Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 50/06 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2007-02-20

VII AGa 1543/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, klauzula, udział w imprezach, zakończenie imprezy, organizator, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, impreza turystyczna, odlot, klauzula, udział w imprezach, zakończenie imprezy, organizator, kwestionowane postanowienie, przedsiębiorca, klient, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, postanowienie wzorca umowy, koszt przygotowania, interes konsumentów, przypadek rezygnacji, potrącenie, niedozwolone postanowienie, nowy uczestnik, zatrzymana kwota
Zobacz»

XVII AmC 618/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lutego 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

konsument, organizator, warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, klauzula, cena imprezy, postanowienie wzorców, uczestnik, postanowienie umowne, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, organizator, liczba uczestników, warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, klauzula, cena imprezy, odwołanie imprezy turystycznej, postanowienie wzorców, brak odpowiedniej liczby, uczestnik, postanowienie umowne, dochodzenie przez konsumenta, skrócenie pobytu, wzorzec umowny, kraj docelowy, kontrola graniczna, utrata siły nabywczej, niedozwolone postanowienie, przyczyny osobiste
Zobacz»

VI ACa 1508/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, impreza turystyczna, impreza zastępcza, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, odwołanie imprezy turystycznej, zakwestionowana klauzula, zwrot różnicy w cenie, postanowienie wzorca umowy, niższy standard, wyższy standard, warunek umowy z klientem, kontrahent konsumenta, przedsiębiorca, ustawa o usługach turystycznych, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony
Zobacz»

VI ACa 198/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, impreza, klauzula, postanowienie wzorca umowy, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, postanowienie umowne, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, impreza, odrzucenie pozwu, klauzula, miejsce spełnienia świadczenia, postanowienie wzorca umowy, zakwestionowane postanowienie, zapłata za wyrządzone szkody, wzorzec umowny, uznanie postanowienia, postanowienie umowne, rozszerzona prawomocność wyroków, uczestnik imprezy, prawo i obowiązek, niedopuszczalność orzekania, konsument obowiązku, interes konsumentów, dobry obyczaj, zarzut powagi, niekorzyść konsumentów
Zobacz»

VI ACa 402/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, klauzula, rozpoczęcie imprezy, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, klauzula, rozpoczęcie imprezy, przedsiębiorca, rejestr klauzul, interes konsumentów, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, powaga rzeczy osądzonej, niedogodność, rozszerzona prawomocność, moc wiążąca wyroku, odrzucenie pozwu, dobry obyczaj, usługi turystyczne, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 1159/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2011

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, organizator, dobry obyczaj, uczestnik, impreza turystyczna, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, organizator, liczba uczestników, odwołanie imprezy, usługi turystyczne, dobry obyczaj, uczestnik, brak wymaganej liczby, impreza turystyczna, odwołanie wycieczki, kataklizm, klauzula, bilet lotniczy, dzień od powiadomienia, niedozwolone postanowienie, decyzja władz państwowych, organizator turystyki, wzorzec umowny, siła wyższa, dokonywanie wiążącej interpretacji
Zobacz»

VI ACa 1141/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, warunek uczestnictwa w imprezach, impreza turystyczna, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, warunek uczestnictwa w imprezach, ogólny warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, zapłacona kwota, odpowiedź na pozwy, interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, orzeczenie w odniesieniu, możliwość skorzystania, obrót z konsumentami, odniesienie do przedmiotów, postanowienie wzorca umowy, klauzula, zwracane koszty, pozwany, możność obrony, wykorzystywanie w obrocie, przedmiotowe postanowienie wzorca umowy
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa, słabsza strona umowy
Zobacz»

XVII AmC 3814/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie reklamacji, klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie reklamacji, klauzula, wykonany przewóz, potrącenie z należności, postanowienie wzorca umowy, pozwany, dobry obyczaj, wierzytelność, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, zbiorowy interes konsumenta, ogólny warunek świadczenia usług, odwołanie od decyzji prezesa, klient, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, zawieszenie postępowania, ilość usług
Zobacz»

XVII AmC 4324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, uznanie postanowienia wzorca umowy, regulamin konkursu, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, przedmiotowe postanowienie, siedziba organizatorów, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, przedmiotowy regulamin, obrót z konsumentami, powództwo o uznanie postanowienia, rozszerzona prawomocność wyroków, wytoczenie powództwa, powstanie na tle, zakwestionowana klauzula
Zobacz»

XVII AmC 3535/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, dobry obyczaj, rachunek oszczędnościowo, niedozwolone postanowienie umowne, siedziba banku, spory wynikłe, statut banku, umowa rachunku, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, konkretny wzorzec, prawo i obowiązek konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, pozwany, teren miasta, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie, odrzucenie pozwu
Zobacz»

XVII AmC 1380/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, klauzula, zlecenie płatnicze, numer rachunku, kasa, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, odpowiedzialność za szkodę powstałą, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, wyłączenie odpowiedzialności, skutek błędu, naruszenie interesu konsumenta, dłużnik, charakter niedozwolonego postanowienia umownego
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa
Zobacz»

XVII AmC 1541/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, wzorzec umowy, klauzula, wzorzec umowny, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży usług, termin zrealizowania, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, wzorzec umowy, klauzula, usługa budowlana, przedsiębiorca, nowy wzór, wzorzec umowny, przyczyna niezależna, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, pozwany, interes konsumentów, odpowiedzialność, dłużnik
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron, sposób prawy
Zobacz»

XVII AmC 63/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 marca 2007

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, wypadek rezygnacji, nierównomierne rozłożenie praw, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klient, niedozwolone postanowienie umowne, potwierdzenie rezerwacji, zakwestionowane postanowienie, pozwany, kwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, zaliczka, przypadek rezygnacji, dobry obyczaj, wypadek rezygnacji, nierównomierne rozłożenie praw, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, odstępne, umowa rezerwacji, nieuzasadnione korzyści, zaniechanie stosowania, wykonanie umowy, obiekt
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa, oceniane postanowienie, opóźnienie w zapłacie należności, postępowanie windykacyjne
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego, opłata za czynność, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, oceniane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 1390/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego, opłata za czynność, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»

XVII AmC 1387/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie wzorca umownego, opłata za czynność, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: