Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15149

XXVI GC 586/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-12-21

Data publikacji: 2021-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XXVI GC 586/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – sędzia Magdalena Śliwińska-Stępień Protokolant – Dominika Grabowska po rozpoznaniu 07 grudnia 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. B. , A. K. , M. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów solidarnie S. B. , A. K. , M. B. kwotę 77 757,6
Czytaj więcej»

XXVI GC 597/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt XXVI GC 597/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Bartosz Jakub Janicki Protokolant – Magdalena Puśko po rozpoznaniu 6 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. , o zapłatę 3.059.877,44 zł 1 oddala powództwo; 2 ustala, iż pozwana (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wygrała sprawę w całości i zgodnie z
Czytaj więcej»

XXVI GC 598/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI C 598/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 stycznia 2013 r. powodowie Spółdzielnia (...) w K. oraz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. wnieśli o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd zobowiąże pozwanego Powiat (...) do zapłaty łącznie na rzecz powodów kwoty 234.631,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu powodowie wskazali, że działając jako członkowie konsorcjum złożyli ofertę przetar
Czytaj więcej»

XXVI GC 608/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. XXVI GC 608/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 sierpnia 2013r. powód, (...) SA z siedzibą w B. , wniósł o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży z dnia 15 marca 2013r. zawartej między (...) Company S.A. z siedzibą w P. , a (...) S.A. z siedzibą w R. , objętej aktem notarialnym M. G. , notariusza w W. ( (...) ) oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w jego ocenie w/w umowa jest nieważna gdyż obie jej strony, zawierając ją działały we wspólnym zamiarze ud
Czytaj więcej»

XXVI GC 644/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 644/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Kisiel Protokolant: Agnieszka Motyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 grudnia 2013r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. oraz A. J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...)
Czytaj więcej»

XXVI GC 645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 645/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Hrycaj Protokolant – Wioletta Janek - Kręt po rozpoznaniu 5 lutego 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 34 941,84 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych o
Czytaj więcej»

XXVI GC 660/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXVI GC 660/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Bartosz Jakub Janicki Protokolant – Bartlomiej Jufimiuk po rozpoznaniu 26 lipca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w P. przeciwko A. W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 ustala, że koszty procesu w 100 procentach ponosi strona powodowa, przy czym szczegółowe
Czytaj więcej»

XXVI GC 667/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2014-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: treść art. 746 § 3 k.c. wprowadza zakaz zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, co oznacza, że żadna ze stron nie może w umowie zlecenia albo w drodze jednostronnego oświadczenia woli zrzec się prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, zanim powstanie sytuacja uzasadniająca takie wypowiedzenie
Sygn. akt XXVI GC 667/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Kisiel Protokolant: Katarzyna Galant po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej w W. przeciwko P. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w K. o zapłatę orzeka: I powództwo oddala
Czytaj więcej»

XXVI GC 695/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Sygn. akt XXVI GC 695/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Owczarewicz Protokolant: Ilona Lipiecka po rozpoznaniu 8 grudnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) GmbH sp. z o.o. z siedzibą w W. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę nr (...) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) GmbH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Czytaj więcej»

XXVI GC 698/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2019-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Interes spółki, o którym mowa w art. 249 par 1 ksh stanowi kompromis, wypadkową pomiędzy często sprzecznymi e sobą interesami wspólników mniejszościowych i większościowych, a jego treść powinna uwzględnić słuszne interesy obu grup wspólników.
Sygn. akt XXVI GC 698/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Emilia Szczurowska Protokolant – sekretarz sądowy Michał Lutrzykowski po rozpoznaniu 20 marca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w M. o uchylenie uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z 25 lipca 2016
Czytaj więcej»