Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15683

XVI GC 663/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2018-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI GC 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Magdalena Śliwińska-Stępień Protokolant – sekretarz sądowy Anita Łodziarek po rozpoznaniu 18 lipca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. U. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał 1 oddala powództwo o uchylenie uchwał; 2 stwierdza nieważność uchwał nr (...) ,
Czytaj więcej»

XVI GC 668/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 668/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Renata Iwanowska Protokolant – sekr.sądowy Katarzyna Szajdek po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w W. , M. I. (1) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o uchylenie uchwały 1 umarza postępowanie z powództwa Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Czytaj więcej»

XVI GC 671/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2018-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 671/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Cezary Skwara Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Rozen po rozpoznaniu 8 września 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej I Oddala powództwo. II Zas
Czytaj więcej»

XVI GC 672/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-05-07

Data publikacji: 2014-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: „…zawarta w kodeksie spółek handlowych regulacja przewidująca stwierdzenie nieważności sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z o.o. zakłada, że do zanegowania skutków prawnych uchwały sprzecznej z ustawą nieodzowne jest – co do zasady – wydanie, na żądanie określonego podmiotu, zgłoszone w stosownym terminie, odpowiedniego wyroku (...)
Sygn. akt XVI GC 672/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący : SSR /del./ Tomasz Szanciło Protokolant : Marta Rucińska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni (...) w B. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o stwierdzenie nieważności uchwały I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda (...) Spółdzielni (.
Czytaj więcej»

XVI GC 676/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2018-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 676/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Śliwińska-Stępień Protokolant: Anita Łodziarek po rozpoznaniu 17 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki B. Z. na rzecz pozwanego (...) sp. z o.o. w W. kwotę 377,00 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych
Czytaj więcej»

XVI GC 680/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2015-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 680/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 czerwca 2012 r. powód- (...) Spółdzielnia (...) z siedzibą w P. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i orzeczenie nim, iż pozwany - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. ma zapłacić kwotę 43 703,21 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dat i kwot wskazanych w pozwie. Ponadto, powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2 400,00 zł oraz kw
Czytaj więcej»

XVI GC 684/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2018-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. XVI GC 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Marian Kociołek Protokolant: Ewelina Kawulok po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w P. o zapłatę I. zasądza od (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 1.403,45 ( jeden tysiąc czterysta trzy 45/100 ) zł. wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

XVI GC 696/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 696/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Cezary Skwara Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Kawulok po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. o odszkodowanie I Oddala powództwo. II Kosztami postępowania w sprawie w całości obciąż
Czytaj więcej»

XVI GC 706/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2011-08-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 706/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR (del) Cezary Zalewski Protokolant: Agata Zdunek po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2011 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa sprawy z powództwa (...) spółka jawna przeciwko Z. K. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od (...) spółka jawna na rzecz Z. K. kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta zł
Czytaj więcej»

XVI GC 696/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI GC 696/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Ewa Teofilak Protokolant – Sekretarz sądowy Agnieszka Rozen po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. o odszkodowanie 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania w całości obciąża powoda M. K. pozostawiając ich wyliczenie refer
Czytaj więcej»