Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 927/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-22

VII AGa 727/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, walne zgromadzenie spółki, przewodnicząca zgromadzenia, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, przewodnicząca walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, udział w walnym zgromadzeniu, uchwała, prawo uczestniczenia, walne zgromadzenie spółki, akcjonariusz pozwanej spółki, dzień przed datą, dobry obyczaj, data walnego zgromadzenia, przewodnicząca zgromadzenia, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut, interes spółki, akcja na okaziciela, walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, otwarcie
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, zwołanie zgromadzenia, rada nadzorcza, stwierdzenie nieważności, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, spółka, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały
Zobacz»

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, interes spółki, walne zgromadzenie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, uchwała, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, papier wartościowy, interes spółki, walne zgromadzenie spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, spółka, stwierdzenie nieważności, rada nadzorcza, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, spółka, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, spółka, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, spółka, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia
Zobacz»

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, spółka, uchwała, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, stwierdzenie nieważności, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady
Zobacz»

I ACa 438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

spółka, uchwała, rok obrotowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, dywidenda, pozwana spółka, uchwała, rok obrotowy, akcjonariusz większościowy, wykonywanie prawa głosu, dobry obyczaj, zysk netto, zysk bilansowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, rynek wydawniczy, wypracowany zysk, rada nadzorcza, interwenient uboczny, zysk na kapitał zapasowy, interes akcjonariuszy, sprawa podziału zysku, pożyczka
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

uchwała, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rada nadzorcza, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji, zaprotokołowanie sprzeciwu, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj
Zobacz»

XX GC 790/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, kapitał zakładowy, walne zgromadzenie spółki, udzielenie absolutorium, członek rady nadzorczej spółki, zarząd, sprawa udzielenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, spółka publiczna, ogólna liczba głosów, uchwała, akcja spółki, kapitał zakładowy, walne zgromadzenie spółki, warrant, prawo poboru, nadzwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, droga emisji, udzielenie absolutorium, członek rady nadzorczej spółki, prawo uczestnictwa, statut spółki, zarząd, głos w spółce, kworum, sprawa udzielenia
Zobacz»

I ACa 624/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kapitał zakładowy, spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołanie zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kapitał zakładowy, monitor sądowy i gospodarczy, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w zgromadzeniach, uchwała, akcja imienna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, bezzasadne niedopuszczenie, subskrypcja, zmiana statutów, prawo poboru akcji, zwołanie zgromadzenia, zaskarżona uchwała, ogłoszenie w monitorze sądowym, kapitał zakładowy spółki, rada nadzorcza w drodze, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie grupami
Zobacz»

XXVI GC 411/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, uchwała, spółka, zarząd, członek, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, księga akcyjna, spółka, kiper, głosowanie nad uchwałą, skład rady nadzorczej, zarząd, powtórzenie, powództwo o uchylenie, kadencja rady nadzorczej, obrada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, statut, zarząd pozwanej spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja czynna, członek, nieważność
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

uchwała, kapitał zakładowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, kapitał zakładowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji, wycena udziałów
Zobacz»

XXVI GC 425/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 26 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, akcjonariusz, spółka, uchwała, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, akcjonariusz, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, dzień rejestracji, imienne zaświadczenie, prawo uczestnictwa, spółka, artykuł, akcja, znaczek, udział w walnym zgromadzeniu, dzień przed datą, data walnego zgromadzenia, rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz spółki publicznej, prowadzący rachunek, uchwała, krajowy depozyt papierów wartościowych, stwierdzenie nieważności, lista
Zobacz»

I ACa 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, akcja, zaskarżona uchwała, spółka, hipoteka łączna, zorganizowana część przedsiębiorstwa, planowana uchwała, pozwana spółka, nieruchomość, statut, udział w zgromadzeniach, obciążenie hipoteką, zarządca, bank, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgoda na obciążenie, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały
Zobacz»

VIII GC 253/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, jednomyślność, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zmiana w statutach, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, interes spółki, otwarcie przesyłki, umowa spółki, obrady zgromadzenia, czarna litera, porządek obrad, projektowana zmiana, zawiadomienie, zamierzona zmiana, przedstawiciel powodów, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, dobry obyczaj, przedstawiciel akcjonariuszy
Zobacz»

X GC 810/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie, interes spółki, rada nadzorcza, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, rada nadzorcza, statut spółki, dobry obyczaj, uprawnienie walnego zgromadzenia, akcjonariusz mniejszościowy, nabycie i zbycie nieruchomości, zarząd, wydzierżawienie przedsiębiorstwa, zorganizowana część, pozwana spółka, uchwała walnego zgromadzenia, część uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie, godzenie w interes spółki, zaskarżona uchwała
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, kapitał zakładowy, uchwała, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

VI ACa 1186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, spółka, zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, podjęcie uchwały w sprawie, informacja zarządu, spółka, uchylenie uchwały, porządek obrad, zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, wypłata dywidendy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, dzień dywidendy, spółka konkurencyjna, rozpatrzenie sprawozdań, dywidenda akcjonariusza, członka rady nadzorczej, nieważność, dobry obyczaj, sprawa szkody
Zobacz»

XXVI GC 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

uchwała, zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza spółki, zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zarządca, księga akcyjna, uchwała, zarząd, stwierdzenie nieistnienia uchwały, walne zgromadzenie, rada nadzorcza spółki, pozwana spółka, zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, organ spółki, zgoda wierzycieli, powiadomienie zarządu, lista akcjonariuszy, prawo głosu z akcji, powództwo ewentualne, wykonywanie prawa głosu, akcjonariusz większościowy, sprawa powołania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kurc-Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: