Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
10667

III C 445/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: praktykant Julia Celińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o ochronę dóbr osobistych 1.oddala powództwo; 2.zasądza od J. A. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 4 140 (cztery tysiące sto c
Czytaj więcej»

III C 451/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ochrona prywatności obejmuje także autonomię informacyjną, która oznacza prawo do decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się one w posiadaniu innych podmiotów. Pozostawienie w rodzinie nie skutkuje utratą prawa do prywatności, dlatego też (...)
Sygn. akt III C 451/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 luty 2017 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. ; o ochronę dóbr osobistych; orzeka: 1 nakazuje pozwanemu (...) S.A. w W. usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych powódki J. B. (1) poprzez pr
Czytaj więcej»

III C 495/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 495/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk Protokolant: sekretarz sądowy Ilona Lodowska po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa R. M. , B. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego ty
Czytaj więcej»

III C 497/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-03-18

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III C 497/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 18 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR (del.) Ewa Jończyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Korinth po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2013 r. w Warszawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od Agencji Nieruchomości Rolnych w W. na rzecz St
Czytaj więcej»

III C 512/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu z art.6 kc, powoda obciąża obowiązek udowodnienia, iż zachował termin do wystąpienia z wnioskiem o opublikowanie sprostowania do właściwego redaktora naczelnego, a także iż takowe pismo zostało faktycznie i prawidłowo wysłane do tegoż redaktora naczelnego. Tymczasem skoro żądanie sprostowania zostało (...)
Sygn. akt III C 512/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29 maja 2018 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Sekretarz sądowy Tamara Oktaba oo rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji (...) w W. ; przeciwko pozwanemu Redaktorowi Naczelnemu (...) ; o sprostowanie orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda Fundacji (...) w W. , na rzecz Redaktora Naczelnego (...) ,
Czytaj więcej»

III C 515/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odpłatne zbycie przez osobę trzecią w toku procesu wytoczonego na podstawie art. 527 § 1 k.c.przedmiotów majątkowych, objętych zaskarżoną czynnością prawną dłużnika, może uzasadniać roszczenie wierzyciela na podstawie art. 405 i nast. k.c. o zwrot korzyści uzyskanych przez osobę trzecią w wyniku zbycie, jednak warunkiem koniecznym jest w tym (...)
Sygn. akt III C 515/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 11 sierpnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Zembrzuska po rozpoznaniu w dniu 08 sierpnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w S. przeciwko pozwanej D. B. o zapłatę; orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w S. na rzecz pozwanej D. B. kwotę 7.217,00 (siedem t
Czytaj więcej»

III C 525/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 525/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 04 października 2018 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 04 października 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko W. S. o zwolnienie spod egzekucji orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda (...) S.A. we W. na rzecz pozwanego W. S. , kwotę 8.147,00 (osiem tysi
Czytaj więcej»

III C 532/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-09-25

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 532/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie , Wydział III Cywilny W składzie: Przewodniczący : SSR del Maciej Ługiewicz Protokolant : st. sekretarz sądowy Elżbieta Korinth po rozpoznaniu w dniu 25 września 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko Gminie (...) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej (...) na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 280.771,23 złotych (dwieście osiem
Czytaj więcej»

III C 538/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-28

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 538/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 czerwca 2016 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant Sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu S. w W. ; o zadośćuczynienie i odszkodowanie; orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda B. M. na rzecz Prokuratorii Ge
Czytaj więcej»

III C 540/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III C 540/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Bitner Protokolant: sekretarz sądowy Aneta Pacewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w J. (...) przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. o zapłatę I zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na rzecz (...
Czytaj więcej»