Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 279/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-09-17

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, wezwanie, beneficjent, odstąpienie od umowy, kara umowna, wykonanie kontraktów, oświadczenie, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, wezwanie, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, beneficjent, kara umowna, wezwanie, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, wypłata
Zobacz»

VI ACa 663/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 1 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, gwarant, wykonanie kontraktów, wezwanie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, gwarant, należyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontraktów, zarząd mienia, suma gwarancyjna, robota budowlana, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wezwanie do zapłaty, okres ważności gwarancji, zapłata kary umowna, wezwanie, zapłata
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, wezwanie, kara umowna, beneficjent, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, wezwanie, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wykonanie umowy, wina wykonawcy
Zobacz»

II C 559/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 listopada 2019

Data publikacji: 22 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kara umowna, konsorcjum, odstąpienie od umowy, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kara umowna, konsorcjum, umowa podstawowa, stosunek podstawowy, konsorcjum firmy, siedziba, interwenient uboczny, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, beneficjent gwarancji, zobowiązanie akcesoryjne, odstąpienie od części umowy, strona wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wezwanie
Zobacz»

X GC 977/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, odstąpienie od umowy, kontrakt, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, weksel, gwarant, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, kontrakt, umowa generalna, gmina, deklaracja wekslowa, prawna gwarancja, należyte wykonanie kontraktu, realizacja gwarancji, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, pozwany, nienależyte wykonanie, ogólny warunek umowy, stosunek podstawowy, zapłata, spłata zobowiązania podatkowego
Zobacz»

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kara umowna, wykonanie kontraktów, odstąpienie od umowy, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonawca należności, wykonanie kontraktów, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

beneficjent, gwarant, odstąpienie od umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonanie kontraktów, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarant, odstąpienie od umowy, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, gwarancja bankowa, zwolnienie wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, ważność gwarancji, bank, nienależyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy, wykonanie kontraktów, wina wykonawcy, treść gwarancji, prawo bankowe, wykonanie umowy
Zobacz»

X GC 920/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie, odstąpienie od umowy, beneficjent, kara umowna, kontrakt, oświadczenie, zapłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie, odstąpienie od umowy, beneficjent, postanowienie gwarancji, kara umowna, kontrakt, gmina, interwenient uboczny, oświadczenie, służba graniczna, pisemne wezwanie do zapłaty, pierwsze żądanie, zapłata, zmiana sposobu użytkowania budynku, udzielona gwarancja, budynek wielorodzinny, umocowanie osoby, pozwany
Zobacz»

VII AGa 1005/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, wykonanie kontraktów, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, radca prawny, beneficjent, gwarancja bankowa, umowa gwarancji, umowa o roboty, nienależyte wykonanie, wykonanie kontraktów, wypłata, okres ważności gwarancji, kara umowna za odstąpienie, usunięcie wad i usterek, wina wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, odstąpienie powodów od umowy, wypłata kwot, kwota z gwarancji
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, wezwanie, kara umowna, zapłata, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, wezwanie, kara umowna, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, zapłata, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna
Zobacz»

I Ca 165/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 30 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, gwarant, kara umowna, beneficjent, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wykonawca należności, kara umowna, okres obowiązywania gwarancji, przyczyny zależne, beneficjent, uzasadniające roszczenie, tempo robót, stosunek podstawowy, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, wykonanie umowy, rok powiatu, pisemne wezwanie do zapłaty, przedmiot umowy, zwiększenie tempa, obowiązek gwaranta
Zobacz»

VI Ga 130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wypłata gwarancji, gwarant, beneficjent, kara umowna, wezwanie, odstąpienie od umowy, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wypłata gwarancji, gwarant, wypadek gwarancyjny, czynność ubezpieczeniowa, beneficjent, błędna wykładnia oświadczenia woli, kara umowna, wezwanie, suma gwarancyjna, brak zapłaty należności, odstąpienie od umowy, zapłata, zapłata należności pieniężnych, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypłatę roszczeń, beneficjant, wykonawca należności, umowa o roboty
Zobacz»

XI GC 1603/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, gwarant, beneficjent, wezwanie, wykonanie umowy, oświadczenie, wykonanie kontraktów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, przystanek, wezwanie, pismo z dni, wykonanie umowy, wezwanie do zapłaty, oświadczenie, należyte wykonanie kontraktu, odmowa wypłaty odszkodowania, nienależyte wykonanie umowy, potrącenie, pisemne wezwanie, zarzut ze stosunku podstawowego, kara umowna za odstąpienie, wykonanie kontraktów
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, kara umowna, członek konsorcjum, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, kara umowna, członek konsorcjum, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr
Zobacz»

V GC 258/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 4 lutego 2015

Data publikacji: 6 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, gwarant, beneficjent, odstąpienie od umowy, wezwanie, zapłata, kontrakt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, wezwanie do zapłaty kary, zapłata kary umowna, wezwanie, wykonawca robót budowlanych, zapłata, gwarancji stron, umowa o roboty budowlane, kontrakt, pisemne wezwanie, strona wykonawcy, nienależyte wykonanie, umowa zawarta z wykonawcą, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta
Zobacz»

VI ACa 1799/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wynagrodzenie brutto, kara umowna, właściwe usunięcie, odstąpienie od umowy, należyte wykonanie umowy, wykonanie umowy, pisemne żądanie, suma gwarancyjna, wykonanie umowy przez wykonawcę, osoba uprawniona do składania, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, żądanie beneficjenta, treść gwarancji, żądanie zapłaty, termin ważności gwarancji, strona wykonawcy
Zobacz»

III C 615/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 18 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kara umowna, kontrakt, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, powiat, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, interwenient, nienależyte wykonanie przez wykonawcę, wykonawca kontraktu, stosunek podstawowy, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, kontrahent, kontrakt, roszczenie główne powoda, okres obowiązywania gwarancji, zapłata, umowa, obowiązek gwaranta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: