Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
14575

I C 1156/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1156/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: protokolant sądowy Karolina Ostasiuk po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od Banku (...) S.A. w W. na rzecz P. D. kwotę 3.550.000 zł. (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z us
Czytaj więcej»

I C 1156/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-09

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1156/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Skolimowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko Agencji (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo; 2 ustala, że strony ponoszą koszty procesu według zasady od
Czytaj więcej»

I C 1160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Bożena Chłopecka Protokolant : protokolant sądowy Justyna Chojecka po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko (...) S.A. (...) z siedzibą w W. z udziałem A. B. jako interwenienta ubocznego po stronie pozwanej o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej Vienna Insura
Czytaj więcej»

I C 1163/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1163/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Bożena Jaskuła Protokolant: Aneta Wesołkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2013 roku w Warszawie, sprawy z powództwa A. F. i D. M. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Gospodarki o odszkodowanie I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Gospodarki na rzecz każdej z p
Czytaj więcej»

I C 1164/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1164/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Okręgowy w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Wagner Protokolant: Agnieszka Skolimowska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i (...) . z siedzibą w K. (...) o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu ponie
Czytaj więcej»

I C 1166/08

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2010-08-10

Data publikacji: 2014-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1166/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: Aneta Wesołkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2010 r. w Warszawie, sprawy z powództwa S. H. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Rady Ministrów, - Wojewodzie (...) , - Staroście (...) oraz Gminie Miasta K. o odszkodowanie I powództwo oddala, II opłatę od pozwu przejmuje na rachunek S
Czytaj więcej»

I C 1166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1166/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: protokolant sądowy Karolina Ostasiuk po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz K. L. : 1 kwotę 65.000 zł. (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośću
Czytaj więcej»

I C 1170/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1170/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:– Sędzia SO Joanna Piwowarun – Kołakowska Protokolant:– Monika Górczak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. H. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od B. H. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

I C 1171/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1171/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Kuryłek po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko R. K. o zapłatę postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie. UZASADNIENIE Pozwem z 31 sierpnia 2
Czytaj więcej»

I C 1173/09

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2010-04-28

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1173/09 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny W składzie: Przewodnicząca: SSO Bożena Jaskuła Protokolant: stażysta Paweł Ponikowski Po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. i A. C. przeciwko Miastu S. W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, ewentualnie o zapłatę postanawia: I oddalić wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu, II na podstawie art. 222 k.p.c. wstrzymać dalsze rozpoznan
Czytaj więcej»