Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
10344

XXIV C 18/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-19

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXIV C 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk Protokolant: sekr. sądowy Karolina Rozbicka po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Bankowi (...) SA w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1. pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 6 maja 2005 roku
Czytaj więcej»

XXIV C 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXIV C 8/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Bedyńska – Abramczyk Protokolant: protokolant sądowy Bartłomiej Sobczak po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko E. M. o nakazanie opublikowania sprostowania I nakazuje pozwanemu E. M. opublikowanie na antenie stacj
Czytaj więcej»

XXIV C 86/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Urszula Idzikowska Protokolant: sekretarz sądowy Marzena Mikołajewska po rozpoznaniu w dniu 06 sierpnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego W. – M. w W. o odszkodowanie 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża J. R. kosztami procesu, 3 nakazuje
Czytaj więcej»

XXIV C 98/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXIV C 98/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: protokolant sądowy Beata Klimek po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko D. J. i S. J. o ustalenie, wydanie, zobowiązanie i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od E. Z. na rzecz D. J. i S. J. kwotę 7.517 zł (siedem tysięcy pięćset siede
Czytaj więcej»

XXIV C 98/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 98/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 lutego 2015 r. J. R. (1) wniósł przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą we W. pozew o pozbawienie wykonalności w stosunku do powoda tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. numer (...) opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. akt II Co 2286/13 – w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na jej
Czytaj więcej»

XXIV C 103/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIVC 103/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Budzianowska Protokolant: sekretarz sądowy Monika Załęska po rozpoznaniu w dniu 01 października 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. , B. P. (1) i B. P. (2) przeciwko Szpitalowi (...) (...) z siedzibą w W. oraz (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę 1 za
Czytaj więcej»

XXIV C 107/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-06-28

Data publikacji: 2015-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XXIV C 107 /11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: sekretarz sądowy Luiza Pniewska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko T. N. , G. J. i (...) w W. o ochronę dóbr osobistych 1. nakazuje T. N. , G. J. i (...) w W. usunięcie skutków naruszenia dobrego imienia powódki, w wyniku naruszenia d
Czytaj więcej»

XXIV C 107/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-06-28

Data publikacji: 2015-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 107/11 UZASADNIENIE W pozwie z 19 sierpnia 2010 roku, sprecyzowanym pismami z 22 kwietnia 2011 roku oraz 28 maja 2012 roku, skierowanym przeciwko T. N. , redaktorowi naczelnemu dziennika (...) sp. z o.o. w W. , powódka Gmina Miejska O. wniosła o: (...) . nakazanie pozwanym, solidarnie, usunięcia skutków umyślnego naruszenia dobrego imienia i renomy powoda, poprzez umyślne naruszenie dobrego imienia i renomy jednostki administracyjnej powoda, jako organu prowadzącego, to jest Gim
Czytaj więcej»

XXIV C 107/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 107/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2015 r. J. R. (1) wniosła przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą we W. pozew o pozbawienie wykonalności w stosunku do powódki tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. numer (...) opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. akt II Co 2286/13 – w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na j
Czytaj więcej»

XXIV C 109/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXIV C 109/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Pyzio Sędziowie: SO Maria Piasecka, SO Katarzyna Bojańczyk po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. G. - reprezentanta grupy przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o ustalenie postanawia: dokonać w Gazecie (...) ogłoszenia o następującej treści: OGŁO
Czytaj więcej»