Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 279/11 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-03-01

Sygn. akt XVII AmC 279/11

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR /del/ Anna Szanciło

Protokolant : Tomasz Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. H.

przeciwko (...) S.A. w W.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I.  Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami (...) S.A. w W. postanowienia wzorca umowy o treści: „Pisma kierowana do Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub Uposażonego po ich ostatni znany (...) S.A. adres korespondencyjny uważa się za doręczone powinien wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania”.

II.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. rzecz powódki E. H. kwotę 377,00 zł (sześćset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, złotych tym kwotę 360,00 (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona z mocy prawa.

IV.  Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego (...) S.A. w W.

SSR /del/ Anna Szanciło

Na skutek sprzeciwu pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 1 marca 2012 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie o sygnaturze XVII AmC 279/11

wyrok zaoczny utrzymuje w mocy.

SSR /del/ Anna Szanciło

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie –Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca 2012r. sygn. akt XVII AmC 279/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 marca 2013r. sygn. akt VI ACa 1241/12

I oddala apelację;

II zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. rzecz na rzecz E. H. kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  del/ Anna Szanciło
Data wytworzenia informacji: