Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8396

V Ca 1656/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-25

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1656/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska Sędziowie: SO Agnieszka Wiśniewska (spr.) SR del. Aldona Szawrońska-Eliszewska Protokolant: protokolant Iwona Szczygieł po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. H. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dl
Czytaj więcej»

V Ca 1672/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1672/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Majewska Sędziowie: SO Oskar Rudziński SO Anna Strączyńska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Marcin Ponikowski po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Moko
Czytaj więcej»

V Ca 1675/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1675/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Wojtysiak Sędziowie: SO Joanna Staszewska SO Anna Strączyńska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Godziebiewska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o ustalenie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

V Ca 1695/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … na gruncie polskiego systemu prawnego obowiązuje zasada swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 k.c.). Pozwany zatem zobowiązując się do (...)
Sygn. akt V Ca 1695/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Wojtysiak Sędziowie: SO Joanna Staszewska (spr.) SO Anna Strączyńska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Godziebiewska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. R. (1) przeciwko Z. J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 27
Czytaj więcej»

V Ca 1703/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1703/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska (spr.) Sędziowie: SSO Agnieszka Łukaszuk SSO Magdalena Majewska Protokolant: sekr. sądowy Urszula Kujawska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w W
Czytaj więcej»

V Ca 1609/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-09-19

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Wadliwość tezy dowodowej przedstawionej przez powoda w zakresie wyjaśnienia woli i zamiaru stron w chwili zawarcia porozumienia nie może być skutecznie konwalidowana na etapie składania apelacji.”
Sygn. akt V Ca 1609/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Staszewska Sędziowie: SSO Agnieszka Fronczak (spr.) SSR del. Paweł Duda Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Andrychowicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. A. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. w likwidacji o zobowiązanie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

V Ca 1620/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1620/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Podedworny Sędziowie: SO Beata Gutkowska SR (del.) Dorota Walczyk Protokolant: sekr. sądowy Marta Szczęsna po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dl
Czytaj więcej»

V Ca 1740/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Powód jako dowód wysokości zobowiązania pozwanej wskazał wyciąg z ksiąg rachunkowych Wspólnoty Mieszkaniowej … . Dokument ten, jako dokument prywatny, zgodnie z art. 245 k.p.c. stanowił jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Z treści tak złożonego oświadczenia, w ocenie Sądu Rejonowego, (...)
Sygn. akt V Ca 1740/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Gutkowska (spr.) Sędziowie: SSO Bożena Miśkowiec SSO Adrianna Szewczyk-Kubat Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Roś po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. przeciwko I. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego (..
Czytaj więcej»

V Ca 1746/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-10-02

Data publikacji: 2014-03-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ W § 1 aktu notarialnego z dnia … strony zgodnie oświadczyły, że wysokość wkładu budowlanego między Spółdzielnią, a jej członkami została ostatecznie ustalona. Pozwana uiściła w całości wymagany wkład budowlany i zostały spełnione wszelkie warunki do przeniesienia własności lokali na poszczególnych członków. W § 2 aktu notarialnego (...)
Sygn. akt V Ca 1746/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Miśkowiec (spr.) Sędziowie: SSO Marzanna Góral SSR del. Marcin Borcuch Protokolant: sekr. sądowy Marta Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) w likwidacji przeciwko K. Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda od w
Czytaj więcej»

V Ca 1487/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1487/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Joanna Wiśniewska-Sadomska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 19 lutego 2014 roku, sygn. akt II C 200/13 1 z
Czytaj więcej»