Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8047

XXVI GC 210/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 210/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 lutego 2014r. powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. ma zapłacić powódce kwotę 91.964,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od poszczególnych faktur VAT wskazanych w pozwie do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.217,00 zł oraz ko
Czytaj więcej»

XVIII K 24/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVIII K 24/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Iwaszko Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Kołodziejak, sekretarz sądowy Magda Derlacińska, sekretarz sądowy Renta Bombolewska, sekretarz sądowy Patryk Janczewski, sekretarz sądowy Monika Witkowska, protokolant sądowy Mateusz Potoczny, protokolant sądowy stażysta Agata Bandura z udziałem prokuratora : Mariusza Wajdy, K
Czytaj więcej»

XXVI GC 608/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Powództwo o ustalenie może być wniesione w każdym czasie, gdyż żąda się w nim ustalenia prawa lub stosunku prawnego według stanu istniejącego w chwili wyrokowania - art. 316 §1 k.p.c
Sygn. akt XXVI GC 608/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Anna Hrycaj Protokolant: Alina Bocheńska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko (...) Company S.A. z siedzibą w P. oraz (...) S.A. z siedzibą w R. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo w całości, 2 kosztami postępowania obciąża powódkę; 3
Czytaj więcej»

XXVI GC 210/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 210/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Karolina Toczyńska Protokolant: Paweł Stępień po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2012 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda kwotę (...) sp. z o.o. w L. kwotę 127.727,39 zł (sto dwadzie
Czytaj więcej»

XXV C 365/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Monika Włodarczyk Protokolant: Pracownik biurowy Amanda Mioduszewska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w T. przeciwko Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę 1 . oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. z s
Czytaj więcej»

XX GC 905/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XX GC 905/12 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. Pozwem z dnia 31 sierpnia 2012 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 399.957,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 października 2011 r. do dnia zapłaty, oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany w dniu 18 sierpnia 2011 r. wystawił gwarancję zabezp
Czytaj więcej»

XVII AmT 50/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

XVII AmT 50/10 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 30 lipca 2010 r. nr (...) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej: na podstawie art. 210 ust. 1 i art. 209 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 71 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 206 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (dalej: jako Pt) oraz art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (dalej: jako kpa ) nałożył na (...) S.A z siedzibą w W. karę pieniężną w wysokości (...) zł za: 1 uniemożliwienie korzystania z uprawnień do przeniesieni
Czytaj więcej»

XVII AmC 1625/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVII AmC 1625/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSR del. Adam Malinowski Protokolant: Marika Józefczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) w P. przeciwko (...) S.A. w W. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentam
Czytaj więcej»

XVII AmC 1628/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt XVII AmC 1628/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSR del. Adam Malinowski Protokolant: Marika Józefczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) w P. przeciwko (...) S.A. w W. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentam
Czytaj więcej»

XVII AmC 1643/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-11-14

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt XVII AmC 1643/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: (del.) SSR Dariusz Dąbrowski Protokolant: Piotr Grzywacz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2011 roku, w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w P. przeciwko (...) w W. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone I uznaje za niedozwolone i zakazuje (...) w W. wykorzystywania w obro
Czytaj więcej»