Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 324/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-04-08

I ACa 690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa, zarząd pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • udział w pozwanej spółce, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, rozwiązanie spółki, prezes zarządów, konflikt pomiędzy wspólnikami, program naprawczy, zbycie, warunkowa umowa sprzedaży udziałów, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, minister spraw wewnętrznych i administracji, umowa, śródmieście w łodzi, dobrowolne poddanie, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, zarząd pozwanej spółki, działalność pozwanej spółki, wykreślenie z działu, powołanie nowego prezesa, wspólnik większościowy, umowa dżentelmeńska
Zobacz»

I ACa 1259/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, przelew, umowa, członek zarządu, nieruchomość, królestwo hiszpanii, udzielenie absolutorium, przetarg, szkoda, strona powodowa, cena, pożyczka, kwiecień, przedawnienie, audyt, transakcja, milion, rejestr przedsiębiorców, pozorność, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 920/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, interwenient uboczny, prezes zarządów, kurator procesowy, kapitał zakładowy spółki, sprzeczność interesów spółki, członek zarządu, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, rozwiązanie spółki, umowa spółki, interwencja uboczna, postacią własności, całość wkładu, oświadczenie w imieniu spółki, składanie oświadczeń w imieniu, przedłożenie pełnomocnictwa, łączny obszar, drugi wspólnik, wkład niepieniężny, krajowy rejestr sądowy
Zobacz»

I ACa 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

członek zarządu, zarząd pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • drugi wspólnik, dopłata, zysk, stosunek spółki, osiągnięcie celu spółki, funkcjonowanie spółki, uczestnictwo w spółce, wspólnik większościowy, uchwała, dyrektor zarządu, cela spółki, członek zarządu, konflikt pomiędzy wspólnikami, wspólnik pozwanej spółki, zarząd pozwanej spółki, konflikt między wspólnikami, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki, przesłanka rozwiązania spółki, perspektywa
Zobacz»

I ACa 830/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, osiągnięcie celu spółki, zysk, stosunek spółki, konflikt pomiędzy wspólnikami, filtr, trwały konflikt, członek zarządu, działalność serwisowa, ważna przyczyna rozwiązania spółki, odmienna wizja, oferowanie, zgromadzenie wspólnika, technologia, kryzys finansowy, strategia, organ spółki, sprzęt telekomunikacyjny, nowe przedsięwzięcie, twierdzenie członków
Zobacz»

XVI GC 4422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

członek zarządu, pozwana spółka, sposób reprezentacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • członek zarządu, pozwana spółka, umowa spółki, forma spółki cywilnej, składanie oświadczenia, zarząd wieloosobowy, wspólnik spółki, rozporządzanie prawami, cały zarząd, prawo w przypadku, prowadząca działalność gospodarcza, zobowiązanie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, towar, własne imię, faktura, istnienie między stronami, stosunek zewnętrzny, largo, sposób reprezentacji
Zobacz»

X GC 704/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

członka zarządu pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • czas nagrania, dobry obyczaj, pełnienie funkcji w zarządzie, pokrzywdzenie wspólnika, protokół rozprawy, zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, spółka za lata, prezes zarządów, udzielenie absolutorium, powództwo o uchylenie, funkcja w zarządzie spółki, uchylenie uchwały, członka zarządu pozwanej spółki, e, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgoda na zbycie, interes pozwanej spółki, odwołanie powódki, funkcjonowanie spółki
Zobacz»

I ACa 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 lipca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, konkurencyjna spółka, udział w pozwanej spółce, wspólnik pozwanej spółki, stwierdzenie nieistnienia, odroczenie terminu rozprawy, interes spółki, pierwsza instancja, nieważność zaskarżonej uchwały, dobry obyczaj, udziałowiec, przesłanka sprzeczności, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, uchylenie zaskarżonej uchwały, nowe twierdzenie i dowód, wniosek powoda o odroczenie, powołanie, sprzedaż udziału, pełnomocnik z urzędu, wpływ błędów
Zobacz»

VI GC 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2015

Data publikacji: 10 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

członka zarządu pozwanej spółki, umowa, sposób reprezentacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • faktura vat, klub, członka zarządu pozwanej spółki, etap remontu, umowa, funkcja wiceprezesa zarządu spółki, rezygnacja z funkcji wiceprezesa, ograniczona odpowiedzialność, zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, wykonanie remontu lokalu, decyzja o remoncie, wykonany robot, sporządzony protokół odbioru, stosunek do członków, drugi etap, sposób reprezentacji, przedawnienie, prezes zarządów, pozew faktury
Zobacz»

I ACa 272/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 października 2009

Data publikacji: 29 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa, reprezentacja pozwanej spółki, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • trans, usługa transportowa, wyrok zaoczny, pominięcie powoda, zastrzeżenie kary umownej, pośrednie świadczenie, umowa w przedmiocie kary, umowa, zapis zlecenia transportowego, realizacja zlecenia, pozew zlecenia, pozwana spółka kary, przewóz, bezpośrednia współpraca, reprezentacja pozwanej spółki, usługa, czyn nieuczciwej konkurencji, spółka kary umowna, prawo reprezentacji, prawo reprezentowania
Zobacz»

I ACa 1164/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, sporządzenie bilansów, rozliczenie wierzytelności, całościowe rozliczenie, nadpłata, porozumienie, wierzytelność spółki, ugoda, wartość przedsiębiorstwa, rozliczenie powódki, spółka jawna, rozliczenie stanu, wspólnik pozwanej spółki, kwota, stawka minimalna wynagrodzenia pełnomocników, zysk, związek z rozliczeniami, sprzedaż zapasów magazynowych, stan magazynowy, przedmiot zgłoszonych roszczeń
Zobacz»

I ACa 746/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwana spółka, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, członek zarządu, powodowa spółka, zakup udziału, podwyższenie kapitału zakładowego, nowo utworzony udział, wpłata na kapitał, udział o wartości nominalnej, kapitał zapasowy, konto, wkład gotówkowy, syndyk, pierwsza instancja, przelew kwot, inwestycja, kserokopia wydruku, apelacja pozwanej spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, wielkość majątku
Zobacz»

VIII GC 177/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, umowa, umowa wspólników, zmiana umowy spółki, umowa pożyczki, podwyższenie kapitału zakładowego, wspólnik pozwanej spółki, udział o wartości nominalnej, aktualna umowa, zgromadzenie wspólnika, kapitał zakładowy pozwanej spółki, świadczenie powodów, umowa pomiędzy powodami, przelew, spłata kwoty pożyczki, obejmowany udział, związek z długami, dywidenda, akt notarialny, jednolita umowa
Zobacz»

VI GC 184/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 7 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

członka zarządu pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • strona członków zarządu, zarząd i rada nadzorcza, uchwała walnego zgromadzenia wspólników, nieruchomość, przesłuchanie w charakterze stron, współwłaściciel, członka zarządu pozwanej spółki, rozwiązanie spółki, działalność, rachunek zysków i strat, nowy zarządca, rozliczenie funduszu, rachunek z zarządu, zeznanie członka zarządu, stanowisko zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, trwały konflikt, zarządzanie, zatwierdzenie sprawozdania zarządu, ważna przyczyna
Zobacz»

VIII GC 264/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarząd pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zajęte prawo, zarząd pozwanej spółki, zajęcie udziałów, uchwała wspólnika, uprawnienie korporacyjne, zgromadzenie wspólnika, wspólnik pozwanej spółki, powództwo o stwierdzenie nieważności, dłużnik, ustanowienie zarządcy, prezes zarządów, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo udziałowe, uprawnienia majątkowe, głosowanie, wierzyciel zajętych udziałów, prawo głosu, uchwała zgromadzeń spółek, zgromadzenie spółki kapitałowej, kwestionowana uchwała
Zobacz»

I ACa 342/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2009

Data publikacji: 25 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, cała grupa kapitałowa, dobry obyczaj, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki, zabezpieczenie kredytów, większościowy wspólnik, rada nadzorcza, kredyt konsorcjalny, bank, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, konsorcjum bankowe, umowa spółki, podjęcie zaskarżonej uchwały, projektowana uchwała, kapitał zakładowy, majątek pozwanej spółki, ryzyko ekonomiczne, zgoda na zaciągnięcie, ustanowienie zabezpieczenia
Zobacz»

VII P 1229/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, udział pozwanej spółki, umowa, na czas, wypowiedzenie, umowa o pracę powoda, aneks, nabycie udziałów, umowa terminowa, zgromadzenie wspólnika, brak zamiaru kontynuowania, zarząd, porozumienie, dyrektor generalny, kodeks pracy, narodowy fundusz inwestycyjny, uchwała, rada nadzorcza, kodeks spółek handlowych, przywrócenie do pracy
Zobacz»

I ACa 934/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka, usługa, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, pozwana spółka, dywidenda, usługa, koordynacja zakupów, umowa z dniem, prowadzenie spraw spółki, doradztwo, apteka, warunek zakupu, aneks, cesja, sprawa pozwana spółki, dokumentacja spółki, wdrażanie strategii marketingowej, innowacyjny program, program promocyjny, usługi doradcze, wypłata zysku, umowa o świadczenie usługi
Zobacz»

I C 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, pszenica konsumpcyjna, umowa, kontrakt, spółka handlowa, tona pszenicy, reprezentowanie spółki, cena, zakup pszenicy, umowa na zakup, faktura, prawo reprezentowania, prawo wspólników, stosunek zewnętrzny, wykonanie umowy, sprzedaż pszenicy, natychmiastowa realizacja, realizacja umowy, wspólnik pozwanej spółki, prawo do reprezentacji
Zobacz»

VIII Pa 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 listopada 2013

Data publikacji: 24 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa, zarząd pozwanej spółki, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • akcja własna, umorzenie akcji, rada nadzorcza, akcjonariusz, nieruchomość, rozwiązanie umowy o prace, zbycie, statut, umowa, zarząd pozwanej spółki, nabycie akcji, członek zarządu, samochód służbowy, praca bez wypowiedzenia, prawo użytkowania wieczyste, sprzedaż samochodu, podstawowy obowiązek pracowniczy, pracownik, ciężkie naruszenie, celu umorzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: