Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ca 2434/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-12-17

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-12-17
Data orzeczenia:
17 grudnia 2012
Data publikacji:
30 kwietnia 2014
Data uprawomocnienia:
17 grudnia 2012
Sygnatura:
V Ca 2434/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
V Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Agnieszka Fronczak
Sędziowie:
Maja Smoderek
Tomasz Pałdyna
Protokolant:
sekr. sądowy Małgorzata Roś
Hasła tematyczne:
Umowa ,  Zlecenie ,  Wypowiedzenie Umowy ,  Odstąpienie Od Umowy ,  Kary Umowne
Podstawa prawna:
art. 180 ust 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej od 1 stycznia 2014 r.)
Teza:
… umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest umową nazwaną, której przedmiotem jest świadczenie usług przez pośrednika za wynagrodzeniem. Treść stosunku prawnego ukształtowanego zgodnie z unormowaniem ustawowym wskazuje na obowiązek pośrednika do dokonywania czynności (faktycznych, a nie prawnych) zmierzających do zawarcia umowy przez jego kontrahenta oraz obowiązek wypłaty wynagrodzenia przez zamawiającego. Z punktu widzenia charakteru prawnego umowy pośrednictwa jest to umowa starannego działania. Strony, w drodze swobody umów, mogą ułożyć treść stosunku prawnego odmiennie, wprowadzając, np. zastrzeżenie zapłaty wynagrodzenia wyłączenie w sytuacji zawarcia umowy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w umowie pośrednictwa. … ukształtowany między stronami stosunek prawny został oparty o umowę nazwaną pośrednictwa z art. 180 ust. 3 u.g.n., będącą jednak - wolą stroną - umową rezultatu. Taki wniosek wypływa z postanowienia umownego dotyczącego zapłaty wynagrodzenia, którego wymagalność została określona na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność, bądź też umowy przedwstępnej. Gdyby rezultat w postaci zawarcia umowy przedwstępnej, czy później umowy przyrzeczonej nie wystąpił, nie nadszedłby również termin wymagalności roszczenia. Stąd też należało stwierdzić, że umowa miała charakter umowy rezultatu. … Wyjawienie danych teleadresowych należy … bezsprzecznie uznać za świadczenie pośrednika, które jest co do zasady – jak wszystkie pozostałe czynności w ramach usługi pośrednictwa – odpłatne. Sąd Okręgowy wskazuje ponadto, że już samo udostępnienie informacji o mieszkaniu, jego adresie i dotychczasowym właścicielu jest czynnością, która potencjalnie zmierza do zawarcia przez zamawiającego umowy. Wszak rolą pośrednika jest dobór ofert mieszkań według preferencji zamawiającego, a każda – prawidłowo wyselekcjonowana i aktualna oferta – stwarza możliwość zawarcia umowy przeniesienia własności. … żądanie zapłaty kary umownej o wysokości zbliżonej do wynagrodzenia z jednoczesnym żądaniem zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości zmierza w konsekwencji do nieusprawiedliwionego wzbogacenia pośrednika, który w rzeczywistości żąda podwójnego ekwiwalentu za wykonaną pracę. Kara umowna to szczególny rodzaj umownej kompensacji doznanej szkody za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego. Nałożenie na konsumenta obowiązku zapłaty kary umownej za to, że umowa pośrednictwa nie została wykonana z przyczyn leżących po jego stronie oraz dodatkowo żądanie zapłaty wynagrodzenia prowadzi w rezultacie nie do kompensacji szkody, lecz represyjnego oddziaływania na kontrahenta. … umowa pośrednictwa, będąc umową o świadczenie usług, której przedmiotem jest świadczenie ciągłe może być wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze stron. Takie uprawnienie wynika z zastosowania do tego stosunku prawnego odpowiednio przepisów o zleceniu. Możliwe jest, zdaniem Sądu Okręgowego, również odstąpienie od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 § 2 k.c.”
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Fronczak,  Maja Smoderek ,  Tomasz Pałdyna
Data wytworzenia informacji: