Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 800/12 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-09-16

XX GC 800/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 9 sierpnia 2012 r. (data złożenia na biurze podawczym) powód (...) Sp. z o.o. w W. wniosła przeciwko (...) S.A w W. i (...) w E. (Niemcy) pozew o wstrzymanie wskazanych w treści pisma robót budowlanych. (pozew k. 3-15)

Pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. (data złożenia na biurze podawczym) powód cofnął pozew w całości. Wskazał, iż z uwagi na trwające już od prawie roku prace budowlane i zniszczenie lokali powoda, niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe. (pismo k. 524)

W dniu 21 sierpnia 2013 r. miała miejsce rozprawa sądowa w przedmiotowej sprawie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Natomiast w myśl art. 355 § 1 k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W niniejszej sprawie jedyna rozprawa została wyznaczona i faktycznie odbyła się w dniu 21 sierpnia 2013 r. Natomiast powód, pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. , a więc złożonym dzień przed rozprawą, cofnął pozew w całości. Z uwagi, ze do cofnięcia doszło przed rozpoczęciem rozprawy, nie było wymagane jednoczesne zrzeczenie się roszczenia.

Z uwagi na powyższe, jak i z uwagi na brak innych negatywnych przesłanek, Sąd uznał dokonane przez powoda cofniecie pozwu za skuteczne. To natomiast, na mocy At. 355 § 1 k.p.c skutkować musiało wydaniem obligatoryjnego orzeczenia o umorzeniu niniejszego postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

SSO Maciej Kruszyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: