Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9011

V Ca 886/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 886/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 15 lutego 2016 r., sygn. akt II C 1464/15 1 oddala apelację, 2 zasądza o
Czytaj więcej»

V Ca 891/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … Sąd Okręgowy podziela pogląd, wedle którego fakt ogłoszenia upadłości nie stoi na przeszkodzie ujawnienia w księdze wieczystej nowego właściciela, o ile zmiana ta nie jest wynikiem czynności prawnych zdziałanych przez upadłego lub jego małżonka, a jest wynikiem zwykłego następstwa prawnego jednego z nich. W takiej sytuacji należy uznać, (...)
Sygn. akt V Ca 891/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Fronczak Sędziowie: Sędzia SO Joanna Staszewska Sędzia SO Joanna Wiśniewska-Sadomska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. G. , K. B. i K. G. z udziałem M. S. - syndyka masy upadłości (...) w upadłości likwidacyjnej o wpis do kw (...) na skutek apelacji uczestnika M.
Czytaj więcej»

V Ca 895/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-08-05

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: ” … żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Z woli ustawodawcy wyraźnie więc wynika reguła, że jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, to wierzyciel i tak nie może obok niej domagać się uzupełniającego odszkodowania („odszkodowania (...)
Sygn. akt V Ca 895/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Staszewska Sędziowie: SSO Oskar Rudziński (spr.) SSR del. Anna Strączyńska Protokolant: sekr. sądowy Grażyna Dwórznik po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. O. przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie
Czytaj więcej»

V Ca 895/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: ” … żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Z woli ustawodawcy wyraźnie więc wynika reguła, że jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, to wierzyciel i tak nie może obok niej domagać się uzupełniającego odszkodowania („odszkodowania (...)
Sygnatura akt V Ca 895/13 UZASADNIENIE Wyrokiem zaocznym z dnia 10 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie zasądził od (...) sp. z o.o. w O. na rzecz B. O. kwotę 6.595,14 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2011 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, rozstrzygnął o kosztach postępowania i nadała wyrokowi w części zasądzającej roszczenie rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie utrzymał w całości w mocy powyż
Czytaj więcej»

V Ca 899/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 899/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Majewska (spr.) Sędziowie: SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz SSR del. Ewelina Lubieniecka Protokolant: sekr. sądowy Urszula Kujawska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek
Czytaj więcej»

V Ca 899/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 899/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Strączyńska Sędziowie: SSO Zbigniew Podedworny SSO Dagmara Olczak-Dąbrowska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Anna Misiejuk po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) im. F. S. w G. przeciwko A. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st.
Czytaj więcej»

V Ca 909/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-05-25

Data publikacji: 2013-06-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ Pozwany podnosząc adekwatność ceny samochodu do jego stanu technicznego, nie wykazał, aby powiadomił powoda , że pojazd wymaga… remontu przed eksploatacją, koniecznego dla bezpieczeństwa jazdy. … W powołanej fakturze powód podpisał, że godzi się na stan techniczny pojazdu, przy czym oświadczenie to nie mogło dotyczyć wad, o których… nie (...)
Sygn. akt V Ca 909/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Wiśniewska-Sadomska Sędziowie: SSO Maria Dudziuk SSO Bożena Miśkowiec (spr.) Protokolant: Urszula Widulińska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko P. B. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
Czytaj więcej»

V Ca 924/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 924/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Wiśniewska SR del. Iwona Lizakowska - Bytof Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Dymiszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. (...) (...) w W. o zapłatę na sku
Czytaj więcej»

V Ca 926/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Sygn. akt V Ca 926/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Gutkowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Wyższej Szkoły (...) w W. przeciwko K. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 5 stycznia 2016 r., sygn. akt XVI C 2512/15 odda
Czytaj więcej»

V Ca 935/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-05-31

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: „ … ocena zgodności podziału nieruchomości rolnej z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej nie zawsze wymaga wiadomości specjalnych. Wziąwszy pod uwagę dotychczasowy sposób wykorzystania spadkowego gospodarstwa rolnego, nie sposób przyjąć, że jego parcelacja może negatywnie wpłynąć na gospodarkę rolną, tym bardziej, że chodzi o grunt (...)
Sygn. akt V Ca 935/12 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Maja Smoderek Sędziowie: SO Waldemar Beczek SR (del.) Tomasz Pałdyna Protokolant: prot. sąd. stażysta Grażyna Dwórznik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku M. H. (1) z udziałem J. H. (1) o dział spadku po K. L. na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 12 stycznia 2012
Czytaj więcej»