Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 841/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-05

I ACa 433/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa cesji, faktura, przelew, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, faktura, cedent, przelew, cesjonariusz, pozwany, agent, zwrot towaru, opał, konto, cesja wierzytelności, faktura korygująca, wartość korekty, węgiel, pieczątka, sprzedaż towaru, przelew wierzytelności przyszłych, przelew na zabezpieczenie, wiedza o cesji, numer
Zobacz»

XI GC 204/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, bank, skuteczność umowy cesji, wierzyciel pierwotny, przelew, kredyt, karta, sposób obliczenia, rola powodów, zbywca, pierwotna umowa, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, sprzedaż wierzytelności, znamion dokumentów, sprzedaż portfela, zasada naturalna, zwrot pożyczki, gatunek
Zobacz»

I Ca 139/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, wydruk, umowa pożyczki, cedent, zgodność z oryginałem, oryginał dokumentów, złożenie oryginału, przelew, warunek potwierdzenia, poświadczona kserokopia, zbyta wierzytelność, nabycie wierzytelności, środek komunikacji elektronicznej, umowa ramowa, zawarcie umowy cesji wierzytelności, cesjonariusz, poświadczony odpis, pozwany, siedziba, całkowita kwota
Zobacz»

II Ca 642/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, przedmiot umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, płyta, data zawarcia umowy cesji, załącznik do umowy cesji, przedmiot umowy cesji, wyciąg, zawarty dzień, treść pliku, przedmiot świadczenia, skuteczne przeniesienie wierzytelności, data wytworzenia, zawieranie umowy cesji, skutek umowy cesji, oznaczanie strony, przeniesienie w drodze, zbywana wierzytelność, postępowanie wierzytelności, dowód z postaci, zasada oceny materiału dowodowego, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I ACa 1177/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

faktura, umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność przyszła, przesyłka, podwykonawca, urząd gminy, faktura końcowa, faktura, umowa cesji wierzytelności, dziennik korespondencji, szczególności przepisów, faktura przejściowa, zawarcie umowy cesji, przelew, szczególność błędna, dokumentacja zgromadzona w sprawie, brak wszechstronnego rozważenia materiału, zajęcie wierzytelności, wszechstronne rozważenie materiału dowodowego, skarbnik, błędne przyjęcie, inwestycja
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, przelew, umowa cesji wierzytelności, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, przelew, nota, budowa pola, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda, kserokopia pisma, wierzyciel
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przelew, pozwany, umowa cesji wierzytelności, faktura, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, cedent, zlecenie transportowe, zakaz cesji, pozwany, umowa przelewu, aneks do umowy cesji, zgoda, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, legitymacja czynna, nabywca, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne, zakaz zbycia wierzytelności, przewóz, dłużnik
Zobacz»

I C 816/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 grudnia 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa cesji, zapłata, przelew, dłużnik, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cedent, umowa o wykonawstwo, zawarcie umowy cesji, nakaz zapłaty, wykonawstwo inwestycji, wierzyciel, komornik, zabezpieczenie gwarancyjne, zapłata, przelew, dłużnik, cesjonariusz, sygnatura, wiara twierdzenia, kaucja gwarancyjna, świadek, cesja wierzytelności, kwota nominalna, osoby trzecie
Zobacz»

XI GC 1412/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność, przelew, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, bank, wierzyciel pierwotny, przelew, kredyt, rola powodów, zbywca, karta, pierwotna umowa, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, sprzedaż wierzytelności, dzień po ogłoszeniu wyroku, znamion dokumentów, sprzedaż portfela, zasada naturalna, zwrot pożyczki, gatunek, dłużnik
Zobacz»

I C 1905/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 lipca 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozwany, wyciąg z księgi rachunkowej, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, informacja o cesji, zgodność twierdzeń, podpis pełnomocnika, procesowy odpowiednik, przelew, całość praw i obowiązków, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, nabywca długu
Zobacz»

XI GC 207/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność, przelew, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, bank, przelew, kredyt, karta, wierzyciel pierwotny, rola powodów, tabela opłat, zbywca, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, sprzedaż wierzytelności, znamion dokumentów, sprzedaż portfela, zasada naturalna, zwrot pożyczki, gatunek, dłużnik, koszty poboczne
Zobacz»

X Ga 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, pełnomocnictwo, nadanie klauzul wykonalności, zawarcie umowy cesji, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, skutek cofnięcia wniosku, wierzytelność wchodząca w skład, odpis dokumentu, umowa sprzedaży wierzytelności, rejestr funduszy inwestycyjnych, wyciąg z załącznika, umowa cesji wierzytelności, umorzenie postępowania egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, księga rachunkowa banku, wydruk, wniosek o egzekucję, kurator, umocowanie osoby
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, przelew, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

XI GC 193/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dłużnik, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • karta, rola powodów, dokument, kredyt, dłużnik, umowa sprzedaży wierzytelności, wymagalna wierzytelność, wyciąg, wierzyciel pierwotny, dłużnik banku, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, zakres kredytowania, dowód na okoliczność powstania, zasada naturalna, umowa cesji wierzytelności, zwrot pożyczki, gatunek, załącznik, informacja o zakupie wierzytelności
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przelew, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności, faktura, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa cesji, umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość
Zobacz»

VI Ga 103/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 10 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • potrącenie, zawarcie umowy cesji, umowa cesji wierzytelności, płyta drogowa, druga rata, pozwany, rata z ugody, przelew, dokonanie cesji wierzytelności, cedent, lipiec, trzecia rata, umowa przelewu, pomimo to, przelew wierzytelności, wiadomość, rozmowa telefoniczna, informacja o cesji, cesjonariusz, zbywca
Zobacz»

XI GC 1311/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2015

Data publikacji: 6 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dłużnik, umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zasada naturalna, prawo telekomunikacyjne, karta, wymagalna wierzytelność, dłużnik, umowa cesji wierzytelności, przelew, dłużnik świadczenia, realizacja kontraktów, pomoc twierdzenia, dokument prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, koszty poboczne, odpowiedzialność operatorów, brak walorów, cywilnoprawna umowa o świadczenie, umowa przelewu wierzytelności, prywatne oświadczenie, grupa umów
Zobacz»

II Ca 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przelew, faktura, zapłata, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • masa betonowa, cesjonariusz, przelew, termin płatności, dzień zapłaty, numer, przelew wierzytelności, faktura, wierzytelność wobec gminy, umowa przelewu, zapłata, rejonowy lublin, dyrektor do spraw finansowych, umowa cesji wierzytelności, data zawarcia umowy cesji, dostawa betonu, umowa na roboty budowlane, siedziba, cedent, bank
Zobacz»

I C 22/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa cesji, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, data powstania i wymagalności, specyfikacja zadłużenia, dowód na istnienie wierzytelności, odpis zawiadomienia, umowa o kredyty, zaległe świadczenie, zawiadomienie o zmianie, pozew, zawarcie umowy cesji, zmiana wierzyciela, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, przelew wierzytelności, wysokość dochodzonych kwot, wyrok zaoczny, istnienie i wysokości, przelew
Zobacz»

VIII Ga 5/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura, termin zapłaty w transakcjach, umowa cesji wierzytelności, pozwany, przelew, ustawa o terminach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • koszt windykacji, odzyskiwanie należności, faktura, faktura vat, termin zapłaty w transakcjach, cesjonariusz, transakcja handlowa, umowa cesji wierzytelności, pozwany, wierzyciel, firma windykacyjna, przelew, cedent, ustawa o terminach, windykacja wierzytelności, dzień po wystawieniu, ustalenie faktyczne poprzez stwierdzenie, zrealizowana część, opóźnienie, gotówka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sieradz
Data wytworzenia informacji: