Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13464

XVII AmC 113/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2007-07-12

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

fygn. akt XVII AmC 113/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2007r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I. Uznaje za niedozwolone i z
Czytaj więcej»

XVII AmC 113/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-12-09

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 113/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2011r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Miejskiej Bibliotece Publicznej (...) z siedzibą w S. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania
Czytaj więcej»

XVII AmC 124/07

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2009-03-30

Data publikacji: 2015-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 124/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący SSO Wanda Czajkowska Protokolant: apl. radc. Agata Petrykowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2009 r., w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Spółce Mieszkaniowej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o uznanie postanowień wzorca umow
Czytaj więcej»

XVII AmC 124/07

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2009-03-30

Data publikacji: 2015-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. AmC – 124/07 UZASADNIENIE Powód – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie pozwanej Spółce Mieszkaniowej (...) Sp. z o.o. w K. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorców o nazwach „Przedwstępna umowa sprzedaży” oraz „Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ….” o treści: 1. § 1 pkt 4 „Przedwstępnej umowy sprzedaży” „Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy zostanie wybudowany dla Inwestora lokal mieszkalny
Czytaj więcej»

XVII AmC 149/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-01-19

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 149/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza Protokolant: Anna Redkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2011 r., w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko K. S. prowadzącej Przedszkole niepubliczne (...) w R. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone I Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w
Czytaj więcej»

XVII AmC 145/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-09-19

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 145/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie następującym: Przewodniczący : SSR /del/ Tomasz Szanciło Protokolant : Piotr Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko (...) spółka akcyjna w W. o uznanie postanowień wzorca u
Czytaj więcej»

XVII AmC 150/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-04

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 150/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Malinowska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2012r., w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P. przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 1 oddala powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia zawarte
Czytaj więcej»

XII Kp 765/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-20

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII Kp 765/14 (...) POSTANOWIENIE Dnia 20 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Grzegorz Miśkiewicz Protokolant: Jakub Kraśniewski Prokurator: o terminie powiadomiony po rozpoznaniu zażalenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2014 r. na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej (...) w W. z dnia 28 lipca 2014 r. w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie (...) na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawi
Czytaj więcej»

XII Kp 611/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII Kp 611/17 (...) POSTANOWIENIE 19 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Stanisław Zdun Protokolant: Agata Cios Bez udziału prokuratora po rozpoznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. wniosku prokuratora Prokuratury Okręgowej W. - P. w W. w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy radcy prawnego na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. postanawia: I wyrazić zgodę na wykorzystanie w postępowaniu (...) :
Czytaj więcej»

XII Kp 834/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII Kp 834/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wysokińska-Walczak Protokolant: Tobiasz Deja po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15.12.2017 r. wniosku Prokuratora z dnia 5 lipca 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę zawodową oraz zwolnienie radców prawnych i adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. , ar
Czytaj więcej»