Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 5305/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-04-26

VI ACa 1075/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

regulamin, odpowiedzialność banków, identyfikator i hasło, realizacja dyspozycji, niedozwolone postanowienie umowne, procedura reklamacyjna, dobry obyczaj, kanał dostępu, reklamacja, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorca umowy, dzień realizacji, nienależyte wykonanie, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, prawo i obowiązek, klauzula generalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • regulamin, odpowiedzialność banków, identyfikator i hasło, realizacja dyspozycji, niedozwolone postanowienie umowne, procedura reklamacyjna, dobry obyczaj, kanał dostępu, reklamacja, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorca umowy, dzień realizacji, nienależyte wykonanie, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, prawo i obowiązek, kontrola abstrakcyjna, klauzula generalna, rażące naruszenie interesów konsumentów, usługa płatnicza
Zobacz»

XVII AmC 888/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, prawo i obowiązek, klauzula generalna, naruszenie interesu konsumenta, obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, prawo i obowiązek, dezorientacja, klauzula generalna, oprocentowanie, naruszenie interesu konsumenta, oferta banków, prawo i obowiązek konsumentów, obowiązek konsumentów, wzorzec umów postanowień, przesłanka niedozwolonego postanowienia umownego, wywołanie błędnego przekonania, sposób prawy, kontrahent konsumenta, produkt, niekorzyść konsumentów, rachunek oszczędnościowo
Zobacz»

XVII AmC 5166/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, odmowa realizacji, postanowienie wzorca umowy, nienależyte wykonanie, obowiązek konsumentów, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bankomat, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, awaria, zakwestionowane postanowienie, dokonanie transakcji, odmowa realizacji, realizacja transakcji, postanowienie wzorca umowy, kowalik, karta płatnicza, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obowiązek konsumentów, prawo i obowiązek, zaprzestanie stosowania
Zobacz»

XVII AmC 6071/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek, regulamin, klauzula generalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, przedsiębiorca, jednostronna zmiana, zaskarżona klauzula, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek, regulamin, uznanie postanowienia wzorca umowy, prawo do zmiany, zmiana regulaminu, strona główna, informacja o zmianie, klauzula generalna, równowaga kontraktowa, ważna przyczyna, zmiana umowy bez ważnej, połączona sprawa
Zobacz»

XVII AmC 480/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 10 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, regulamin, prawo i obowiązek, klauzula generalna, naruszenie interesu konsumenta, obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, bank spółdzielczy, otwieranie i prowadzenie, postanowienie wzorców, rachunek oszczędnościowo, zrzeszenie, regulamin, prawo i obowiązek, klauzula generalna, prowadzenie rachunku, regulamin otwierania, wina banku, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obowiązek konsumentów, produkt
Zobacz»

XVII AmC 324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, przedsiębiorca, prawo i obowiązek, postanowienie wzorca umowy, obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, strona zobowiązana do kupna, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, developer, przedsiębiorca, strona zobowiązana do sprzedaży, termin na usunięcie wad, termin zawarcia umowy, opłatę rezerwacyjną, prawo i obowiązek, postanowienie wzorca umowy, przewidziany termin, dokonywanie wiążącej interpretacji, lokal, zaprzestanie realizacji, obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, zaskarżona klauzula
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa, słabsza strona umowy
Zobacz»

XVII AmC 579/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2012

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, świadczenie przedsiębiorcy, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, zawieszenie umowy, usługa, przedsiębiorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, szkoda wyrządzona przez produkt, świadczenie konsumenta, wzajemne świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, obowiązek konsumentów, uiszczona zapłata, produkt niebezpieczny, zasada równorzędności stron, wzorzec umowny
Zobacz»

XVII AmC 1790/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

interes konsumentów, bank, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, regulamin, posiadacz rachunków, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, bank, dobry obyczaj, zawiadomienia banków, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, regulamin, posiadacz rachunków, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, oświadczenie banku, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr, pozwany, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, adres, instytucja doręczenia zastępczego, stosunek umowny
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, zakwestionowane postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, obowiązek konsumentów, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, kasa, prawo i obowiązek, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 3532/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

interes konsumentów, bank, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, posiadacz, ochrona konkurencji i konsumentów, zakwestionowane postanowienie, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, posiadacz, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, poczta, zakwestionowane postanowienie, zamknięcie rachunków, pozwany bank, przedsiębiorca, rozszerzona prawomocność, korespondencja
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa, słabsza strona umowy
Zobacz»

XVII AmC 3739/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zakwestionowana klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, ochrona konkurencji i konsumentów, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • zakwestionowana klauzula, realizator, umowy rezerwacyjne, rozpoczęcie inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, rękojmia, zaskarżona klauzula, stosunek umowny, lokal, postanowienie wzorca umowy, przedłużenie okresu obowiązywania, przesunięcie terminów rozpoczęcia, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, ochrona konkurencji i konsumentów, opłatę rezerwacyjną, nienależyte wykonanie, wyłączenie odpowiedzialności, przedwstępna umowa sprzedaży
Zobacz»

XVII AmC 3531/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

bank, interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, posiadacz, zakwestionowane postanowienie, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, zamknięcie rachunków, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, posiadacz, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, zakwestionowane postanowienie, pozwany bank, przedsiębiorca, rozszerzona prawomocność, korespondencja, poczta
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

reklamacja, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin, postanowienie wzorców, prawo i obowiązek, wzorzec umowy, przedsiębiorca, obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, postanowienie wzorców, prawo i obowiązek, wzorzec umowy, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny, podpisana umowa o świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1388/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 6 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowy, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, postanowienie wzorców, obowiązek konsumentów, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, windykacja, prawo i obowiązek, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, wzorzec umowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, naruszenie interesu konsumenta, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, odpowiedzialność, regulamin, wzorzec umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, postanowienie wzorców, ograniczenie odpowiedzialności, abonent, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, odpowiedzialność, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, regulamin, strata, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 2800/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, nienależyte wykonanie, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, dobry obyczaj, interes konsumentów, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, zwłoka w dostarczeniu, usługa kurierska, stosunek obligacyjny, nienależyte wykonanie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, dłużnik, uszkodzenie przesyłki, klauzula umowna, staranność, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa
Zobacz»

XVII AmC 376/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, bank, prawo i obowiązek, obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • kwota zleceń, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, szkoda i strata, nieprawidłowy numer, interes konsumentów, numer rachunku, główne świadczenie strony, klauzula, bank, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, prawo i obowiązek konsumentów, obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, klient, niewłaściwe wypełnienie
Zobacz»

XVII AmC 1381/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

dobry obyczaj, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, bank, obowiązek konsumentów, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, posiadacz rachunków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, kasa, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, wzorzec umowny, wypłata gotówkowa, bank, obowiązek konsumentów, wypłata środków pieniężnych, pobieranie prowizji, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, prawo bankowe, rachunek bankowy, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, posiadacz rachunków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Gajdzińska-Sudomir
Data wytworzenia informacji: