Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 1087/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2010-10-28

VI ACa 804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, regulamin świadczenia, klauzula, świadczenie usługi, dobry obyczaj, postanowienie umowne, rozpatrzenie reklamacji, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, przedsiębiorca, wzorzec umowy, sporna klauzula, regulamin świadczenia, klauzula, świadczenie usługi, postanowienie wzorca umowy, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, rozpatrzenie reklamacji, możliwość rozpatrzenia reklamacji, interes konsumentów, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

reklamacja, klauzula, postanowienie umowne, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, regulamin świadczenia, świadczenie usługi, wzorzec umowy, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, klauzula, postanowienie umowne, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, postanowienie wzorców, regulamin świadczenia, świadczenie usługi, prawo i obowiązek, wzorzec umowy, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny
Zobacz»

XVII AmC 3969/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 17 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

dobry obyczaj, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowy, postanowienie umowne, złożenie reklamacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowny, wina producentów, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowy, postanowienie umowne, złożenie reklamacji, towar, niedozwolone postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, stała opłata sądowa, uznanie postanowienia wzorca umowy, zmiana kodeksu cywilnego, przesłanka klauzuli, stowarzyszenie, klauzula generalna
Zobacz»

XVII AmC 541/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

reklamacja, regulamin, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, postanowienie wzorców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • reklamacja, zgłoszenie reklamacji, podstawa zgłoszenia, regulamin, organizator, interes konsumentów, uczestnictwo w programie, ilość nagród, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie umowne, dzień od daty zdarzenia, niedozwolone postanowienie, konieczność zgłoszenia, spółka jawna, proces gromadzenia, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, pozwany, umowa sprzedaży produktów
Zobacz»

XVII AmC 1067/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2009

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

rozpatrzenie reklamacji, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, klient, postanowienie umowne, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • żądanie klienta, rozpatrzenie reklamacji, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, większość towarów, ustawa o szczególnych warunkach, czas rozpatrywania, dzień roboczy, przypadek czasu, rozpatrywanie reklamacji, klient, postanowienie umowne, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, zmiana kodeksu cywilnego
Zobacz»

XVII AmC 20109/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 30 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wzorzec umowy, reklamacja, postanowienie wzorców, interes konsumentów, dobry obyczaj, rękojmia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, reklamacja, postanowienie wzorców, zgłoszenie reklamacyjne, zgłoszenie reklamacji, złożonej drogi, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedaż konsumencka, towar konsumpcyjny, postanowienie wzorca umowy, regulamin sklepu, roszczenie z rękojmi, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, stan zgodny z umową, rękojmia, sprzedawca, szczególny warunek sprzedaży, sklep internetowy
Zobacz»

XVII AmC 343/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 września 2011

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, regulamin, postanowienie wzorców, interes konsumentów, reklamacja, klient, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, dobry obyczaj, wzorzec umowy, regulamin, postanowienie wzorców, anulowanie zamówienia, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przewoźnik, reklamacja, klient, doręczenie przesyłki, brak potwierdzenia, kontrola wzorca, wzorzec umowny, uszkodzenie mechaniczne, wiadomość elektroniczna, sporządzenie protokołu szkody, moment doręczenia, niedozwolone postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 4878/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie umowne, reklamacja, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, poczta polska, adres sklepu, przypadek reklamacji, reklamacja klienta, przedsiębiorca, postanowienie umowne, przesyłka, reklamacja, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niezgodność towaru konsumpcyjnego, niedozwolone postanowienie umowne, sklep internetowy
Zobacz»

XVII AmC 2137/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bank, dobry obyczaj, wzorzec umowy, interes konsumentów, klauzula, postanowienie umowne, regulamin, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, dobry obyczaj, wzorzec umowy, interes konsumentów, klauzula, adres korespondencyjny, korzystanie z kanałów, postanowienie umowne, umowa i strona, korespondencja z banku, przedmiotowe postanowienie, zmiana adresów, bankowość elektroniczna, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, regulamin, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne
Zobacz»

XVII AmC 1466/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lipca 2011

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, postanowienie umowne, bank, postanowienie wzorców, klauzula, regulamin, wzorzec umowy, rażące naruszenie interesów konsumentów, posiadacz rachunku bankowego, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, spory wynikłe, wzorzec umowny, postanowienie umowne, bank, siedziba banku, postanowienie wzorców, usługa bankowości internetowej, klauzula, zakwestionowane postanowienie, świadczenie usług bankowości, regulamin, wzorzec umowy, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, posiadacz rachunku bankowego, klient, regulamin świadczenia usługi
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, regulamin świadczenia, świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, postanowienie wzorców, ograniczenie odpowiedzialności, wzorzec umowny, postanowienie umowne, abonent, niedozwolone postanowienie, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, regulamin świadczenia, strata, świadczenie usługi, pozwany
Zobacz»

VI ACa 65/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wzorzec umowy, interes konsumentów, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, złożenie reklamacji, wykorzystywanie w obrocie, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, interes konsumentów, postanowienie wzorców, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, naruszenie interesu konsumenta, zgłoszenie reklamacji, obrót konsumencki, jedyny skuteczny sposób, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, wypełnienie formularzy, złożenie reklamacji, główne świadczenie, rozszerzona prawomocność, roszczenie reklamacyjne, wykorzystywanie w obrocie, przedsiębiorca, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 893/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bank, regulamin, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, niedozwolone postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, kwestionowane postanowienie, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, wypowiedzenie warunków umowy, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, interes konsumentów, jednostronne wprowadzanie, zmiana banku, zmiana do regulaminu, wprowadzana zmiana, postanowienie wzorca umowy, umowa i regulamin, konkretny wzorzec, postanowienie umowne, wzorzec umowny
Zobacz»

VI ACa 1075/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

regulamin, klauzula, wzorzec umowy, bank, postanowienie wzorców, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, postanowienie umowne, reklamacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • regulamin, klauzula, wzorzec umowy, bank, postanowienie wzorców, odpowiedzialność banków, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie, identyfikator i hasło, realizacja dyspozycji, niedozwolone postanowienie umowne, procedura reklamacyjna, dobry obyczaj, postanowienie umowne, kanał dostępu, reklamacja, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorca umowy, dzień realizacji, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 4881/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, prawa konsumenta, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • uprzednia konsultacja, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, prawa konsumenta, wzorzec umowny, przesyłka, kowalik, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, kontrola wzorca, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 2998/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

konsument, reklamacja, regulamin, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, postanowienie wzorców, postanowienie umowne, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, reklamacja, uszkodzenie mechaniczne, niewłaściwe użytkowanie, sprzedawca, regulamin, dobry obyczaj, wada, naturalne zużycie, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie, postanowienie wzorców, niezgodność towaru konsumpcyjnego, sklep internetowy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie umowne, regulamin sklepu, wzorzec umowny, wymianę rzeczy
Zobacz»

XVII AmC 1790/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interes konsumentów, bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, klauzula, regulamin, posiadacz rachunków, wzorzec umowny, postanowienie umowne, postanowienie wzorców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, bank, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, zawiadomienia banków, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, regulamin, posiadacz rachunków, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, oświadczenie banku, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie umowne, postanowienie wzorców, rejestr, pozwany, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy
Zobacz»

XVII AmC 1138/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

regulamin, wzorzec umowy, reklamacja, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, postanowienie wzorców, postanowienie umowne, klauzula, interes konsumentów, wzorzec umowny, wykorzystywanie w obrocie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • regulamin, wzorzec umowy, przyrzeczenie publiczne, reklamacja, indeks, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, konkurs, postanowienie wzorców, postanowienie umowne, regulamin promocji, klauzula, postanowienie wzorca umowy, stemplowanie, interes konsumentów, wzorzec umowny, wnoszenia reklamacji, wykorzystywanie w obrocie, zakończenie akcji
Zobacz»

XVII AmC 2169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, klauzula, reklamacja, rękojmia, dobry obyczaj, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, klauzula, postanowienie wzorca umowy, reklamacja, sprzedawca, rękojmia, przyjęcie reklamacji, połączona sprawa, odmówienie przyjęcia, niezgodność towaru z umową, towar konsumpcyjny, dobry obyczaj, stowarzyszenie, wielokrotność, główne świadczenie, rozszerzona prawomocność, regulamin, przeciwnym wypadku
Zobacz»

XVII AmC 3814/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, złożenie reklamacji, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, usługa, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie reklamacji, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, wykonany przewóz, potrącenie z należności, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, pozwany, dobry obyczaj, decyzja prezesa, niedozwolone postanowienie, wierzytelność, usługa, postanowienie umowne, ogólny warunek, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: