Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 257/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-04-14

I C 397/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

użytkowanie wieczyste, decyzja o sprzedaży lokali, grunt, wadliwa decyzja, własność, nieruchomość, budynek, orzeczenie administracyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, decyzja o sprzedaży lokali, tryb oddawania, użytkowanie wieczyste w udziale, decyzja naczelnika dzielnicy, grunt, częsty spadek, część spadku, wadliwa decyzja, własność, decyzja dekretowa, szkoda, wyodrębnienie i sprzedaż, pierwotne źródło, grunt oddany w użytkowanie, nieruchomość, późniejsza decyzja, budynek, orzeczenie administracyjne, prawo własności czasowej
Zobacz»

I ACa 739/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

własność czasowa, decyzja o sprzedaży lokali, nieruchomość, decyzja nadzorcza, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, budynek, wojewoda, użytkowanie wieczyste gruntu, wydanie decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, dekret o gruntach, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja o sprzedaży lokali, nieruchomość, decyzja nadzorcza, nieważność decyzji, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, budynek, wojewoda, normalny związek przyczynowy, decyzja zezwalająca na sprzedaż, użytkowanie wieczyste gruntu, wydanie decyzji, decyzja administracyjna o sprzedaży, źródło szkody, ustanowienie użytkowania wieczystego, decyzja pierwotna
Zobacz»

II C 833/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 5 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, budynek, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, ustanowienie prawa, odszkodowanie, własność, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, budynek, decyzja nieodwracalna, prawa decyzja, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste udziału, nieruchomość, źródło szkody, ustanowienie prawa, odszkodowanie, część gruntu, następca prawny byłych właścicieli, własność, część wspólna budynków, nieodwracalny skutek prawny, nieważność z powodu, stwierdzenie nieważności, decyzja administracyjna, prawo własności czasowej
Zobacz»

I C 1441/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wadliwa decyzja, decyzja o sprzedaży lokali, przyznanie własności czasowej, nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wadliwa decyzja, decyzja o sprzedaży lokali, wadliwa decyzja o sprzedaży, przyznanie prawa własności czasowej, przyznanie własności czasowej, nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, prezydent, wadliwa decyzja o odmowie, odmowa ustanowienia własności czasowej, sprzedany lokal, nieważność decyzji, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, odmowa przyznania własności czasowej, źródło szkody, dekret, dawny właściciel, urząd likwidacyjny, właściciel hipoteczny
Zobacz»

I C 838/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lutego 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

decyzja nadzorcza, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, użytkowanie wieczyste, decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, nieruchomość, wydanie decyzji, grunt, własność czasowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, decyzja nadzorcza, sprzedany lokal, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, użytkowanie wieczyste, szkoda, decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, nieruchomość, wniosek dekretowy, stwierdzenie wydania, ogniwo, wydanie decyzji, grunt, skarb państwa, własność czasowa, łańcuch, administracja, związek przyczynowy
Zobacz»

I ACa 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, wadliwa decyzja, nieruchomość, wydanie decyzji o sprzedaży, użytkowanie wieczyste, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, wadliwa decyzja, nieruchomość, decyzja zezwalająca na sprzedaż, przyznanie prawa własności czasowej, wydanie decyzji o sprzedaży, decyzja dekretowa, źródło szkody powodów, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, związek przyczynowy, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, użytkowanie wieczyste, prawa decyzja, rada narodowa, odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego, działanie dekretu, przedawnienie, utracone prawo
Zobacz»

I ACa 8/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 11 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, budynek, prezydium rady, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, orzeczenie administracyjne, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, własność czasowa, budynek, prezydium rady, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, prawo własności czasowej, decyzja naczelnika dzielnicy, użytkowanie wieczyste, lokal w częściach, źródło szkody, nieważność, grunt nieruchomości, orzeczenie administracyjne, gospodarka komunalna, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, właściciel
Zobacz»

I C 287/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lipca 2012

Data publikacji: 5 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, prezydium rady, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, przyznanie własności czasowej, orzeczenie administracyjne, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, decyzja ministra budownictwa, prezydium rady, rada narodowa, przyznanie prawa własności czasowej, samoistne źródło szkody, wyłączenie lokali, użytkowanie wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieważność decyzji, orzeczenie administracyjne, decyzja odmawiająca przyznania prawa, związek z decyzjami, poprzednik prawny powódki, nieruchomość, część nieruchomości, odszkodowanie za szkody, własność gmin, decyzja nieodwracalna, niemożność
Zobacz»

I C 940/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

lokal, nieruchomość, przyznanie własności czasowej, użytkowanie wieczyste, grunt, wadliwa decyzja, decyzja nadzorcza, sprzedaż, prezydium rady, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, decyzja dekretowa, nieruchomość, numer hipoteczny, odmowa przyznania własności czasowej, przyznanie własności czasowej, wniosek dekretowy, użytkowanie wieczyste, decyzja zezwalająca na sprzedaż, grunt, wadliwa decyzja, publiczna gospodarka, szkoda, gospodarka lokalami, nieruchomości hipoteczne, decyzja nadzorcza, sprzedaż, prezydium rady, budynek, decyzja o odmowie przyznania
Zobacz»

V ACa 586/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

budynek, sprzedaż lokali, użytkowanie wieczyste, własność czasowa, nieruchomość, wojewoda, decyzja o sprzedaży, orzeczenie administracyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, samorządowe kolegium odwoławcze, kierownik wydziału geodezji, sprzedaż lokali, użytkowanie wieczyste, własność czasowa, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, prawo własności czasowej, nieruchomość, decyzja dekretowa, wojewoda, decyzja o sprzedaży, użytkowanie wieczyste do udziału, prawa decyzja, zarząd miejski, orzeczenie administracyjne, utrata prawa, stosowna umowa, część działki
Zobacz»

I C 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2012

Data publikacji: 2 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

grunt, decyzja administracyjna, ustanowienie prawa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieruchomość, sprzedaż lokali, budynek mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • grunt, grunt nieruchomości, wejście w życie konstytucji, prawo własności czasowej, prezydent, decyzja administracyjna, ustanowienie prawa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, samorządowe kolegium odwoławcze, udział w prawach, przyznanie własności czasowej, stwierdzenie wydania, nieruchomość, nieważność decyzji, ewidencja gruntów, sprzedaż lokali, budynek mieszkalny, lokal użytkowy, decyzja samorządowa
Zobacz»

I C 126/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

budynek, własność czasowa, wojewoda, użytkowanie, nieruchomość, odszkodowanie, wadliwa decyzja, decyzja o sprzedaży lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, centralny zarząd, własność czasowa, numer, dekret, ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego, wojewoda, odbudowa, koc, użytkowanie, pozwany skarb państwa, nieruchomość, terenowy organ, odszkodowanie, wadliwa decyzja, sprzedany lokal, powództwo główne, decyzja o sprzedaży lokali, nakład, przedawnienie
Zobacz»

I ACa 1330/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

własność czasowa, decyzja o sprzedaży lokali, wadliwa decyzja, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, właściciel, grunt, lokal i ustanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja o sprzedaży lokali, wadliwa decyzja, urząd likwidacyjny, nieważność decyzji, nieruchomość, stwierdzająca nieważność, użytkowanie wieczyste, samorządowe kolegium odwoławcze, właściciel, dekret, wadliwa decyzja o odmowie, stwierdzenie przedawnienia, grunt, nieważność orzeczenia, skutek wadliwych decyzji, warszawa, ustanowienie własności czasowej, lokal i ustanowienie
Zobacz»

II C 194/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prezydium rady, rada narodowa, sprzedaż lokali, decyzja, wojewoda, własność czasowa, budynek, użytkowanie wieczyste, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, rada narodowa, sprzedaż lokali, decyzja, miasto stołeczne, wojewoda, orzeczenie prezydium rady narodowej, spadek, szkoda, własność czasowa, budynek, poprzednik prawny powodów, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, własność skarbu państwa, zgoda na częściowe cofnięcie, przedawnienie, grunt nieruchomości, grunt, decyzja naczelnika dzielnicy
Zobacz»

I ACa 1061/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

lokal, budynek, odszkodowanie, prawo użytkowania wieczyste, decyzja, nieruchomość, własność czasowa, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, budynek, przedawnienie, decyzja nieodwracalna, odszkodowanie, koc, samorządowe kolegium odwoławcze, nieodwracalny skutek prawny, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, trybunał, decyzja, nieruchomość, urząd dzielnicowy, własność czasowa, publiczna gospodarka, sprzedaż, nieważność z powodu, gospodarka lokalami, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości
Zobacz»

I ACa 113/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

własność czasowa, nieruchomość, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydium rady, rada narodowa, wadliwa decyzja, grunt, decyzja administracyjna, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydium rady, rada narodowa, szkoda, wadliwa decyzja, prawa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, nieuchronność wywłaszczenia, grunt, izba, decyzja administracyjna, dekret, postępowanie o stwierdzenie nieważności, własność czasowa gruntu, wojewoda, poprzednik prawny powodów
Zobacz»

I ACa 478/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 6 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży, własność czasowa, budynek, wadliwa decyzja, prezydium rady, nieruchomość, lokal, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży, własność czasowa, budynek, samoistne źródło szkody, wadliwa decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, prezydium rady, nieruchomość, lokal, decyzja naczelnika dzielnicy, przyznanie prawa własności czasowej, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, prezydent, warszawa, użytkowanie wieczyste, służący do wspólnego użytku, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, urząd mieszkalnictwa
Zobacz»

I C 569/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

własność czasowa, nieruchomość, orzeczenie administracyjne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, wadliwa decyzja, decyzja administracyjna, prezydium rady, grunt, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, nieruchomość, przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, minister budownictwa, dekret, orzeczenie administracyjne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, wadliwa decyzja, plan zagospodarowania przestrzennego, rozdysponowanie gruntu, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezydium rady, prezydent, zarzut braku związku przyczynowego, trwałe rozdysponowanie, grunt, szkoda, rada narodowa
Zobacz»

I ACa 1633/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

decyzja o sprzedaży lokali, decyzja nadzorcza, wadliwa decyzja, wydanie decyzji o sprzedaży, własność czasowa, prezydium rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, decyzja nadzorcza, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, wadliwa decyzja, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, wadliwa decyzja dekretowa, źródło szkody, wydanie decyzji o sprzedaży, własność czasowa, nieważność decyzji dekretowej, prejudykat, sprzedany lokal, prawo własności czasowej, decyzja zezwalająca na sprzedaż, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, stwierdzająca nieważność decyzji, prezydium rady, data wydania decyzji nadzorczej, utrata lokali
Zobacz»

I C 1375/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

własność czasowa, nieruchomość, lokal, orzeczenie administracyjne, budynek, grunt, prezydium rady, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, nieruchomość, lokal, orzeczenie administracyjne, obligatoryjne prawo, prawo własności czasowej, prawo najmu, wydział geodezji i gospodarki, budynek, uwzględnienie obciążenia, decyzja ministra infrastruktury, grunt, szkoda, gospodarka gruntami, prezydium rady, decyzja kierownika wydziału geodezji, dekret, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, rada narodowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Bajak
Data wytworzenia informacji: