Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 618/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2010-02-11

XVII AmC 1159/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2011

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

konsument, organizator, liczba uczestników, odwołanie imprezy, usługi turystyczne, dobry obyczaj, impreza turystyczna, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, organizator, liczba uczestników, odwołanie imprezy, usługi turystyczne, dobry obyczaj, brak wymaganej liczby, impreza turystyczna, odwołanie wycieczki, kataklizm, klauzula, bilet lotniczy, dzień od powiadomienia, niedozwolone postanowienie, decyzja władz państwowych, organizator turystyki, wzorzec umowny, siła wyższa, dokonywanie wiążącej interpretacji, świadczenie usług turystycznych
Zobacz»

VI ACa 1508/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, odwołanie imprezy turystycznej, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, ustawa o usługach turystycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • impreza zastępcza, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, odwołanie imprezy turystycznej, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, prawo i obowiązek, zwrot różnicy w cenie, postanowienie wzorca umowy, niższy standard, wyższy standard, warunek umowy z klientem, kontrahent konsumenta, przedsiębiorca, ustawa o usługach turystycznych, naruszenie interesu konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 50/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2007

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

impreza turystyczna, cena imprezy, postanowienie wzorców, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowy, warunek uczestnictwa w imprezach, wzorzec umowny, klauzula, organizator, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, uczestnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie imprezy, dzień przed rozpoczęciem, impreza turystyczna, cena imprezy, postanowienie wzorców, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowy, warunek uczestnictwa w imprezach, wzorzec umowny, klauzula, organizator, złożenie reklamacji, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, udział w imprezach, zakwestionowany zapis, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wypadek rezygnacji, uczestnik
Zobacz»

VII AGa 1543/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

impreza turystyczna, klauzula, wzorzec umowy, organizator, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • impreza turystyczna, odlot, klauzula, udział w imprezach, zakończenie imprezy, wzorzec umowy, organizator, kwestionowane postanowienie, przedsiębiorca, klient, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, postanowienie wzorca umowy, koszt przygotowania, interes konsumentów, przypadek rezygnacji, potrącenie, niedozwolone postanowienie, nowy uczestnik
Zobacz»

VII ACa 1010/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

organizator, impreza turystyczna, klauzula, usługi turystyczne, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, uczestnik, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • organizator turystyki, organizator, impreza turystyczna, powrót do miejsca zamieszkania, klauzula, usługi turystyczne, dobry obyczaj, klient, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, urzędnik, biuro, postanowienie wzorca umowy, kraj, dzień wyjazdu, uczestnik, niedozwolone postanowienie, własny koszt, przypadek uczestnika
Zobacz»

VI ACa 1141/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, warunek uczestnictwa w imprezach, impreza turystyczna, interes konsumentów, wzorzec umowny, wzorzec umowy, dobry obyczaj, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, warunek uczestnictwa w imprezach, ogólny warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, zapłacona kwota, odpowiedź na pozwy, interes konsumentów, wzorzec umowny, wzorzec umowy, dobry obyczaj, orzeczenie w odniesieniu, możliwość skorzystania, obrót z konsumentami, odniesienie do przedmiotów, postanowienie wzorca umowy, klauzula, zwracane koszty, pozwany, możność obrony, wykorzystywanie w obrocie
Zobacz»

VI ACa 198/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, impreza, wzorzec umowy, klauzula, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, postanowienie umowne, interes konsumentów, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, impreza, odrzucenie pozwu, wzorzec umowy, klauzula, miejsce spełnienia świadczenia, postanowienie wzorca umowy, zakwestionowane postanowienie, zapłata za wyrządzone szkody, wzorzec umowny, uznanie postanowienia, postanowienie umowne, rozszerzona prawomocność wyroków, uczestnik imprezy, prawo i obowiązek, niedopuszczalność orzekania, konsument obowiązku, interes konsumentów, dobry obyczaj, zarzut powagi
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa
Zobacz»

VI ACa 402/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, rejestr klauzul, interes konsumentów, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, usługi turystyczne, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, rozpoczęcie imprezy, przedsiębiorca, rejestr klauzul, interes konsumentów, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, powaga rzeczy osądzonej, niedogodność, rozszerzona prawomocność, moc wiążąca wyroku, odrzucenie pozwu, dobry obyczaj, usługi turystyczne, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie wzorca
Zobacz»

VI ACa 1519/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, organizator, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, wzorzec umowy, usługi turystyczne, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, obsługa hotelu, organizator, zaskarżony zapis, przedmiotowe postanowienie, miejsce w hotelu, przyjazd, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, wzorzec umowy, usługi turystyczne, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie umowne, organizator imprezy turystycznej, możliwość sprzedania, przedsiębiorca świadczenia, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca uprawnień
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa
Zobacz»

XVII AmC 1380/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, wzorzec umowny, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, zlecenie płatnicze, numer rachunku, kasa, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, odpowiedzialność za szkodę powstałą, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, wyłączenie odpowiedzialności, skutek błędu, naruszenie interesu konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»

XVII AmC 4324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, uznanie postanowienia wzorca umowy, regulamin konkursu, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, przedmiotowe postanowienie, siedziba organizatorów, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, przedmiotowy regulamin, obrót z konsumentami, powództwo o uznanie postanowienia, rozszerzona prawomocność wyroków, wytoczenie powództwa, powstanie na tle
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1386/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1387/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1389/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1390/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, zakwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1392/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, zakwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, monit telefoniczny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Kulesza
Data wytworzenia informacji: