Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13295

IV C 709/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-08-05

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 709/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 sierpnia 2013r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydziale IV Cywilnym Sebastian Chaber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 sierpnia 2013 roku w Warszawie w sprawie z powództwa J. G. i M. L. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Rejonowej Policji W. III o wydanie rzeczy ewentualnie o zapłatę /w przedmiocie wniosku p. M. L. o zwolnienie od kosztów sądowych/ postanawia: 1. zwolnić p. M. L. od kosztów sądowych w części, to je
Czytaj więcej»

IV C 709/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 709/13 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział IV Cywilny Przewodniczący: SSO Anna Bartoszewska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. , M. L. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Rejonowej Policji W. III o wydanie rzeczy postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. ; 2 polecić Skarbowi Państwa - Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócić: a powodowi J. G. kw
Czytaj więcej»

IV C 711/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-10-16

Data publikacji: 2020-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 711/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Robert Masznicz na podstawie art. 148 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2019 r. w Warszawie sprawy z powództwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „ (...) ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie
Czytaj więcej»

IV C 744/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 744/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Jaskłowski Protokolant: protokolant sądowy Mateusz Stopczyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2015r. w Warszawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) z/s w W. o 330 500 zł 1 Zasądza od Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z/s w W. na rzecz M. M. kwotę 94 275 zł (dziewięć
Czytaj więcej»

IV C 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 714/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Derejczyk Protokolant: Protokolant sądowy Mateusz Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I Uchyla wyrok zaoczny z dnia 6 sierpnia 2012 r. II Powództwo oddala . III Kosztami postępowania obciąża w całości powoda, poz
Czytaj więcej»

IV C 746/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 746/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Bartoszewska Protokolant: protokolant sądowy Beata Turkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki M. B. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego
Czytaj więcej»

IV C 781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 781/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Derejczyk Protokolant: Protokolant sądowy Mateusz Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w W. przeciwko (...) sp. z o.o. sp. k. w W. o ustalenie stosunku prawnego I
Czytaj więcej»

IV C 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2018-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 789/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Tyrluk-Krajewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Rzeszotarska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. , B. K. , L. O. , P. K. (1) , P. O. , B. O. , K. C. i H. W. przeciwko (...) S.A. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i zapłatę 1. zasądza od (...) S.A.
Czytaj więcej»

IV C 817/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-25

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IV C 817/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny Przewodniczący: SSO Anna Tyrluk – Krajewska Protokolant: stażystka protokolant – Andżelika Zych po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko C. K. o zapłatę postanawia odrzucić pozew. Sygn. Akt IV C 817/16 UZASADNIENIE Pozwem z 8 lipca 2016 roku powód (...) W. wniosło o zobowiązanie pozwanego C. K. do zapłaty na rzecz powoda kwoty 1
Czytaj więcej»

IV C 808/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV C 808/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Osica po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Warszawie sprawy z powództwa spółki jawnej pod firmą (...) Spółka Jawna z siedzibą w miejscowości W. przeciwko pozwanym, którymi są: spółka jawna pod firmą (...) Spółka Jawna w likwidacji z siedzibą w N. oraz osob
Czytaj więcej»