Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7846

I C 1156/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1156/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: protokolant sądowy Karolina Ostasiuk po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od Banku (...) S.A. w W. na rzecz P. D. kwotę 3.550.000 zł. (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z us
Czytaj więcej»

IX Ka 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Sygn. akt IX Ka 194/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Kluz (spr.) Sędziowie: SSO Ewa Leszczyńska - Furtak SSO Agnieszka Komorowicz Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Rogala przy udziale Prokuratora Małgorzaty Herter - Dziurzyńskiej po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy M. K. syna Z. i Z. z domu G. urodzonego w dniu (...) oskarżonego o czyn z art. 280 § 1
Czytaj więcej»

XXIV Ns 37/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV Ns 37/17 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk Protokolant: protokolant sądowy Bartłomiej Sobczak po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku D. K. z udziałem Prezydenta (...) W. , Wojewody (...) , (...) Fundacji (...) w W. w przedmiocie odwołania od zarządzenia zastępczego Wojewody (...) postanawia: 1 uchylić zarządzenie zastępcze Wojewody (.
Czytaj więcej»

IX Ka 498/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Sygn. akt IX Ka 498/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dagmara Pusz- Florkiewicz Sędziowie: SO Grzegorz Fidrysiak SO Piotr Kluz (spr) Protokolant: st. sekretarz sądowy Iwona Dzięcioł przy udziale Prokuratora Bogumiły Fudalewicz - Fusiek po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. sprawy M. F. syna A. i K. , urodz. (...) w N. oskarżonego o czyny z art. 288 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. n
Czytaj więcej»

XIII U 1760/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Sygn. akt XIII U 1760/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kruk po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy P. W. przeciwko Z. Oddział w W. o podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na skutek odwołania P. W. od decyzji Z. Oddział w W. z dnia 22 września 2015 r. nr (...) -2 1 zmienia za
Czytaj więcej»

XIII U 2747/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Sygn. akt XIII U 2747/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kruk po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy P. K. przeciwko Z. Oddział w W. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i ustalenie odpowiedzialności organu rentowego na skutek odwołania P. K. od decyzji Z. Oddział w W. z
Czytaj więcej»

XIII U 51/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII U 51/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 5 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Protokolant: sekr. sądowy Weronika Stopczyńska po rozpoznaniu 5 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy P. S. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. o rozliczenie roczne emerytury policyjnej z tytułu przychodu osiągniętego w latach 2014-2015 na skutek odwoła
Czytaj więcej»

XIII U 1568/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII U 1568/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Protokolant: sekr. sądowy Weronika Stopczyńska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy G. D. przeciwko Z. Oddział w W. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania G. D. od decyzji Z. Oddział w W. z dnia 21 sierpnia 2015 r. nr (...) zmienia zaskarżoną d
Czytaj więcej»

IV C 1051/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-19

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 1051/14 POSTANOWIENIE Dnia 19 listopada 2014r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydziale IV Cywilnym Sebastian Chaber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2014 roku w Warszawie w sprawie z powództwa G. W. przeciwko (...) Spółce z o.o. w O. , S. D. , Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zadośćuczynienie /w przedmiocie wniosku powódki o zwolnienie od kosztów sądowych/ postanawia: zwolnić p. G. W. od kosztów sądowych w ca
Czytaj więcej»

XIII U 1441/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Protokolant: sekr. sądowy Weronika Stopczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy E. N. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. o odmowie doliczenia do wysługi emerytalnej okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego po zwolnieniu ze służby na skutek
Czytaj więcej»