Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9986

I C 567/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 567/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: – Sędzia SO Joanna Piwowarun – Kołakowska Protokolant: – Ewa Rokicka po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko A. F. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego A. F. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 167.238,22 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście t
Czytaj więcej»

I C 570/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 570/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Bajak Protokolant: Justyna Chojecka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. , D. R. , M. W. , P. W. , S. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę I zasądza od Skarbu Państwa – Wojewody (...) na rzecz K. K. i D. R. kwoty po 355 171,66 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysię
Czytaj więcej»

I C 574/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2010-11-30

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 574/10 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSO Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2010 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy M. przeciwko R. A. , J. W. o ustalenie postanawia: oddalić wniosek pozwanej J. W. o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu z dnia 21 października 2010 roku. UZASADNIENIE Pozwana J. W. wniosła o nadanie k
Czytaj więcej»

I C 574/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 574/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: Magdalena Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko (...) przy ul. (...) w W. o uchylenie uchwały nr (...) oraz nr (...) z dnia 10 kwietnia 2017 roku I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) W. na rzecz pozwanej (...) przy
Czytaj więcej»

I C 736/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 736/13 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Tyliński Protokolant: stażysta Monika Śpionek po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury i Rozwoju przeciwko (...) S.A. o uchylenie wyroku sądu polubownego postanawia na podstawie art. 178 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.
Czytaj więcej»

I C 782/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 782/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: Magdalena Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialną z siedzibą we W. i K. L. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II Ustala, że po
Czytaj więcej»

I C 791/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 791/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSA Alicja Fronczyk Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Skolimowska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie I oddala powództwo; II ustala, że I. K. ponosi całość kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie re
Czytaj więcej»

I C 650/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 650/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: sekr. sądowy Paulina Bondel po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. D. , D. D. (1) , Ł. D. i małoletniego P. D. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 652/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 652/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: sekr. sądowy Paulina Bondel po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. , M. W. , W. D. , P. M. i D. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. M. kwotę 50 000 zł. (pięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 665/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 665/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: sekr. sądowy Paulina Bondel po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ł. , J. Ł. i C. Ł. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od powodów K. Ł. , J.
Czytaj więcej»