Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
14481

I C 966/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-24

Data publikacji: 2019-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 966/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Tadeusz Bulanda Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Skolimowska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. M. (1) o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 35 254,32 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt czter
Czytaj więcej»

I C 969/09

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2010-07-29

Data publikacji: 2014-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 969/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: stażysta Paweł Ponikowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2010 r. w Warszawie, sprawy z powództwa C. C. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Obrony Narodowej o odszkodowanie I powództwo oddala, II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów na rzecz pozwanego.
Czytaj więcej»

I C 983/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 983/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Wagner Protokolant: stażysta Justyna Chojecka po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowemu Ośrodkowi (...) w Ł. o zapłatę I zasądza od Skarbu Państwa - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz A. D. kwotę 29.
Czytaj więcej»

I C 984/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2019-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 984/12 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2015 r. Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydział I Cywilny – P. W. po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. B. jako reprezentanta grupy: P. P. , B. P. (1) , K. B. (1) , A. S. , J. B. (1) , K. B. (2) , G. W. , M. W. , R. O. , A. O. , T. M. , M. M. (1) , B. S. (1) , M. M. (2) , G. M. , J. B. (2) , A. B. , B. C. , J. S. (1) , B. S. (2) , M. S. (1) , J. S. (2) , B. B. , E. G. , M.
Czytaj więcej»

I C 812/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 812/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Halina Plasota po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w L. o odszkodowanie postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie. UZASADNIENIE Powód J. S.
Czytaj więcej»

I C 812/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 812/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alicja Fronczyk Protokolant sekr. sąd. Ewa Kocielnik po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. Ł. kwotę 900 000 zł (dziewięćset tys
Czytaj więcej»

I C 811/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 811/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Kuryłek Protokolant: sekr. sądowy Ewa Rokicka po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości o zapłatę I oddala powództwo, II odstępuje od obciążenia powoda P. G. obowiązkiem zwrotu pozwanemu kosztów procesu. UZASAD
Czytaj więcej»

I C 813/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 813/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: protokolant sądowy Joanna Ołdakowska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w J. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w J. kwotę 271.047 zł. (dwieś
Czytaj więcej»

I C 820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 820/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk Protokolant: Monika Śpionek po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Aresztu Śledczego W. B. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda M. O. kosztami procesu. Sygn. akt I C 820/15
Czytaj więcej»

I C 848/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 848/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR (del.) Andrzej Vertun Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Maciaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 roku w W. sprawy z powództwa I. S. i A. S. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od I. S. i A. S. na rzecz Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»