Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8667

XVII AmC 1643/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-11-14

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt XVII AmC 1643/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: (del.) SSR Dariusz Dąbrowski Protokolant: Piotr Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2011 roku, w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I uznaje za niedozwolone i zakazuje B
Czytaj więcej»

XVII AmC 1643/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-12-06

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

XVII AmC 1643/10 UZASADNIENIE Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P. wniosło w dniu 28.05.2011 roku pozew o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystania w obrocie z konsumentami §15 ust. 1 wzorca umowy o nazwie „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego (...) w złotych dla osób fizycznych” wykorzystywanego przez Bank Spółdzielczy w W. o treści: „Za zawinione przekroczenie przez Bank terminu wykonywania dyspozycji z przyczyn innych niż wymienione w §16 Posiadaczowi rachunku
Czytaj więcej»

XVII AmC 1453/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-08-25

Data publikacji: 2013-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 1453/10 UZASADNIENIE W dniu 14 maja 2010 roku powód - Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P. wniósł cztery pozwy przeciwko pozwanemu – (...) Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w K. , w których domagał się uznania za niedozwolone postanowień zawartych w stosowanym przez niego wzorcu umownym o nazwie „Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej (...) dla posiadaczy rachunków bankowych w (...) Banku Spółdzielczym” o treści: 1. „Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub
Czytaj więcej»

XVII AmC 2051/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-07-06

Data publikacji: 2013-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 2051/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie następującym: Przewodniczący : SSR /del/ Tomasz Szanciło Protokolant : Piotr Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I U
Czytaj więcej»

XVII AmC 1466/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-09-30

Data publikacji: 2013-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 1466/10 UZASADNIENIE W dniu 14 maja 2010 roku powód - Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P. wniósł pozew przeciwko pozwanemu – (...) Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w K. , w którym domagał się uznania za niedozwolone postanowienia zawartego w stosowanym przez niego wzorcu umownym o nazwie „Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej (...) 24 dla posiadaczy rachunków bankowych w (...) Banku Spółdzielczym” o treści: „Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Bankiem a Klientami,
Czytaj więcej»

XVII AmC 2137/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-11-08

Data publikacji: 2013-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 2137/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza Protokolant: asystent sędziego Agnieszka Spurek po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2011r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P. przeciwko Bankowi (...) w P. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowa
Czytaj więcej»

XVII AmC 2722/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-10-04

Data publikacji: 2013-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 2722/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 października 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Witkowska Protokolant: asystent sędziego Joanna Pączkowska po rozpoznaniu w dniu 04 października 2011r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania prze
Czytaj więcej»

XVII AmC 2722/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-10-14

Data publikacji: 2013-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 2722/10 UZASADNIENIE W dniu 09 września 2010 roku powód – J. K. wniósł pozew przeciwko pozwanemu – (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , w którym domagał się uznania za niedozwolone i zakazania wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w stosowanym przez niego wzorcu umownym o treści: „Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w
Czytaj więcej»

XVII AmC 2114/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-12-06

Data publikacji: 2013-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 2114/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Sajur-Kordula Protokolant: asystent sędziego Piotr Zawodny po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w P. przeciwko P. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone I
Czytaj więcej»

XVII AmC 3527/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-03-27

Data publikacji: 2013-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt XVII AmC 3527/10 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 listopada 2010 r., powód - Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P. , wniósł o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umownego o nazwie „Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych U. stasowanego przez pozwanego - (...) Bank (...) w E. , o treści: „ Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, w wysokości odsetek ustawowych naliczonyc
Czytaj więcej»