Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
10646

III C 307/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 307/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Bitner Protokolant: sekretarka Magdalena Sujkowska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. (1) , M. W. i W. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w P. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej (...) - Geodetów Sp. z o.o. w W. o stwierdze
Czytaj więcej»

III C 376/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-19

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 376/13 POSTANOWIENIE Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie , III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Witkowska Sędziowie: SSO Joanna Kruczkowska SSO Agnieszka Matlak Protokolant: protokolant sądowy Joanna Mikulska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) jako Reprezentanta Grupy przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o zapłatę postanawia: 1 odrzucić pozew; 2 za
Czytaj więcej»

III C 386/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III C 386/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Bitner Protokolant: sekretarka Magdalena Sujkowska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności w stosunku do J. K. tytuł wykonawczy w postaci bankowego
Czytaj więcej»

III C 399/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W sytuacji gdy ordynowane wobec powoda leczenie nie przynosi spodziewanych skutków terapeutycznych przy prawidłowo prowadzonym leczeniu zgodnym z zasadami sztuki medycznej, pozwany nie może zasłaniać się ograniczeniem swojej odpowiedzialności z powołaniem się na uwarunkowanie osobnicze poszkodowanego czy też podatność poszkodowanego na (...)
Sygn. akt III C 399/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29 września 2016 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. F. przeciwko (...) S.A. w W. ; o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie; orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda R. F. tytułem zadośćuczynienia, kwot
Czytaj więcej»

III C 409/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 409/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Przytuła po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2017 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko B. G. , R. G. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II przyznać na rzecz kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwan
Czytaj więcej»

III C 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-22

Data publikacji: 2016-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego nie stanowi oświadczenia woli wywierającego skutki w sferze prawa materialnego lecz czynność o charakterze faktycznym, której treść stanowi jedynie oświadczenie wiedzy banku o źródle i wysokości zadłużenia kredytowego. Z punktu widzenia klasyfikacji oświadczeń uznane może być jedynie za (...)
Sygn. akt III C 430/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 22 sierpnia 2016 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant sekretarz sądowy Magdalena Zembrzuska po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. G. i S. G. ; przeciwko pozwanemu (...) Bankowi (...) S.A. w W. ; o ustalenie; orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza solidarnie od powodów E. G. i S. G. na rzecz pozwanego (...)
Czytaj więcej»

III C 441/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 441/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Kruczkowska Protokolant: protokolant sądowy Magdalena Jachacy po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) i L. J. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 szczegółowe wyliczenie kosztów postępowania pozostawia referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręg
Czytaj więcej»

III C 444/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 444/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 26 listopada 2015 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Protokolant sądowy Kamil Klimkiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. J. i K. J. ; przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) Al. (...) w W. ; o uchylenie uchwał właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej (...) Al. (...) w W. nr (...) i (...) ; orzeka: 1
Czytaj więcej»

III C 445/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: praktykant Julia Celińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o ochronę dóbr osobistych 1.oddala powództwo; 2.zasądza od J. A. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 4 140 (cztery tysiące sto c
Czytaj więcej»

III C 451/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ochrona prywatności obejmuje także autonomię informacyjną, która oznacza prawo do decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się one w posiadaniu innych podmiotów. Pozostawienie w rodzinie nie skutkuje utratą prawa do prywatności, dlatego też (...)
Sygn. akt III C 451/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 luty 2017 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. ; o ochronę dóbr osobistych; orzeka: 1 nakazuje pozwanemu (...) S.A. w W. usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych powódki J. B. (1) poprzez pr
Czytaj więcej»