Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 1067/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2009-11-04

XVII AmC 3969/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 17 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

reklamacja, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, towar, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek konsumentów, zmiana kodeksu cywilnego, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, interes konsumentów, wzorzec umowny, wina producentów, klauzula, złożenie reklamacji, towar, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, prawo i obowiązek konsumentów, stała opłata sądowa, uznanie postanowienia wzorca umowy, zmiana kodeksu cywilnego, przesłanka klauzuli, stowarzyszenie, klauzula generalna, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka
Zobacz»

XVII AmC 20109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 30 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

reklamacja, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedaż konsumencka, towar, postanowienie wzorca umowy, główne świadczenie strony, sprzedawca, szczególny warunek sprzedaży, sklep internetowy, postanowienie umowne, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, zgłoszenie reklamacyjne, zgłoszenie reklamacji, złożonej drogi, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedaż konsumencka, towar konsumpcyjny, towar, postanowienie wzorca umowy, regulamin sklepu, roszczenie z rękojmi, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, stan zgodny z umową, sprzedawca, szczególny warunek sprzedaży, sklep internetowy, postanowienie umowne, regulamin
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

reklamacja, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny, podpisana umowa o świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 2998/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

reklamacja, towar, sprzedawca, regulamin, dobry obyczaj, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorców, sklep internetowy, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, uszkodzenie mechaniczne, niewłaściwe użytkowanie, towar, sprzedawca, regulamin, dobry obyczaj, wada, naturalne zużycie, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorców, niezgodność towaru konsumpcyjnego, sklep internetowy, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin sklepu, wzorzec umowny, wymianę rzeczy, umowa, złożenie reklamacji
Zobacz»

VI ACa 804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

regulamin, klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, rozpatrzenie reklamacji, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorca, sporna klauzula, regulamin, klauzula, postanowienie wzorca umowy, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, rozpatrzenie reklamacji, możliwość rozpatrzenia reklamacji, interes konsumentów, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, przypadek reklamacji, przedmiotowa klauzula, nadmiernie uciążliwa formalność
Zobacz»

XVII AmC 1087/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 października 2010

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowny, regulamin, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, rozpatrzenie reklamacji, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, wzorzec umowny, droga elektroniczna, złożenie reklamacji, przyczyna reklamacji, regulamin, wystąpienie przyczyny, usługodawca, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, usługobiorca, zapis wzorca umownego, kwestionowane klauzule, klauzula, posiadacz rachunku bankowego, rozpatrzenie reklamacji, ustawa o świadczeniu usług, minimum prawa, klient
Zobacz»

XVII AmC 1643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, klauzula, sklep internetowy, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, sprzedawca, rozpatrzenie reklamacji, interes konsumentów, towar, regulamin, prawo i obowiązek konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, klauzula, sklep internetowy, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin sklepu internetowego, otrzymanie listy, sprzedawca, adres pocztowy, rozpatrzenie reklamacji, interes konsumentów, dzień od dnia odbioru, pomoc poczty, towar, regulamin, odebranie towaru, firma kurierska, pozwany, rozsądny czas, prawo i obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 541/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

reklamacja, regulamin, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, zgłoszenie reklamacji, podstawa zgłoszenia, regulamin, organizator, interes konsumentów, uczestnictwo w programie, ilość nagród, dobry obyczaj, klauzula, dzień od daty zdarzenia, konieczność zgłoszenia, spółka jawna, proces gromadzenia, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, pozwany, umowa sprzedaży produktów, przyrzeczenie publiczne, wzorzec umowny
Zobacz»

VI ACa 1077/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 11 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin rozpatrzenia, rozpatrzenie reklamacji, postanowienie wzorca umowy, klauzula, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie, prawo i obowiązek, interes konsumentów, dzień roboczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • termin rozpatrzenia, rozpatrzenie reklamacji, postanowienie wzorca umowy, klauzula, przyjęcie produktów, najkrótszy okres, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie, prawo i obowiązek, określenie terminów, interes konsumentów, data przyjęcia, uprawnienie do dokonywania, dzień roboczy, przesyłka, roszczenie konsumenta, konsument postanowień, prezes urzędu ochrony konkurencji
Zobacz»

XVII AmC 781/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

sklep internetowy, reklamacja, klauzula, klient, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin, towar, postanowienie wzorców, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • sklep internetowy, reklamacja, klauzula, podstawa do roszczenia, zgłoszenie reklamacyjne, rejestr klauzul, klient, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, dołożenie wszelkich starań, nadany numer, regulamin, reklamacja klienta, paczka, zakładka, towar, pozwany, postanowienie wzorców, interes konsumentów, reklamowany towar
Zobacz»

XVII AmC 4878/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, towar, reklamacja, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, sklep internetowy, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, poczta polska, adres sklepu, przypadek reklamacji, reklamacja klienta, towar, przedsiębiorca, przesyłka, reklamacja, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niezgodność towaru konsumpcyjnego, niedozwolone postanowienie umowne, sklep internetowy, klient, kontrola wzorca, pomoc firmy
Zobacz»

XVII AmC 343/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 września 2011

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, regulamin, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, reklamacja, klient, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, dobry obyczaj, regulamin, anulowanie zamówienia, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przewoźnik, reklamacja, klient, doręczenie przesyłki, brak potwierdzenia, kontrola wzorca, wzorzec umowny, uszkodzenie mechaniczne, wiadomość elektroniczna, sporządzenie protokołu szkody, moment doręczenia, niedozwolone postanowienie, godzina od momentu, kontrola abstrakcyjna
Zobacz»

VI ACa 65/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, reklamacja, dobry obyczaj, główne świadczenie, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, reklamacja, dobry obyczaj, naruszenie interesu konsumenta, zgłoszenie reklamacji, obrót konsumencki, jedyny skuteczny sposób, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, wypełnienie formularzy, złożenie reklamacji, główne świadczenie, rozszerzona prawomocność, roszczenie reklamacyjne, wykorzystywanie w obrocie, przedsiębiorca, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, sporne postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 4881/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, towar, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, sklep internetowy, główne świadczenie strony, kwestionowane postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • uprzednia konsultacja, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, wzorzec umowny, przesyłka, towar, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, sklep internetowy, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, kontrola wzorca, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, konsument do odstąpienia, kwestionowane postanowienie, siedziba
Zobacz»

XVII AmC 5928/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedawca, rozpatrzenie reklamacji, postanowienie wzorca umowy, sprzedaż konsumencka, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • zgłoszenie reklamacyjne, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedawca, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca, rozpatrzenie reklamacji, odbiór decyzji, osobisty odbiór, kwestionowany wzorzec, postanowienie wzorca umowy, sklep, sprzedaż konsumencka, wykorzystywanie w obrocie, żądanie konsumenta, sprzedaż obuwia, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, obrót z konsumentami
Zobacz»

XVII AmC 9144/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

reklamacja, interes konsumentów, dobry obyczaj, towar, postanowienie wzorca umowy, zmiana kodeksu cywilnego, główne świadczenie strony, szczególny warunek sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, reklamacja, interes konsumentów, niezasadne odstąpienie, przedsiębiorca, dobry obyczaj, towar, spółka komandytowa, prawa konsumenta, prawo do odstąpienia, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, szkoda wyrządzona przez produkt, konsumenta kosztów, produkt niebezpieczny, zmiana kodeksu cywilnego, koszt dostarczenia, główne świadczenie strony, szczególny warunek sprzedaży, wyrób medyczny
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa, oceniane postanowienie, opóźnienie w zapłacie należności
Zobacz»

XVII AmC 1392/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, monit telefoniczny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa, oceniane postanowienie, opóźnienie w zapłacie należności
Zobacz»

XVII AmC 1383/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, opłata za wezwanie, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, wezwanie do zapłaty, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa, oceniane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 1382/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, monit, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, pożyczkobiorca, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, pożyczka, siedziba, kasa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Witkowska
Data wytworzenia informacji: