Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 853/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-04-24

I ACa 1874/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2016

Data publikacji: 7 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wierzytelność, beneficjent gwarancji, bank, gwarant, gwarancja bankowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzytelność z gwarancji, beneficjent gwarancji, bank, gwarant, przelew wierzytelności, dokument gwarancji, gwarancja bankowa, pozwany bank, prawo bankowe, umowa gwarancji, cesja, umowa, gwarancji dobrych, dobre wykonanie, cesjonariusz, wypłata sumy, stosunek podstawowy, uprawnienie z gwarancji, zobowiązanie gwaranta
Zobacz»

VI ACa 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, bank, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, umowa, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, bank, gwarancja bankowa, konsorcjum, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wypłata z gwarancji, treść gwarancji, dokument gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa, wykonanie kontraktów, odstąpienie od kontraktu, żądanie wypłaty, wierzytelność, umowa gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek gwarancji, pozwany bank
Zobacz»

I ACa 751/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 lutego 2013

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, wierzytelność, bank, beneficjent, umowa, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wierzytelność, faktor, prawo bankowe, bank, bank spółdzielczy, scedowanie wierzytelności, oświadczenie woli, umowa faktoringu, aneks do umowy handlowej, beneficjent, cesja wierzytelności, umowa, zawarcie umowy gwarancji bankowej, wierzytelność z gwarancji bankowej, e, usługa faktoringu, gwarant, przypadku przelewów, wyroby stalowe
Zobacz»

VII AGa 980/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja bankowa, bank, beneficjent gwarancji, umowa, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja bankowa, bank, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pozwany bank, umowa gwarancyjna, umowa, udzielenie gwarancji, pierwsze żądanie, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, umowa sprzedaży materiałów, umowa gwarancji bankowej, odbiorca przekazów, zlecenie, kara umowna, dokument gwarancji
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

beneficjent, gwarant, wezwanie, gwarancja bankowa, umowa, bank, oświadczenie woli w imieniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarant, stosunek podstawowy, wezwanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, umowa, zobowiązanie gwaranta, bank, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny
Zobacz»

XXV C 97/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, gwarant, beneficjent gwarancji, wierzytelność, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, gwarant, konsorcjum, droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty z gwarancji, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, odstąpienie od kontraktu, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, wierzytelność, realizacja kontraktów, interwenient uboczny, umowa, pozwany bank, przelew, cedent
Zobacz»

XXV C 2060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, umowa, beneficjent gwarancji, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie, kara umowna, usunięcie wad i usterek, zamówienie publiczne, umocowanie, dokument gwarancji, gmina, sporny dokument, umowa, odstąpienie od umowy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, beneficjent gwarancji, gwarancja usunięcia wad, wzór, zabezpieczenie, klient banków, zobowiązanie, pracownik banku
Zobacz»

VI ACa 991/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2015

Data publikacji: 16 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bank, gwarancja bankowa, zapłata, beneficjent gwarancji, gwarant, kwota z gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • treść gwarancji, bank, gwarancja bankowa, pisemne żądanie zapłaty, przesyłka kurierska, zapłata, beneficjent gwarancji, przedstawienie żądań, dokument gwarancji, umowa gwarancji, gwarant, kwota z gwarancji, doręczenie żądania, pisemne oświadczenie powódki, prawo bankowe, należność za roboty, pozwany, termin należności, gmina, oświadczenie woli
Zobacz»

I ACa 1287/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wypłata środków z gwarancji, beneficjent gwarancji, gwarant, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty, interes prawny, umowa gwarancji, stosunek gwarancji, interwenient uboczny, należyte wykonanie umowy, umowa o roboty budowlane, pierwsze żądanie, nadużycie gwarancji, wykonanie umowy o roboty, skorzystanie z gwarancji, zobowiązanie gwaranta, postanowienie o zabezpieczeniu, obowiązek wypłaty, kara umowna
Zobacz»

VI ACa 945/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 8 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bank, gwarancja bankowa, umowa, beneficjent gwarancji, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • bank, gwarancja bankowa, umowa do gwarancji, umowa, linia kredytowa, powodowy bank, zlecenie, beneficjent gwarancji, solidarna odpowiedzialność, zobowiązanie, wyrok zaoczny, zleceniodawca, wypowiedzenie, ważność gwarancji, wystawienie gwarancji, prawo bankowe, klient, wypowiedzenie umowy kredytowej, rygor natychmiastowej wykonalności, pozwany
Zobacz»

I ACa 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, potrącenie, umowa, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, rzędna, projekt, bank, pozwany, usunięcie wady, posadowienie ogrodzenia, potrącenie, rękojmia, granica działki, umowa, beneficjent gwarancji, inwestor, działka inwestycyjna, odbiorca przekazów, plan zagospodarowania terenu, budowa, parking, ogrodzenie terenu, bank udzielający gwarancji
Zobacz»

IX GC 138/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 23 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, gwarant, beneficjent gwarancji, bank, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, gwarant, kara umowna, rękojmia i gwarancja, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji bankowej, bank, usunięcie usterki, inwestor kary, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, nieterminowe wykonanie, załącznik do porozumienia, kiszonka, nieterminowe usunięcie, silos, umowa, wypłata należności, styk ściany, dokument gwarancyjny
Zobacz»

X GC 1039/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 marca 2014

Data publikacji: 31 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

beneficjent gwarancji, bank, zaciąganie zobowiązania, gwarancja bankowa, gwarant, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent gwarancji, zaciąganie zobowiązań finansowych, bank, zaciąganie zobowiązania, osoba uprawniona do zaciągania, dokument gwarancji, prowadzący rachunek, gwarancja bankowa, bank beneficjenta, rachunek bieżący, pośrednictwo banków, podpis, żądanie zapłaty z gwarancji, gwarant, strony beneficjentów, treść gwarancji, składanie oświadczeń w imieniu, zapłata, realizacja gwarancji, oświadczenie w imieniu spółki
Zobacz»

XXV C 1183/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, gwarant, beneficjent gwarancji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, interwenient uboczny, droga krajowa i autostrada, bank, warunek kontraktu, generalny dyrektor dróg krajowych, gwarant, jurysdykcja, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, republika, język, odstąpienie od kontraktu, tłumaczenie, umowa, pozwany bank, żądanie zapłaty, konsorcjum, umowa gwarancji bankowej, dobre wykonanie
Zobacz»

I ACa 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

gwarant, umowa, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, odstąpienie od umowy, umowa, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, gwarancja bankowa, zwolnienie wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, ważność gwarancji, bank, nienależyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy, wina wykonawcy, treść gwarancji, prawo bankowe, zerwanie umowy, skutek odstąpienia
Zobacz»

X GC 95/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

gwarant, bank, wierzytelność, umowa, wyciąg z ksiąg bankowych, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, bank, zobowiązanie gwarancyjne, spłata kredytów, gwarancja spłaty, dokument prywatny, wierzytelność, wypłata gwarancji, umowa, aneks, suma gwarancyjna, umowa gwarancyjna, kredytobiorca, kredyt obrotowy, miliardów złotych, wyciąg z ksiąg bankowych, beneficjent gwarancji, umowa przelewu wierzytelności, stosunek gwarancyjny, umowa gwarancji
Zobacz»

VIII GCo 80/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

beneficjent gwarancji, bank, zabezpieczenie, gwarant, gwarancja bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kontrakt, beneficjent gwarancji, realizacja gwarancji, suma gwarancji, bank, gwarancja zapłaty wynagrodzenia, zabezpieczenie, gwarant, powództwo o ustalenie, ustalenie negatywne, prawdopodobieństwo, klauzula, zleceniodawca gwarancji, interes prawny, spółka akcyjna, wystosowane wezwanie do zapłaty, powstanie roszczenia, żądanie realizacji, odstąpienie od umowy, gwarancja bankowa
Zobacz»

I ACz 2109/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 8 września 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, zabezpieczenie, bank, beneficjent gwarancji, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, zabezpieczenie, strona stosunku podstawowego, zleceniodawca gwarancji, zaniechanie skorzystania, bank, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, beneficjent gwarancji, prawo bankowe, uczestnik, skorzystanie z gwarancji bankowej, zimne powietrze, abstrakcyjny charakter gwarancji, oczywistość, uprawniona spółka, gwarant, wada, nadużycie prawa, tymczasowa ochrona, żądanie wypłaty
Zobacz»

XIII Ga 399/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, gwarant, beneficjent, rachunek, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • rachunek zbiorczy, gwarancja bankowa, gwarant, umowa gwarancji, beneficjent, żądanie zapłaty, niezapłacone faktury, zasada użytkowania, rachunek, stosunek podstawowy, kauzalność, klient, prawo bankowe, treść gwarancji, zapłata, zobowiązanie gwarancyjne, faktura wystawiona zgodnie, aktualizacja obowiązku, zakup towarów i usług, oświadczenie woli
Zobacz»

VI ACa 1425/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, gwarant, beneficjent gwarancji, zapłata, zaciąganie zobowiązania, rachunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, prowadzący rachunek, umowa gwarancji bankowej, gwarant, pośrednictwo banków, beneficjent gwarancji, żądanie zapłaty sumy gwarancyjnej, rachunek beneficjenta, zapłata za pośrednictwo, przekazanie żądania, osoba uprawniona do zaciągania, wypłata sumy, zaciąganie zobowiązań majątkowych, zapłata, treść gwarancji, zaciąganie zobowiązania, rachunek powoda, rachunek, oświadczenie woli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Zborzyńska
Data wytworzenia informacji: