Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXI Pa 236/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-06-16

IV P 135/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 22 marca 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, pracodawca, układ zbiorowy pracy, naliczanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, protokół dodatkowy, pracodawca, pierwsza nagroda, układ zbiorowy pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy, wprowadzenie zmiany, okres zatrudnienia u pracodawcy, zmieniony układ zbiorowy, okres uprawniający do odprawy, naliczanie, odprawa pieniężna, zasada naliczania nagród jubileuszowych, wypłacanie odpraw, naliczania odprawy, rok pracy, wymiar nagrody, wyższy okres, nieprzerwany okres zatrudnienia
Zobacz»

VII Pa 223/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 października 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, pracownik, przepis prawa pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, dotychczasowa wysokość, dalszy wzrost, postanowienie układów, wejście w życie układu, regulamin wynagradzania, warunek umowy o pracę, prawo do dodatku stażowego, dodatek wyższy, obowiązujący układ zbiorowy, zakładowy układ zbiorowy pracy, górna granica, upływ terminów wypowiedzenia, wynagrodzenie zasadnicze, zmiana warunków płacy, pracownik, wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy, przepis prawa pracy, zbiorowe prawo pracy
Zobacz»

III Pa 37/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 31 lipca 2017

Data publikacji: 13 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, pracownik, układ zbiorowy pracy, pracodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, spółka zależna, pracownik, konina, praca dla pracownika, przejmowany pracownik, ławnik, zmiana organizacyjna, nieważność postępowania, nowy pracodawca, dotychczasowy układ, układ zbiorowy pracy, pracodawca, układ zbiorowy dla pracowników, naruszenie zasady równego traktowania, walczak, pozwana spółka, przepis układów zbiorowych, jednomiesięczne wynagrodzenie
Zobacz»

VIII Pa 232/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 16 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagrodzenie, wynagradzanie, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wejście w życie układu, nowy układ, zakładowy układ zbiorowy pracy, wypowiedzenie, dalszy wzrost, wynagrodzenie, wynagradzanie, dodatek za staż pracy, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, prawo do dodatku stażowego, kwota dodatku, obowiązujący układ zbiorowy, wysokość dodatków, korzystne warunki, pracownik, dotychczasowy warunek umowy, warunek umowy o pracę, zasada wynagradzania
Zobacz»

VIII Pa 252/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 8 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, pracownik, wynagrodzenie, wynagradzanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, warunek umowy o pracę, zakładowy układ zbiorowy pracy, wejście w życie układu, pracownik, dalszy wzrost, nowy układ zbiorowy, dodatek za staż pracy, dotychczasowa wysokość, postanowienie układów, podstawa nawiązania stosunku pracy, prawo do dodatku stażowego, obowiązujący układ zbiorowy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy, wynagrodzenie, dotychczasowy układ, wzrost dodatków, wynagradzanie
Zobacz»

IV P 667/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, pracownik, regulamin wynagradzania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, dodatek stażowy, wejście w życie układu, prawo do dodatku, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wysokość wyższa, pracownik, dotychczasowa wysokość, warunek pracy i płacy, zakładowy układ zbiorowy pracy, wzrost dodatków, coroczny wzrost, wypowiedzenie, regulamin wynagradzania, praca dla pracownika, załącznik, dzień wejścia w życie, wysokość dodatków, wysokość niższa
Zobacz»

VI P 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 lipca 2017

Data publikacji: 23 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nagroda jubileuszowa, dodatek, wynagrodzenie, odprawa emerytalna, układ zbiorowy pracy, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie zasadnicze, nagroda jubileuszowa, dodatek, dodatek funkcyjny, okres przejściowy, wynagrodzenie, tabela, grupa zaszeregowania, najniższe wynagrodzenie, odprawa emerytalna, strona układu, wejście w życie układu, nowy układ, szczebel, premia regulaminowa, układ zbiorowy pracy, pracownik, załącznik, stawka, wymiar nagrody
Zobacz»

VII Pa 157/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 lipca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, świadczenie dodatkowe, nagroda jubileuszowa, regulamin wynagradzania, podmiot prawny, ustawa kominowa, zakładowy i ponadzakładowy układ, spółka, rok pracy, odprawa pieniężna, wynagrodzenie, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wykaz świadczeń, szczegółowy wykaz, nabycie prawa do odprawy, stanowisko prezesa zarządu, okres pracy, przepis kodeksu pracy, okres uprawniający do nagrody, prezes rady ministrów
Zobacz»

IV Pa 70/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek stażowy, dodatek, wzrost dodatków, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, poziom dodatków, prawo do dodatku, dzień prawa, warunek płacy, zielona góra, warunek płacowy, warunek wynagradzania powoda, pracownik, praca dla pracownika, wypowiedzenie, droga porozumienia, sporny dodatek, warunek umowy o pracę, zasada wynagradzania, dodatek za staż pracy
Zobacz»

VII Pa 301/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

układ zbiorowy pracy, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, pracownik, pracodawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • układ zbiorowy pracy, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, pracownik, zakładowy układ zbiorowy pracy, pracodawca, zapis układu zbiorowego pracy, prawo do odprawy emerytalnej, informacja dla pracownika, stosunki pracy, objęcie powoda, data przejęcia, pozwany, sytuacja finansowa pracodawcy, porozumienie ze związkami zawodowymi, prawo do nagrody jubileuszowej, umowa o pracę powoda, część zakładu pracy, zgoda pracowników, treść umowy o prace
Zobacz»

