnatura akt I Co 3688/12. Pozwany w odpowiedzi na pozew karta 81 wniósł o oddalenie powó
Czytaj więcej»