Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17159

V Ca 4071/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 4071/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska Sędziowie: SO Oskar Rudziński SR (del.) Agnieszka Wiśniewska /spr./ Protokolant: sekr. sądowy Marcin Ponikowski po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku J. W. z udziałem (...) S.A. w K. o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego d
Czytaj więcej»

V Ca 4080/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 4080/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz Sędziowie: SO Agnieszka Fronczak SO Maja Smoderek Protokolant: sekretarz sądowy Marcin Ponikowski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeciwko zamawiającemu Skarbowi Państwa – Urzędowi Kontroli Skarbowej w W. z
Czytaj więcej»

V Ca 4178/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-13

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Majewska Sędziowie: SO Oskar Rudziński SO Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. i Ł. M. działających jako wspólnicy K. -projekt s.c. z siedzibą w M. przeciwko zamawiającemu (...) W. z udziałem D. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (.
Czytaj więcej»

V Ca 4185/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 4185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Majewska Sędziowie: SSO Adrianna Szewczyk-Kubat (spr.) SSR del. Joanna Szekowska-Krym Protokolant: protokolant Iwona Szczygieł po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko Skarbowi Państwa- Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie o zapłatę na skutek ap
Czytaj więcej»

V Cz 67/20

zarządzenie, postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-04-02

Data publikacji: 2020-09-28

trafność 100%

Sygn. akt V Cz 67/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Machoń po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko P. C. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 r. sygn. akt XVI C 196/19 postana
Czytaj więcej»

V Ca 3836/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2020-07-15

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 3836/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz Sędziowie: SSO Waldemar Beczek SSO Zbigniew Podedworny Protokolant: Marta Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. w W. przeciwko (...) Sp. z o.o. Sp. komandytowej w W. z udziałem (...) Sp. z o.o. w K. ,
Czytaj więcej»

V Ca 3900/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 3900/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 maja 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Zbigniew Podedworny Sędzia SO Magdalena Majewska Sędzia SO Piotr Wojtysiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 18 maja 2015r. w Warszawie sprawy z wniosku A. K. , T. J. , A. C. A. N. , B. K. z udziałem (...) , M. S. (1) , M. N. , M. S. (2) , K. O. o wpis na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawców A. K. , T. J. , A. C. A. N. , B. K. o
Czytaj więcej»

V Ca 3663/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 3663/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 listopada 2012 roku powód J. C. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Banku (...) S.A. z siedzibą w K. kwoty 26.600,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty - w tym kwoty 6.600,00 złotych tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej oraz 20.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za straty moralne. Wniósł również o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według no
Czytaj więcej»

V Ca 3478/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-08

Data publikacji: 2013-08-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: ” … samochód, za naprawę którego powód dochodzi wynagrodzenia, jest własnością pozwanej … . Okoliczność, kto przyprowadził samochód do warsztatu powoda, ma drugorzędne znaczenie, gdyż pozwana nie kwestionowała, że jest stroną umowy. … umowa, mająca na celu naprawienie samochodu przez powoda, została zawarta pomiędzy powodem a pozwaną, w (...)
Sygn. akt V Ca 3478/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Joanna Staszewska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. W. przeciwko E. A. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt II C 176/12 I Zmienia zaskarżony wyrok nadając mu następującą treść: ,
Czytaj więcej»

V Cz 15/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-01-13

Data publikacji: 2013-10-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tylko wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność sądową. Jest ona tzw. „osoba ustawową”, do której znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o osobach prawnych. … Zatem złożenie wniosku przez zarząd wspólnoty we własnym imieniu, musi skutkować odrzuceniem wniosku, bowiem (...)
Sygn. akt V Cz 15/11 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący-Sędzia SO Piotr Wojtysiak Sędziowie: SO Zbigniew Podedworny, SR (del.) Jerzy Kiper po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2011 r. sprawy z wniosku Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. z udziałem (...) , T. P. , D. P. , J. S. , S. S. , D. M. , J. Z. (1) , J. Z. (2) , L. S. , J. G. , A. K. (1) , R. Z. , A. K. (2) , A. J.
Czytaj więcej»