Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 136/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-09-15

Sygn. akt XX GC 136/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) w T. (E.)

o uchylenie wyroku sądu polubownego

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  nakazać zwrócić ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych tytułem połowy opłaty od skargi.

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

UZASADNIENIE

Pismem procesowym z dnia 24 sierpnia 2015 r. powód cofnął w całości skargę o uchylenie wyroku Stałego Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego (...) w W. z dnia 19 grudnia 2014 r. i wniósł o zwrot opłaty od skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 355 § 1 k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne
i dopuszczalne. W związku z powyższym na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c., w związku z art. 1207 § 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt.3 lit. a ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarządzono zwrot skarżącemu połowy wniesionej opłaty od skargi tj. kwotę 50 000 złotych.

Mając powyższe na względzie należało postanowić jak sentencji.

SSO Magdalena Kurc-Mazurkiewicz

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kurc-Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: