Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
12732

V Ca 1749/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1749/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adrianna Szewczyk-Kubat (spr.) Sędziowie: SSO Joanna Machoń SSR del. Iwona Lizakowska - Bytof Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Obcowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. sp. j. w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji
Czytaj więcej»

V Ca 1480/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2020-04-06

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1480/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 grudnia 2014 r. J. S. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego Skarbu Państwa - Dyrektora Aresztu Śledczego W. - M. w W. kwoty 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia za poniżające naruszenie jego praw wyznaniowych oraz naruszenie zasad zapisanych w rozdziale II pkt 6 i 10 Porządku Wewnętrznego w Areszcie Śledczym W. - M. . Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu. Pozwany podniósł,
Czytaj więcej»

V Ca 1828/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-10-12

Data publikacji: 2013-09-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … w chwili wytoczenia powództwa 19 marca 2012 R. nie posiadał zdolności sądowej, albowiem 20 grudnia 2010 r. zmarł.”; „ … brak zdolności sądowej pozwanego ma charakter definitywny i nie może być uzupełniony w trybie art. 70 k.p.c.. Mając powyższe na względzie, Sąd odrzucił pozew w stosunku do pozwanego …, na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 (...)
Sygn. akt V Ca 1828/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Gutkowska Sędziowie: SO Waldemar Beczek SR del. Joanna Machoń (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Godziebiewska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko A. S. o wydanie rzeczy i zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla
Czytaj więcej»

V Ca 1838/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1838/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Łukaszuk po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt XVI C 3108/16 1 odda
Czytaj więcej»

V Ca 1584/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1584/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Oskar Rudziński Sędziowie: SSO Anna Strączyńska (spr.) SSR del. Rafał Schmidt Protokolant: sekr. sądowy Urszula Kujawska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko T. R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie
Czytaj więcej»

V Ca 1846/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1846/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska (spr.) Sędziowie: SSO Joanna Wiśniewska-Sadomska SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Obcowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. A. przeciwko (...) S.A. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego o
Czytaj więcej»

V Ca 1849/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-09-20

Data publikacji: 2013-09-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … Sąd Rejonowy nie miał obowiązku z urzędu dopuścić dowodu z opinii biegłego. Obowiązek wskazania dowodów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy obciąża strony. Wprawdzie przepis art. 232 zd. 2 k.p.c. dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Sąd dowodu nie wskazanego przez stronę, jednakże nie oznaczało to obowiązku dopuszczenia takiego (...)
Sygn. akt V Ca 1849/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Gutkowska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Roś po rozpoznaniu w dniu 20 września 2012 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. i J. S. przeciwko B. W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku, sygn. akt II C 66/12
Czytaj więcej»

V Ca 1853/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-10-17

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1853/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ada Sędrowska (spr.) Sędziowie: SO Marzanna Góral SO Adrianna Szewczyk-Kubat Protokolant: sekr. sądowy Beata Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego przeciwko Skarbowi Państwa- Dyrektorowi (...) o nakazanie udostę
Czytaj więcej»

V Ca 1856/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 1856/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska (spr.) Sędziowie: SSO Agnieszka Łukaszuk SSO Magdalena Majewska Protokolant: sekr. sądowy Urszula Kujawska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko (...) Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warsz
Czytaj więcej»

V Ca 1859/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-08-03

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … trafnie powód jako podstawę żądania wskazał przepis art. 4 ust. 4 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Zdanie drugie tego przepisu zawiera bowiem bezpośrednią regulację sposobu ponoszenia przez osoby nie będące członkami Spółdzielni kosztów związanych z utrzymaniem (...)
Sygn. akt V Ca 1859/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Waldemar Beczek po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielni (...) z siedzibą w C. przeciwko K. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2012 roku, sygn. akt I C 16/12 1 oddala apelację; 2 zasądza
Czytaj więcej»