Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII K 99/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-12-12

Sygn. akt. XIIK 99/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Beata Najjar

Protokolant: sek. sąd. Mirosław Grzęda

przy udziale Prokuratora Renaty Zielińskiej

po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2019 r.

sprawy A. P., urodzonego (...) w W., syna R. i M. z domu R.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie o sygn. XVIII K 365/95, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06 listopada 1996 r., za czyny:

a.  z art. 210 § 1 d.k.k., popełniony w dniu 05 maja 1995 r., na karę 4 lat pozbawienia wolności. Orzeczono środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat,

b.  z art. 265 § 1 d.k.k., popełniony w okresie od dnia 29 września 1994 r. do nieustalonego dnia, nie później niż do dnia 25 maja 1995 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

na podstawie art. 66 d.k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 maja 1995 r. do dnia 13 sierpnia 1996 r.;

2.  Sądu Rejonowego (...) z dnia 06 września 1999 r. w sprawie o sygn. VI K 565/99, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04 grudnia 2000 r. w sprawie o sygn. X Ka 519/00, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 lutego 1999 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 lutego 1999 r. do 06 września 1999 r. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od 08 lipca 2002 r. do dnia 28 czerwca 2004 r.;

3.  Sądu Rejonowego (...) z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie o sygn. III K 1558/01, utrzymanego w mocy w wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2002 r. w sprawie o sygn. IX Ka 822/02, za czyny:

a.  z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 84 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 15 kwietnia 2001 r. do dnia 10 maja 2001 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b.  z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 30 maja 2001 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 30 maja 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od 28 czerwca 2004 r. do 06 czerwca 2006 r.;

4.  Sądu Rejonowego w G. z dnia 23 października 2002 r. w sprawie o sygn. II K 2372/02, za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełniony w dniu 08 lipca 2002 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. Wyrok uprawomocnił się z dniem 21 października 2002 r. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od dnia 06 czerwca 2006 r. do dnia 06 czerwca 2009 r.;

5.  Sądu Rejonowego (...)w W. z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie o sygn. III K 573/07, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. IX Ka 797/09, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 11 kwietnia 2002 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczono o dowodach rzeczowych. Wyrok uprawomocnił się z dniem 30 listopada 2009 r. Wyrok objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 39/17;

6.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 6/07, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie o sygn. II AKa 191/12, za czyny:

a.  z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 06 marca 1998 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł,

b.  z art. 263 § 2 k.k., popełniony w okresie od nieustalonego dnia do dnia 10 maja 2001 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. Wyrok uprawomocnił się z dniem 18 września 2012 r. Kara grzywny została wykonana w całości. Wyrok w części dotyczącej orzeczonej kary pozbawienia wolności objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 39/17;

7.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. VIII K 107/11, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. II AKa 208/15, za czyny:

a.  z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 27 stycznia 1998 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej grzywny wynosi 50 zł,

b.  z art. 258 § 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 maja 2004 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., popełniony w okresie przynajmniej od lutego 2000 r. do dnia 01 listopada 2000 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności,

c.  z art. 258 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 maja 2004 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., popełniony w maju 2011 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d.  z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w październiku 2000 r., na karę 9 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych , przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej grzywny wynosi 50 zł,

e.  z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w dniu 30 października 2000 r., na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych, przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej grzywny wynosi 50 zł

na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. oraz art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 12 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych grzywny, przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej grzywny wynosi 50 zł. Wyrok uprawomocnił się z dniem 18 listopada 2015 r. Wyrok w części dotyczącej orzeczonej kary pozbawienia wolności objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 39/17;

8.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV K 511/16, za czyny:

a.  z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony 08 marca 2016 r., na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b.  z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 28 lutego 2016 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną w wymiarze 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Nałożono na skazanego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Orzeczono o dowodach rzeczowych. Wyrok uprawomocnił się z dniem 06 kwietnia 2017 r. Wyrok objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 24/18;

9.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 39/17, obejmującym kary pozbawienia wolności w wymiarze: 2 lat i 6 miesięcy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 06 września 1999 r. w sprawie o sygn. VI K 565/99, 1 roku za czyn I orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 6/07, 3 lat za czyn I orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. VIII K 107/11 na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz obejmującym kary pozbawienia wolności w wymiarze: 2 lat za czyn I i 2 lat za czyn II orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie o sygn. III K 1558/01, 1 roku orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie o sygn. III K 573/07, 2 lat za czyn II orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 6/07, 3 lat, 1 roku i 6 miesięcy, 9 lat, 6 lat za czyny II, III, IV i V orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. VIII K 107/11 na karę łączna 12 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. VI K 565/99 od dnia 24 lutego 1999 r. do dnia 06 września 1999 r. i od dnia 08 lipca 2002 r. do dnia 28 czerwca 2004 r. oraz w sprawie o sygn. VIII K 6/07 od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 19 sierpnia 2013 r., stwierdzając, iż kara łączna została wykonana w całości. Na poczet orzeczonej kary łącznej 12 lat pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. III K 1558/01 od dnia 30 maja 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r. i od 28 czerwca 2004 r. do dnia 06 czerwca 2006 r., w sprawie o sygn. VIII K 6/07 od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 16 maja 2014 r. oraz w sprawie VIII K 107/11 od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 18 marca 2011 r., od dnia 06 czerwca 2009 r. do dnia 18 marca 2010 r., od dnia 18 marca 2011 r. do dnia 28 kwietnia 2011 r., od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 27 lipca 2017 r. Wyrok uprawomocnił się z dniem 15 stycznia 2018 r. Wyrok objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 24/18;

10.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X K 68/16, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 23 grudnia 2015 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono przepadek dowodu rzeczowego. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 23 grudnia 2015 r. godz. 15:50 do 23 grudnia 2015 r. godz. 20:30, uznając za wykonany 1 dzień kary pozbawienia wolności. Wyrok objęty został wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 24/18;

11.  wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. XVIII K 24/18, obejmującym kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 39/17, Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV K 511/16 oraz Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X K 68/16, na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od 24 lutego 1999 r. do dnia 6 września 1999 r. , od dnia 30 maja 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r. od dnia 8 lipca 2002 r. do dnia 28 czerwca 2004 r., od dnia 28 czerwca 2004 r. do dnia 6 czerwca 2006 r. , od dnia 6 czerwca 2009 r. do dnia 18 marca 2010r., od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 18 marca 2011 r , od dnia 18 marca 2011 r, do dnia 28 kwietnia 2011 r. od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 19 sierpnia 2013 r., od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 16 maja 2014r., w dniu 23 grudnia 2015r. i od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. Wyrok uprawomocnił się z dniem 20 września 2018 r. Orzeczona kara łączna pozbawienia wolności jest obecnie wykonywana, planowane zakończenie kary przypada na dzień 24 stycznia 2023 r.;

12.  Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie o sygn. X K 419/16, za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniach 14 i 17 lutego 2016 r., na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 22 lutego 2016 r. w wymiarze jednego dnia. Wyrok uprawomocnił się z dniem 30 maja 2019 r. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. XVIII K 24/18 oraz X K 419/16 i wymierza skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 15 (piętnastu) lat;

II.  ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności, tj. od 24 lutego 1999 r. do dnia 6 września 1999 r., od dnia 30 maja 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r., od dnia 8 lipca 2002 r. do dnia 28 czerwca 2004 r., od dnia 28 czerwca 2004 r. do dnia 6 czerwca 2006 r., od dnia 6 czerwca 2009 r. do dnia 18 marca 2010 r., od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 18 marca 2011 r., od dnia 18 marca 2011 r., do dnia 28 kwietnia 2011 r., od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 19 sierpnia 2013 r., od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 16 maja 2014 r., dzień 23 grudnia 2015 r., dzień 22 lutego 2016 r., od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.,

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. R. kwotę 144 (stu czterdziestu czterech) złotych wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 2 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XII K 99/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Wojewódzki w W.

13 czerwca 1996 r.

XVIII K 365/95

1.1.2.

Sąd Rejonowy (...) w W.

06 września 1999 r.

VI K 565/99

1.1.3.

Sąd Rejonowy (...) w W.

20 maja 2002 r.

III K 1558/01

1.1.4.

Sąd Rejonowy w G.

23 października 2002 r.

II K 2372/02

1.1.5.

Sąd Rejonowy (...) w W.

14 maja 2009 r.

III K 573/07

1.1.6.

Sąd Okręgowy w Warszawie

24 sierpnia 2011 r.

VIII K 6/07

1.1.7.

Sąd Okręgowy w Warszawie

03 kwietnia 2014 r.

VIII K 107/11

1.1.8.

Sąd Rejonowy (...) w W.

29 marca 2017 r.

IV K 511/16

1.1.9.

Sąd Okręgowy w Warszawie

27 lipca 2017 r.

XVIII K 39/17

1.1.10.

Sąd Rejonowy (...) w W.

16 stycznia 2018 r.

X K 68/16

1.1.11.

Sąd Okręgowy w Warszawie

17 kwietnia 2018 r.

XVIII K 24/18

1.1.12.

Sąd Rejonowy (...) w W.

22 maja 2019 r

X K 419/16

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

brak związku podmiotowo – przedmiotowego

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

14-15

pozytywna prognoza kryminalistyczna

opinia o skazanym

12

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1.

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

W celu rozstrzygnięcia Sąd badał związek podmiotowo – przedmiotowy między poszczególnymi przestępstwami, w szczególności tożsamość rodzajową naruszonego dobra, związek między czasem i miejscem popełnienia przestępstw, podobieństwa w sposobie ich popełnienia. Sąd ustalił, że między przestępstwami, za które A. P. został skazany, nie zachodzi związek podmiotowo – przedmiotowy, albowiem popełnione przez niego przestępstwa wymierzone były przeciwko różnym dobrom prawnym, m.in. przeciwko mieniu, przeciwko porządkowi publicznemu. Jednocześnie Sąd uznał, że przestępstwa jakich dopuścił się skazany, nie cechuje bliskość czasowa – był on skazywany jedenastokrotnie na przestrzeni niemal 23 lat.

1.2.1.2.

opinia o skazanym

Z opinii wydanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego W.- (...) wynika, że A. P. przebywał w warunkach izolacji penitencjarnej kilkakrotnie, obecnie od 21 marca 2016 r. Co prawda był on uczestnikiem zdarzenia w Służbie, gdzie w celi mieszkalnej, w której przebywał osadzony ujawniono proszek niewiadomego pochodzenia, to w podsumowaniu ogólna ocena zachowania skazanego, tak samo jak przy poprzednich osadzeniach, określone zostało jako dobre. A. P. odbywa karę w systemie programowanego oddziaływania. Był wielokrotnie nagradzany regulaminowo, raz został ukarany dyscyplinarnie. W stosunku do przełożonych przyjmuje postawy regulaminowe, w grupie osadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Nie prezentował zachowań agresywnych oraz autoagresywnych. Uczestniczy w organizowanych zajęciach kulturalno-oświatowych oraz sportowych. Skazany nie deklaruje uczestnictwa w nieformalnych strukturach podkultury przestępczej. Krytycznie wypowiada się na temat popełnionych przestępstw.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Okręgowy w Warszawie 17 kwietnia 2018 r. XVIII K 24/18

15 lat pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy (...) w W. 22 maja 2019 r. X K 419/16

2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wydając wyrok łączny w przedmiotowej sprawie, Sąd orzekał na podstawie przepisów IX Rozdziału Kodeksu karnego, obowiązujących od dnia 01 lipca 2015 r.

Analiza dotychczasowych skazań A. P. wskazuje, że w chwili obecnej odbywa on karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 24/18, po której zaplanowane jest wykonanie dotąd nie odbytej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt X 419/16. Z powyższego wynika – w rozumieniu art. 85 § 2 k.k. – że powyżej wymienione skazania podlegają wykonaniu, zatem w niniejszej sprawie możliwym było orzeczenie w stosunku do A. P. kary łącznej w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili orzekania.

Badając sytuację skazanego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem 1 lipca 2015 r., Sąd zobowiązany był wziąć pod uwagę związek czasowy, jaki zachodzi pomiędzy datami czynów w wyrokach jednostkowych a datami tych wyroków, nawet nieprawomocnych, celem ustalenia czy w niniejszej sprawie zachodzi sytuacja, w której dwa lub więcej czynów popełnionych zostało przed zapadnięciem wyroku pierwszej instancji co do któregokolwiek z tych czynów. Podnieść zatem należy, że o ile powyższy materialnoprawny warunek zostałby spełniony, to w sytuacji skazanego doprowadziłoby to do wymierzenia kilku kar łącznych za kilka zbiegających się przestępstw. W związku z tym, że każda z orzeczonych kar stanowiłaby w zasadzie odrębny wyrok łączny, ich wykonanie musiałoby następować po sobie, co stwarzałoby dolegliwość większą od tej, jaka wiąże się z wykonywaniem jednej kary łącznej, orzeczonej w wyroku łącznym na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 01 lipca 2015 r. Ponadto wskazać należy, że w przypadku rozwiązania uprzednio orzeczonych wyroków łącznych, koniecznym byłoby ukształtowanie nowych granic kar łącznych. Taka sytuacja byłaby o tyle mniej korzystna, że w sprawie skazanego orzeczone w uprzednich wyrokach kary łączne były znacznie względniejsze niż kary wymierzone za poszczególne przestępstwa, albowiem Sąd przy ich wymierzaniu stosował zasadę asperacji.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że przepisy odnoszące się do zasad łączenia kar obowiązujące od dnia 01 lipca 2015 r. są względniejsze dla skazanego.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Ustalając wymiar kary łącznej, Sąd miał w szczególności na uwadze opinię wydaną przez Dyrektora Aresztu Śledczego W.(...). Opinia, którą zdaniem Sądu, określić można jako pozytywną, wskazuje, że orzeczona względem A. P. kara, zaczyna przynosić pożądane rezultaty resocjalizacji. Pominąć nie można także, że skazany w sposób krytyczny odnosi się do popełnionych przez niego przestępstw.

W świetle powyższych rozważań, uznać należy, że zachowanie skazanego w zakładzie karnym i zaangażowanie w proces resocjalizacji, pozwala na twierdzenie, że orzeczona względem niego kara pozbawienia wolności spełnia swój cel zapobiegawczy, wychowawczy i resocjalizacyjny. Osiągnięta poprawa w zachowaniu skazanego i prognoza trwałej zmiany, doprowadziła Sąd do przekonania, iż skazany zasługuje na kredyt zaufania, że nie wróci ponownie na drogę przestępczą i odtąd respektować będzie porządek prawny.

Wyżej przedstawione czynniki przemawiają zatem za zastosowaniem wobec skazanego zasady pełnej absorpcji i wymierzeniem względem A. P. kary 15 lat pozbawienia wolności.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Sąd ustalił, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

III

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

IV

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności, tj. od 24 lutego 1999 r. do dnia 6 września 1999 r., od dnia 30 maja 2001 r. do dnia 21 grudnia 2001 r., od dnia 8 lipca 2002 r. do dnia 28 czerwca 2004 r., od dnia 28 czerwca 2004 r. do dnia 6 czerwca 2006 r., od dnia 6 czerwca 2009 r. do dnia 18 marca 2010 r., od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 18 marca 2011 r., od dnia 18 marca 2011 r., do dnia 28 kwietnia 2011 r., od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 19 sierpnia 2013 r., od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 16 maja 2014 r., dzień 23 grudnia 2015 r., dzień 22 lutego 2016 r., od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

V

O kosztach obrony z urzędu Sąd orzekł w oparciu o art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. R. kwotę 144 zł, powiększoną o kwotę podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę sprawowaną z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 2 k.p.k., Sąd zwolnił A. P. od kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

1.PODPIS

Sędzia SO Beata Najjar

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Beata Najjar
Data wytworzenia informacji: