Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
13848

III C 1326/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-14

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1326/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Bitner Protokolant: pracownik biurowy Kinga Mikulska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu I ustala, że opłata roczna z tytułu p
Czytaj więcej»

III C 1336/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W przypadku nieważności czynności prawnej, sama możliwość dochodzenia zwrotu spełnionego świadczenia nie wyłącza interesu prawnego w domaganiu się ustalenia nieważności. Oznacza to, że w odniesieniu do nieważności czynności prawnej, interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności tej czynności, nie powinien być pojmowany zbyt wąsko
Sygn. akt III C 1336/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 06 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant: protokolant sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 06 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. D. ; przeciwko pozwanym P. Ł. i J. Ł. (1) ; o stwierdzenie nieważności umowy darowizny z dnia 20 lutego 2006 roku zawartej przed notariuszem G. W. notariuszem w W. za nr
Czytaj więcej»

III C 1339/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2019-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk Protokolant: sekretarz sądowy Kamil Klimkiewicz po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Związkowi (...) z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od M. B. na rzecz Związku (...) z siedzibą w W. kwotę 3 900 zł (trzy tysiące dziew
Czytaj więcej»

III C 1366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1366/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Jończyk Protokolant: Stażysta Anna Muchlia po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. , M. B. (1) przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od A. B. i M. B. (1) solidarnie na rzecz (...) Banku (...) S.A. z siedzi
Czytaj więcej»

III C 1370/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1370/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Kruczkowska Protokolant: sekretarz sądowy Aneta Pacewicz po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. i R. E. przeciwko G. S. (1) o zachowek 1 umarza postępowanie w zakresie roszczenia o zapłatę kwoty zachowku w wysokości 32.000zł; 2 zasądza od pozwanej G. S. (1) na rzecz powód
Czytaj więcej»

III C 1382/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Brak jest interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. po stronie powódki w domaganiu się przeprowadzenia incydentalnej kontroli postanowień umowy kredytowej zawartej przez strony i uznania ich za niedozwolone i w konsekwencji niewiążące powódki, w sytuacji gdy przeciwko powódce została wszczęta egzekucja na podstawie bankowego tytułu (...)
Sygn. akt III C 1382/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 kwietnia 2016 rok Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant stażysta Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. ; przeciwko pozwanemu (...) Bank S.A. w W. ; o ustalenie; orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanego (...) Bank S.A. w W. kwotę 16.217,00 (szesnaście tysięcy
Czytaj więcej»

III C 1388/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-11

Data publikacji: 2019-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1388/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 11 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Solka Protokolant: sekretarz sądowy Tamara Oktaba po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa I. L. przeciwko pozwanemu (...) Bankowi (...) S.A. w W. o ustalenie, orzeka: 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki I. L. na rzecz pozwanej (...) Banku (...) S.A. w W. , kw
Czytaj więcej»

III C 1395/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1395/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: protokolant sądowy Joanna Mikulska po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2014r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz R. D. kwotę 148 730,10 (sto czterdzieści osie
Czytaj więcej»

III C 1395/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1395/13 UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie R. D. domagał się zasądzenia od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 148 730,10 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23 września 2013 r. do dnia zapłaty, a także zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu R. D. wskazał, że zawarł
Czytaj więcej»

III C 1395/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1395/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR(del) Andrzej Lipiński Protokolant: protokolant sądowy Joanna Mikulska po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2014r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz R. D. kwotę 148 730,10 (sto czterdzieści osie
Czytaj więcej»