Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 459/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-12-10

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, zaskarżona uchwała, głos, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, akcja, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, zaskarżona uchwała, głos, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, akcja, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, dobry obyczaj, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały, pozwana spółka, prawo akcjonariusza, zgromadzenie w dniach
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, rada nadzorcza, dobry obyczaj, pozwana spółka, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji
Zobacz»

XX GC 280/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes spółki, akcja, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzenie akcjonariusza, dobry obyczaj, interes spółki, spółka zależna, zmiana przedmiotu działalności, akcja, pozwana spółka, nowa spółka, statut spółki, prowadzenie szkoły, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podjęta uchwała, objęcie akcją, kodeks spółek handlowych, nowoutworzonych spółkach, ferie, zaskarżona uchwała, przedmiot działalności spółki, utworzona spółka, przedmiotowa uchwała
Zobacz»

XVI GC 663/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

akcja, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, akcja, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz spółki, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, wyłączenie prawa, pozwana spółka, kapitał, monitor sądowy i gospodarczy, akcja na okaziciela, kapitał zakładowy spółki, kurator spółki, poborze akcji, akcjonariusz prawa, emisja nowych akcji, droga emisji, dokonanie ogłoszeń, zarząd
Zobacz»

XVI GC 290/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

akcjonariusz, głos, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, akcja, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, zaskarżona uchwała, likwidator spółki, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, głos, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, akcja, głosowanie tajne, pełnomocnik akcjonariusza, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, przedmiot wyborów, pokrzywdzenie akcjonariusza, zaskarżona uchwała, ważny głos, otwarcie likwidacji spółki, likwidator spółki, podjęta uchwała, uchylenie uchwały
Zobacz»

VI GC 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

akcja, pozwana spółka, interes spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, nadzwyczajne walne zgromadzenie, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, pozwana spółka, interes spółki, wartość nominalna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, akcja imienna, zaskarżona uchwała, zgoda akcjonariusza, dobry obyczaj, nabycie akcji własnych, umorzenie przymusowe, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, droga potrącenia, sprzedaż akcji, rada nadzorcza, umorzenie akcji
Zobacz»

VII GC 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

interes spółki, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nowa spółka, interes spółki, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, dystrybucja, zaskarżona uchwała, głos, minister rolnictwa i rozwoju wsi, nowy podmiot, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, kapitał zakładowy, pozwana spółka, rynek zbytu, głos na walnym zgromadzeniu, koszt osobowy, produkt, prezes zarządów, wyrób, korzyść ekonomiczna, rozszerzenie oferty
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, pozwana spółka, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, pozwana spółka, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia, przerwa w obradach
Zobacz»

I ACa 633/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

akcja, pozwana spółka, uchwała, rada nadzorcza, kapitał, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, statut, pozwana spółka, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, założyciel, rada nadzorcza, wynagrodzenie udziału, kapitał, zgoda na umorzenie, porządek obrad, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, restrukturyzacja, kapitał zakładowy, aport, uzasadnienie projektu uchwały, mniejszościowy udziałowiec, spółka grupy, pokrzywdzenie powodów, posiadane akcje
Zobacz»

I ACa 1648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kapitał, pozwana spółka, rada nadzorcza, interes spółki, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kapitał zapasowy, kapitał, pokrzywdzenie akcjonariusza, pozwana spółka, akcjonariusz mniejszościowy, rada nadzorcza, interes spółki, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, przeznaczenie zysku, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, wypłata dywidendy, zaskarżona uchwała, zysk bilansowy, członka rady nadzorczej, wynagrodzenie dla członków rady, większościowy akcjonariusz, zysk za rok obrotowy, część zysku, sytuacja ekonomiczna
Zobacz»

X GC 966/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcja, spółka, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności, uchwała walnego zgromadzenia, głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, spółka, udział w zgromadzeniach, zarządca, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, porządek obrad zgromadzenia, stwierdzenie nieważności, podjęcie uchwały, nieruchomość, uchwała walnego zgromadzenia, okres kredytowania, izba cywilna, głos, zwołanie zgromadzenia, statut, hipoteka łączna, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólnika, ustanowienie hipoteki
Zobacz»

XX GC 1369/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchylenie uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie, pozwana spółka, interes spółki, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, pełnomocnik akcjonariusza, zarząd spółki, podjęcie uchwały w sprawie, omawiana uchwała, wypłata dywidendy, uchylenie uchwały, porządek obrad, nadzwyczajne walne zgromadzenie, informacja zarządu, pozwana spółka, sprzeciw, interes spółki, nienależne wynagrodzenie, rada nadzorcza, sala obrad, przedmiotowe zgromadzenie, pismo zarządu, przedmiotowa uchwała, akcjonariusz pozwanej spółki
Zobacz»

I AGa 46/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 listopada 2019

Data publikacji: 14 maja 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, organ spółki, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, bieżące finansowanie, zgoda rady nadzorczej, akcjonariusz mniejszościowy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, nieruchomość spółki, interes spółki, zapis statutu, finansowanie działalności spółki, przepis statutu, organ spółki, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, interpretacja postanowień statutu, umowa, zmiana podejścia, zmiana władz
Zobacz»

X GC 1057/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, spółka, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, zwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, przymusowy wykup, spółka, procedurze przymusowej, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, wykup akcji, komentarz, walne zgromadzenie spółki, akcjonariusz większościowy, akcja spółki, dokument akcji, wniesienie powództwa, proponowany porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały, kapitał zakładowy, sprzeczność z ustawą
Zobacz»

I ACa 514/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 21 marca 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, interes spółki, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, zgoda na zbycie nieruchomości, prawo i roszczenie, zaskarżona uchwała, kodeks spółek handlowych, przyjęcie w ślad, cena minimalna, godzenie w interes spółki, zgoda walnego zgromadzenia, czynność prawna, kompetencja, zarząd, stwierdzenie nieważności, spółka akcyjna, uchylenie uchwały, badanie geodezyjne
Zobacz»

VII GC 154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 września 2017

Data publikacji: 21 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, kapitał, uchwała, dobry obyczaj, interes spółki, pozwana spółka, walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, zysk, kapitał, uchwała, kapitał rezerwowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, kapitał zakładowy, dobry obyczaj, akcjonariusz dywidendy, wypłata dywidendy, oprogramowanie, interes spółki, pozwana spółka, płatnik podatku dochodowego, prawo poboru, walne zgromadzenie, dzień powzięcia uchwały, rozwój, rok obrotowy
Zobacz»

XX GC 790/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

spółka, akcja, akcjonariusz, uchwała, głos, kapitał, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, akcja, akcjonariusz, spółka publiczna, ogólna liczba głosów, uchwała, głos, akcja spółki, kapitał, walne zgromadzenie spółki, warrant, prawo poboru, nadzwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, droga emisji, udzielenie absolutorium, członek rady nadzorczej spółki, prawo uczestnictwa, statut spółki, zarząd
Zobacz»

I AGa 5/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 września 2019

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, rada nadzorcza, dobry obyczaj, interes spółki, zwyczajne walne zgromadzenie, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, pokrzywdzenie akcjonariusza, oddzielna grupa, rada nadzorcza, dobry obyczaj, interes spółki, akcjonariusz mniejszościowy, skrobia, zwyczajne walne zgromadzenie, rok obrotowy, zaskarżona uchwała, wypracowany zysk, wypłata dywidendy, porządek obrad, rada nadzorcza w drodze, strategia, statut spółki, droga głosowania, powołanie członka rady nadzorczej, modernizacja
Zobacz»

I ACa 320/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akcjonariusz, pozwana spółka, zaskarżona uchwała, kapitał, walne zgromadzenie, akcja, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, kapitał zapasowy, pozwana spółka, zaskarżona uchwała, zysk, kapitał, walne zgromadzenie, żądanie główne, browar, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut, inwestycja, produkcja piwa, dobry obyczaj, warzelnia, akcjonariusz mniejszościowy, rynek, wypłata dywidendy, żądanie ewentualne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Grzybczak-Stachyra
Data wytworzenia informacji: