Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
16515

III C 603/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 603/15 POSTANOWIENIE Dnia 02 lutego 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Kruczkowska Sędziowie: SSO Joanna Bitner SR del. Andrzej Lipiński (spr.) Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Romanowska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) Związkowi (...) w W. o zapłatę w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego i wniosku pozwanego o złoż
Czytaj więcej»

III C 605/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 605/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (w trybie art. 148 1 k.p.c. ) Dnia 04 października 2018 rok Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka po rozpoznaniu w dniu 04 października 2018 roku w W. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Fundacji (...) w Z. działającej w imieniu i na rzecz: J. S. (1) i I. S. przeciwko pozwanemu (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności orzeka: 1
Czytaj więcej»

III C 607/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 607/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Matlak po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. C. , B. C. przeciwko (...) BANK S.A w W. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne postanawia : umorzyć postępowanie w sprawie. UZASADNIENIE Z uwagi na cofnięcie powództwa wobec obydwu pozwanych ze zrzeczeniem się roszczenia w piśmie z dnia 2
Czytaj więcej»

III C 613/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2019-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 613/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w następującym składzie Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Zembrzuska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko Skarbowi Państwa-Dyrektorowi Aresztu Śledczego W. (...) w W. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda obowiązkiem zwro
Czytaj więcej»

III C 647/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-16

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 647/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: stażysta Katarzyna Romanowska po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2016r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. A. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz A. A. (1) kwotę 321.409,68 (trzysta dwadzieśc
Czytaj więcej»

III C 694/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-07-30

Data publikacji: 2020-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk Protokolant: sekretarz sądowy Mateusz Rutkowski po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. A. , A. A. przeciwko (...) Bank (...) AG Spółka Akcyjna z siedzibą w W. , w A. o ustalenie i zapłatę I. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr (...) zawarta pomiędzy (...) S.A. Spółka Akcyjna Oddział
Czytaj więcej»

III C 701/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-13

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 701/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 luty 2018 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 05 luty 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz (...) w W. ; przeciwko pozwanemu W. Ż. (1) o zapłatę; orzeka: 1 powództwo oddala; 2 przyznaje kuratorowi M. Z. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc, osiemset) złotych tytułem wynagrodzenia
Czytaj więcej»

III C 702/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-02-01

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 702/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia l lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Matlak Protokolant: sekretarz sądowy Anna Danielak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. G. , S. G. , K. G. przeciwko J. G. o zapłatę I. Zasądza od J. G. na rzecz E. G. , S. G. i K. G. solidarnie kwotę 355.455 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzi
Czytaj więcej»

XVI GC 573/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-12-07

Data publikacji: 2022-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 573/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Jan Wawrowski Protokolant – starszy sekretarz sądowy Katarzyna Bieńkowska po rozpoznaniu 7 grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) (...) K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej w W. o rozwiązanie umowy ew
Czytaj więcej»

XVI GC 574/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-09

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 574/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Przemysław Feliga Protokolant – protokolant Paulina Izbicka po rozpoznaniu 25 września 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w S. przeciwko (...) S.A. w W. , o ustalenie nieistnienia uchwał nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z siedzibą w W. z dnia 20 czerwca 2012 r., ewen
Czytaj więcej»