Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19011

I C 1335/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-12-31

Data publikacji: 2022-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1335/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Ewa Wiśniewska-Wiecha Protokolant: st. sekr. sąd. Paulina Bondel po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz Z. G. kwotę 76.866,33 (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 33/100) złotych wraz
Czytaj więcej»

I C 1343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-07-15

Data publikacji: 2019-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1343/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Bajak Protokolant: sekretarz sądowy Monika Górczak po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. I. , E. I. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od M. I. , E. I. solidarnie na rzecz (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 10 817 zł (dzies
Czytaj więcej»

I C 1350/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-01-28

Data publikacji: 2020-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1350/18 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 28 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Ligoń - Krawczyk Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Stefanou po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. w W. sprawy z powództwa A. L. i K. L. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od A. L. i K. L. na rzecz (...) Bank (.
Czytaj więcej»

I C 1323/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-05

Data publikacji: 2018-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1323/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha Protokolant: Ewa Cybula po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I nakazuje Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. usunięcie informacji o zadłużeniu K. B. w stosunku do Banku (...)
Czytaj więcej»

I C 1364/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2020-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1364/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: sędzia del. Ewa Wiśniewska-Wiecha Protokolant: st. sekr. sąd. Paulina Bondel po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. W. i A. W. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 13 listopada 2018 roku wydany za sygn. akt I Nc 502/18 i oddal
Czytaj więcej»

I C 1365/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1365/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Ligoń-Krawczyk Protokolant: Katarzyna Stosio po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i J. G. przeciwko (...) W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje (...) W. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „ (...) W. oświadcza, iż w wyk
Czytaj więcej»

I C 1385/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1385/14 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Ligoń-Krawczyk Sędziowie: SO Rafał Wagner SO Jacek Bajak Protokolant: stażysta Katarzyna Maciaszczyk po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m. st. W. działającego w charakterze reprezentanta grupy złożonej z B. K. (1) , H. D. , F. W. , L. J. , M. T. (1) , J. M. , D. P. , W. G. ,
Czytaj więcej»

I C 1416/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-04-12

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1416/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia del. Joanna Radzyńska-Głowacka Protokolant: Maciej Suwiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 roku w Warszawie sprawy z powództwa I. M. przeciwko (...) z siedzibą w W. wykonującemu w Polsce działalność w ramach oddziału (...) (SA) Oddział w Polsce z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę I. ustala, że umowa o kredyt h
Czytaj więcej»

I Ns 32/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2020-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 32/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: P. I. z udziałem: H. S. – (...) – Wydawcy Miesięcznika (...) o zakazanie, sprostowanie, przeproszenie i zapłatę postanawia: 1 stwierdzić prawomocność postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt
Czytaj więcej»

I Ns 31/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-09-10

Data publikacji: 2020-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 9 września 2019 r. pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego (...) K. S. w trybie art. 111 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, domagał się nakazania uczestnikowi J. G. (1) sprostowania nieprawdziwych informacji poprzez nakazanie opublikowania sprostowania o następującej treści: „ Sprostowanie. W dniu 4 września 2019 r. na portalu (...) .com, opublikowałem wpis, zawierający nieprawdziwe informacje, jakoby Komitet Wyborczy (...) wykorzystywał w celu pro
Czytaj więcej»