Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 497/15 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-09-17

IV RNs 68/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, wnioskodawca, spłata zadłużenia alimentacyjnego, współwłaściciel, wniosek o ustanowienie kuratora, trakcie zeznań, konieczność ochrony, zajęcie komornicze, część nieruchomości, zlikwidowanie, określony interes prawny, obecne miejsce pobytu, sprawa o ustanowienie kuratora, czynności kuratorów, informacja z centrum personalizacji, zgoda sądu na dokonanie, informacja z komendy, księga wieczysta, odmienny motyw, żona z dziećmi
Zobacz»

II Cz 689/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, wynagrodzenie kuratora, zarządzenie, wniosek o uzupełnienie, wniosek wierzyciela, zatwierdzenie planu podziału, egzekucja, wniosek o ustanowienie kuratora, wniosek komornika, celowe przeprowadzenie, plan podziału sumy, kodeks postępowania cywilnego, zaliczka, publiczne obwieszczenie, postanowienie o ustanowieniu kuratora, postanowienie, posiedzenie strony, postępowanie o ustanowienie kuratora, wydanie postanowienia o ustanowieniu, rozstrzygnięcie o ustanowieniu
Zobacz»

VIII Gz 83/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lipca 2019

Data publikacji: 1 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, miejsce, zaskarżone postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, wniosek o ustanowienie kuratora, przesłanka ustanowienia kuratora, miejsce pobytu strony, tajemnica bankowa, adres miejsca zamieszkania, zameldowanie na pobyt stały, uprawdopodobnienie, ustanowienie kuratora procesowego, przestrzeganie tajemnicy, miejsce, ustalenie adresów, miejsce zamieszkania strony, aktualne miejsce, miejsce zameldowania, pozwany, pisemna informacja, podjęcie postępowań, zaskarżone postanowienie, ustalenie miejsca
Zobacz»

I ACa 388/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, ogłoszenie o ustanowieniu kuratora, osoba nieznana z miejsca, miejsce pobytów, adres, wznowienie postępowań, wniosek o ustanowienie kuratora, urząd gminy, skarga o wznowienia, gmina właściwa, departament spraw obywatelskich, możność działania, regulamin urzędowania sądów powszechnych, pobyt stały, miejsce zamieszkania, dokonanie ogłoszeń, zameldowanie, pobyt osoby, obowiązek meldunkowy, możliwość działania
Zobacz»

VI Ga 265/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, kurator procesowy, ostatni członek, spółka kuratora, kloc, organ administracji publicznej, administracyjne postępowanie egzekucyjne, osoba nieobecna, brak organu, wniosek o ustanowienie kuratora, niecierpiące zwłoki, reprezentowanie spółki, organ osoby prawnej, wyznaczenie przedstawicieli, sprawa rejestrowa, zaległość podatkowa, publiczny wniosek, ustanowienie kuratora dla osoby, czynności kuratorów, prowadzenie spraw i reprezentacja
Zobacz»

III Ca 436/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uprawdopodobnienie, miejsce pobytu strony, konkretny przepis kodeksu, możność obrony, aktualny adres, nieważność postępowania, przesłanka ustanowienia kuratora, sąsiad, funkcja gwarancyjna, zameldowanie, pozbawienie strony, doręczenie, pozwana możność, granica apelacji, powodów wadliwości, możliwość obrony, wadliwość procesowa sądu, naruszenie konkretnego przepisu
Zobacz»

VIII Gz 148/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 4 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, czynność połączona z wydatkami, uiszczenie zaliczki na poczet, wynagrodzenie kuratora, czynności kuratorów, organ podatkowy, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, zaliczka na poczet wynagrodzenia, zaliczka na wydatki, wnioskodawca, dochód osób prawnych, ponoszenie wydatków, ordynacja podatkowa, wnioskodawca do uiszczenia, ustanowienie kuratora dla osoby, nieobecnej strony, stosowna zaliczka, koszt postępowania administracyjnego, potrzeba postępowania administracyjnego, sprawa na obecnym etapie
Zobacz»

VI Gz 105/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, powołanie organów, organ osoby prawnej, ustanowienie kuratora dla osoby, organ podatkowy, spółka, wniosek o ustanowienie kuratora, zażalenie wnioskodawcy, prezes zarządów, konkretny skład, powołanie władz, wystąpienie przez organ, ordynacja podatkowa, określenie zobowiązania podatkowego, powstanie braku, istnienie zarządu, władza osoby, uprawnienie przez sąd, realizująca funkcja, zawieszenie postępowania w przedmiocie
Zobacz»

VIII Gz 97/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 27 października 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, czynność połączona z wydatkami, czynności kuratorów, uiszczenie zaliczki na poczet, organ podatkowy, wynagrodzenie kuratora, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, zaliczka na poczet wynagrodzenia, wnioskodawca, dochód osób prawnych, uchwała sądu najwyższego, ordynacja podatkowa, wnioskodawca do uiszczenia, ustanowienie kuratora dla osoby, nieobecnej strony, koszt postępowania administracyjnego, potrzeba postępowania administracyjnego, złożenie do sądu wniosku, termin oznaczony przez sąd, przypadek ustanowienia
Zobacz»

VIII Gz 284/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2012

Data publikacji: 1 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, miejsce
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, zawieszone postępowanie, miejsce pobytu strony, wskazanie aktualnego adresu, pozwany, informacja z centralnego biura, rygor zawieszania, uprawdopodobnienie, centralne biuro adresowe, rozstrzygnięcie w przedmiocie odmowy, odmowa ustanowienia, katalog zaskarżalnych postanowień, zażalenie, ustalenie miejsca zamieszkania, miejsce, kończące postępowanie, zawieszania postępowań, wniosek o ustanowienie kuratora, centrum, odmowa podjęcia
Zobacz»

XXIII Ga 817/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 10 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, osoba nieobecna, powołanie kuratora, oddanie do użytkowania, wniosek o oddanie, pobyt osoby, ochrona praw osoby, ustanowiony kurator, spółka, wnioskodawca, postępowanie rejestrowe, inspektorat nadzoru budowlanego, osoba prawna, ustanowienie kuratora dla osoby, decyzja o pozwoleniu, pozwolenie na użytkowanie, segment, obowiązek kuratora, powołanie organów, wyznaczenie kuratora
Zobacz»

XIII Ga 586/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wydział gospodarczy, postanowienie sądu rejonowego, sprawa z wnioskiem, wnioskodawca, skutek apelacji, rozprawa, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ref, ustanowienie kuratora, śródmieście w łodzi, apelacja wniesiona przez wnioskodawcę, wydział gospodarczy, postanowienie sądu rejonowego, sprawa z wnioskiem, siedziba, wnioskodawca, kwiecień, udział, czerwiec, skutek apelacji, rozprawa, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I ACa 633/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 22 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, obowiązek meldunkowy, kurator procesowy, wznowienie postępowań, skuteczność doręczenia, skarga o wznowienia, przesyłka, podstawa wznowienia, pozwany, doręczenie pisma, miejsce pobytu strony, aktualny adres, możność działania, pozbawiona możność, ogłoszenie o ustanowieniu kuratora, pismo sekretarza sądowego, departament centralnych ewidencji państwowych, ustawowa podstawa, uprawdopodobnienie, pozew w sprawie
Zobacz»

XXIII Gz 1258/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, koszt wynagrodzenia kuratora, wysokość wynagrodzenia kuratorów, spółka, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, widełki, sektor finansów publicznych, warszawa w warszawie, wnioskodawca, zażalenie, warszawa, stosowne wynagrodzenie, nałożony obowiązek, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, wniosek dyrektora urzędu kontroli, postanowienie o ustanowieniu kuratora, czynności kuratorów, ramy wydatków, postacią efektów, pełnienie funkcji kuratora
Zobacz»

III Ca 1429/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, osoba nieobecna, tarnowska góra, wyznaczenie przedstawicieli, ustanowienie kuratora dla osoby, sprawa o ustanowienie kuratora, fakt wyburzenia, przesłanka ustanowienia kuratora, wyburzenie budynków, osoba z powodu, przeszkoda do merytorycznego rozpoznania, zasadność żądania wnioskodawcy, nieobecność osoby, przeszkoda w prowadzeniu, wniosek o wyznaczenie, wniosek o ustanowienie kuratora, wnioskodawca w oparciu, wniosek gminy, ustanowienie w sprawie, znaczenie dla rozpoznania sprawy
Zobacz»

VIII Ga 232/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 17 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, ordynacja podatkowa, wniosek o ustanowienie kuratora, powołanie organów, organ osoby prawnej, postępowanie podatkowe, powołanie kuratora, organ podatkowy, ustanowienie kuratora dla osoby, spółka kuratora, przedstawicielstwo ustawowe, uwzględnienie przez sąd wniosku, wnioskodawca, złożenie wniosku o ustanowienie, kuratela, podstawa powołania, umocowanie, odrębna instytucja, postępowanie kontrolne, kompetencja
Zobacz»

I ACz 2014/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, miejsce
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, miejsce pobytu strony, wniosek o ustanowienie kuratora, przesłanka ustanowienia kuratora, kurka, wąsik, aktualne miejsce pobytu, miejsce, podjęcie obrony, aktualny adres, sprawa dalszego biegu, uprawdopodobnienie, osoba prywatna, małżonka, organy ścigania, będąca osoba, biuro adresowe, pozwany, informacja na temat miejsca, potrzeba doręczenia
Zobacz»

X Ga 445/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ordynacja podatkowa, ustanowienie kuratora, powołanie kuratora, postępowanie podatkowe, rodzaj kurateli, powołanie organów, ustawa o krajowym rejestrze, spółka kuratora, kurator procesowy, dyrektor izby celnej, kurator osoby, kompetencja, organ osoby prawnej, organ spółki, nowe miasto, krajowy rejestr sądowy, naczelnik urzędu celnego, brak organu, rejonowy poznań, organ uprawniony do reprezentacji
Zobacz»

XXIII Ga 1074/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 7 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, dyrektor izby skarbowej, postępowanie podatkowe, organ podatkowy, osoba prawna, ustanowiony kurator, ordynacja podatkowa, powołanie organów, wniosek o ustanowienie kuratora, organ spółki, zakres uprawnienia, czynności kuratorów, podmiot w postępowaniu, spółka w postępowaniu, umocowanie, powołanie zarządów, zwołanie zgromadzenia wspólników, wadliwe określenie, rozwiązanie spółki, wynik uwzględnienia
Zobacz»

II Ca 901/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora, wnioskodawca
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora, ustanowienie kuratora spadku, wydatek, majątek spadkowy, kurator spadku nieobjętego, sprawa o ustanowienie kuratora, wynagrodzenie, spadkobierca, wnioskodawca, pokrywa, należność, rodzaj kurateli, sprawowanie kurateli, zarządu spadku, źródło pokrycia, pełnienie funkcji kuratora, sprawozdanie, podmiot, własny interes prawny, ustawodawca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gałas,  Andrzej Kubica ,  Magdalena Nałęcz
Data wytworzenia informacji: