Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18301

XXV C 782/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2022-03-09

Data publikacji: 2022-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 782/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Ogińska-Łągiewka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na rzecz pozwanego Ban
Czytaj więcej»

XXV C 793/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2018-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 793/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Włodarczyk Protokolant: sekretarz sądowy Arkadiusz Połaniecki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2017 r. w Warszawie sprawy z powództwa R. C. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o ustalenie 1 ustala, że pomiędzy powodem R. C. a pozwanym (...) Bank S.A. z siedzibą w W. będącym następcą prawnym (...) Ba
Czytaj więcej»

XXV C 780/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 780/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 kwietnia 2013 roku Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o. o. z siedziba we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego – Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 83.905,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03.04.2012 tytułem nieuregulowanej należności z faktury (...) z dnia 17.02.2012er. oraz kwoty (...) zł tytułem skapitalizowanych odsetek z tytułu opóźnienia w płatności kwoty (...) zł. Wniesiono również o zasądzenie od
Czytaj więcej»

XXV C 794/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-12-21

Data publikacji: 2022-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 794/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Gal Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Kalisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2020 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) Ośrodka (...) w W. przeciwko Centrum Handlowemu (...) Spółce z o. o. w W. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo, 2 zasądza od (...) Ośrodka (...) w W. na rzecz Centrum
Czytaj więcej»

XXV C 800/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXV C 800/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Jaworska Protokolant: sekr. sąd. Anna Wsół po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa S. S. (1) przeciwko P. S. o złożenie oświadczenia woli orzeka: 1. powództwo oddala; 2. zasądza od S. S. (1) na rzecz P. S. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»

XXV C 805/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2022-01-26

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXV C 805/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Ogińska-Łągiewka Protokolant: Natalia Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko S. G. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 powództwo oddala; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami postepowania. Sygn. akt XXV C 805/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 marca 2019
Czytaj więcej»

XXV C 799/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 799/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 09 kwietnia 2013 roku (...) sp. z o. o. z siedzibą w D. wniosła o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – (...) w R. na swoją rzecz kwoty 85.460,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za wykonane przez powoda roboty podwykonawcze. W uzasadnieniu wskazano, że powód jako podwykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z konsorcjum spółek - będącym wykonawcą inwestycji: „Budowa Autostrady (..
Czytaj więcej»

XXV C 806/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 806/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Monika Włodarczyk Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Konarzewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2020 r. w Warszawie sprawy z powództwa F. Ł. i M. Ł. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W. o nieistnienie uchwały nr (...) ewentualnie o uchylenie uchwały 1 ustala, nieistnienie uchwały Wspólnoty Mieszkanio
Czytaj więcej»

XXV C 799/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXV C 799/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR (del.) Dorota Kalata Protokolant protokolant sąd. Agnieszka Motyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w D. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w D. na rzecz Skarbu Państwa -
Czytaj więcej»

XXV C 1204/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. XXV C 1204/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Dymek po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o stwierdzenie nieważności części umowy postanawia: odrzucić pozew UZASADNIENIE Pozwem z 24 lipca 2015 r. powód T. B. wniósł o stwierdzenie nieważności w części § 1 ust. 1 Umowy kredytu hipotecznego nr (...) indek
Czytaj więcej»