IV Pa 68/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek stażowy, dodatek, wzrost dodatków, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, poziom dodatków, prawo do dodatku, dzień prawa, warunek płacy, zielona góra, warunek płacowy, warunek wynagradzania powoda, pracownik, praca dla pracownika, wypowiedzenie, droga porozumienia, sporny dodatek, warunek umowy o pracę, zasada wynagradzania, dodatek za staż pracy
Zobacz»

IV Pa 102/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 14 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, pracownik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek stażowy, dodatek, wzrost dodatków, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, prawo do dodatku, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, wejście w życie układu, pracownik, zielona góra, poziom, zakładowy układ zbiorowy pracy, porozumienie, dzień prawa, pozwany, warunek umowy o pracę, warunek płacy, postanowienie układu zbiorowego, wysokość dodatków, stawka dodatku
Zobacz»

IV Pa 14/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 26 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagradzanie, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, wzrost dodatków, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wejście w życie układu, wynagradzanie, zakładowy układ zbiorowy pracy, pracownik, zielona góra, zmiana warunków płacy, wysokość dodatków, praca dla pracownika, postanowienie układów, porozumienie, dotychczasowa wysokość, prawo do dodatku stażowego, poziom, wyrównanie dodatku, dzień prawa, pracownik zatrudniony przez pracodawcę
Zobacz»

IV Pa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dodatek, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, pracownik, wynagradzanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, wzrost dodatków, prawo do dodatku stażowego, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wejście w życie układu, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, pracownik, wynagradzanie, praca dla pracownika, zakładowy układ zbiorowy pracy, zielona góra, zmiana warunków płacy, pracownik zatrudniony przez pracodawcę, wysokość dodatków, poziom, dodatek za staż pracy, wyrównanie dodatku, dzień prawa, warunek umowy o pracę, porozumienie
Zobacz»

III Pa 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 17 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wynagradzanie, układ, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, zarządzającymi zakładami, świadczenie związane z pracą, nagroda jubileuszowa, wynagradzanie, porozumienie, spółdzielnia mieszkaniowa, zasada wynagradzania, osm, zakładowy układ, układ, zakład prac, charakter odprawy, stosunek do członków, wyłączenie stosowania, członek zarządu, warunek wynagradzania pracowników, praca, sprzeczność z regulacjami, wynagrodzenie i świadczenie
Zobacz»

IV P 201/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 6 marca 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, regulamin, układ zbiorowy pracy, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, regulamin, układ zbiorowy pracy, nagroda jubileuszowa i odprawa, postaci nagród, zakładowy układ zbiorowy pracy, porozumienie zbiorowe, regulamin i statut, wypowiedzenie umowy o prace, protokół dodatkowy, pracownik, prawo do nagrody, postanowienie układu zbiorowego pracy, przyczyna dotycząca pracownika, dzień wypłaty, przepis kodeksu pracy, okres wypowiedzenia, jednorazowa spłata, dzień zarejestrowania
Zobacz»

V P 114/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dodatek, regulamin wynagradzania, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek stażowy, dodatek, prawo do dodatku, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie zasadnicze, dalszy wzrost, warunek pracy i płacy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zakładowy układ, wysokość dodatków, wejście w życie układu, wypowiedzenie warunków pracy, rok pracy, wejście w życie regulaminu, dotychczasowa wysokość, akt osobowy powodów, dotychczasowy warunek, praca z dniem, upływ okresu wypowiedzenia, postanowienie regulaminu wynagradzania
Zobacz»

XXI Pa 272/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

dodatek, pracownik, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wynagrodzenie, wynagradzanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • dodatek, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, wejście w życie układu, wysokość dodatków, prawo do dodatku stażowego, wypowiedzenie, dotychczasowa wysokość, dotychczasowy warunek umowy, pracownik, warunek umowy o pracę, dalszy wzrost, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wzrost dodatków, wynagrodzenie, wynagradzanie, wysokość wyższa, postanowienie układów, zasada wynagradzania, zakładowy układ zbiorowy pracy, poziom
Zobacz»

IV P 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 7 października 2015

Data publikacji: 11 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nagroda jubileuszowa, układ zbiorowy pracy, pracownik, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny za urlop, wynagradzanie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • nagroda jubileuszowa, układ zbiorowy pracy, zakładowy układ zbiorowy pracy, spółdzielnia, treść układów, nowy układ zbiorowy, podstawa wymiaru nagrody, pracownik, urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie wynikające ze stawki, wypowiedzenie, ekwiwalent pieniężny za urlop, porozumienie, wynagradzanie, praca z dniem, wynagrodzenie, zmiana zasad wynagradzania, zgoda na zmiany, stawka osobistego zaszeregowania, zebranie z pracownikami
Zobacz»

VII Pa 24/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

premia, regulamin wynagradzania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownik, układ zbiorowy pracy, nagroda jubileuszowa, dodatek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • układ zbiorowy pracy
 • Ważne frazy
  • premia, regulamin wynagradzania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownik, nowy regulamin wynagradzania, wypowiedzenie, premia regulaminowa, układ zbiorowy pracy, indywidualny stosunek pracy, wysokość premii, pielęgniarka, przyznanie premii, wprowadzenie nowego regulaminu, wynagrodzenie zasadnicze, organizacja związkowa, przejęcie szpitala, nagroda jubileuszowa, warunek umowy o pracę, warunek pracy i płacy, dodatek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Rzewuska,  Krzysztof Kopciewski
Data wytworzenia informacji: