Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 1159/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-04-08

XVII AmC 618/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lutego 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

konsument, odwołanie imprezy, organizator, liczba uczestników, warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, klauzula, postanowienie wzorców, postanowienie umowne, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, odwołanie imprezy, organizator, liczba uczestników, warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, klauzula, cena imprezy, odwołanie imprezy turystycznej, postanowienie wzorców, brak odpowiedniej liczby, postanowienie umowne, dochodzenie przez konsumenta, skrócenie pobytu, wzorzec umowny, kraj docelowy, kontrola graniczna, utrata siły nabywczej, niedozwolone postanowienie, przyczyny osobiste
Zobacz»

VI ACa 1508/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

odwołanie imprezy, klient, impreza turystyczna, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, usługi turystyczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • odwołanie imprezy, klient, impreza turystyczna, impreza zastępcza, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, odwołanie imprezy turystycznej, zakwestionowana klauzula, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, prawo i obowiązek, usługi turystyczne, zwrot różnicy w cenie, postanowienie wzorca umowy, niższy standard, wyższy standard, warunek umowy z klientem
Zobacz»

VII ACa 1010/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

organizator turystyki, impreza turystyczna, klauzula, dobry obyczaj, klient, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, uczestnik, niedozwolone postanowienie, świadczenie usług turystycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • organizator turystyki, impreza turystyczna, powrót do miejsca zamieszkania, klauzula, dobry obyczaj, klient, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, urzędnik, biuro, postanowienie wzorca umowy, kraj, dzień wyjazdu, uczestnik, niedozwolone postanowienie, własny koszt, przypadek uczestnika, świadczenie usług turystycznych, naruszenie interesu konsumenta
Zobacz»

VII AGa 1543/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

impreza turystyczna, klauzula, wzorzec umowy, organizator, klient, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • impreza turystyczna, odlot, klauzula, udział w imprezach, zakończenie imprezy, wzorzec umowy, organizator, kwestionowane postanowienie, przedsiębiorca, klient, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, postanowienie wzorca umowy, koszt przygotowania, interes konsumentów, przypadek rezygnacji, potrącenie, niedozwolone postanowienie, nowy uczestnik
Zobacz»

XVII AmC 50/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2007

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

impreza turystyczna, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, wzorzec umowny, klauzula, organizator, dobry obyczaj, warunek uczestnictwa, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie imprezy, dzień przed rozpoczęciem, impreza turystyczna, cena imprezy, postanowienie wzorców, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowy, warunek uczestnictwa w imprezach, wzorzec umowny, klauzula, organizator, złożenie reklamacji, dobry obyczaj, warunek uczestnictwa, ochrona konkurencji i konsumentów, udział w imprezach, zakwestionowany zapis, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wypadek rezygnacji
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa
Zobacz»

VI ACa 1519/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, organizator, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, wzorzec umowy, usługi turystyczne, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, obsługa hotelu, organizator, zaskarżony zapis, przedmiotowe postanowienie, miejsce w hotelu, przyjazd, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, wzorzec umowy, usługi turystyczne, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie umowne, organizator imprezy turystycznej, możliwość sprzedania, przedsiębiorca świadczenia, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca uprawnień
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»

XVII AmC 5200/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2012

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, interes konsumentów, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, odbiorca, wzorzec umowny, interes konsumentów, postanowienie wzorców, przedsiębiorstwo, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, korespondencja, niedozwolone postanowienie umowne, wyrok zaoczny, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, przedmiotowe postanowienie, pozew postanowienia, faktura, adres, postanowienie wzorca umownego
Zobacz»

XVII AmC 324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, dokonywanie wiążącej interpretacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, strona zobowiązana do kupna, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, postanowienie wzorców, developer, przedsiębiorca, wzorzec umowy, strona zobowiązana do sprzedaży, termin na usunięcie wad, termin zawarcia umowy, opłatę rezerwacyjną, prawo i obowiązek, postanowienie wzorca umowy, przewidziany termin, dokonywanie wiążącej interpretacji, lokal, zaprzestanie realizacji, obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1392/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, monit telefoniczny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»

XVII AmC 1383/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, opłata za wezwanie, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, wezwanie do zapłaty, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba
Zobacz»

XVII AmC 1384/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, opłata za wysłanie, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, wypowiedzenie umowy, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba
Zobacz»

XVII AmC 1382/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 24 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, monit, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, wzorzec umowy, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, pożyczkobiorca, przedmiotowe postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, pożyczka
Zobacz»

XVII AmC 1391/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1386/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1389/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1390/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 1387/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie wzorców, klauzula, wzorzec umowny, windykacja, czynność windykacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, wysokość kwoty wymagalnej, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 649/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, organizator, uczestnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, uczestnik konkursów, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin, wzorzec umowy, nagroda główna, organizator, uczestnik, postanowienie wzorca umowy, laureat konkursu, wartość i liczba, równowaga kontraktowa, rażące naruszenie interesów konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, odpowiedzialność organizatorów, zasada uczciwego wyważenia praw
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Kulesza
Data wytworzenia informacji: