Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 448/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-01-24

I ACa 496/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2019

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, lokal, wniosek dekretowy, dekret, budynek, szkoda, nieruchomość, decyzja naczelnika dzielnicy, przedawnienie, użytkowanie wieczyste, prawa decyzja, decyzja administracyjna, dawny właściciel, prawo własności czasowej, grunt, publiczna gospodarka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, lokal, wniosek dekretowy, dekret, budynek, szkoda, nieruchomość, decyzja naczelnika dzielnicy, przedawnienie, sprzedaż lokali, użytkowanie wieczyste, związek przyczynowy, decyzja nadzorcza, prawa decyzja, decyzja administracyjna, dawny właściciel, prawo własności czasowej, grunt, nieważność, publiczna gospodarka
Zobacz»

I ACa 1384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, publiczna gospodarka, grunt, gospodarka lokalami, nieruchomość, decyzja administracyjna, szkoda, budynek, decyzja naczelnika dzielnicy, prawa decyzja, własność czasowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, publiczna gospodarka, grunt, gospodarka lokalami, nieruchomość, dawne działko, decyzja administracyjna, szkoda, udział w prawie użytkowania, budynek, prawo najmu, decyzja naczelnika urzędu, prawo użytkowania wieczystego gruntu, koszt uwolnienia, decyzja naczelnika dzielnicy, prawa decyzja, księga hipoteczna, wydanie z naruszeniem prawa, obligatoryjne prawo, własność czasowa
Zobacz»

I C 609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nieruchomość, prezydent, wniosek dekretowy, dekret, lokal, użytkowanie wieczyste, własność, decyzja naczelnika dzielnicy, budynek, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, poprzednik prawny powodów, decyzja prezydenta, prezydent, wniosek dekretowy, dekret, lokal, użytkowanie wieczyste, własność, decyzja naczelnika dzielnicy, budynek, decyzja nieodwracalna, szkoda, warszawa, promesa, samorządowe kolegium odwoławcze, wadliwa decyzja administracyjna, oddanie w użytkowanie wieczyste, wydanie decyzji o sprzedaży, odszkodowanie
Zobacz»

V ACa 464/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2020

Data publikacji: 21 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

lokal, szkoda, decyzja dekretowa, budynek, dekret, decyzja administracyjna, grunt, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, naczelnik dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, szkoda, decyzja dekretowa, budynek, dekret, decyzja o sprzedaży lokali, decyzja administracyjna, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, źródło szkody, grunt, nieruchomość, związek przyczynowy, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, decyzja zezwalająca na sprzedaż, opóźnienie od dnia doręczenia, naczelnik dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze, nieważność
Zobacz»

I ACa 1145/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, lokal, grunt, decyzja naczelnika dzielnicy, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, własność, wniosek dekretowy, szkoda, odmowna decyzja dekretowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja nieodwracalna, samorządowe kolegium odwoławcze, lokal, grunt, decyzja naczelnika dzielnicy, nieważność z powodu, źródło szkody, zabudowany grunt, nieodwracalny skutek prawny, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, lokal i część, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, własność, wniosek dekretowy, szkoda, sprzedaż, sprzedany lokal, odmowna decyzja dekretowa, wieloczłonowy związek przyczynowy, część gruntu
Zobacz»

I ACa 1061/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

budynek, przedawnienie, odszkodowanie, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja, nieruchomość, własność czasowa, publiczna gospodarka, gospodarka lokalami, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, przedawnienie, decyzja nieodwracalna, odszkodowanie, koc, samorządowe kolegium odwoławcze, nieodwracalny skutek prawny, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, trybunał, decyzja, nieruchomość, urząd dzielnicowy, własność czasowa, publiczna gospodarka, sprzedaż, nieważność z powodu, gospodarka lokalami, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, dekret
Zobacz»

I C 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, nieruchomość, prezydent, szkoda, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, przyznanie prawa własności czasowej, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, poprzednik prawny powódki, nieruchomość, naczelnik wydziału, nieodwracalny skutek prawny, prezydent, koc, nieważność z powodu, szkoda, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, powierzchnia, decyzja administracyjna, użytkowanie gruntów, zwaloryzowana wartość, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, grunt
Zobacz»

I ACa 1774/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dekret, lokal, budynek, wniosek dekretowy, nieruchomość, prezydent, własność, szkoda, użytkowanie wieczyste, grunt, odszkodowanie, decyzja naczelnika dzielnicy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, lokal, budynek, wniosek dekretowy, poprzednik prawny powodów, decyzja prezydenta, nieruchomość, prezydent, własność, szkoda, użytkowanie wieczyste, własność budynków, grunt, wadliwa decyzja, odszkodowanie, decyzja nadzorcza, sprzedaż lokali, własność i użytkowanie gruntów, decyzja naczelnika dzielnicy, nakład
Zobacz»

I ACa 1606/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, wojewoda, prawo własności czasowej, grunt, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, wniosek dekretowy, decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, wojewoda, dawna nieruchomość, prawo własności czasowej, grunt, oddanie w użytkowanie wieczyste, decyzja z dni, nieruchomości podobne, samorządowe kolegium odwoławcze, oddanie nieruchomości w użytkowanie, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, decyzja nieodwracalna, szkoda, pozwany skarb państwa, wniosek dekretowy, decyzja naczelnika dzielnicy, grunt nieruchomości, decyzja administracyjna
Zobacz»

II C 870/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2013

Data publikacji: 14 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

lokal, prawo własności czasowej, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, szkoda, odszkodowanie, grunt, budynek, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, prawo własności czasowej, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, prawo orzeczenia, grunt przedmiotowej nieruchomości, szkoda, odszkodowanie, nieważność orzeczenia, prawo najmu, grunt, orzeczenie administracyjne, plany zabudowania, budynek, najemca, dotychczasowy właściciel, prawo użytkowania wieczyste, ustanowienie prawa własności czasowej, przedmiotowa nieruchomość, wojewoda
Zobacz»

I C 1048/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

decyzja naczelnika dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze, prawa decyzja, przyznanie prawa własności czasowej, lokal, budynek, decyzja administracyjna, szkoda, nieruchomość, użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja naczelnika dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze, koc, nieodwracalny skutek prawny, nieważność z powodu, wydanie z naruszeniem prawa, prawa decyzja, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja o sprzedaży lokali, lokal, budynek, decyzja administracyjna, podstawa decyzji, wywołanie, odmowa przyznania prawa własności, szkoda, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, sprzedany lokal, źródło szkody
Zobacz»

I ACa 878/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lutego 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, lokal, wydanie decyzji, wojewoda, użytkowanie wieczyste, decyzja naczelnika dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, odszkodowanie, nieruchomość, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, lokal, decyzja nadzorcza, nieważność decyzji, wydanie decyzji, związek przyczynowy, wojewoda, użytkowanie wieczyste, decyzja naczelnika dzielnicy, samorządowe kolegium odwoławcze, ustanowienie prawa własności czasowej, sprzedaż lokali, postępowanie administracyjne, szkoda, odszkodowanie, poprzednik prawny powódki, nieruchomość, adekwatny związek, budynek, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

II C 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2020

Data publikacji: 2 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, lokal, dekret, przedawnienie, grunt, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, prawo własności czasowej, szkoda, decyzja administracyjna, samorządowe kolegium odwoławcze, dawny właściciel, prezydent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, lokal, dekret, decyzja o sprzedaży lokali, przedawnienie, wadliwa decyzja dekretowa, grunt, źródło szkody, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, prawo własności czasowej, szkoda, decyzja administracyjna, samorządowe kolegium odwoławcze, dawny właściciel, spadek, prezydent, dotychczasowy właściciel, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze
Zobacz»

I ACa 478/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 6 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

budynek, nieruchomość, lokal, decyzja naczelnika dzielnicy, przyznanie prawa własności czasowej, samorządowe kolegium odwoławcze, prezydent, użytkowanie wieczyste, szkoda, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży, budynek, samoistne źródło szkody, wadliwa decyzja administracyjna, prezydium rady, nieruchomość, lokal, decyzja naczelnika dzielnicy, przyznanie prawa własności czasowej, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, prezydent, warszawa, użytkowanie wieczyste, szkoda, służący do wspólnego użytku, decyzja administracyjna, decyzja dekretowa, prezes urzędu mieszkalnictwa, odszkodowanie
Zobacz»

II C 644/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

budynek, prawo własności czasowej, wniosek dekretowy, publiczna gospodarka, nieruchomość, gospodarka lokalami, grunt, szkoda, dekret, użytkowanie, decyzja dekretowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • budynek, prawo własności czasowej, decyzja ministra gospodarki komunalnej, wniosek dekretowy, prezydium rady, publiczna gospodarka, nieruchomość, gospodarka lokalami, rada narodowa, grunt, sprzedany lokal, szkoda, dekret, prezydent miasta stołecznego, ustanowienie własności czasowej, decyzja ministra infrastruktury, użytkowanie, warszawa, decyzja dekretowa, prawo najmu
Zobacz»

I C 940/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, własność czasowa, nieruchomość, wniosek dekretowy, użytkowanie wieczyste, grunt, publiczna gospodarka, szkoda, gospodarka lokalami, budynek, prawa własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, własność czasowa, nieruchomość, numer hipoteczny, odmowa przyznania własności czasowej, wniosek dekretowy, użytkowanie wieczyste, decyzja zezwalająca na sprzedaż, grunt, wadliwa decyzja, publiczna gospodarka, szkoda, gospodarka lokalami, nieruchomości hipoteczne, decyzja nadzorcza, prezydium rady, budynek, decyzja o odmowie przyznania, prawa własność, rada narodowa
Zobacz»

V ACa 586/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

lokal, budynek, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, prawo własności czasowej, nieruchomość, decyzja dekretowa, wojewoda, prawa decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, budynek, samorządowe kolegium odwoławcze, kierownik wydziału geodezji, sprzedaż lokali, użytkowanie wieczyste, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, prawo własności czasowej, nieruchomość, decyzja dekretowa, wojewoda, decyzja o sprzedaży, użytkowanie wieczyste do udziału, prawa decyzja, zarząd miejski, orzeczenie administracyjne, utrata prawa, stosowna umowa, część działki
Zobacz»

I ACa 388/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 6 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

decyzja dekretowa, dekret, gospodarka lokalami, publiczna gospodarka, decyzja naczelnika dzielnicy, nieruchomość, prawo własności czasowej, prezydent, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, dekret, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, szczególny tryb najmu, gospodarka lokalami, publiczna gospodarka, poprzednik prawny, czynsz, nieważność, decyzja nadzorcza, nieodwracalny skutek prawny, decyzja naczelnika dzielnicy, nieruchomość, prawo własności czasowej, prezydent, uwzględnienie obciążenia, szkoda, samorządowe kolegium odwoławcze, dotychczasowy najemca, urząd mieszkalnictwa i rozwoju
Zobacz»

II C 781/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odszkodowanie, prawo własności czasowej, wojewoda, przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, grunt, dekret, przedmiotowa nieruchomość, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, prawo własności czasowej, wojewoda, przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo użytkowania wieczyste, własność skarbu państwa, przyznanie odszkodowania, grunt, spadkobierca, grunt nieruchomości, dekret, nieważność, orzeczenie administracyjne, konstytucja, przedmiotowa nieruchomość, następca prawny byłych właścicieli, decyzja administracyjna, wartość prawa użytkowania wieczystego, własność komunalna
Zobacz»

I C 1212/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

lokal, wojewoda, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, naczelnik dzielnicy, decyzja dekretowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • lokal, zastąpieniem nazwiska, pozwany skarb państwa, wojewoda, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, dekret, przyznanie prawa własności czasowej, zupełny akt, naczelnik dzielnicy, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, udział w prawie użytkowania, urząd stanu cywilnego, szczególny tryb najmu, nazwisko rodowe, sprzedany lokal, miasto stołeczne, decyzja dekretowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Wagner
Data wytworzenia informacji: