Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13873

XXIV C 947/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 947/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: pracownik biurowy Magdalena Słowińska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. o zobowiązanie 1. zobowiązuje Spółdzielnię Mieszkaniową (...) z siedzibą w W. do przyjęcia A. N. w poczet swoich człon
Czytaj więcej»

XXIV C 947/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 947/14 UZASADNIENIE Pozwem z 17 czerwca 2014 roku, sprecyzowanym pismem z 25 lutego 2015 roku i na rozprawie 17 czerwca 2015 roku, powód A. N. wniósł o zobowiązanie pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. do: 1. przyjęcia go w poczet członków pozwanej spółdzielni oraz 2. zawarcia z powodem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr (...) w budynku przy ulicy (...) w W. ewentualnie do przydziału na rzecz powoda spółdzielczego lokatorskie
Czytaj więcej»

XXIV C 950/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 950/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: stażysta Marek Dobrogojski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) SA w W. przeciwko J. M. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany 14 sierpnia 2015 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie (
Czytaj więcej»

XXIV C 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-06-29

Data publikacji: 2020-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 738/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Maria Piasecka Protokolant: sekretarz sądowy Weronika Buchnat po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powódki M. R. kwotę 83
Czytaj więcej»

XXIV C 744/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXIV C 744/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bedyńska – Abramczyk Protokolant: Protokolant sądowy Bartłomiej Sobczak po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa C. N. przeciwko (...) Spółka Akcyjna (...) (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna (...) (...) z siedzibą w W. na rzec
Czytaj więcej»

XXIV C 748/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 748/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Stokowska-Komorowska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jastrzębska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) S.A. w W. , Towarzystwu (...) SA we W. o zapłatę postanawia 1 umorzyć postępowanie; 2 pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania.
Czytaj więcej»

XXIV C 758/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 758/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: protokolant sądowy Beata Klimek po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. i R. S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. z udziałem interwenientów ubocznych P. R. (1) i G. S. o uchylenie uchwały 1. oddala powództwo; 2. zasądza od M. S.
Czytaj więcej»

XXIV C 762/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 762/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca SSO Katarzyna Bojańczyk Protokolant sekretarz sądowy Anna Więckowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w W. o ustalenie I ustala, że stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchom
Czytaj więcej»

XXIV C 763/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXIV C 763/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Pyzio Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Podgórska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. na rzecz Agencji
Czytaj więcej»

XXIV C 763/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 763/13 UZASADNIENIE W piśmie do Agencji Nieruchomości Rolnych z 28 grudnia 2010 r. (...) S.A. z siedzibą w G. wniosła o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9 o powierzchni 21627 m2 położonej w W. , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy M. w W. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) poprzez zmianę począwszy od 1 stycznia 2011 r. stawki procentowej opłaty rocznej na 1% i ustalenie
Czytaj więcej»