Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 719/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-06-07

IV Ca 850/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa najmu, spółdzielnia, bezumowne korzystanie z gruntu, pawilon, pozwany, korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, spółdzielnia, wypowiedzenie, uznanie powództwa, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z gruntu, pawilon, dalsze używanie, najem gruntu, pozwany, korzystanie z nieruchomości, przedłużenie umowy najmu, rozwiązanie umowy najmu, najemca, milczące przedłużenie, powodowa spółdzielnia, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, używanie rzeczy, użytkowanie gruntów, czynsz
Zobacz»

VIII C 1383/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 19 marca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa najmu, bezumowne korzystanie z nieruchomości, czynsz, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • urobek, umowa najmu, podatek od towarów i usług, przedmiot najmu do stanu, najemca, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywiezienie, nienależyte wykonanie, rozwiązanie umowy najmu, stan niepogorszony, czynsz, pozwany, siedziba, postacią ziemi, stopień zużycia, umowy zobowiązaniowe, zapłata, należność odszkodowawcza, dzień zawarcia umowy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie
Zobacz»

VII AGa 331/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 18 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa najmu, pawilon, czynsz najmu, nieruchomość, pozwany, spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, pawilon, faktura, czynsz najmu, kredyt, powierzchnia hali, właściciel, nieruchomość, pozwany, zapłata czynszów, użytkowanie wieczyste, hala przemysłowa, umowa użyczenia, hala targowa, spółdzielnia, poprzednik prawny, zawarcie umowy najmu, budynek, nieodpłatne przeniesienie, inwestor bezpośredni
Zobacz»

XXIII Ga 1285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa najmu, spółdzielnia, czynsz najmu, bezumowne korzystanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, powierzchnia handlowa, spółdzielnia, przedmiot najmu, najemca, czynsz najmu, przedłużenie umowy najmu, bezumowne korzystanie, woli przedłużenia, zajmowanie powierzchni, stawka czynszu, stanowisko handlowe, aneks, kolejny rok, pozwany, zawarcie nowej umowy najmu, przedłużanie umowy, lokal, najem powierzchni, ustanie stosunku najmu
Zobacz»

VI Ga 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa najmu, umowa dzierżawy, czynsz, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, umowa dzierżawy, spółka komandytowo-akcyjna, czynsz, strona umowy najmu, następstwo prawne, medium, należność czynszowa, lokal handlowy, per, wysokość czynszu i opłata, rygor nieważności, pozwany, zmiana strony umowy, zawarcie umowy, prowadząca działalność gospodarcza, forma pisemna pod rygorem, pobieranie czynszu, najemca, zapłata czynszów
Zobacz»

IX GC 194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 1 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

bezumowne korzystanie, czynsz, umowa najmu, należność, pozwany, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • bezumowne korzystanie, czynsz, najemca, umowa najmu, należność, czynsz za miesiąc, bezumowne korzystanie z lokalu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, stawka opłaty eksploatacyjnej, medium, wodomierz, iloczyn, rozwiązanie umowy, zapłata, zwrot lokali, pozwany, odsetka, wypowiedzenie, przekazanie lokalu, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 52/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, lokal służbowy, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, umowa najmu lokalu, stosunek najmu, zakładowy budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, własność lokali, czas trwania stosunku pracy, zwaloryzowana cena, mieszkanie zakładowe, zasada przekazywania, przejęcie lokalu przez spółdzielnię, umowa najmu z dniem, spółdzielnia mieszkaniowa, m, najemca lokalu, ważność umowy najmu, zawarcie umowy najmu
Zobacz»

XV GC 739/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2013

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

czynsz najmu, umowa najmu, przedawnienie, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • najemca, czynsz najmu, przedmiot najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, opłata eksploatacyjna, strona powodowa, umowa najmu, przedawnienie, obniżenie czynszu, korzystanie z lokali użytkowych, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, roszczenie, termin płatności, nienależyte wykonanie, wada, ustanie stosunku najmu, pozwany, sprzeciw od nakazu zapłaty, przepis o ochronie własności, zapłata czynszów
Zobacz»

VIII Ga 208/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, grunt, pozwany, bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, na czas, stosunek najmu, dorozumiana zgoda, grunt powódki, zakaz wstępu, czynsz, używanie rzeczy przez najemcę, nowa umowa, zgoda na korzystanie, grunt, zgoda na używanie, czasowe zajęcie, pozwany, przedmiot najmu, warunek umowy najmu, kwartał, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wstęp na teren, umowa pierwotna
Zobacz»

VI ACa 1466/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa najmu, spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, spółdzielnia, najemca, pozwana spółdzielnia, przedmiotowy lokal, sklep, szkoda, prąd, spółdzielnia umowy najmu, podwórko, remont i adaptacja, przedmiot najmu, roczny obrót firmy, odpowiedni dostęp do lokalu, umowa najmu z dniem, zwrot kosztów remontu, nienależyte wykonanie umowy, adaptacja lokalu, zamontowanie bramy, komisyjne otwarcie
Zobacz»

II Ca 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 29 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółdzielnia, umowa najmu, czynsz, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia, powodowa spółdzielnia, przedmiotowy lokal, umowa najmu, pierwotny najemca, mieszkanie, spłata zadłużenia, czynsz, pozwany, dług, prawo do lokali, ogrzewanie, stosunek najmu, nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, nowy stosunek, lokal mediów, trójka małoletnich dzieci, metrum kwadratowe, ostrowiec świętokrzyski, poprzedni najemca
Zobacz»

VIII GC 404/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 16 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, umowa dzierżawy, czynsz najmu, należność, dzierżawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • przedmiot najmu, umowa najmu, najemca, nakład, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, stawka podstawowa, przetarg, umowa dzierżawy, lokal użytkowy, czynsz dzierżawy, czynsz najmu, należność, wypowiedzenie umowy najmu, działalność hotelowa, wierzytelność powódki, świadczenie dodatkowe, wysokość czynszu, stan techniczny, dzierżawca
Zobacz»

I ACa 1301/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

nieruchomość, umowa najmu, czynsz najmu, pozwany, przedawnienie, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa najmu, czynsz najmu, pozwany, przedawnienie, należność czynszowa, rata kredytów, umowa najmu nieruchomości, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, zaległość czynszowa, zawezwanie do próby ugodowej, ustna umowa najmu, zaległa należność, przerwanie biegu przedawnienia, zawarcie umowy najmu, należność, pożyczka, odmowa uwzględnienia roszczeń, prawa istotne, eksmisja
Zobacz»

I ACa 263/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, bezumowne korzystanie z nieruchomości, czynsz najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, lakiernia, pozwany, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, bezumowne korzystanie z nieruchomości, adres, czynsz najmu, profil aluminiowy, wypowiedzenie umowy najmu, współwłaściciel nieruchomości, pozwana spółka, wynajmowana nieruchomość, część hal, cała nieruchomość, rozwiązanie stosunku najmu, zwrot nieruchomości, ostatnia faktura, struktura właścicielska, zwykły zarząd, współposiadanie nieruchomości
Zobacz»

I ACa 2271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa najmu, bezumowne korzystanie, pozwany, czynsz, należność, korzystanie z rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, kara umowna, bezumowne korzystanie, pozwany, czynsz, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, rozwiązanie umowy najmu, faktura, najemca, należność, nota, bezumowne korzystanie z lokalu, wypowiedzenie, lokal po rozwiązaniu umowy, korzystanie z rzeczy, porozumienie, uznanie roszczenia strony powodowej, bezumowne korzystanie z rzeczy, tryb natychmiastowy, opuszczenie lokalu
Zobacz»

I ACa 1190/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

nieruchomość, umowa najmu, pozwany, czynsz, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa najmu, prezydent miasta, pozwany, czynsz, strona powodowa, wygaśnięcie umowy, lokal, najemca nieruchomości, wykonalność, wierzytelność, zmiana powództwa, aneks do umowy najmu, przedmiot najmu, powierzchnia, potrącenie, tytuł wykonawczy, ustanie stosunku umownego, byłym najemcą, roszczenie
Zobacz»

I C 1532/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa najmu, bezumowne korzystanie, korzystanie z rzeczy, czynsz najmu, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, bezumowne korzystanie, ochrona praw lokatorów, korzystanie z rzeczy, przedmiotowy lokal, czynsz najmu, bezumowne korzystanie z lokalu, ustawa o ochronie praw, właściciel, roszczenie, wygaśnięcie umowy najmu, pozwany, zapłata czynszu najmu, najem lokali, posiadacz, przepis kodeksu cywilnego, odsetka, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, na czas, saldo
Zobacz»

I C 635/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

najem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt lokalowy, umowa najmu, pozwany, umowa najmu lokali mieszkalnych, oświadczenie o wypowiedzenie, wypowiedzenie czynszu, miejski ośrodek pomocy społecznej, najemca, pismo z dni, czynsz, pismo powiatowe, lokator, zgoda, zakład karny, wypowiedzenie umowy, adres, stosunek prawny, używanie lokalu, niepełnosprawność, korespondencja
Zobacz»

I ACa 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 września 2015

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, dzień zapłaty, nieruchomość, pozwany, zapłata czynszów, wyrok sądu rejonowego poznań, stare miasto, przedmiot najmu, wysokość stopy kredytu lombardowego, władanie przedmiotu, dysponowanie nieruchomościami, umówiony czynsz, czynsz za grudzień, depozyt sądowy, zarządca, przedłużenie umowy najmu, czynsz na kwotę, roszczenie powoda o zapłatę, stawka czynszu
Zobacz»

XXIII Ga 1134/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

umowa najmu, pozwany, nieruchomość, grunt, dzierżawca, obiekt, czynsz najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, najemca, budynek, pozwany, nieruchomość, przedmiot najmu, posiadacz gruntów, nakład, właściciel, grunt, posiadanie, dzierżawca, powierzchnia, warszawa w warszawie, stowarzyszenie kultury fizycznej, wpływ błędów, obiekt, czynsz najmu, skutek prawny oświadczenia woli, treść czynności prawna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patryk Janczewski
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: