Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 841/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-05

VIII GC 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, faktura, dłużnik, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, faktura, zawiadomienie o cesji, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, pozwany, cedent, przelew, zawarcie umowy cesji, istnienie wierzytelności, spotkanie, oświadczenie woli, potracenie, należność, inwestycja, treść umowy cesji, przedmiot cesji, notatka
Zobacz»

I AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

faktura, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przelew, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, faktura, zawiadomienie o cesji, treść umowy cesji, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przelew, istnienie wierzytelności, przedmiot przelewu, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, kwota wierzytelności, oświadczenie woli, zawarcie umowy cesji wierzytelności, należność, inspektor nadzoru, zbywca, przedmiot cesji, uznanie skuteczności, dłużnik, protokół odbioru prac
Zobacz»

I ACa 433/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa cesji, faktura, przelew, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, faktura, cedent, przelew, cesjonariusz, pozwany, agent, zwrot towaru, opał, konto, cesja wierzytelności, faktura korygująca, wartość korekty, węgiel, pieczątka, sprzedaż towaru, przelew wierzytelności przyszłych, przelew na zabezpieczenie, wiedza o cesji, numer
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, przelew, umowa cesji wierzytelności, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, przelew, nota, budowa pola, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda, kserokopia pisma, wierzyciel
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przelew, pozwany, umowa cesji wierzytelności, faktura, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, cedent, zlecenie transportowe, zakaz cesji, pozwany, umowa przelewu, aneks do umowy cesji, zgoda, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, legitymacja czynna, nabywca, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne, zakaz zbycia wierzytelności, przewóz, dłużnik
Zobacz»

I ACa 460/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, przedmiotowa umowa cesji, zbiór orzecznictwa, wierzyciel powoda, komornik, egzekucja, przelew wierzytelności, przelew, pozew, postępowanie egzekucyjne, bezskuteczność umowy, rozwiązanie umowy, nadanie klauzuli, wniosek dowodowy, dokument
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, przelew, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przelew, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności, faktura, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa cesji, umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość
Zobacz»

XI GC 1311/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2015

Data publikacji: 6 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dłużnik, umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zasada naturalna, prawo telekomunikacyjne, karta, wymagalna wierzytelność, dłużnik, umowa cesji wierzytelności, przelew, dłużnik świadczenia, realizacja kontraktów, pomoc twierdzenia, dokument prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, koszty poboczne, odpowiedzialność operatorów, brak walorów, cywilnoprawna umowa o świadczenie, umowa przelewu wierzytelności, prywatne oświadczenie, grupa umów
Zobacz»

II Ca 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przelew, faktura, zapłata, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • masa betonowa, cesjonariusz, przelew, termin płatności, dzień zapłaty, numer, przelew wierzytelności, faktura, wierzytelność wobec gminy, umowa przelewu, zapłata, rejonowy lublin, dyrektor do spraw finansowych, umowa cesji wierzytelności, data zawarcia umowy cesji, dostawa betonu, umowa na roboty budowlane, siedziba, cedent, bank
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przelew, umowa cesji, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa cesji, cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, zamiar strony, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą
Zobacz»

I C 2361/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • nabycie wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, pozwany, przelew, umowa pożyczki pieniężnej, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia, wierzytelność przysługująca zbywcy, określenie stosunku, umowa o pożyczki, wyraźne określenie, prawdziwość i wiarygodność, moc umów cesji, obowiązek wskazywania dowodów
Zobacz»

VIII GC 133/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, faktura, umowa cesji, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, faktura, towar, umowa cesji, agent, karta, przelew, wierzytelność przyszła, cedent, przelew na zabezpieczenie, pieczątka, faktura korygująca, faktura vat, węgiel, konto, opał, duplikat, dowód wpłaty, pozwany
Zobacz»

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przedmiot umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • załącznik, przelew, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji, przedstawiona umowa, podstawa stosunku prawnego, numer umowy, wierzyciel pierwotny
Zobacz»

VIII Ga 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 7 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew, umowa cesji wierzytelności, faktura, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zlecenie transportowe, przelew, umowa przelewu, cedent, umowa cesji wierzytelności, faktura, zastrzeżenie, forma pisemna, nabywca, faktura vat, zgoda dłużnika, pozwany, negocjacja ugodowa, dłużnik, zbywca, przelew wierzytelności, umowa przewozu, zgoda na przelew, wierzytelność winna, wzmianka
Zobacz»

II Ca 1008/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszu, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, bank, umowa pożyczki, czterokrotność stopy lombardowej, księga rachunkowa powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, nabycie wierzytelności, poprzedni wierzyciel, nadanie klauzul wykonalności, dokument, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, akt postępowań, strona powodowa, roszczenie
Zobacz»

I C 2515/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, wydruk, nabycie wierzytelności, umowa ubezpieczenia, przedmiot świadczenia, sygnatariusz umowy, data wymagalności płatności, uprawniona strona, składka ubezpieczeniowa, istnienie stosunku, brak treści, wybielenie, integralna część umowy sprzedaży, wyciąg z elektronicznego załącznika, oznaczanie strony, udzielona ochrona, prawo podmiotowe wierzyciela, załącznik do umowy cesji, zbywana wierzytelność
Zobacz»

I C 2392/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, przelew, przedmiot świadczenia, zapłata składki ubezpieczenia, sygnatariusz umowy, ewentualny obowiązek zapłaty, uprawniona strona, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, przedmiot umowy przelewu, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, załącznik do umowy cesji, dowód na istnienie wierzytelności, zbywana wierzytelność, informacja o przelewie wierzytelności, ubezpieczenie oc, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

VIII C 2732/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, przelew, glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesjonariusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, wyciąg z elektronicznego załącznika, dowód na wykazanie zasadności, przedmiotowe powództwo, załącznik do umowy cesji, komentarz, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, artykuł, twierdzenie faktyczne, wyciąg z księgi, dokonanie cesji
Zobacz»

I C 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, firma windykacyjna, cesja wierzytelności, pozwany, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, informacja o cesji, ewentualna cesja, zgodność twierdzeń, procesowy odpowiednik, szereg firm, całość praw i obowiązków, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, nabywca długu, wierzytelność przysługująca zbywcy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, obrót wierzytelności, przytoczenie faktów, obrona w sprawach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sieradz
Data wytworzenia informacji: